Lisans Programları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 20 Temmuz 1982 tarihinde kabul edilen “Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı” hakkındaki 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile oluşturulmuştur. Bölüm eğitimin çeşitli alanlarında 4 yıllık (8 yarıyıllık) bir lisans eğitimi vermek üzere düzenlenmiştir. Eğitim Bilimleri Bölümü, eğitim sorunlarını ülkemiz ve dünya ölçeğinde inceleyip bu sorunlara çözüm arar ve dünya eğitim biliminin gelişimine katkıda bulunmaya çalışır. Ayrıca bölüm, Eğitim Fakültesi’nin bütün bölümlerinde öğretmenlik formasyonu derslerinin yürütülmesinden sorumludur. Öğretmen yetiştirmenin gereği olan temel eğitim derslerinin sorumluluğu Eğitim Bilimleri Bölümüne aittir. Eğitim Bilimleri Bölümü, 1999-2000 öğretim yılı itibarı ile lisans düzeyinde sadece "Rehberlik ve Psikolojik Danışma" programından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece
BölümümüzRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci “Psikolojik Danışman” ünvanı ile mezun olmaktadır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Lisans Programı, her yıl ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavı ile öğrenci almaktadır. TM-3 puan türünde öğrenci alan bölümümüz, 2011-2012 Eğitim-öğretim yılında 88 kişilik genel kontenjanı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programına, bölümümüzle eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda öğrenci statüsünde bulununan öğrencilerde yatay geçişle kabul edilmektedirler. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin lisans programından en az iki dönemini tamamlamış ve tüm derslerden başarılı olması zorunludur. Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4,00 puan üzerinden en az 3,00 not ortalaması şartı aranır. Bölümümüze her yıl 2. sınıfa 3 öğrenci ve 3. sınıfa 3 öğrenci olmak üzere toplam 6 öğrenci kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı'ndan bir adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri bağıl değerlendirme sistemine göre başarılı bir şekilde tamamlayarak 153 kredi ile mezun olması adayın, "Psikolojik Danışman"olabilmesi için yeterliliğini belirlemektedir.
Program Profili
PDR Anabilim dalı, özellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarına odaklanarak bunları çözüme ulaştırmaya çalışan, öğretmenler, öğrenciler, aileler ve arkadaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan psikolojik danışmanlar yetiştirmeye çalışmaktadır. Program kapsamında verilen dersler: 1. YIL: Psikolojiye Giriş, Fizyolojik Psikoloji, Türkçe I: Yazılı Anlatım, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Yabancı Dil I, Bilgisayar I, Sosyolojiye giriş, Felsefe, Eğitim Bilimine Giriş, Gelişim Psikolojisi I, Türkçe II: Sözlü Anlatım, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Yabancı Dil II, Bilgisayar II, Kaynak Tarama ve Rapor Yazma, Eğitim Felsefesi, Türk Eğitim Tarihi 2. YIL: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, İstatistik I, Bilim Tarihi, Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Gelişim Psikolojisi II, Okullarda Gözlem, Test Dışı Teknikler, İstatistik II, İnsan İlişkileri ve İletişim, Sosyal Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sınıf Yönetimi 3. YIL: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, İstatistik I, Bilim Tarihi, Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Gelişim Psikolojisi II, Okullarda Gözlem, Test Dışı Teknikler, İstatistik II, İnsan İlişkileri ve İletişim, Sosyal Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sınıf Yönetimi 4. YIL: Psikolojik Testler, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Öğrenme Güçlükleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Topluma Hizmet Uygulamaları, Eğitim Yönetimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Kurum Deneyimi Öğrenciler toplam iki dönem öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında teorik derslerde öğrendikleri bilgileri uygulama olanağı bulmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar MEB'e bağlı İlk ve Orta öğretim düzeyindeki okullarda, dershanelerde ,Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, Adalet Bakanlığın’da, Emniyet Teşkilatında vb. gibi farklı kurum ve kuruluşlarda psikolojik danışma hizmeti vermektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunu