Lisans Programları
Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Tarih Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EGT1001 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
3 TAR1011 Osmanlıca Metin I Zorunlu 4 0 4
4 TAR1013 Tarihe Giriş Zorunlu 3 0 3
5 TAR1015 İslam Öncesi Türk Tarihi Zorunlu 3 0 4
6 TAR1053 Eski Anadolu ve Mezopotamya Tarihi Zorunlu 4 0 4
7 TAR-SD1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 26 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT1004 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 2 0 3
3 TAR1010 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi Zorunlu 3 0 6
4 TAR1014 İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 3 0 5
5 TAR1022 Osmanlıca Metin II Zorunlu 4 0 4
6 TAR-SD2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 6
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT2060 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
2 TAR2011 Roma ve Bizans Tarihi Zorunlu 4 0 5
3 TAR2017 Türk Kültür Tarihi Zorunlu 3 0 6
4 TAR2027 Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi Zorunlu 3 0 4
5 TAR2029 Osmanlı Paleografyası I Zorunlu 4 0 4
6 TAR2031 Selçuklu Tarihi Zorunlu 4 0 6
7 TAR-SD3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT2006 Tarih Öğretim Programları Zorunlu 2 0 3
2 TAR2022 Osmanlı İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 6
3 TAR2026 Ortaçağ Türk Devletleri Kurumlar Tarihi Zorunlu 2 0 4
4 TAR2028 Osmanlı Siyasi Tarihi: 1451-1566 Zorunlu 3 0 4
5 TAR2030 Osmanlı Paleografyası II Zorunlu 4 0 4
6 TAR2034 Osmanlı Devlet Teşkilatı Tarihi Zorunlu 3 0 5
7 TAR-SD4 Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 4
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT1008 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 EGT3071 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 TAR3011 Türk Siyasi Düşünce Tarihi Zorunlu 2 0 4
4 TAR3021 Osmanlı Yenileşme Hareketleri I Zorunlu 2 0 4
5 TAR3023 Tarih Öğretiminde Müzeler ve Etnografya Eserleri Zorunlu 2 0 5
6 TAR3025 Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi Zorunlu 2 0 4
7 TAR3029 Osmanlı Siyasi Tarihi: 1566-1774 Zorunlu 3 0 4
8 TAR-SD5 Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 3
Toplam 17 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT3010 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 6
2 EGT3038 Tarih Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 3
3 EGT3138 Tarih Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 4
4 TAR3020 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi Zorunlu 3 0 6
5 TAR3022 Osmanlı Yenileşme Hareketleri II Zorunlu 2 0 4
6 TAR3030 Osmanlı Siyasi Tarihi: 1774-1918 Zorunlu 3 0 4
7 TAR-S6 Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT4003 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
2 EGT4081 Tarih Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
3 EGT4083 Tarih Öğretmenliğinde Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 5
4 EGT4139 Tarih Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
5 TAR4003 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I Zorunlu 4 0 4
6 TAR4017 Türkiye Cumhuriyeti Sosyal ve Ekonomik Tarihi Zorunlu 2 0 3
7 TAR-SD7 Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 2 0 4
8 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
Toplam 16 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AEF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
2 EGT3040 Tarih Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
3 TAR4004 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II Zorunlu 4 0 4
4 TAR4046 Tarih Eğitiminde Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 7
5 TAR-SD8,9 Seçimlik Ders - 8,9 Seçmeli 4 0 6
Toplam 14 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > TAR-SD1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB1061 Felesefeye Giriş Zorunlu 3 0 4
2 SOS1059 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 0 4
3 SOS1063 Antropoloji Zorunlu 3 0 4
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > TAR-SD2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR1060 Tarih Felsefesi Zorunlu 2 0 6
2 TAR1062 Beşeri Coğrafya Zorunlu 2 0 6
3 TAR1064 Helen Tarihi Zorunlu 2 0 6
