Lisans Programları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde 1998 yılında kurulmuş ve 1998-1999 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. İlköğretim 2. kademeye matematik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Matematik-Fen puanıyla öğrenci alan dört yıllık bir Anabilim Dalıdır. İlköğretim anabilim dalında, ilköğretim matematik öğretmenliği yüksek lisans programı 2000-2001 öğretim yılında, doktora programı 2002-2003 öğretim yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılmıştır. Halen Anabilim Dalı'na devam eden 400 öğrenci ve öğretim kadrosunda ise 11 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
İlköğretim II.Kademe Matematik Öğretmenliği
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM Tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında(LYS) Matematik Fen 1 (MF-1) puan türünde yeterli puanı almak. Marmara Üniversitesi tarafından yabancı uyruklu öğrenciler için yapılan MÜYÖS'ten yeterli puanı almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
T.C. yüksek öğrenimle ilgili yasa ve yönetmelikler esas alınarak sadece resmi öğrenim tanınmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler ortaöğrenimlerini başarı ile tamamlamış olmalıdır.
Program Profili
Anabilim Dalımız vizyon olarak Türkiye’nin her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi iyi bilen ve bu işi severek yapan, öğretmenler yetiştirerek, eğitimin, toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmeyi benimsemiştir. Üniversiteye giriş sınavları ile aldığımız öğrenciler için YÖK tarafından belirlenen 4 yıllık program uygulanmakta olup eğitim dili Türkçe'dir. ( Lisans programı için; http://aef.marmara.edu.tr/bolum/120202/sayfa/3258/lisans-programi )
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunların büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı' na bağlı ilköğretim okulları ikinci kademelerinde , kolej ve dershanelerde matematik öğretmeni veya idareci olarak çalışmaktadır. Bununla birlikte mezunların bir kısmı akademik kariyerine ilgi ve yönelimine göre yurtiçi veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak devam etmektedir. Mezunlarımız içerisinde farklı üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak çalışanlar da bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisansüstü Eğitim için adaylardan lisans diploması ile birlikte ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sonuç belgesi istenmektedir. Ayrıca adaylara alanla ilgili bilimsel yazılı ve sözlü sınav yapılmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İlgili sınav-başarı yönetmeliklerine (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) göre; Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, vs.) %40, ve yarıyıl sonu sınavı ise % 50 katkı yapar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DD ve DC alanlar şartlı geçmiş, FF ve FD alanlar başarısız sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini ilgili yönetmelik (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (GANO) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler ilköğretim matematik öğretmenliği lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir E-mail: ahmet.ozdemir@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Orhan Çanakçı E-mail: ocanakci@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı. Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel : +90 216 345 90 90 Dah. 283-284 Fax : +90 216 338 80 60 Web Adresi: http://aef.marmara.edu.tr/bolum/120202/matematik-ogretmenligi