bir aday çeşitli üniversitelerin sunduğu Psikolojik Danışmanlık gibi ana konularda ve bazı ilgili alanlardaki (alan sınırlaması dahilinde) yüksek lisans programlarına, gerekli koşullar yerine getirildiğinde kabul edilebilirler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunları çeşitli üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir. Başarı değerlendirmesinde de bağıl değerlendirme kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, derslerden geçebilmek için bağıl değerlendirme sistemine göre başarılı sayılan ve alması gereken 153 krediyi tamamlayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof.Dr. Halil Ekşi halileksi@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik DAnışmanlık ABD Göztepe Yerleşkesi, 34722 Göztepe, KAdıköy 0216 345 9090-257
Bölüm Olanakları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı için kullanılan bir adet 108 kişilik, bir adet ise 80 kişilik sınıfımız ve seminer odamız vardır. Her iki derslikde de projeksiyon bulunmaktadır. Fakültemizde öğrencilere hizmet veren 12 bilgisayar laboratuvarı, laboratuarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Üniversitemizin de dahil olduğu Erasmus programıyla bölümümüz öğrencileri ile yabancı ülkelerde bulunan üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri arasında öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır. Bölüm öğrencileri kampus alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Bölüm mezunlarının hepsi, mezun oldukları yıl kamu ve özel hizmet veren ilgili kurumlarda istihdam edilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Psikolojik danışma uygulaması yapma
2 Mesleki danışmanlık ve kariyer danışmanlığı yapma
3 Öğrenme yetersizlikleri konusunda değerlendirme ve eğitim yapma
4 Mesleki etik kurallara uyarak psikoloji danışma ve rehberlik hizmeti yürütme
5 Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
6 Test uygulama ve değerlendirme sonrasında uygun bireysel eğitim programı oluşturma
7 Oryantasyon programı oluşturma ve uygulama
8 Mesleki seçim için gerekli testleri uygulama, yorumlama ve raporlama
9 Bireyin özelliklerine uygun meslek seçimi sürecinde danışmanlık yapma
10 Yaş düzeyine uygun bireysel ve grup olarak mesleğe yönlendirme programı yapma ve uygulama
11 Öğretim etkinliklerini artırmaya yönelik bireysel ve grup programı hazırlama ve uygulama
12 İleri yetişkin ve ailelere yönelik çeşitli amaçlara yönelik destek verici psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlama ve uygulama
13 Bilimsel düşünceyi kullanma ve bilim felsefesi bilgisini uygulamaya dönüştürme
14 Psikolojik danışma ve rehberlik alanında ihtiyaç duyulan araçları geliştirme
15 Tanı kriterleri konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama ayırt edebilme becerisine sahip olma
16 Üstün yeteneklilere psikolojik danışma ve rehberlik yapma
17 Davranış bozukluğu gösteren çocuklara uygun program yapma ve uygulama
18 Kariyer danışmanlığı programı hazırlama ve uygulama
19 Grupla psikolojik danışma oturumları planlama ve uygulama
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSB121 Felsefe Zorunlu 3 0 3
3 BSP151 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
4 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
5 PDR101 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 3 0 3
6 PSK111 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 3
7 SOS161 Sosyoloji Zorunlu 2 0 4
8 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
9 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
Toplam 23 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSP152 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
3 EGT112 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 4
4 EGT114 Gelişim Psikolojisi I Zorunlu 3 0 4
5 EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
6 PDR102 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Zorunlu 1 2 3
7 PDR104 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 4
8 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
9 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
Toplam 20 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB203 Bilim Tarihi Zorunlu 3 0 4
2 EGT207 Özel Eğitim Zorunlu 3 0 4
3 EGT215 Gelişim Psikolojisi II Zorunlu 3 0 5
4 EGT217 Okullarda Gözlem Zorunlu 2 2 4
5 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
