Lisans Programları
Biyoloji Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Biyoloji Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1998’de, Atatürk Eğitim Fakültesi, ülkedeki tüm eğitim fakülteleriyle birlikte, YÖK tarafından yeniden yapılandırılmasıyla, Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı 1998 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümü altında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, 5 yıllık lisans diploması ile Biyoloji öğretmeni ünvanı kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarından mezun olmak, Üniversite Seçme Sınavı'nda MF-2 alanından yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarından mezun olmak, Üniversite Seçme Sınavı'nda MF-2 alanından yeterli puan almak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak ve zorunlu stajları tamamlamak
Program Profili
Güçlü Alan bilgisine ve Pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmektir. Programın dili Türkçe'dir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlğı’na bağlı özel ve resmi eğitim kurumlarında biyoloji öğretmeni olarak çalışma imkânı bulmaktadır. Ayrıca Biyoloji, Biyoloji Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi alanlarında akademik kariyer yapma imkânına sahip olmaktadırlar. Her yıl mezun olan öğrencilerin önemli bir bölümü biyoloji eğitimi, botanik, eczacılık, biyokimya, anatomi vb. bölümlerde yurtiçi ve yurtdışında akademik kariyer yapma imkânı bulmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız biyoloji öğretmenliği yüksek lisans programının yanısıra çeşitli enstitülerin biyoloji ile ilgili dallarında lisansüstü eğitime başvurabilirler. Öğrenciler bunun için enstitüler tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, Ödev, Proje vb.) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (Final, Ödev, Proje vb.) %60'ı, alınmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemi kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler mezun olmak için biyoloji eğitimi programında bulunan bütün derslerden devam alarak başarılı olmak ve uygulamalı derslerde gerekli olan stajları başarı ile tamamlamak zorundadır. Biyoloji öğretmenliği 5 yıllık lisans programında mezun olabilmek için öğrencinin Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden 2.00 olması zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Atatürk Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği ABD Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul Tel: 0216 347 33 66/300 E-mail: mustafacakir@marmara.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Serhat İrez
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızın Erasmus programı dâhilinde Almanya Pädagogische Hochschule Weingarten Üniversitesi ile lisans ve lisansüstü öğrenci değişim anlaşması vardır. Genel Biyoloji laboratuvarı, bölüm kütüphanesi ve yüksek lisans öğrencileri için internet bağlantılı çalışma odası bulunmaktadır. İstanbul'un seçkin liselerinde staj yapma imkanı vardır.
Program Çıktıları ^
1 Biyoloji alanındaki kavram, sembol, fikir, ilke, model ve kuramları değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir.
2 Bilimi toplumun ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak takdir eder.
3 Biyolojideki temel kavram ve teoriler ile tıp, coğrafya, kimya, fizik ve matematik gibi bilim dalları arasında kurar.
4 Biyoloji okur-yazarı olarak, biyoloji ile ilgili karşılaştığı konularda verileri anlamlandırabilir, eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, net bir şekilde yazılı ve sözlü biçimde sunabilir.
5 Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanarak gösterebilir.
6 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir.
7 Etkin bir öğretim planı (kısa ve uzun vadeli) hazırlama becerisine sahiptir.
8 Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlayabilir; öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünü arttırabilir ve öğrencilere dönüt verebilir.
9 Biyoloji alanına ilişkin laboratuvar tekniklerini, araç ve gereçlerini, yaklaşımlarını tanır ve öğretimde deneysel uygulama becerileri gösterir.
10 Hayat boyu öğrenme ve kariyer gelişimi için temel sağlayacak iletişim, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini sergiler.
