Lisans Programları
Fizik Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Fizik Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği programı 5 yıllık eğitim veren bir lisans programıdır. Fizik Öğretmenliği programında fizik alan dersleri Fen – Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları tarafından, alan eğitimi ve pedagojik formasyon dersleri ise Eğitim Fakültesi tarafından verilmektedir.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan adaylar Fizik Öğretmeni unvanı kazanmaktadır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler, programda belirlenen dersleri ve staj çalışmalarını başarı bir şekilde tamamlamalı ve en 2.00 GNO'ya sahip olmalıdır.
Program Profili
Bu program kayıt olan öğrencilere, fizik eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin fizik eğitiminde alana ve bir araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve fizik eğitimi alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olan öğrenciler MEB'e bağlı devlet ve özel okullarda fizik öğretmenliği yapabilir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız fizik öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği ve eğitim bilimleri alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Öğrenciler bunun için başvuru yaptıkları enstitünün belirlediği şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Arasınav %40 , Final % 60. Doğrudan Dönüşüm Sistemi Doğrudan dönüĢüm sistemi (DDS) MADDE 7 – (1) Bağıl değerlendirme uygulanmayan derslerde, 100’lük başarı notunu harfli ba una çevirirken kullanılacak doğrudan dönüşüm sistemi Tablo 2’de yer almaktadır. Tablo 2: Doğrudan DönüĢüm Sistemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başarı Değerlemesi 90 – 100 AA 4,00 Pekiyi 85 – 89 BA 3,50 İyi-Pekiyi 80 – 84 BB 3,00 İyi İyi İyi 75 – 79 CB 2,50 Orta-İyi 65 – 74 CC 2,00 Orta 55 – 64 DC 1,50 Orta-Geçer 50 – 54 DD 1,00 Geçer 45 – 49 FD 0,50 Başarısız 0 – 44 FF 0,00 Başarısız -- FG 0,00 Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız) -- DZ 0,00 Devamsız (başarısız) -- MZ -- Mazeretli 50 – 100 S 0,00 Yeterli (başarılı) 0 – 49 U 0,00 Yetersiz (başarısız) -- E -- Tamamlanmamış / Eksik -- DE -- Devam ediyor
Mezuniyet Koşulları
Fizik Öğretmenliği Programından mezun olabilmesi için öğrencinin program boyunca aldığı dersleri başarıyla tamamlaması ve en az yüzelliüç (153) kredi toplaması ve dört üzerinden en iki (2.00/4.00) genel başarı ortalamasına sahip olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Feral Bekiroğlu Fizik Eğitimi A.B.D. fbekiroglu@marmara.edu.tr tel: 0216 3459090 / 324
Bölüm Olanakları
Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı ortaöğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Fizik öğretmenliği programı Lisans Yerleştirme Sınavı MF-2 puanı ile yerleştirilen öğrencilere lisans eğitimi vermektedir. Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları doğrultusunda 1998-1999 öğretim yılından itibaren 5 yıllık eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. İlk 3,5 yıl alan bilgisi dersleri, 1,5 yılı ise öğretmenlik formasyonuna yönelik dersleri içermektedir. Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Bu programda 2 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi görevy apmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanısıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler, laboratuvardaki uygulamalarla desteklenmektedir.Bilgisayar derslerinde uygulamalı ve güncel bilgiler verilmekte ve mevcut olan bilgisayar laboratuvarlarında bilgisayarlardan yararlanılmaktadır. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için ortadereceli okullarda staj yapılmaktadır. Akademik çalışma yapmak isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimi yapma imkanına sahiptirler. Lisans üstü programa kaydolan öğrenciler, bölümün öngöreceği dersleri başarıyla tamamladıktan sonra, bir tez çalışması yapmaktadır. Buradan mezun olan öğrenciler devlet veya özel okullarda,dershanelerde öğretmenlik yapabilecekleri gibi çeşitli üniversitelerde akademik personel olarak da görev yapabilme olanağına sahiptirler.
