Lisans Programları
Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Coğrafya Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 COG1011 Coğrafyaya Giriş Zorunlu 3 0 6
3 COG1013 Hidrografya Zorunlu 3 0 5
4 COG1015 Nüfus ve Yerleşme Zorunlu 3 0 5
5 COG-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
6 EGT1001 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 COG1012 Ekonomik Coğrafya Zorunlu 3 0 6
3 COG1014 Klimatoloji Zorunlu 3 0 6
4 COG1016 Yapısal Jeomorfoloji Zorunlu 3 0 6
5 COG-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
6 EGT1004 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 2 0 3
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG2015 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Zorunlu 1 2 5
2 COG2017 Çevre Sorunları Zorunlu 3 0 5
3 COG2029 Klimatik Jeomorfoloji Zorunlu 3 0 5
4 COG2031 Asya Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
5 COG2033 Avrupa Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
6 COG-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 3
7 EGT2060 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
Toplam 17 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG2010 Doğal Bölgeler Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
2 COG2018 Turizm Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
3 COG2028 Amerika Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
4 COG2032 Toprak Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
5 COG2034 Biyocoğrafya Zorunlu 3 0 5
6 COG2036 Coğrafya Öğretim Programı Zorunlu 2 0 3
7 COG-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 3
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG3011 Beşeri Bölgeler Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
2 COG3013 Afrika Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
3 COG3015 Coğrafya Araştırmaları Zorunlu 3 0 5
4 COG3039 Ortadoğu Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
5 COG3041 Siyasi Coğrafya Zorunlu 2 0 5
6 COG-A5 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 4
7 EGT3071 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
Toplam 17 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG3010 Okyanusya ve Antarktika Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
2 COG3014 Kültürel Coğrafya Zorunlu 3 0 5
3 COG3018 Türk Dünyası Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
4 COG3048 Arazi Uygulamaları Zorunlu 3 2 5
5 COG-A6 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 3
6 EGT3072 Coğrafya Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
7 EGT3074 Coğrafyada Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 3
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG-A7 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 2 0 3
2 COG-GKS1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
3 EGT4003 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
4 EGT4063 Coğrafya Eğitiminde Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
5 EGT4065 Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 7
6 EGT4073 Coğrafya Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 3 2 5
7 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
Toplam 13 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AEF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
2 BSB1015 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 COG-A8 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 2 0 4
4 COG-A9 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 9 Seçmeli 2 0 3
5 COG-GKS2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
6 EGT4074 Coğrafya Eğitiminde Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 5
7 EGT4076 Coğrafya Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
Toplam 14 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > COG-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG1021 Genel Jeoloji Zorunlu 2 0 3
2 COG1023 Genel Kartografya Zorunlu 2 0 3
3 COG1025 Mineral ve Kayaçlar Zorunlu 2 0 3
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > COG-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG1022 Kartografya Uygulaması Zorunlu 2 0 3
2 COG1024 Klimatoloji Uygulaması Zorunlu 2 0 3
3 COG1026 Enerji Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > COG-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG2021 Afetler Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 COG2023 Yeraltı Kaynakları Zorunlu 2 0 3
3 COG2025 Sanayi Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > COG-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG2022 Şehir Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 COG2024 Türkiye İklimi Zorunlu 2 0 3