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > TAR-SD3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB1015 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 TAR2023 Rusya Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 TAR2033 İslam Medeniyeti Tarihi Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > TAR-SD4 Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR2010 Ortadoğu Tarihi Zorunlu 2 0 4
2 TAR2016 Osmanlı İlmiye Teşkilatı Zorunlu 2 0 4
3 TAR2018 Selçuklular Zamanında Türkiye Zorunlu 2 0 4
5 . Dönem > TAR-SD5 Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR3015 Avrupa'da Rönesans ve Reform Zorunlu 2 0 3
2 TAR3017 Yakınçağ Tarihi Kaynakları Zorunlu 2 0 3
3 TAR3038 Osmanlı Diplomatikası Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > TAR-S6 Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR3012 Osmanlı Devlet Teşkilatı Belgeleri Zorunlu 2 0 3
2 TAR3014 Türk Basın Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 TAR3016 Türkiye'de Demokrasi Hareketleri Zorunlu 2 0 3
4 TAR3018 Yakınçağ Türk Düşünce Tarihi Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > TAR-SD7 Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR4007 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası Zorunlu 2 0 4
2 TAR4009 Kanıt Temelli Öğrenme Zorunlu 2 0 4
3 TAR4011 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İskan ve Göç Politikaları Zorunlu 2 0 4
4 TAR4013 Tarih Öğretiminde Ders Kitapları Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > AEF-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2015 Siber Psikoloji ve Eğitim Zorunlu 2 0 3
2 BOTE2017 Sosyal Medyaya Giriş Zorunlu 2 0 3
3 BOTE2019 Yaratıcı Proje Geliştirme Zorunlu 3 0 3
4 EGT1022 Öğretmenlik Etiği Zorunlu 2 0 3
5 EGT1024 Eğitimde Bireysel Farklılıklar Zorunlu 2 0 3
6 EGT2122 Çocukta Düşünme Becerilerini Geliştirme Zorunlu 2 0 3
7 EGT3104 Öğretmen Yetiştirme Zorunlu 2 0 3
8 EGT4024 Eğitimde Kariyer Geliştirme Zorunlu 2 0 3
9 EGT4078 Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler Zorunlu 2 0 3
10 EGT4080 Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler Zorunlu 2 0 3
11 EGT4088 Değerler Eğitimine Giriş Zorunlu 2 0 3
12 EGT4092 İlkokulda Çağdaş Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
13 EGT4100 Eğitim Politikaları Zorunlu 2 0 3
14 IFB4022 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Zorunlu 2 0 3
15 ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Zorunlu 2 0 3
16 IMO2003 Matematik ve Origami Zorunlu 2 0 3
17 IMO3003 Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 3
18 IMO3009 Matematik ve Sanat Zorunlu 2 0 3
19 KMY3012 Vücut Kimyası Zorunlu 2 0 3
20 KMY3014 Yaşamımızdaki Kimyasallar Zorunlu 2 0 3
21 KMY4015 Hayatımızda Kimya Zorunlu 2 0 3
22 KMY4018 Kimyada Beceri Eğitimi Zorunlu 2 0 3
23 KMY4100 Kimya Eğitiminde Nanoteknoloji Zorunlu 2 0 3
24 MAT4096 Matematik ve Teknoloji Zorunlu 2 0 3
25 MAT4098 Matematikte Popüler Konular Zorunlu 2 0 3
26 MZO4051 Çağlar Boyu Müzik Zorunlu 2 0 3
27 MZO4052 Müzik Evreni Zorunlu 2 0 3
28 MZO4053 Diksiyon ve Fonetik I Zorunlu 2 0 3
29 MZO4054 Diksiyon ve Fonetik II Zorunlu 2 0 3
30 MZO4055 Türk Müziği Korosu I Zorunlu 2 0 3
31 MZO4056 Türk Müziği Korosu II Zorunlu 2 0 3
32 MZO4057 Türk Müziğinde Toplu Uygulama I Zorunlu 2 0 3
33 MZO4058 Türk Müziğinde Toplu Uygulama II Zorunlu 2 0 3
34 OZE100 İşaret Dili Zorunlu 2 0 3
35 RSO2052 History of Modern Art Zorunlu 2 0 3
36 RSO3051 Drama Zorunlu 2 0 3
37 RSO3053 Diksiyon Zorunlu 2 0 3
38 TAR4100 İstanbul Tarihi Zorunlu 2 0 3
39 TAR4102 Sinema ve Tarih Zorunlu 2 0 3
40 TAR4104 Tarih ve Kimlik Zorunlu 2 0 3
41 TDE1090 İstanbul ve Edebiyat Zorunlu 2 0 3
42 TDE3094 Türkçenin Güncel Sorunları Zorunlu 2 0 3
43 YDAO4090 Alman Dili ve Kültürü Zorunlu 2 0 3
44 YDFO4010 Fransız Dili ve Kültürü Zorunlu 2 0 3
45 YDIO4006 Dil ve Kültür İlişkisi Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > TAR-SD8,9 Seçimlik Ders - 8,9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR4006 Balkan Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 TAR4008 Tarih Yazımı Zorunlu 2 0 3
3 TAR4010 Yerel ve Sözlü Tarih Zorunlu 2 0 3
4 TAR4012 Afrika Tarihi Zorunlu 2 0 3
5 TAR4016 Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri Zorunlu 2 0 3
6 TAR4018 Coğrafi Keşifler ve Sömürgecilik Tarihi Zorunlu 2 0 3

^