11 Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
12 Biyoloji ve Biyoloji Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
13 Biyoloji Öğretim Programı standartlarıni bilir ve bunlara uygun bir öğretim gerçekleştirebilir.
14 Kendi uygulamaları üzerine öz-değerlendirme yapabilir ve öğretme becerilerini eleştirel bir şekilde analiz edebilir.
15 Küreselleşen dünyada ve demokratik toplumda işlevsel bir birey olmak için gerekli anlayışa ve düşünce becerilerine sahiptir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BYL155 Genel Biyoloji I Zorunlu 3 0 4
3 BYL157 Genel Biyoloji Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
4 FZK155 Genel Fizik I Zorunlu 2 0 4
5 FZK157 Genel Fizik Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
6 KMY151 Genel Kimya I Zorunlu 2 0 4
7 KMY157 Genel Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
8 MAT161 Genel Matematik Zorunlu 2 0 3
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 15 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BYL156 Genel Biyoloji II Zorunlu 3 0 4
3 BYL158 Genel Biyoloji Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
4 FZK156 Genel Fizik II Zorunlu 2 0 4
5 FZK158 Genel Fizik Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
6 IST154 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 3
7 KMY152 Genel Kimya II Zorunlu 2 0 4
8 KMY158 Genel Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 15 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL249 Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği I (Omurgasız) Zorunlu 3 0 5
2 BYL251 Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği (Omurgasız) Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
3 BYL253 Hücre Biyolojisi Zorunlu 3 0 4
4 BYL255 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı Zorunlu 0 2 3
5 BYL257 Bitki Morfolojisi ve Sistematiği I (Tohumsuz ) Zorunlu 3 0 5
6 BYL259 Bitki Morfolojisi ve Sistematiği (Tohumsuz) Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
7 EGT251 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 4
8 KMY251 Organik Kimya I Zorunlu 2 0 3
Toplam 13 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL250 Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği II (Omurgalı) Zorunlu 3 0 5
2 BYL252 Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği (Omurgalı) Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
3 BYL254 Histoloji Zorunlu 3 0 5
4 BYL256 Histoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 2 3
5 BYL258 Bitki Morfolojisi ve Sistematiği II (Tohumlu) Zorunlu 3 0 5
6 BYL260 Bitki Morfolojisi ve Sistematiği (Tohumlu) Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
7 EGT252 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 2 0 3
8 KMY252 Organik Kimya II Zorunlu 2 0 3
Toplam 13 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL303 Gelişim Biyolojisi Zorunlu 3 0 5
2 BYL305 Gelişim Biyolojisi Laboratuvarı Zorunlu 0 2 3
3 BYL341 Genetik I Zorunlu 2 2 5
4 BYL355 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 2 3
5 BYL359 Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 5
6 EGT351 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
7 KMY357 Biyokimya I Zorunlu 2 0 3
8 KMY359 Biyokimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
Toplam 12 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL342 Genetik II Zorunlu 2 2 5
2 BYL350 Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı Zorunlu 0 2 3
3 BYL356 Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 3 0 5
4 BYL358 Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı Zorunlu 0 2 3
5 BYL360 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 5
6 EGT352 Program Geliştirme ve Öğretim Zorunlu 2 0 3
7 KMY358 Biyokimya II Zorunlu 2 0 3
8 KMY360 Biyokimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
Toplam 12 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL405 Moleküler Biyoloji Zorunlu 2 0 3
2 BYL407 Biyoloji Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları I Zorunlu 2 2 5
3 BYL443 Ekoloji Zorunlu 3 0 5
4 BYL445 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 3 0 5
5 BYL-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
6 BYL-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
7 BYL-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
8 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL402 Hayvan Davranışları Zorunlu 3 0 4
2 BYL408 Biyoloji Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları II Zorunlu 2 2 5
3 BYL450 Evrim Zorunlu 3 0 4
4 BYL-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 3
5 BYL-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
6 EGT450 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 4
7 EGT452 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 3 2 7
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL501 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 6
2 BYL503 Biyolojide Seçme Konular I Zorunlu 2 0 4
3 BYL-GK3 Genel Kültür Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 4
4 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
5 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
6 EGT553 Rehberlik Zorunlu 2 0 4
Toplam 11 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB301 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 4
2 BYL504 Biyolojide Seçme Konular II Zorunlu 2 0 2
3 BYL-GK4 Genel Kültür Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 4
4 BYL-GK5 Genel Kültür Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 3
5 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
6 EGT552 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 7
Toplam 12 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > BYL-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL433 Çevre Sorunları ve Çözümleri Zorunlu 2 0 3
2 BYL447 İnsan Genetiği Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > BYL-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL439 Klinik Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 3
2 BYL449 Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > BYL-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL465 Çevre Kirlenmesi Zorunlu 2 0 3
2 YDLA403 Mesleki Latince Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > BYL-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL452 Hayvan Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 BYL454 Bitki Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > BYL-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL434 Bilim Felsefesi Zorunlu 2 0 3
2 YDI424 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 3
9 . Dönem > BYL-GK3 Genel Kültür Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL505 Alan Yazın İncelemesi Zorunlu 2 0 4
2 KSS433 Etkili İletişim Zorunlu 2 0 4
10 . Dönem > BYL-GK4 Genel Kültür Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT416 Değerler Eğitimi Zorunlu 2 0 4
2 EGT502 Öğretimde Eylem Araştırması Zorunlu 2 0 4
3 EGT506 Sağlık Eğitimi Zorunlu 2 0 4
10 . Dönem > BYL-GK5 Genel Kültür Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT556 Öğretmenlikte Kariyer Gelişimi Zorunlu 2 0 3

^