Lisans Programları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı eğitim çalışmalarına 1998-1999 öğretim yılında Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’ne bağlı olarak başlamıştır. İlk mezunlarını 2001-2002 öğretim yılı sonunda vermiş olan Anabilim Dalı’nın kuruluş amacı, ilköğretim okullarına sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmektir. Bu amaçla Lisans Programına her yıl yaklaşık olarak 120 öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca Anabilim Dalı’nda, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı “yüksek lisans” ve “doktora” programları da yürütülen Anabilim Dalı’nda 1 Profesör, 4 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Dr. Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak lisans diploması alır. Öğrencilerimizin Coğrafya, Tarih ve Türkçe öğretmenliği programlarında Çift Ana Dal; Coğrafya, Tarih ve Türkçe programları ile Yan Dal yapma imkânı bulunmaktadır. Çift anadal programını tamamlayanlar ikinci bir lisans diploması alır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk vatandaşı öğrenciler için: Programa kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) TS1 alanında yerleşmiş olmak ya da Yatay Geçiş yapmış olmak gereklidir. Yurtdışından gelen öğrenciler için: Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen MÜYÖS (Marmara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı)’ten yeter puanı almak ve tercih yapmak gereklidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı kayıtlı öğrencilerinin önceki formal öğrenmeleri tanınmaktadır. Programda yer alan derslerden herhangi birini özel öğrenci statüsünde tamamlayan ya da yatay geçiş yapan öğrenciler aynı dersi tekrar almaz. Yabancı Dil muafiyeti ise şöyledir: Türk vatandaşı öğrenciler, Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen Yabancı Dil yeterlik sınavından yeterli puanı alırsa I. ve II. dönem yabancı dil derslerinden muaf olur. Yurtdışından gelen öğrenciler, MÜYÖS (Marmara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı) Türkçe testinden, Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe yeterlik sınavından veya T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER Türkçe testlerinden yeterli puanı alırsa 1 yıllık Türkçe hazırlık eğitiminden muaf olur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen yetiştirmeye yönelik hazırlanmış bir ders programına sahiptir. Dolayısıyla programda topluma hizmet uygulamaları, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı dersler olduğu gibi sosyal bilgilerin temelleri, eğitim psikolojisi, sınıf yönetimi gibi teorik dersler bulunmaktadır. Programda yer alan teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin en az %80’ine devam edip başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler programın yeterlik şartlarını yerine getirmiş kabul edilir.
Program Profili
Akademik ve mesleki yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Programın standart eğitim ve öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bazı durumlarda bu süre değişebilmektedir. Genel Not ortalaması 3.00 olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alabilmekte ve bir dönem erken mezun olabilmektedir. Ancak yeterliği tamamlayamamış öğrenciler için bu süre 7 yıla kadar uzayabilmektedir. Programda teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Teorik dersler Anabilim Dalına ait dersliklerde yapılmakta, konuyla ilgili gezi ve gözlemlerle desteklenmektedir. Uygulamalı derslerin yapılacağı yerler ise dersin amacına ve sorumlu öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin topluma hizmet uygulamaları dersi İstanbul’da görev yapan çeşitli sosyal kurum ve kuruluşlarda yapılırken okul deneyimi dersi ilköğretim okullarında yapılmaktadır. Programın gerekli şartlarını yerine getiren öğrenciler, bir üst sınıftan ders alma, çift ana dal programına girerek iki diploma alma ve yan dal yapma haklarından yararlanabilmektedir. Anabilim Dalı aynı zamanda Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programlarını da yürütmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programından mezun olan öğrenciler, ilköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz ayrıca sosyal bilgiler öğretiminin kapsamına giren Demokrasi ve İnsan Hakları ile Türkiye Cumhuriyeti, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük gibi dersleri verebilmektedir. Çift ana dal programından mezun olan öğrencilerimiz hem sosyal bilgiler öğretmenliği yapabilmekte hem de mezun olduğu diğer ana dalın iş imkânlarından yararlanabilmektedir. Yan dal derecesi alan mezunlarımız görev yaptıkları resmi veya özel kurumlarda aldıkları yan dal derecesine uygun dersler verebilmektedir. Mezunlarımız genellikle kendi alanlarında iş imkânına kavuşmaktadır ancak bu mümkün olmadığı takdirde 4 yıllık lisans mezunlarının başvurabildiği uygun bir devlet kurumunda memur olarak iş bulabilmektedir. Bu kişiler 5 yıl sonra kurumlar arası geçişle kendi alanlarına geçebilir. Gerekli şartları taşıyan mezunlar istediği takdirde ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında Türkiye’deki yeni açılan üniversitelere araştırma görevlisi olarak atanabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans programından başarıyla mezun olan öğrenciler lisansüstü programların başvuru şartlarını yerine getirdikleri takdirde bu programlara devam edebilmektedir. Bu şartlar üniversitelerin web sitelerinde ilan edilmektedir. İlanda özel ve genel