Lisans Programları
Okul Öncesi Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Anabilim Dalımız, 1986 yılında Eğitim Yüksek Okulu bünyesinde 2 yıllık Anaokulu Öğretmenliği Programı olarak açılmıştır. 1990 yılından itibaren 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği Programı olarak öğrencilerini yetiştirmektedir.
Kazanılan Derece
Okul Öncesi Öğretmeni
Kabul ve Kayıt Koşulları
Orta öğretim kurumundan mezun olmak, üniversite sınav sonucunda gerekli puanı elde etmek, kayıt işlemlerini gerçekleştirmek
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Programımıza ortaöğretim mezunu olan adaylar YGS sınavından belirlenen puanı kazandıkları taktirde başvuru yapabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Programımızın yeterlilik koşulları Ortaöğretim mezunu olmak yeterlidir.
Program Profili
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Programımızın profili, okul öncesi dönem çocuklarına eğitim verebilecek donanıma ve yeterliliğine sahip öğretmenler ve eğitimciler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Marmara Universitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümü, okul öncesi öğretmenliği mezunlarının istihdam profili, özel ve devlet okullarında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi öğretmeni olarak çalışmaları mümkün olacaktır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara başvurmaya hak kazanırlar. Öğrenciler ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)sınavlarından aldıkları puana ve ilgili programda yapılan mülakat sınavına göre lisansüstü eğitime kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde, üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Her yarıyıl bir vize, bir de final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %60’tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bölümümüzün en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ozana Ural Adres: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Kuyubaşı-Göztepe-İstanbul e-mail: oural@marmara.edu.tr Tel. +90 216 336 36 86
Bölüm Olanakları
Marmara Universitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalımıza ait 3 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 sanat, 1 drama ve 1 müzik atölyesi bulunmaktadır. Dersliklerimizin iki tanesinde projeksiyon makinası mevcuttur.
Program Çıktıları ^
1 Okul öncesi çağdaki çocukların bilişsel, psiko-sosyal, ruhsal, bedensel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 Okul öncesi eğitimini destekleyecek eğitim tarihi, psikoloji, sosyoloji, yetişkin eğitimi, felsefe gibi farklı sosyal bilim alanlarını tanır.
3 Okul öncesi çağdaki çocukların ailelerinin özelliklerini, beslenme, sağlık ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarını bilir.
4 Erken çocukluk döneminde farklı gelişim özelliklerini bilir ve çocukların gelişimlerini destekleyecek uygulamalar yapabilir.
5 Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların eğitimini destekleyecek fen, matematik gibi farklı, temel bilim alanlarını bilir.
6 Okul öncesi eğitim alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için gerekli istatistik, ölçme, değerlendirme, teknoloji kullanımı gibi alanlarda temel beceri sahibi olur.
7 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapabilir.
8 Okul öncesi eğitim çağındaki çocuk, ailesi ve öğretmenleri için gerekli rehberlik çalışmalarını, sınıf ve okul yönetim özelliklerini bilir ve uygular.
9 Eğitimli ve gelişmiş bir birey olmak için genel kültüre sahip olur ve eğitimin farklı alanlarını tanır.
10 Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların müzik, edebiyat, resim, spor, dans gibi farklı alanlardaki yeterliliklerini tanır ve bunları geliştirecek uygun ortamları hazırlar.
11 Okul öncesi eğitim çerçevesinde çocuğu, aileyi ve okulu/öğretmenleri destekleyecek materyal ve eğitim programları hazırlama ve uygulama becerisine sahip olur.
12 Okul öncesi eğitimin amaçlarına uygun olarak hazırladığı etkinlikler için gerekli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini belirleme ve uygulama, uygun materyal geliştirme becerisine sahip olur.
13 Bağımsız davranma, eleştirel düşünme, inisiyatif kullanma, bireysel ve bir ekip içinde sorumluluk alma ve yaratıcılık becerisine sahip olur.
14 Eğitim teknolojilerini takip etme ve bu gelişmeleri sınıf ortamında kullanabilme, okul öncesi eğitimin amaçlarına uygun eğitim ortamları hazırlama becerilerini geliştirir.
