Lisans Programları
Sınıf Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Sınıf Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sınıf Öğretmenliği, ilköğretim 1. kademeye sınıf öğretmeni yetiştirmek amacıyla Türkçe-Matematik puanıyla öğrenci alan dört yıllık bir Anabilim Dalıdır. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda 1991-92 öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak açılan Yüksek Lisans programı, günümüzde Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak sürdürülmektedir. Ayrıca 2000-2001 öğretim yılında doktora programı açılmıştır. Günümüzde Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'na devam eden 800 öğrenci ve öğretim kadrosunda ise 28 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Bölümümüzde başarılı bir şekilde çalışmalarını bitirenlere sınıf öğretmenliği lisans diploması verilmektedir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan LYS ve LGS sınavlarıyla öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencinin daha önce tamamlamış veya devam etmekte olduğu formal yüksek öğrenimde almış oldukları dersler, üniversitenin ilgili yönergeleri çerçevesinde bazı derslerin yerine sayılabilmektedir ve bu derslerden muaf sayılmaktadır. Ayrıca, öğrenciler ilk kayıt sürecinde, İngilizce veya başka yabancı dil biliyorlarsa (formal veya non-formal şekilde öğrenilmiş) rektörlük tarafından yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girerek, bu derslerden de muaf olabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ön koşulu yoktur.
Program Profili
Program yarıyıl esasına dayalı toplam 8 yarıyıl ve 4 yıllık bir programdır. Alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Program eğitim dili Türkçedir. Bölümümüzde 2 adet profesör, 2 doçent, 8 yardımcı doçent, 8 öğretim görevlisi ve 4 adet araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, ÖYP programıyla gelmiş 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımızın büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarının birinci kademelerinde, kolej ve dershanelerde sınıf öğretmeni veya idareci olarak çalışmaktadır. Bununla birlikte mezunların bir kısmı akademik kariyerine ilgi ve yönelimine göre yurtiçi veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak devam etmektedir. Mezunlarımız içerisinde farklı üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak çalışanlar da bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölümümüzden başarıyla mezun olan öğrencilerin Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans ve doktora alanında çalışmalarına devam etmelerine imkan tanınmaktadır. Her ne kadar bu geçişler YÖK mevzuatı gereğince yapılsa da özetle aşağıdaki kriterler geçerlidir (Detaylı bilgi için YÖK’ün ilgili mevzuatına bakılmalıdır): Yüksek Lisansa Geçiş: Lisans derecesi, ALES, Bilim Sınavı ve Mülakat Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ve Mülakat
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Marmara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılmakta olup, detaylı bilgi için http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf linkinde detaylı bilgi elde edilebilir. Mevcut öğrencilerimiz için başarı puanı genel kural vizenin yüzde 40 ile final sınavının yüzde altmışı toplanarak hesaplanmaktadır. Notlandırmada bağıl değerlendirme sistemi (çan sistemi diye bilinen) geçerlidir.
Mezuniyet Koşulları
Bölümümüze başlayan öğrencilerin 8 dönemlik programın tüm derslerini alması ve başarılı olması beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Marmara Üniversitesinin ilgili mevzuatına bakınız.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Sefer ADA Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Göztepe Kampusu - Kadıköy/İstanbul Tel.: 0216 336 36 86/122 AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Yüksel AYDIN Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Göztepe Kampusu - Kadıköy/İstanbul Tel.: 0216 336 36 86/127
Bölüm Olanakları
Erasmus programı çerçevesinde yurt dışı öğrenci ve öğretim üyesi değişimi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği veya Zihinsel Engelliler Eğitimi Öğretmenliği anabilim dallarında çift anadal yapma fırsatı Projeksiyonlu Sınıflar Seminer odası Çok amaçlı salon Kütüphane Bilgisayar laboratuarı Sanat eğitimi atölyesi İş atölyesi Spor salonu Müzik odası Drama odası
Program Çıktıları ^
1 Fen, matematik ve sosyal alanlarla ilgili düzeye uygun bilgi birikimine sahip olur.
2 Türk eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
3 Alanı ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları takip edebilecek yeterliğe sahip olur.
4 Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
5 İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapar.
6 Düşünme becerilerinin özelliklerini bilir ve bilimsel düşünme süreç ve basamaklarını öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanarak araştırmacı öğretmen rolünü gerçekleştirir.
7 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin özelliklerini bilir ve öğrenme-öğretme süreçlerinde etkin şekilde kullanır.
