Lisans Programları
Kimya Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Kimya Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1998’de, Atatürk Eğitim Fakültesi, ülkedeki tüm eğitim fakülteleriyle birlikte, YÖK tarafından yeniden yapılandırılmasıyla, Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalı 1998 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümü altında kimya öğretmenliği Ana-bilim dalı olarak kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, 5 yıllık lisans diploması ile Kimya öğretmeni ünvanı kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarından mezun olmak, Üniversite Seçme Sınavı'nda YGS-2 alanından yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarından mezun olmak, Üniversite Seçme Sınavı'nda YGS-2 alanından yeterli puan almak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak ve zorunlu stajları tamamlamak. (4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.)
Program Profili
Güçlü Alan bilgisine ve Pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, bilimsl okur yazar, eleştirisel düşünebilen , özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan kimya öğretmenler yetiştirmektir. Programın dili Türkçe'dir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Beş yıllık program sonunda lisans derecesiyle mezun olan öğrencilerimiz, ortaöğretim okullara Kimya öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Çeşitli sanayi dallarında farklı pozisyonlarda iş bulabilmektedirler. Üniversitelerin Fen Bilimleri enstitülerine bağlı Kimya anabilim dallarında veya Eğitim Bilimleri enstitülerine bağlı Kimya eğitimi anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına girebilmekte ve bu dallarda akademisyen olabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız kimya öğretmenliği yüksek lisans programının yanısıra çeşitli enstitülerin kimya ile ilgili dallarında lisansüstü eğitime başvurabilirler. Öğrenciler bunun için enstitüler tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, Ödev, Kısa sınavlar, Sunumlar, Proje vb.) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (Final, Ödev, Proje vb.) %60'ı, alınmaktadır. Anabilim dalımızda bağıl değerlendirme sistemi kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler mezun olmak için kimya eğitimi programında bulunan bütün derslerden devam alarak başarılı olmak ve uygulamalı derslerde gerekli olan stajları başarı ile tamamlamak zorundadır. Kimya öğretmenliği 5 yıllık lisans programında mezun olabilmek için öğrencinin Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden 2.00 olması zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği ABD Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul Tel: 0216 347 33 66/304 E-mail: musasahin@marmara.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Musa ŞAHİN
Bölüm Olanakları
Anabilim dalımızda bir adet 40 kişilik derslik, Genel kimya laboratuvarı, Ders materyal geliştirme ve hazırlama dersliği, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için çalışma odası bulunmaktadır. İstanbulun seçkin liselerinde okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması yapma imkanı vardır
Program Çıktıları ^
1 Üst düzey kimya alan biligisine sahip olur
2 Kimya tarihini hakkında bilgi sahibi olur
3 Bilimin doğasını kavrayabilir
4 Ortaöğretim programına yönelik kimya deneyleri tasarlama ve gerçekleştirebilir
5 Bilimsel süreç becerilerini kazanır
6 Problem çözme becerilerini geliştirir
7 Çağdaş öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir
8 Sahip olduğu kimya alan bilgisini ortaöğretim programında öğretim yapabilecek düzeye indirgeyebilir
9 Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli ve manevi değerleriyle evrensel değerlerin bilincinde olabilir
10 Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilir
11 Uygulanan ölçme aracından elde edilen verileri analiz etme ve değerlendirebilir
12 Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim ve iletişim için yararlanabilir
13 Kimya öğretimi sürecinde kullanılmak üzere öğretim materyali ve ders kitabı bölümü tasarlayabilir
14 Alanı ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanır
15 Öğretim sürecinde Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanabilir
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 FZK153 Fizik I Zorunlu 4 2 8
3 KMY155 Genel Kimya I Zorunlu 4 0 5
4 KMY157 Genel Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
5 MAT149 Matematik I Zorunlu 4 2 8
6 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
7 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 FZK154 Fizik II Zorunlu 4 2 8
