Lisans Programları
Tarih Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Tarih Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
16 Mart 1848’de Dârülmuallimîn-i Rüşdî olarak açılan; sırasıyla Dârülmuallimîn-i Kebîr, Dârülmuallimîn-i Âliye adını alan Atatürk Eğitim fakültesi; Cumhuriyetin ilanı ile bir süre Yüksek Muallim Mektebi adıyla anılır. Liselere öğretmen yetiştiren İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, 1980’de Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu, nihayet Marmara Üniversitesi’nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi adını almıştır. Kurumda Tarih Öğretmenliği de eski bölümlerden biri olarak yer almıştır. Bunda fakültenin 1983-1984 yılları arasında dekanı olarak Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız’ın ve 1990-1993 yılları arasında dekanı olan Prof. Dr. Coşkun Alptekin’in önemli katkılarının olduğu söylenebilir. Zaten Tarih Öğretmenliği’nin, A.B.D. olarak 1982 yılında Marmara Üniversitesinin kurulması ve Atatürk Eğitim Enstitüsünün, Atatürk Eğitim Fakültesine dönüştürülmesi ile birlikte Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne bağlı olarak kurulmuş olması bunu teyit eder mahiyettedir. Tarih öğretmenliği A.B.D. olarak kurulduğu 1982 yılında akademik kadroda Doç. Dr. Hüseyin Salman ABD başkanı olmak üzere; Dr. Ekrem Uykucu, Öğr. Gör. Ercan Süel yer almıştır. Şimdi ABD başkanımız olarak görev yapan Prof. Dr. Vahdettin Engin, şimdi Ayasofya Müzesi Müdürü olarak görev yapan Doç. Dr. Haluk Dursun ve şimdi Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı olan Yar. Doç. Dr. Hanefi Bostan, Arş. Gör. olarak yer almıştır. Anabilim dalımız ilk mezunlarını 1985’te vermiştir. Çünkü Eğitim Enstitüsü’nden Fakülteye dönüştürüldüğünde ikinci sınıflarını okuyan öğrencileri vardır. Şimdiye kadar binlerce nitelikli ve değerli tarih öğretmeni mezun ettiğini tahmin ettiğimiz Anabilim Dalında 1985 yılında Özcan Mert ve Gülay Öğün Bezer Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 1986 yılında ise Doç. Dr. Yusuf Halaçoğlu (Türk Tarih Kurumu eski Başkanı) atanmış, Prof. Dr. Mücteba İlgürel kadrolu olmasa da dışarıdan ders vermiştir. Bu süreçte Mustafa Barut, öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Doç. Dr. Erhan Afyoncu da 1989 yılında Araş. Gör. olarak Anabilim dalında göreve başlamış. Sonraki bir tarihte de Yüksel Çelik, Araş. Gör olarak görev yapmıştır. Bütün bu hocalar, eğitim fakültelerinin 1998 yılında yeni yapılanması çerçevesinde eğitim ya da pür tarih çalışması tercihinde bulunmaları zorunluluğu karşısında, tarih alanında çalışmayı tercihlerinden dolayı 2000 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne gönderilmiştir. YÖK’ün 3.5 artı 1.5 şeklinde bilinen ilk 3.5 yılı Fen-Edebiyatta olmak üzere son 1.5 yılı da Eğitim Fakültesi’nde alan eğitimi ve pedagoji derslerinden oluşan bir programın uygulanması dolayısıyla Fen-Edebiyata giden bu kadronun eğitim tarih öğretmenliği lisans öğrencilerine yine ders vermişler, yine Tarih Öğretmenliği lisans öğrencilerinin hocası olmaya devam etmişlerdir. Anabilim Dalı kurulduğundan beri görev yapmış A.B.D. başkanlarına bakıldığında; ilk başkanın kurucu sıfatı ile Doç. Dr. Hüseyin Salman olduğu görülür. Bugün Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Prof. Dr. olarak göreve devam eden Salman, Anabilim Dalına 1982-1986 yılları arasında başkanlık yapmıştır. Salman’dan sonra A.B.D. başkanlığını, 5 Şubat 1986-14 Temmuz 1989 tarihleri arasında o zamanlar Doç. Dr. olan bugün Gazi Üniversitesi’nde Prof. Dr. olarak görev yapan Yusuf Halaçoğlu yapmış. 2001 yılından 2009 yılına kadar (Yrd. Doç. Dr. ve Doç. Dr. olarak) Dursun Dilek, 2009 yılından itibaren ise Prof. Dr. Vahdettin Engin Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Tarih Öğretmeni
Kabul ve Kayıt Koşulları
YGS'den Sözel Puan türünde yeterli puanı almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Ders ismi, içeriği ve kredisi aynı olmak koşuluyla daha önce herhangi bir ön lisans ya da lisans programından ders almış öğrenciler bu derslerden muaf sayılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması gibi dersler başarı ile tamamlamış olmak.
