Lisans Programları
Matematik Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Matematik Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği 1982 yılında üniversitesi bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. 1997 yılına kadar eğitim dili İngilizce olarak devam etmiş daha sonrasında ise eğitim dili Türkçe olmuştur. 1998 yılında ise Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sonucunda eğitim süresi 5 yıla çıkmıştır. Bununla beraber ile Anabilim Dalımız Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü bünyesi altında Matematik Eğitimi Anabilim Dalı ismini almıştır. Programda bulunan dersler Fen-Edebiyat Fakültesinde ve Atatürk Eğitim Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Anabilim dalımızda 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Öğrenciler program sonunda Lisans derecesiyle Matematik Öğretmeni olarak mezun olmaktadırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul diplomasına sahip olmak 2. Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) veya dengi sınavlardan yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
T.C. yüksek öğrenimle ilgili yasa ve yönetmelikler esas alınarak sadece resmi öğrenim tanınmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Matematik Öğretmenliği programında Yabancı Dil I-II (İngilizce) dersi yer almaktadır. Her akademik yılın başında bu dersten muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar programındaki bu dersten muaf olmaktadırlar.
Program Profili
Türkçe eğitim verilen ana bilim dalımızın vizyonu, güçlü alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan ve teknolojik gelişmelerden haberdar olup bunları en etkili biçimde kullanıp öğretim faaliyetlerini düzenleyebilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma hayatında öğrenmiş olduğu farklı öğretim yöntem ve stratejilerini bulunduğu koşullara uygun şekilde düzenleyip öğretime sürecinde uygulayabilmesi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Matematik öğretmeni unvanı alarak mezun olan öğrenciler Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme (KPSS) sınavından almış oldukları puana bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi kurumlarda çalışabilmektedirler. Ya da mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı dershanelerde çalışabilmektedirler. Mezun öğrencilerimizden bazıları ise akademik kariyerine yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak devam etmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programdan mezun olan öğrenciler gerekli olan not ortalamasını, ALES ve İngilizce (ÜDS, KPDS, TOEFL) puanını sağlamak koşuluyla tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlar Fen Bilimleri Enstitülerinin Matematik programlarında ya da Eğitim Bilimleri Enstitülerinin Matematik Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme gibi farklı programlarında akademik kariyerlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirme araçları ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemi (BDS): Öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. Ara sınav notunun başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının ise %60'tır. AA, BA, BB, CB, CC, DC veya DD harfli başarı notlarından birini alan öğrenci dersten başarılı sayılmaktadır. 4. dönem sonunda 1.80 not ortalamasına sahip olmayan öğrenci 5. dönemden ders alamamaktadır.Sınav ve başarı değerlendirme ile ilgili yönergeye http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf adresinden ulaşılabilir.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç.Dr. İlyas Yavuz Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Atatürk Eğitim Fakültesi, B Blok, Oda No: 449 tlf: 0 216 3459090-320 fax: 0 216 3388060 mail: iyavuz@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüz öğrencilerinin kullanımında projeksiyon ve akıllı tahta bulunan 50 kişilik bir sınıf ve 100 kişilik bir amfi bulunmaktadır. Alan bilgileri için gerekli olan zorunlu derslerin yanısıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik Görsel Sanatlar, Müzik Kültürü gibi seçmeli dersler de bulunmaktadır. Ayrıca fakülte içerisinde öğrencilerin yararlanabilecekleri bir kütüphane bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Matematik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir ve tartışabilir.
2 Bilimi toplumun ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak takdir eder.
3 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
4 Matematik kullanımını gerektiren konularda verileri anlamlandırabilir, eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, net bir şekilde yazılı ve sözlü biçimde sunabilir.
5 Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanarak gösterebilir.
6 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerinin ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin uygulayabilir.
7 Etkin bir öğretim planı (kısa ve uzun vadeli) hazırlama becerisine sahiptir.
8 Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlayabilir, öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünü arttırabilir ve öğrencilere dönüt verebilir.
9 Hayat boyu öğrenme kariyer gelişimi için temel sağlayacak ietişim, problem çözme ve analitik düşünme becerileri gösterir.