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalında 1 doçent, 5 Yardımcı doçent olmak üzere 6 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 3 yıldır Lisans eğitimimizde II. öğretim için de öğrenci alınmaktadır. Ayrıca lisans eğitimi yanında Türkiye' de ilk defa açılan Yüksek Lisans ve doktora programı yürütülmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi İlköğretim Bölümü ve Anabilim Dalı öğretim görevlilerimiz tarafından verilen dersler ve danışmanlıklarla yürütülmektedir. Anabilim Dalı öğrencilerimiz ERASMUS programı ile Avrupa ülkelerinde protokolümüz olan bir üniversitede bir ya da iki yarıyıl eğitim alabilmektedirler. (Ayrıntılı bilgi için Marmara Üniversitesi LLP-ERASMUS birimi sayfasını inceleyiniz.) Anabilim Dalımız öğrenci-öğretim görevlisi-üniversite işbirliğine ve iletişimine önem vermektedir. Bu amaca yönelik olarak her sınıf için bir öğrenci temsilcisi yine öğrenciler tarafından seçilmektedir. Bununla birlikte derslerinde başarılı, iletişim becerileri yüksek ve çalışmaya hevesli iki öğrencimiz Anabilim Dalımızda kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma, mesleğini severek yapma
2 Öğretim sürecini planlayabilme, etkinlik hazırlayarak uygulayabilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme
3 Sınıfı yönetebilme ve rehberlik yapabilme
4 Matematik öğretiminde bilgisayar ve farklı teknolojileri kullanabilme
5 Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapabilme
6 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
7 Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilme
8 Matematik problemlerini tanımlama, modelleme ve farklı problem çözme stratejilerini kullanabilme
9 Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilme
10 Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilme ve iletişim kurabilme
11 Tüme varım ve tümden gelim yaklaşımı ile düşünebilme
12 Matematik kavram ve genellemeleri birbiriyle ilişkilendirme ve bunları kullanarak akıl yürütebilme
13 Matematik öğrenme ve öğretme ile ilgili entelektüel meraka sahip olma ve bu alanda kendini geliştirebilme
14 Matematik öğrenmede ve öğretmede sabırlı, azimli, gayretli, dikkatli olma, öz güvene sahip olma ve bu özellikleri geliştirebilme
15 Matematiğe ve problem çözmeye yönelik olumlu tutum ve inançlara sahip olma
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSP1001 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
3 EGT1001 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
4 KMY1009 Genel Kimya Zorunlu 2 0 4
5 MAT1027 Genel Matematik Zorunlu 4 0 5
6 MAT1028 Soyut Matematik Zorunlu 3 0 4
7 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
8 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
Toplam 21 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSP1002 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
3 BYL1023 Genel Biyoloji Zorunlu 2 0 3
4 EGT1002 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
5 MAT1006 Matematiksel Analiz I Zorunlu 5 0 6
6 MAT1024 Geometri Zorunlu 3 0 4
7 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
8 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
Toplam 22 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AEF-US1 Üniversite Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
2 EGT2003 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
3 FZK2009 Fiziğe Giriş I Zorunlu 3 0 4
4 IMO-AB1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
5 IMO-GS1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 4
6 MAT2007 Matematiksel Analizi II Zorunlu 5 0 6
7 MAT2009 Doğrusal Cebir I Zorunlu 3 0 5
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB1015 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 EGT1008 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 EGT2004 İlköğretimde Matematik Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 2 6
4 EGT3005 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
5 FZK2010 Fiziğe Giriş II Zorunlu 3 0 4
6 MAT2008 Analitik Geometri Zorunlu 3 0 6
7 MAT2010 Doğrusal Cebir II Zorunlu 3 0 5
Toplam 17 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMO3001 Matematik Öğretimi I Zorunlu 2 2 6