3 COG2026 Türkiye Jeomorfolojisi Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > COG-A5 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG3017 Coğrafyada Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 4
2 COG3043 Türkiye Hidrografyası Zorunlu 2 0 4
3 COG3051 Türkiye Turizm Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
4 COG3053 Ulaşım Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
6 . Dönem > COG-A6 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG3020 Türkiye Bitki Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 COG3030 Türkiye Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 COG3050 Ziraat Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
4 COG4026 Avrupa Birliği Ülkeleri Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > COG-A7 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG4043 Ticaret Coğrafyası ve Küreselleşme Zorunlu 2 0 3
2 COG4045 Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 COG4047 Türkiye'nin Jeopolitik Analizi Zorunlu 2 0 3
4 COG4049 Yerel Yönetim Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > COG-GKS1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG4041 Çevre Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 3
2 COG4051 Osmanlıca Coğrafi Metinler Zorunlu 2 0 3
3 COG4053 Uygulamalı Coğrafi Bilgi Sistemleri Zorunlu 2 0 3
4 COG4055 Bölge Analizi Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > AEF-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2015 Siber Psikoloji ve Eğitim Zorunlu 2 0 3
2 BOTE2017 Sosyal Medyaya Giriş Zorunlu 2 0 3
3 BOTE2019 Yaratıcı Proje Geliştirme Zorunlu 3 0 3
4 EGT1022 Öğretmenlik Etiği Zorunlu 2 0 3
5 EGT1024 Eğitimde Bireysel Farklılıklar Zorunlu 2 0 3
6 EGT2122 Çocukta Düşünme Becerilerini Geliştirme Zorunlu 2 0 3
7 EGT3104 Öğretmen Yetiştirme Zorunlu 2 0 3
8 EGT4024 Eğitimde Kariyer Geliştirme Zorunlu 2 0 3
9 EGT4078 Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler Zorunlu 2 0 3
10 EGT4080 Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler Zorunlu 2 0 3
11 EGT4088 Değerler Eğitimine Giriş Zorunlu 2 0 3
12 EGT4092 İlkokulda Çağdaş Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
13 EGT4100 Eğitim Politikaları Zorunlu 2 0 3
14 IFB4022 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Zorunlu 2 0 3
15 ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Zorunlu 2 0 3
16 IMO2003 Matematik ve Origami Zorunlu 2 0 3
17 IMO3003 Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 3
18 IMO3009 Matematik ve Sanat Zorunlu 2 0 3
19 KMY3012 Vücut Kimyası Zorunlu 2 0 3
20 KMY3014 Yaşamımızdaki Kimyasallar Zorunlu 2 0 3
21 KMY4015 Hayatımızda Kimya Zorunlu 2 0 3
22 KMY4018 Kimyada Beceri Eğitimi Zorunlu 2 0 3
23 KMY4100 Kimya Eğitiminde Nanoteknoloji Zorunlu 2 0 3
24 MAT4096 Matematik ve Teknoloji Zorunlu 2 0 3
25 MAT4098 Matematikte Popüler Konular Zorunlu 2 0 3
26 MZO4051 Çağlar Boyu Müzik Zorunlu 2 0 3
27 MZO4052 Müzik Evreni Zorunlu 2 0 3
28 MZO4053 Diksiyon ve Fonetik I Zorunlu 2 0 3
29 MZO4054 Diksiyon ve Fonetik II Zorunlu 2 0 3
30 MZO4055 Türk Müziği Korosu I Zorunlu 2 0 3
31 MZO4056 Türk Müziği Korosu II Zorunlu 2 0 3
32 MZO4057 Türk Müziğinde Toplu Uygulama I Zorunlu 2 0 3
33 MZO4058 Türk Müziğinde Toplu Uygulama II Zorunlu 2 0 3
34 OZE100 İşaret Dili Zorunlu 2 0 3
35 RSO2052 History of Modern Art Zorunlu 2 0 3
36 RSO3051 Drama Zorunlu 2 0 3
37 RSO3053 Diksiyon Zorunlu 2 0 3
38 TAR4100 İstanbul Tarihi Zorunlu 2 0 3
39 TAR4102 Sinema ve Tarih Zorunlu 2 0 3
40 TAR4104 Tarih ve Kimlik Zorunlu 2 0 3
41 TDE1090 İstanbul ve Edebiyat Zorunlu 2 0 3
42 TDE3094 Türkçenin Güncel Sorunları Zorunlu 2 0 3
43 YDAO4090 Alman Dili ve Kültürü Zorunlu 2 0 3
44 YDFO4010 Fransız Dili ve Kültürü Zorunlu 2 0 3
45 YDIO4006 Dil ve Kültür İlişkisi Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > COG-A8 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG4008 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
2 COG4012 Coğrafyada Beceri ve Kazanımlar Zorunlu 2 0 4
3 COG4014 Coğrafyada Çağdaş Araştırmalar Zorunlu 2 0 4
4 COG4054 Günümüz Dünya Sorunları Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > COG-A9 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG4030 Sağlık Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 COG4050 Ekosistem Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 EGT4078 Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler Zorunlu 2 0 3
4 EGT4080 Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > COG-GKS2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG4010 Coğrafya Eğitiminde İstatistik Zorunlu 2 0 3
2 COG4016 Türkiye Enerji Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 COG4040 Türkiye'nin Komşu Ülkeleri Zorunlu 2 0 3
4 COG4052 Şehir ve Kültür: İstanbul Zorunlu 2 0 3

^