10 Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
11 Matematik ve Matematik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
12 Matematik Öğretim Programı standartlarını bilir ve bunlara uygun bir öğretim programı gerçekleştirebilir.
13 Kendi uygulamaları üzerine öz-değerlendirme yapabilir ve öğretme becerilerini eleştirel bir şekilde analiz edebilir.
14 Uygulamada karşılaşılan öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
15 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 FZK151 Fizik I Zorunlu 4 0 6
3 MAT115 Popüler Matematik I Zorunlu 2 0 3
4 MAT155 Analitik Geometri I Zorunlu 4 0 5
5 MAT157 Cebir I Zorunlu 3 0 4
6 MAT171 Analiz I Zorunlu 4 2 6
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 23 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 FZK152 Fizik II Zorunlu 4 0 6
3 MAT156 Analitik Geometri II Zorunlu 4 0 5
4 MAT158 Cebir II Zorunlu 3 0 4
5 MAT172 Analiz II Zorunlu 4 2 6
6 MATxxx Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 23 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT251 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 4
2 MAT215 Popüler Matematik II Zorunlu 2 0 3
3 MAT251 Lineer Cebir I Zorunlu 4 0 7
4 MAT257 Diferansiyel Denklemler I Zorunlu 4 0 7
5 MAT271 Analiz III Zorunlu 4 2 9
Toplam 16 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT252 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 2 0 3
2 MAT252 Lineer Cebir II Zorunlu 4 0 7
3 MAT258 Diferansiyel Denklemler II Zorunlu 4 0 8
4 MAT272 Analiz IV Zorunlu 4 2 9
5 MAT-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP143 Bilgisayar I Zorunlu 2 0 5
2 EGT351 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
3 MAT309 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I Zorunlu 4 0 10
4 MAT343 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 6
5 MAT357 Cebir III Zorunlu 4 0 6
Toplam 14 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP144 Bilgisayar II Zorunlu 2 0 5
2 EGT352 Program Geliştirme ve Öğretim Zorunlu 2 0 3
3 MAT310 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II Zorunlu 4 0 10
4 MAT354 Olasılık Zorunlu 4 0 9
5 MAT-GK3 Genel Kültür Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 3
Toplam 14 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT450 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 4
2 IST403 İstatistik Zorunlu 4 0 6
3 MAT415 Topoloji Zorunlu 4 0 6
4 MAT455 Diferansiyel Geometri I Zorunlu 4 0 8
5 MAT-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 4 0 6
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT452 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 3 2 7
3 MAT456 Diferansiyel Geometri II Zorunlu 4 0 10
4 MAT-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 5
5 MAT-GK4 Genel Kültür Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 5
Toplam 13 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
3 EGT553 Rehberlik Zorunlu 2 0 4
4 MAT501 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 9
5 MAT503 Eğitsel İstatistik Zorunlu 2 0 5
Toplam 9 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB301 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 4
2 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
3 EGT552 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 7
4 MAT-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 9
Toplam 8 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > MATxxx Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS122 Müzik Kültürü I Zorunlu 2 0 3
2 KSS124 Görsel Sanatlar I Zorunlu 2 0 3
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > MAT-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS222 Müzik Kültürü II Zorunlu 2 0 3
2 KSS224 Görsel Sanatlar II Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > MAT-GK3 Genel Kültür Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS322 İstanbul'da Bilim ve Teknoloji I Zorunlu 2 0 3
2 KSS324 İstanbul'da Kültür ve Tarih Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > MAT-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT409 Nümerik Analiz Zorunlu 4 0 6
2 MAT459 Fonksiyonel Analiz Zorunlu 4 0 6
8 . Dönem > MAT-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT424 Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Zorunlu 2 0 5
2 MAT426 Geometri Öğretimi Zorunlu 2 0 5
8 . Dönem > MAT-GK4 Genel Kültür Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS422 İstanbul'da Bilim ve Teknoloji II Zorunlu 2 0 5
2 MAT402 Teknoloji ve Matematik Öğretimi I Zorunlu 2 0 5
10 . Dönem > MAT-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT502 Teknoloji ve Matematik Öğretimi II Zorunlu 2 0 9
2 MAT504 Cebir Öğretimi Zorunlu 2 0 9

^