2 IMO3003 Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 IMO-MS1 Meslek Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
4 IST3005 İstatistik ve Olasılık I Zorunlu 2 2 6
5 MAT3009 Elementer Sayı Kuramı Zorunlu 3 0 6
6 MAT3025 Analiz ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
Toplam 14 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT2062 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
2 IMO3002 Matematik Öğretimi II Zorunlu 2 2 6
3 IMO3008 Cebire Giriş Zorunlu 3 0 6
4 IST3006 İstatistik ve Olasılık II Zorunlu 2 2 6
5 MAT3002 Adi Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4 0 6
6 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
Toplam 14 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT3071 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT4003 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
3 EGT4009 İlköğretim Matematik Eğitiminde Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
4 EGT4019 İlköğretim Matematik Eğitiminde Özel Eğitim Zorunlu 3 0 4
5 IMO3004 Matematik Felsefesi Zorunlu 2 0 4
6 IMO-AB2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 4
7 IMO-MS2 Meslek Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 4
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AEF-US2 Üniversite Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
2 EGT4020 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 EGT4108 İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
4 IMO-GS2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 4
5 IMO-MS3 Meslek Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 0 5
6 MAT4002 Geometri Öğretimi Zorunlu 3 0 5
Toplam 15 6 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Zorunlu 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
2 . Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Zorunlu 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
3 . Dönem > AEF-US1 Üniversite Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2015 Siber Psikoloji ve Eğitim Zorunlu 2 0 3
2 BOTE2017 Sosyal Medyaya Giriş Zorunlu 2 0 3
3 EGT1022 Öğretmenlik Etiği Zorunlu 2 0 3
4 EGT1024 Eğitimde Bireysel Farklılıklar Zorunlu 2 0 3
5 EGT2122 Çocukta Düşünme Becerilerini Geliştirme Zorunlu 2 0 3
6 EGT3104 Öğretmen Yetiştirme Zorunlu 2 0 3
7 EGT4024 Eğitimde Kariyer Geliştirme Zorunlu 2 0 3
8 EGT4078 Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler Zorunlu 2 0 3
9 EGT4080 Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler Zorunlu 2 0 3
10 EGT4088 Değerler Eğitimine Giriş Zorunlu 2 0 3
11 EGT4092 İlkokulda Çağdaş Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
12 EGT4100 Eğitim Politikaları Zorunlu 2 0 3
13 IFB4022 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Zorunlu 2 0 3
14 IMO2003 Matematik ve Origami Zorunlu 2 0 3
15 IMO3003 Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 3
16 IMO3009 Matematik ve Sanat Zorunlu 2 0 3
17 KMY3012 Vücut Kimyası Zorunlu 2 0 3
18 KMY3014 Yaşamımızdaki Kimyasallar Zorunlu 2 0 3
19 KMY4015 Hayatımızda Kimya Zorunlu 2 0 3
20 KMY4018 Kimyada Beceri Eğitimi Zorunlu 2 0 3
21 KMY4100 Kimya Eğitiminde Nanoteknoloji Zorunlu 2 0 3
22 MAT4096 Matematik ve Teknoloji Zorunlu 2 0 3
23 MAT4098 Matematikte Popüler Konular Zorunlu 2 0 3
24 MZO4051 Çağlar Boyu Müzik Zorunlu 2 0 3
25 MZO4052 Müzik Evreni Zorunlu 2 0 3
26 MZO4053 Diksiyon ve Fonetik I Zorunlu 2 0 3
27 MZO4054 Diksiyon ve Fonetik II Zorunlu 2 0 3
28 MZO4055 Türk Müziği Korosu I Zorunlu 2 0 3
29 MZO4056 Türk Müziği Korosu II Zorunlu 2 0 3
30 OZE100 İşaret Dili Zorunlu 2 0 3
31 TAR4100 İstanbul Tarihi Zorunlu 2 0 3
32 TAR4102 Sinema ve Tarih Zorunlu 2 0 3
33 TAR4104 Tarih ve Kimlik Zorunlu 2 0 3
34 TDE1090 İstanbul ve Edebiyat Zorunlu 2 0 3
35 TDE3094 Türkçenin Güncel Sorunları Zorunlu 2 0 3