15 Okul öncesi dönemde çocukları destekleyen aile, öğretmen, okul yöneticileri ve müfettişler gibi yetişkinlere yönelik eğitim ortamlarını tanır ve uygular.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSP151 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
3 BYL445 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 3 0 5
4 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
5 OKL101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Zorunlu 3 0 5
6 PSK113 Psikoloji Zorunlu 2 0 3
7 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
8 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
Toplam 20 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSP152 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
3 EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
4 EGT112 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 4
5 OKL102 Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 3 0 9
6 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
7 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
Toplam 17 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
2 EGT220 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 4
3 EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 OKL201 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I Zorunlu 3 0 4
5 OKL203 Anne-Çocuk Beslenmesi Zorunlu 2 0 4
6 OKL205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Zorunlu 2 2 6
7 TDE270 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
Toplam 16 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 EGT214 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 4
3 OKL202 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II Zorunlu 3 0 4
4 OKL204 Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 4
5 OKL206 Drama Zorunlu 2 2 5
6 OKL208 Çocukta Oyun Gelişimi Zorunlu 2 0 4
7 OKL-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
2 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
4 KSS334 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 4
5 OKL301 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Zorunlu 2 2 3
6 OKL303 Müzik Eğitimi I Zorunlu 1 2 3
7 OKL307 Materyal Geliştirme Zorunlu 2 2 4
8 OKL343 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 3
Toplam 17 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
2 EGT401 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
3 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
4 IST320 İstatistik Zorunlu 2 0 2
5 OKL302 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
6 OKL304 Müzik Eğitimi II Zorunlu 2 2 3
7 OKL305 Fen Eğitimi Zorunlu 2 2 3
8 OKL306 Görsel Sanatlar Eğitimi Zorunlu 2 2 4
Toplam 14 14 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT407 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 10
2 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
3 OKL402 İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları Zorunlu 2 0 3
4 OKL403 Araştırma Projesi I Zorunlu 1 2 4
5 OKL-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
6 OKL-GK Genel Kültür Seçimlik Ders Seçmeli 3 0 5
Toplam 13 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT408 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 10
3 OKL401 Anne-Baba Eğitimi Zorunlu 2 0 4
4 OKL404 Araştırma Projesi II Zorunlu 1 2 4
5 OKL-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 0 5
6 OKL-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 4
Toplam 12 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Zorunlu 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
2 . Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Zorunlu 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
4 . Dönem > OKL-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OKL210 Okul Öncesi Dönemde Çocuk ve Müzik Zorunlu 3 0 4
7 . Dönem > OKL-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OKL407 Düşünme Becerileri Eğitimi Zorunlu 2 0 4
2 OKL411 Okul Öncesinde Yeni Yaklaşımlar I Zorunlu 2 0 4
3 OKL413 Çoklu Dil Kazanımında Farklı Modeller Zorunlu 2 0 4
4 OKL417 Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Zorunlu 2 0 4
5 OKL419 Eğitimde Farklı Fikir Akımları Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > OKL-GK Genel Kültür Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB411 Uygarlık ve Sanat Tarihi Zorunlu 3 0 5
2 IKT485 Ekonomiye Giriş Zorunlu 3 0 5
3 OKL421 Toplumsal Davranış Geliştirme Zorunlu 3 0 5
4 OKL423 Müze Eğitimi Zorunlu 3 0 5
5 OKL427 Türk Folkloru ve Modern Danslar Zorunlu 3 0 5
6 OKL429 Sosyal Beceri Eğitimi Zorunlu 3 0 5
7 OKL431 Çalgı Öğretimi Zorunlu 3 0 5
8 OKL433 Bilgisayar Destekli Eğitim Zorunlu 3 0 5
9 OKL435 Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > OKL-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OKL414 Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim ve Eğitimi Zorunlu 3 0 5
2 OKL416 Çalgı Öğretimi ve Repertuar Analizi Zorunlu 3 0 5
3 OZE304 Özel Öğrenme Güçlükleri Zorunlu 3 0 5
4 OZE428 Özel Eğitimde Eğitici Araç Yapımı Zorunlu 3 0 5
5 PDR204 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 5
6 YON486 Çağdaş Yönetim Stratejileri Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > OKL-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT416 Değerler Eğitimi Zorunlu 2 0 4
2 OKL412 Okul Öncesinde Yeni Yaklaşımlar II Zorunlu 2 0 4
3 OKL418 Çocuğu Değerlendirme Zorunlu 2 0 4
4 OKL420 Okul Öncesi Eğitimde Program Modelleri Zorunlu 2 0 4
5 OKL422 Çocukta Düşünce Gelişimi Zorunlu 2 0 4
6 OKL424 Okul Öncesinde Dil Kazanımının Desteklenmesi Zorunlu 2 0 4
7 OKL426 Risk Altındaki Çocuklar için Destek Programları Zorunlu 2 0 4
8 OKL428 Okul Öncesinde Çocuk Oyunları Zorunlu 2 0 4

^