Lisans Programları
İngilizce Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi'nin kuruuşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde "Yabancı Diller Eğitimi Bölümü"ne bağlı "İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı" olarak yer almıştır. Öğretim kadrosu akademik kariyer yapmış elemanlarla desteklenirken, öğrenciler de ÖSYS yolu ile kayıt yaptırmıştır.
Kazanılan Derece
İlk ve ortaöğretim okullarında ve üniversite hazırlık sınıflarında İngilizce öğretmeni
Kabul ve Kayıt Koşulları
YGS, LYS veya MÜYÖS sınavlarına girerek başarılı olan öğrenciler kayıt işlemlerini yaptırırlar. Kayıt işlemleriyle birlikte bir derecelendirme sınavı (İngilizce Yeterlilik Sınavı) yapılır. Sınavın sonuçlarına göre, İngilizce dil düzeyi dersleri izlemeye yeterli olmayanlar bir yıllık hazırlık sınıfı okur. Sınavı başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitim. Dikey geçiş veya yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları aynı veya yakın derslerden muafiyet komisyonu / birim yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirler. Erasmus kapsamında bir veya iki dönem yurtdışında eğitimine devam eden öğrencilerin, aldıkları derslerin yine birim yönetim kurulu kararı ile intibakları yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Teorik ve pratik çalışmalar başarıyla tamamlanacak.
Program Profili
Program modüler bir programdır ve Alan bilgisi, Eğitim, Alanla ilgili Didaktik ve Yöntem Bilgisi, Genel Kültür modüllerinden oluşmaktadır. Program eğitim dili İngilizcedir. İngilizce Yabancı Dil Eğitimi Programı Avrupa Birliği normları ve Bologna kararları doğrultusunda değerlendirildiğinde modern, çağdaş ve modüler yapısı olan, bütüncül bir program olarak tanımlanabilir. Program İngilizce Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile ilgili olan tüm alanları kapsamaktadır (Ek-Ders Programı): İngilizce Alan Eğitimi, Genel Eğitim ve Öğretim Alanı, İngilizce'nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi ve Öğretimi, Kültür ve Kültürlerarası Alanlar. Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans programı mevcuttur ve çift anadal ve yandal programları uygulanmaktadır. Bu programlara, Anadal lisans programında tüm derslerinden başarılı ve ortalaması en az 80 olan öğrenciler başvurabilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İngiliz Dili Eğitimi mezunları İngilizcenin 1. ve 2. yabancı dil olarak okutulan tüm ilk- ve ortaöğretim okullarında ve diğer eğitim kurumlarında İngilizce Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. İngiltere'yle ticari işbirliği olan özel sektörün değişik alanlarında çalışabilmektedirler. Turizmin çeşitli alanlarında çeşitli görevler yapabilmektedirler. Medya ve iletişim ağırlıklı kurumlarda istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisanstan mezun olan Yüksek Lisans Programına geçiş yapabilir. Yüksek Lisans Programına kabul şartları: Lisans derecesi, ALES ve Bilim Sınavı ile Mülakat. Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlamış olan Doktora Programına geçiş yapabilir. Doktora Programına kabul şartları: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ile Mülakat.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her yarıyıl her ders için bir ara sınavı ve bir final sınavı yapılmaktadır. Sınava giremeyen öğrenciler için rapor ve yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılmaktadır. Final sınavında en az 40 puan alma şartı vardır. Vize notunun %40’ı ve final notunun %60’ı değerlendirmede esas alınır. İkinci sınıfın sonunda ise dört yarıyılın ortalaması en az 2 olması gerekmektedir. Ölçme değerlendirme Bağıl Değerlendirme Sistemine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç. Dr. Derin ATAY Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü Ziverbey/Kadıköy - İSTANBUL e-mail: derin.atay@marmara.edu.tr Tel: 0216 418 37 86 Web adresi: http://aef.marmara.edu.tr/bolum/120701/ingilizce-ogretmenligi Erasmus Koordinatörü: Dr. Gary Chambers gary.chambers@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda yaklaşık 700 öğrenci öğrenimlerini sürdürmekte ve 10 tam zamanlı ve 2 yarı-zamanlı öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğretim kadromuzda 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 3 Doktoralı Öğretim Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 yarı-zamanlı okutman bulunmaktadır. Fiziksel altyapı 1 Anabilim Dalı Başkalığı odası, 5 öğretim üyesi odası, 7 projeksiyonlu derslik, 1 Bilgisayar laboratuvarı ve 1 Yüksek Lisans Seminer odasından oluşmaktadır. Erasmus programı çerçevesinde farklı Avrupa üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları vardır.