şartlar belirtilir ancak lisansüstü bir programa geçmek isteyen tüm adayların öncelikle ALES’e girmiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte ilan edilen özel şartları taşıyan adaylar akademik birikimlerini değerlendirmeye yönelik bilim sınavına girerler. Ayrıca ÖYP kontenjanı dâhilinde Anabilim Dalı’na atanan araştırma görevlileri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans programına YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından başlatılmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programa devam eden öğrenciler bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yılsonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olmalıdır. Derse devam eden öğrenciler, her dönem için 1 ara sınav ve 1 final sınavına girerler. Başarı notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak belirlenir. Bazı derslerin değerlendirilmesi sadece bu sınavlarla değil, ödev ve projelerle yapılabilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programa kayıtlı olan öğrenciler, mezun olabilmek için bazı şartları sağlamalıdır. Bunlardan bazıları şöyledir: 1. Ders programında yer alan teorik ve uygulamalı derslere devam etmek 2. Genel not ortalaması en az 2,00 olmak 3. Ders, uygulama ve öğretmenlik stajını yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlamak 4. 240 AKTS'yi tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç. Dr. Hamza AKENGİN Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD. Göztepe Kampüsü, İstanbul/Kadıköy E-posta: hakengin@marmara.edu.tr Tel: 0216 345 90 90-295 Erasmus Koordinatörü: Doç Dr. Kaya YILMAZ Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD. Göztepe Kampüsü, İstanbul/Kadıköy E-posta: kaya.yilmaz@marmara.edu.tr Tel: 0216 345 90 90-245 AKTS/DS Koordinatörü: Arş. Gör. Feride ERSOY Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD. Göztepe Kampüsü, İstanbul/Kadıköy E-posta: feride.ersoy@marmara.edu.tr Tel: 0216 345 90 90-265
Bölüm Olanakları
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, tamamı projeksiyonlu iki sınıf ve bir seminer salonu ile hizmet vermektedir. İhtiyaç halinde ilköğretim bölümü bünyesindeki diğer anabilim dallarına ait bilgisayar laboratuvarları, anfiler ve derslikler ile kampüste yer alan konferans ve spor salonları kullanılabilmektedir. Sosyal Bilgiler eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören öğrenciler alkademik başarılarına paralel olarak çift anadal ve yandal programlarına katılma hakkına sahiptir. 2012-2013 eğitim öğretim yıından itibaren bu programda öğrenim gören öğrenciler; Coğrafya öğretmenliği, Tarih öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği programlarında çift anadal ve yan dal yapma imkanına sahiptir. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, öğrencilerine hem akademik hem de günlük yaşamlarında birçok fırsat sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, akademik süreçte hem sınıf danışmanlarından hem de her bir dersin öğretim üyesinden haftanın belirli günlerinde yüz yüze danışmanlık hizmeti alabilmektedir. 10 kişilik araştırma görevli kadrosu, tüm akademik süreç boyunca öğrencilere rehberlik etmektedir. Anabilim Dalı’nın hizmet verdiği eğitim fakültesi binası İstanbul’un en merkezi yerlerinden Kadıköy’dedir. Dolayısıyla öğrencilerimize şehrin sunduğu birçok imkan vardır. Derste işlenen konuları birincil kaynaklardan araştırabilecekleri kütüphaneler, onlara iş imkanı sağlayacak dershaneler ve etüt merkezleri, birçok araştırmayı yürütebilecekleri ilköğretim okulları ve çeşitli kurumlar yakın çevrede yer almaktadır. Ayrıca sık sık düzenlenen kültürel faaliyetler onların gelişimine katkı sağlamaktadır. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, içinde bulunduğu Göztepe Kampüs’ünün imkanlarını da öğrencilerine sunmaktadır. Kampüs içinde kapsamlı bir alanyazına sahip iki kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphaneler öğrencilerimize nezih bir çalışma ortamı ve geniş bir literatür sunmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca, kampüs içindeki nezih kafelerden, öğle ve akşam yemeğini çok uygun ve sağlıklı bir şekilde sunan yemekhaneden, spor salonu ve öğrenci yurdu gibi daha birçok imkandan faydalanabilmektedir. Anabilim Dalı 1 Profesör, 4 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Dr. ve 10 Araştırma Görevlisi kadrosuyla hizmet veren Anabilim Dalı, Ulusal ve Uluslararası bilimsel çalışmalara büyük önem vermektedir. Gençleri bilime yöneltmek için 13-15 Aralık 2011 tarihinde Türkiye’deki lisans öğrencilerini bir araya getiren Anabilim Dalımız gençlerin buluşmasını akademik şölene dönüştüren bir kongre düzenlenmiştir. Ayrıca 20-22 Nisan 2012 tarihinde tüm dünyadan katılımcılarıyla Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.
Program Çıktıları ^
1 Sosyal Bilgileri oluşturan disiplinler ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.
2 Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilir.
3 Öğretim sürecinde öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamını planlayıp düzenleyebilir.
4 Sosyal Bilgiler öğretimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanabilir.
5 Sosyal-siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelere ilişkin farkındalık kazanır ve bu gelişmeleri açıklama becerisine sahip olur.
6 Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanabileceği temel araç gereçler ile yeni eğitim teknolojilerini tanır ve bunları eğitim öğretimde kullanabilir.