Program Çıktıları ^
1 Genel veya mesleki lisans programı kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarındaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek
4 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
6 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak,
7 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak
8 Lisans programı yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek
9 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek
10 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek
11 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek
12 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
13 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek
14 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15 izik ve Fizik Eğitimi Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
16 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak
17 Demokrasi, insan hakları toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 FZK165 Fizik I Zorunlu 4 0 6
3 FZK167 Fizik Laboratuvarı I Zorunlu 0 4 4
4 KMY109 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 5
5 KMY157 Genel Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
6 MAT159 Matematik I Zorunlu 4 0 6
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 17 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 FZK166 Fizik II Zorunlu 4 0 6
3 FZK168 Fizik Laboratuvarı II Zorunlu 0 4 4
4 KMY110 Genel Kimya II Zorunlu 3 0 5
5 KMY158 Genel Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
6 MAT160 Matematik II Zorunlu 4 0 6
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 17 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT251 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 4
2 FZK233 Fizikte Matematik Yöntemler Zorunlu 4 0 7
3 FZK265 Fizik III Zorunlu 4 0 8
4 FZK267 Fizik Laboratuvarı III Zorunlu 0 4 6
5 KSS221 Toplumsal Afet Bilinci Zorunlu 2 0 5
Toplam 12 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT252 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 2 0 3
2 FZK266 Modern Fizik Zorunlu 4 0 9
3 FZK268 Modern Fizik Laboratuvarı Zorunlu 0 4 7
4 FZK-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 5
5 MAT256 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4 0 6
Toplam 12 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP331 Bilgisayar Uygulamaları I Zorunlu 2 0 4
2 EGT351 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
3 FZK361 Elektronik I Zorunlu 4 0 7
4 FZK363 Elektronik Laboratuvarı I Zorunlu 0 4 5
5 FZK365 Mekanik Zorunlu 4 0 7
6 FZK-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
Toplam 14 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP332 Bilgisayar Uygulamaları II Zorunlu 2 0 4
2 EGT352 Program Geliştirme ve Öğretim Zorunlu 2 0 3
3 FZK362 Elektronik II Zorunlu 4 0 7
4 FZK364 Elektronik Laboratuvarı II Zorunlu 0 4 5
5 FZK366 İstatistik Fizik ve Termodinamik Zorunlu 4 0 7
6 FZK-GK3 Genel Kültür Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 4
Toplam 14 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK447 Kuantum Mekaniği Zorunlu 3 0 6
2 FZK449 Katıhal Fiziği Zorunlu 3 0 6
3 FZK457 Elektrik ve Manyetizma Zorunlu 3 0 7
4 FZK459 Optik ve Dalgalar Zorunlu 3 0 7
5 FZK-GK4 Genel Kültür Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 4
Toplam 14 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT450 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 4
2 EGT452 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 3 2 7
3 FZK450 Nükleer Fizik Zorunlu 3 0 7
4 FZK460 Atom Fiziği Zorunlu 3 0 7
5 FZK-GK5 Genel Kültür Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 5
Toplam 13 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
4 EGT553 Rehberlik Zorunlu 2 0 4
5 FZK501 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 11
Toplam 9 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB301 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 4
2 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
3 EGT552 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 7
4 FZK-GK6 Genel Kültür Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 9
Toplam 8 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > FZK-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK222 Sivil Korunma, Vatandaşlık ve Fizik Zorunlu 2 0 5
5 . Dönem > FZK-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDI323 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 4
6 . Dönem > FZK-GK3 Genel Kültür Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK334 Bilim Felsefesi Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > FZK-GK4 Genel Kültür Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK423 Popüler Fizik Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > FZK-GK5 Genel Kültür Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK424 Hobi Yörüngeli Fizik Zorunlu 2 0 5
10 . Dönem > FZK-GK6 Genel Kültür Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK502 Doğada Fizik: Gezi ve Kamp Uygulamaları Zorunlu 2 0 9

^