Program Çıktıları ^
1 Çağın gereklerine bireysel, mesleki, ve toplumsal açılardan donanımlı öğretmen yetiştirme
2 Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında C1 düzeyinde yabancı dil becerisi kazandırılması
3 Kültür içi ve kültürlerarası edebiyat, antropoloji, ve toplumsal konulara ilişkin duyarlılık, empati ve etkili iletişim becerilerinin kazandırılması
4 Hedef dilin ülkesi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgi kazandırılması
5 öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım kazandırılması
6 Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisinin kazandırılması
7 Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerilerinin kazandırılması
8 Yabancı dil alanlarıyla ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu bilgileri metinler ve söylemler gibi farklı bağlamalar üzerinde uygulayabilme becerilerinin kazandırılması
9 Anadil ve yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel ve dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerilerinin kazandırılması
10 Yabancı dil öğretim alanıyla ilgili kavram ve yöntemleri edinebilme ve onları metinler üzerinde uygulayabilme becerilerinin kazandırılması
11 Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlama, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerilerin kazandırılması
12 Eğitim teknolojilerini takip edebilme ve bu teknolojileri sınıf ortamında kullanabilme ve öğretme uyarlayabilme becerilerinin kazandırılması
13 Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilme ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırabilme becerilerinin kazandırılması
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP151 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
2 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
3 KSS334 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 4
4 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
5 YDIO101 Bağlamsal Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 4
6 YDIO103 İleri Okuma ve Yazma I Zorunlu 3 0 4
7 YDIO105 Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 3 0 3
8 YDIO107 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 3 0 3
Toplam 22 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP152 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
2 EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
3 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
4 YDIO102 Bağlamsal Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 4
5 YDIO104 İleri Okuma ve Yazma II Zorunlu 3 0 4
6 YDIO106 Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 3 0 3
7 YDIO108 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 3 0 3
8 YDIO110 Sözcük Bilgisi Zorunlu 3 0 4
Toplam 22 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
2 EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 YDIO201 İngiliz Edebiyatı I Zorunlu 3 0 4
4 YDIO203 Dilbilimi I Zorunlu 3 0 4
5 YDIO205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I Zorunlu 3 0 4
6 YDIO207 İngilizce-Türkçe Çeviri Zorunlu 3 0 5
7 YDIO209 Anlatım Becerileri Zorunlu 3 0 5
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
3 YDIO202 İngiliz Edebiyatı II Zorunlu 3 0 4
4 YDIO204 Dilbilimi II Zorunlu 3 0 4
5 YDIO206 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II Zorunlu 3 0 4
6 YDIO208 Dil Edinimi Zorunlu 3 0 4
7 YDIO244 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
Toplam 18 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 YDIO301 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 5
3 YDIO303 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 2 2 5
4 YDIO305 Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 2 2 5
5 YDIO307 Edebiyat ve Dil Öğretimi I Zorunlu 3 0 4
6 YDIO309 Drama Zorunlu 2 2 5
7 YDIO-YD1 İkinci Yabancı Dil - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 15 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
2 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
3 YDIO302 Türkçe-İngilizce Çeviri Zorunlu 3 0 4
4 YDIO304 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II Zorunlu 2 2 5
5 YDIO306 Dil Becerilerinin Öğretimi II Zorunlu 2 2 5
6 YDIO308 Edebiyat ve Dil Öğretimi II Zorunlu 3 0 4
7 YDIO-YD2 İkinci Yabancı Dil - 2 Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EGT401 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
3 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
4 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
5 YDIO401 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme Zorunlu 3 0 6
6 YDIO-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 5
7 YDIO-YD3 İkinci Yabancı Dil - 3 Seçmeli 2 0 3
Toplam 15 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 EGT404 Karşılaştırmalı Eğitim Zorunlu 2 0 3
4 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
5 YDIO402 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
6 YDIO-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
7 YDIO-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 4
Toplam 15 6 30
Seçmeli
5 . Dönem > YDIO-YD1 İkinci Yabancı Dil - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO321 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) Zorunlu 2 0 3
2 YDFO321 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca) Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > YDIO-YD2 İkinci Yabancı Dil - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO322 İkinci Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 3
2 YDFO322 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > YDIO-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDIO403 Yabancı Dil Öğretiminde Sınav Hazırlama Zorunlu 2 0 5
7 . Dönem > YDIO-YD3 İkinci Yabancı Dil - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO421 İkinci Yabancı Dil III (Almanca) Zorunlu 2 0 3
2 YDFO421 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > YDIO-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDIO404 Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > YDIO-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS452 Dil ve Kültür Zorunlu 2 0 4

^