6 IST203 İstatistik I Zorunlu 3 0 4
7 PDR201 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu 3 0 4
Toplam 20 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
2 EGT208 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
3 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
4 IST204 İstatistik II Zorunlu 3 0 4
5 PDR202 Test Dışı Teknikler Zorunlu 3 0 4
6 PDR204 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 5
7 PDR206 İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 2 4
Toplam 19 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PDR301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 3 0 5
2 PDR303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri Zorunlu 3 0 5
3 PDR305 Kişilik Kuramları Zorunlu 3 0 5
4 PDR307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Zorunlu 3 0 5
5 PDR-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 5
6 PDR-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PDR302 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Zorunlu 1 4 5
2 PDR304 Rehberlikte Program Geliştirme Zorunlu 3 0 4
3 PDR306 Davranış Bozuklukları Zorunlu 3 0 4
4 PDR308 Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 3 0 5
5 PDR310 Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 3 0 4
6 PDR-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 0 4
7 PDR-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 3 0 4
Toplam 19 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
2 EGT312 Eğitim Yönetimi Zorunlu 3 0 4
3 PDR401 Psikolojik Testler Zorunlu 2 4 5
4 PDR403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu 1 4 5
5 PDR405 Öğrenme Güçlükleri Zorunlu 3 0 4
6 PDR443 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
7 PDR-A5 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 3 0 4
Toplam 15 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PDR402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Zorunlu 2 2 5
2 PDR404 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Zorunlu 1 4 6
3 PDR406 Meslek Etiği ve Yasal Konular Zorunlu 2 0 4
4 PDR408 Kurum Deneyimi Zorunlu 1 4 5
5 PDR-A6 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 3 0 5
6 PDR-A7 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 3 0 5
Toplam 12 10 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Zorunlu 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
2 . Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Zorunlu 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
5 . Dönem > PDR-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PDR309 Sosyal Beceri Eğitimi Zorunlu 3 0 5
2 PDR311 Aile Danışmanlığı Zorunlu 3 0 5
3 PDR313 İlköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zorunlu 3 0 5
4 PDR315 Endüstride Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zorunlu 3 0 5
5 . Dönem > PDR-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PDR321 İleri Yetişkinlik ve Yaşlılık Dönemi Psikolojik Danışması Zorunlu 3 0 5
2 PDR323 Psikoterapiler Zorunlu 3 0 5
3 PDR325 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > PDR-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PDR312 Yaratıcı Düşünce ve Teknikleri Zorunlu 3 0 4
2 PDR314 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zorunlu 3 0 4
3 PDR316 Okulda Şiddet ve Baş Etme Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
6 . Dönem > PDR-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PDR320 Kariyer Danışmanlığı Zorunlu 3 0 4
2 PDR322 Ergenlerle Danışma Zorunlu 3 0 4
3 PDR324 Yetişkin Eğitimi Zorunlu 3 0 4
7 . Dönem > PDR-A5 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PDR407 Ruh Sağlığı Danışmanlığı Zorunlu 3 0 4
2 PDR409 Psikolojik Bozuklukların Nörolojik Temelleri Zorunlu 3 0 4
3 PDR411 Kültür ve Psikolojik Danışmanlık Zorunlu 3 0 4
4 YDI421 Mesleki İngilizce I Zorunlu 3 0 4
8 . Dönem > PDR-A6 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PDR410 Mentörlük ve Koçluk Zorunlu 3 0 5
2 PDR412 Duyuşsal Alan Eğitimi Zorunlu 3 0 5
3 PDR414 Test Uygulama ve Raporlama Zorunlu 3 0 5
4 PDR416 Psikolojik Konsultasyon Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > PDR-A7 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PDR420 Araç Geliştirme Zorunlu 3 0 5
2 PDR422 Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zorunlu 3 0 5
3 YDI422 Mesleki İngilizce II Zorunlu 3 0 5

^