8 Çağdaş öğretim ilke, strateji, yöntem ve tekniklerini bilir ve öğrenme-öğretme süreçlerinde uygular.
9 Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor nitelikleri ölçebilecek ölçme araçlarının özelliklerini bilir ve bu nitelikleri süreç ve ürün boyutuyla ölçecek araç ve yöntemleri geliştirir.
10 Demokrasi, hukuk ve insan hakları ile ulusal ve evrensel kültür özelliklerine karşı duyarlı olur.
11 Doğaya, topluma ve insana duyarlı olur.
12 Sanat ve sporun birey ve toplum hayatındaki önemini takdir eder.
13 Atatürk ilke ve inkılâplarının önemini bilerek bunları yaşam biçimi haline getirir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSB120 Felsefe Zorunlu 2 0 3
3 BSB130 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 0 4
4 BSP151 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
5 BYL123 Genel Biyoloji Zorunlu 2 0 3
6 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
7 MAT151 Temel Matematik I Zorunlu 2 0 3
8 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
9 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
Toplam 20 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSP152 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
3 COG102 Genel Coğrafya Zorunlu 2 0 3
4 EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
5 KMY116 Genel Kimya Zorunlu 2 0 4
6 MAT152 Temel Matematik II Zorunlu 2 0 3
7 TAR102 Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 3
8 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
9 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
Toplam 20 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG201 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 3 0 4
2 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
3 FZK203 Genel Fizik Zorunlu 2 0 3
4 IFB207 Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları I Zorunlu 0 2 2
5 MZO245 Müzik Zorunlu 1 2 3
6 SNF201 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü Zorunlu 1 2 3
7 SNF203 Sanat Eğitimi Zorunlu 1 2 3
8 SOS161 Sosyoloji Zorunlu 2 0 4
9 TTO211 Türk Dili I : Ses ve Şekil Bilgisi Zorunlu 2 0 3
Toplam 15 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
2 IFB208 Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları II Zorunlu 0 2 2
3 SNF202 Müzik Öğretimi Zorunlu 1 2 3
4 SNF204 Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 1 2 3
5 SNF206 Güzel Yazı Teknikleri Zorunlu 1 2 3
6 SNF208 Erken Çocukluk Eğitimi Zorunlu 2 0 3
7 SNF244 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
8 TDE270 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
9 TTO212 Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi Zorunlu 2 0 3
Toplam 14 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Zorunlu 3 0 4
4 SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 4
5 SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 4
6 SNF307 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 4
7 SNF309 Drama Zorunlu 2 2 6
Toplam 18 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
2 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
3 SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Zorunlu 3 0 4
4 SNF304 Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 4
5 SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 4
6 SNF308 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 4
7 SNF310 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Zorunlu 1 2 3
Toplam 15 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT401 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
2 EGT407 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 10
3 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
4 ISB206 Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 3
5 KSS334 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 4
6 SNF403 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Zorunlu 2 0 2
7 SNF-A Alan Bilgisi Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 2
8 TDE457 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 EGT408 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 10
4 SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Zorunlu 2 0 4
5 SNF404 Trafik ve İlkyardım Zorunlu 2 0 3
6 SNF406 İlköğretimde Kaynaştırma Zorunlu 2 0 3
7 SNF-MB Meslek Bilgisi Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 4
Toplam 14 6 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Zorunlu 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
2 . Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Zorunlu 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
7 . Dönem > SNF-A Alan Bilgisi Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SNF411 Orff Öğretisi Zorunlu 2 0 2
2 SNF413 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 2 0 2
3 SNF415 Klasik Modern Sanat Yaklaşımı Zorunlu 2 0 2
4 SNF417 Ders Kitabı İnceleme Zorunlu 2 0 2
5 SNF419 Temel Çalgı Eğitimi Zorunlu 2 0 2
6 SNF421 Beden Eğitiminde Türk Folkloru ve Modern Danslar Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > SNF-MB Meslek Bilgisi Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT112 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 4
2 EGT220 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 4
3 EGT414 Çocuk ve Ruh Sağlığı Zorunlu 2 0 4
4 EGT416 Değerler Eğitimi Zorunlu 2 0 4
5 EGT418 Öğrenmede Motivasyon Zorunlu 2 0 4
6 EGT420 Eğitimde Oyun ve Oyuncak Yapımı Zorunlu 2 0 4
7 EGT422 Çağdaş Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 4

^