3 KMY156 Genel Kimya II Zorunlu 4 0 5
4 KMY158 Genel Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
5 MAT150 Matematik II Zorunlu 4 2 8
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP151 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
2 EGT251 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 4
3 KMY247 Analitik Kimya I Zorunlu 3 0 5
4 KMY249 Analitik Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 4 4
5 KMY255 Anorganik Kimya I Zorunlu 2 0 3
6 KMY257 Anorganik Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 2
7 KMY265 Fizikokimya I Zorunlu 4 0 5
8 KMY267 Fizikokimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 2
Toplam 13 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP152 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
2 EGT252 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 2 0 3
3 KMY248 Analitik Kimya II Zorunlu 3 0 5
4 KMY250 Analitik Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 4 4
5 KMY256 Anorganik Kimya II Zorunlu 2 0 3
6 KMY258 Anorganik Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 2
7 KMY266 Fizikokimya II Zorunlu 4 0 6
8 KMY268 Fizikokimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 2
Toplam 13 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT351 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
2 KMY353 Çevre Kirlenmesi ve Korunması Zorunlu 2 0 4
3 KMY385 Enstrümental Analiz Zorunlu 2 0 4
4 KMY387 Enstrümental Analiz Laboratuvarı Zorunlu 0 2 3
5 KMY391 Organik Kimya I Zorunlu 4 0 8
6 KMY393 Organik Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 4 4
7 KMY-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
Toplam 12 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT352 Program Geliştirme ve Öğretim Zorunlu 2 0 3
2 KMY306 Kimyada Kaynak Araştırma Zorunlu 1 0 3
3 KMY354 Kimyasal Termodinamik Zorunlu 3 0 7
4 KMY392 Organik Kimya II Zorunlu 4 0 8
5 KMY394 Organik Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 4 5
6 KMY-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
Toplam 12 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT450 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 4
2 KMY449 Çekirdek Kimyası Zorunlu 2 0 4
3 KMY453 Kimyasal Kinetik Zorunlu 2 0 4
4 KMY457 Biyokimya I Zorunlu 3 0 6
5 KMY459 Biyokimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 2
6 KMY491 Organik Kimya III Zorunlu 3 0 6
7 KMY-GK3 Genel Kültür Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 4
Toplam 14 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT452 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 3 2 7
3 KMY402 Elektrokimyasal Yöntemler Zorunlu 2 2 6
4 KMY404 Besin Kimyası Zorunlu 2 0 4
5 KMY492 Organik Sınai Kimya Zorunlu 3 0 6
6 KMY-GK4 Genel Kültür Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 4
Toplam 14 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
3 EGT553 Rehberlik Zorunlu 2 0 4
4 KMY501 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 8
5 KMY-GK5 Genel Kültür Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 6
Toplam 9 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB301 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 4
2 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
3 EGT552 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 7
4 KMY-GK6 Genel Kültür Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 9
Toplam 8 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > KMY-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMY305 Kimya Teknolojisi ve Toplum Zorunlu 2 0 4
2 KMY307 Vücut Kimyası Zorunlu 2 0 4
6 . Dönem > KMY-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMY308 İlaç Teknolojisi Zorunlu 2 0 4
2 KMY322 Çevre Sorunları ve Eğitimi Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > KMY-GK3 Genel Kültür Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST405 İstatistik Zorunlu 2 0 4
2 KMY401 Kimya Eğitiminde Kaynak İncelemesi Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > KMY-GK4 Genel Kültür Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMY406 Kimya Öğretiminde Materyal ve Ders Kitabı İncelemesi Zorunlu 2 0 4
2 KMY444 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
9 . Dönem > KMY-GK5 Genel Kültür Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMY503 Kimyada Seçme Konular I Zorunlu 2 0 6
2 KMY505 Deney-Araç Tasarımı Zorunlu 2 0 6
10 . Dönem > KMY-GK6 Genel Kültür Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMY502 Kimya Eğitiminde Problem Çözümü Zorunlu 2 0 9
2 KMY504 Kimyada Seçme Konular II Zorunlu 2 0 9

^