36 YDAO4090 Alman Dili ve Kültürü Zorunlu 2 0 3
37 YDFO4010 Fransız Dili ve Kültürü Zorunlu 2 0 3
38 YDIO4006 Dil ve Kültür İlişkisi Zorunlu 2 0 3
3 . Dönem > IMO-AB1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMO2001 Matematiğin Doğası Zorunlu 2 0 3
2 IMO2003 Matematik ve Origami Zorunlu 2 0 3
3 . Dönem > IMO-GS1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMO2009 İlk Dönem Türkçesi Matematik Metinleri Zorunlu 3 0 4
2 TTO2011 Güzel Konuşma Zorunlu 3 0 4
3 TTO2013 Güzel Yazı Teknikleri Zorunlu 3 0 4
5 . Dönem > IMO-MS1 Meslek Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMO3005 İlköğretimde Matematiksel Kavram Yanılgıları Zorunlu 2 0 3
2 IMO3009 Matematik ve Sanat Zorunlu 2 0 3
3 IMO3011 Web Destekli Matematik Öğretimi Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > IMO-AB2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMO4003 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 4
2 IMO4005 Matematiksel İlişkiler: Sayılar ve Cebir Zorunlu 3 0 4
3 IMO4007 Problem Çözme Zorunlu 3 0 4
7 . Dönem > IMO-MS2 Meslek Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMO4009 İlköğretimde Cebirsel Düşünme ve Cebir Zorunlu 3 0 4
2 IMO4011 Matematik Eğitiminde Özel Konular Zorunlu 3 0 4
8 . Dönem > AEF-US2 Üniversite Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2015 Siber Psikoloji ve Eğitim Zorunlu 2 0 3
2 BOTE2017 Sosyal Medyaya Giriş Zorunlu 2 0 3
3 EGT1022 Öğretmenlik Etiği Zorunlu 2 0 3
4 EGT1024 Eğitimde Bireysel Farklılıklar Zorunlu 2 0 3
5 EGT2122 Çocukta Düşünme Becerilerini Geliştirme Zorunlu 2 0 3
6 EGT3104 Öğretmen Yetiştirme Zorunlu 2 0 3
7 EGT4024 Eğitimde Kariyer Geliştirme Zorunlu 2 0 3
8 EGT4078 Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler Zorunlu 2 0 3
9 EGT4080 Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler Zorunlu 2 0 3
10 EGT4088 Değerler Eğitimine Giriş Zorunlu 2 0 3
11 EGT4092 İlkokulda Çağdaş Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
12 EGT4100 Eğitim Politikaları Zorunlu 2 0 3
13 IFB4022 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Zorunlu 2 0 3
14 IMO2003 Matematik ve Origami Zorunlu 2 0 3
15 IMO3003 Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 3
16 IMO3009 Matematik ve Sanat Zorunlu 2 0 3
17 KMY3012 Vücut Kimyası Zorunlu 2 0 3
18 KMY3014 Yaşamımızdaki Kimyasallar Zorunlu 2 0 3
19 KMY4015 Hayatımızda Kimya Zorunlu 2 0 3
20 KMY4018 Kimyada Beceri Eğitimi Zorunlu 2 0 3
21 KMY4100 Kimya Eğitiminde Nanoteknoloji Zorunlu 2 0 3
22 MAT4096 Matematik ve Teknoloji Zorunlu 2 0 3
23 MAT4098 Matematikte Popüler Konular Zorunlu 2 0 3
24 MZO4051 Çağlar Boyu Müzik Zorunlu 2 0 3
25 MZO4052 Müzik Evreni Zorunlu 2 0 3
26 MZO4053 Diksiyon ve Fonetik I Zorunlu 2 0 3
27 MZO4054 Diksiyon ve Fonetik II Zorunlu 2 0 3
28 MZO4055 Türk Müziği Korosu I Zorunlu 2 0 3
29 MZO4056 Türk Müziği Korosu II Zorunlu 2 0 3
30 OZE100 İşaret Dili Zorunlu 2 0 3
31 TAR4100 İstanbul Tarihi Zorunlu 2 0 3
32 TAR4102 Sinema ve Tarih Zorunlu 2 0 3
33 TAR4104 Tarih ve Kimlik Zorunlu 2 0 3
34 TDE1090 İstanbul ve Edebiyat Zorunlu 2 0 3
35 TDE3094 Türkçenin Güncel Sorunları Zorunlu 2 0 3
36 YDAO4090 Alman Dili ve Kültürü Zorunlu 2 0 3
37 YDFO4010 Fransız Dili ve Kültürü Zorunlu 2 0 3
38 YDIO4006 Dil ve Kültür İlişkisi Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > IMO-GS2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT4036 Modelleme ve İlköğretimdeki Yeri Zorunlu 3 0 4
2 IMO4010 Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 4
3 IMO4012 Müfredat ve Ders Kitabı İnceleme Zorunlu 3 0 4
4 IMO4014 Türkçe Matematik Tarihi Metinleri Zorunlu 3 0 4
8 . Dönem > IMO-MS3 Meslek Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT4004 Öğrenme Sitilleri Zorunlu 3 0 5
2 IMO4004 İlköğretimde Etkinlik Tasarımı Zorunlu 3 0 5
3 IMO4006 Matematiksel Bilgi ve Temsili Zorunlu 3 0 5

^