7 Değişen gereksinimler doğrultusunda kendini sürekli olarak geliştirmesini sağlayacak genel kültür düzeyine sahip olur.
8 Türk tarihini ve kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçler ile kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi bilincini öğrencilere kazandırabilir.
9 Dünya tarihini oluşturan temel öğe ve süreçler anlayışını öğrencilere kazandırabilir.
10 Öğrencilerin insan yer ve çevre etkileşimini algılamalarını sağlayabilir.
11 Ekonomik faaliyetler ve gelişmelerin toplumlar üzerindeki etkisini öğrencilere kavratabileceği yöntem ve teknikleri bilir.
12 Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı temel esaslar ile Türk inkılabının tarihi anlamını, toplumun siyasal, sosyal ve kültürel alanda gelişimine etkilerini ve önemini öğrencilere kavratabileceği yöntem ve teknikleri bilir.
13 Demokratik toplum anlayışını, insanların doğuştan ve toplum içinde kazandığı haklar ile kişilere, topluma, insanlığa karşı sorumlulukları olduğu bilincini öğrencilerine kazandırabilir.
14 Sosyal bilgiler öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini takip edebilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSP151 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
3 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
4 ISB101 Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 3
5 ISB103 Arkeoloji Zorunlu 2 0 3
6 PDR113 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 3
7 SOS161 Sosyoloji Zorunlu 2 0 4
8 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
9 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
Toplam 20 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSB120 Felsefe Zorunlu 2 0 3
3 BSP152 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
4 COG122 Genel Fiziki Coğrafya Zorunlu 4 0 7
5 IKT110 Ekonomi Zorunlu 2 0 4
6 TAR104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı Zorunlu 2 0 4
7 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
8 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
Toplam 19 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG227 Türkiye Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
3 HUK229 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 3
4 ISB243 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
5 ISB-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
6 ISB-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
7 KSS209 Sanat ve Estetik Zorunlu 2 0 2
8 SBL205 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 3
9 TAR203 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 3
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG222 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 4 0 4
2 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
3 EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 ISB202 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Zorunlu 2 0 2
5 ISB204 Antropoloji Zorunlu 2 0 3
6 ISB206 Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 3
7 ISB-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
8 ISB-MB1 Meslek Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
9 TAR206 Ortaçağ Tarihi Zorunlu 4 0 4
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG307 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 COG309 Ülkeler Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
4 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
5 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
6 ISB301 İnsan Hakları ve Demokrasi Zorunlu 2 0 3
7 ISB-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
8 TAR321 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I Zorunlu 2 0 3
9 TAR323 Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 2
Toplam 17 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG360 Siyasi Coğrafya Zorunlu 2 0 4
2 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
3 EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
4 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
5 ISB302 İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 0 2
6 ISB304 Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi Zorunlu 2 0 2
7 ISB-GK3 Genel Kültür Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 4
8 TAR322 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II Zorunlu 2 0 3
9 TAR330 Çağdaş Dünya Tarihi Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT401 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
2 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
3 EGT409 Program Geliştirme Zorunlu 2 0 3
4 ISB401 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 5
5 ISB403 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri Zorunlu 2 2 6
6 ISB405 Günümüz Dünya Sorunları Zorunlu 2 0 3
7 TAR427 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Zorunlu 2 0 3
Toplam 13 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
2 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
3 ISB402 Drama Zorunlu 2 2 5
4 ISB404 Sosyal Proje Geliştirme Zorunlu 1 2 4
5 ISB-MB2 Meslek Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
6 TAR428 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Zorunlu 2 0 3
Toplam 12 10 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Zorunlu 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
2 . Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Zorunlu 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
3 . Dönem > ISB-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISB211 Türkiye'nin Doğal Kaynakları Zorunlu 2 0 3
2 TAR149 İlk Müslüman Türk Devletleri Zorunlu 2 0 3
3 TAR211 Türk Demokrasi Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 . Dönem > ISB-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG455 Türkiye Turizm Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
2 TDE112 Yeni Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
3 TDE121 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 4
4 . Dönem > ISB-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISB212 Çevre Sorunları Zorunlu 2 0 2
2 TAR240 Türk Kültür Tarihi Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > ISB-MB1 Meslek Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT112 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 4
2 ISB216 Sosyal Bilgilerde Müze Eğitimi Zorunlu 2 0 4
5 . Dönem > ISB-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB313 Düşünce Tarihi Zorunlu 2 0 4
2 COG354 Türk Dünyası Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
3 TDE122 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 4
4 TDE270 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
6 . Dönem > ISB-GK3 Genel Kültür Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB314 Türk Düşünce Tarihi Zorunlu 2 0 4
2 ISB312 Sosyal Bilimlerin Temel Kavramları Zorunlu 2 0 4
3 ISB314 AB Ülkelerinin Eğitim Sistemleri Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > ISB-MB2 Meslek Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT416 Değerler Eğitimi Zorunlu 2 0 4
2 ISB410 Tarih Araştırmaları Zorunlu 2 0 4
3 ISB412 Coğrafya Araştırmaları Zorunlu 2 0 4

^