Program Profili
TÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 5 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında, dershanelerde tarih öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Ayrıca araştırma merkezleri, gazete ve dergilerde de görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalından mezun olan öğrencilerimiz, tarih ve tarih öğretmenlikleri anabilim dallarında ya da bazı sosyal bilim alanlarında Tezli Yüksek Lisans programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ortaöğretim Sosyal alanlar Eğitimi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalının Yarıyıl içi etkinlikleri değerlendirmenin %40'ına etki etmektedir. Yarıyıl Sonu etkinlikleri ise değerlendirmenin %60'ını oluşturmaktadır. Yarıyıl içi ya da yarıyıl sonu etkinlikleri Quiz, ara sınav, proje, ödev ve final sınavından oluşmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programında yer alan ders, uygulama ve staj gibi yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış ve ortalaması 2 ya da 2'nin üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği ABD. A Blok 4. Kat Fakülte Santral: 0216 345 47 05 (2 hat) - 0216 345 90 90 Fakülte Faks : 0216 338 80 60 Adres : Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul Prof. Dr. Vahdettin ENGİN vahdettin.engin@marmara.edu.tr 411
Bölüm Olanakları
Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, Dünya ve Türk tarihinin evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.
2 Mezunlar, çağdaş bakış açısıyla eğitim alanına ilişkin sorunları tespit ve analiz ederler.
3 Mezunlar, tarih eğitimi alanına ilişkin sorunların çözümü için görüş geliştirebilirler.
4 Mezunlar, tarih eğitimini profesyonel bir iş olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında uygulayabilirler.
5 Mezunlar, tarih alanına ilişkin kazandıkları bilgi ve beceriyi kullanabilirler.
6 Mezunlar, tarih kavramının ve çalışma alanının zamana göre farklılaştığının farkında olurlar ve tarihin zamana göre değişen anlamı hakkında yorum yapabilirler.
7 Mezunlar, tarih alanına ilişkin her hangi bir bilgiyi öğretimsel amaçlı planlayabilir, uygulayabilir ve değerlendirebilirler.
8 Mezunlar, tarih derslerinde öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini geliştirebilecek çalışmaları planlayabilir, uygulayabilir ve değerlendirebilirler.
9 Mezunlar, tarih eğitimi alanında öğretim uygulamaları için gerekli bilgisayar programlarını kullanabilme becerisi kazanırlar.
10 Mezunlar, tarih eğitimi alanında eleştirel ve sorgulayıcı düşünerek, kendi görüşünü ortaya koyma beceri ve cesaretine sahip olurlar.
11 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme tutumu ve davranışı edinirler.
12 Mezunlar, meslekî etik sorumluluk anlayışı kazanırlar.
13 Mezunlar, Türk toplumunun temel değerlerini içeren vatandaşlık bilinci ile Atatürk ilke ve inkılâplarını kazanır ve bunları gelecek kuşaklara aktarma yeterliliğine sahip olurlar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSP151 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
3 TAR151 Eski Anadolu Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 TAR153 Helen Tarihi Zorunlu 2 0 2
5 TAR155 İlk Müslüman Türk Devletleri Zorunlu 2 0 2
6 TAR157 İslam Öncesi Türk Tarihi Zorunlu 2 0 2
7 TAR159 Orta Asya Türk Tarihi Zorunlu 2 0 2
8 TAR161 Tarih Metodu Zorunlu 2 0 3
9 TDE155 Osmanlıca Metin ve Gramer I Zorunlu 4 0 5
10 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
11 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSP152 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
3 TAR152 Eski Mezopotamya Tarihi Zorunlu 2 0 2
4 TAR154 İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 4 0 4
5 TAR156 Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi Zorunlu 2 0 2
6 TAR158 Roma Tarihi Zorunlu 2 0 2
7 TAR160 Selçuklu Tarihi Zorunlu 4 0 4
8 TDE156 Osmanlıca Metin ve Gramer II Zorunlu 4 0 5
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 26 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR253 Osmanlı Paleografyası I Zorunlu 2 0 3
2 TAR255 Osmanlı Merkez Teşkilatı I Zorunlu 2 0 3
3 TAR263 Osmanlı Yenileşme Hareketleri I Zorunlu 2 0 3
4 TAR265 Bizans Tarihi Zorunlu 2 0 3
5 TAR267 Ortaçağ Türk Devletleri Kurumlar Tarihi Zorunlu 2 0 3
6 TAR269 Osmanlı Tarihi (1451-1566) Zorunlu 2 0 3
7 TAR273 Osmanlılarda Eğitim ve Bilim Zorunlu 2 0 3
8 TAR275 Rusya Tarihi Zorunlu 2 0 3
9 TAR277 Yakınçağ Osmanlı İktisat Tarihi Zorunlu 2 0 3
10 TAR279 Yeniçağ Avrupa Tarihi Zorunlu 2 0 3
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR254 Osmanlı Paleografyası II Zorunlu 2 0 3
2 TAR256 Osmanlı Merkez Teşkilatı II Zorunlu 2 0 3
3 TAR260 Yakınçağ Avrupa Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 TAR264 Osmanlı Yenileşme Hareketleri II Zorunlu 2 0 3
5 TAR266 Osmanlı Eyalet Teşkilatı Zorunlu 2 0 2
6 TAR268 Osmanlı Siyasi Tarihi (1774-1876) Zorunlu 2 0 3
7 TAR270 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi Zorunlu 2 0 3
8 TAR274 Osmanlı Tarihi (1566-1774) Zorunlu 4 0 4
9 TAR276 19. Yüzyıl Türk Dünyası Zorunlu 2 0 3
10 TAR278 20. Yüzyılda Siyasal Değişimler Zorunlu 2 0 3
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT251 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 4
2 TAR363 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası Zorunlu 2 0 2
3 TAR365 Eskiçağ Tarihi Kaynakları Zorunlu 2 0 3
4 TAR367 Genel Türk Tarihi Kaynakları Zorunlu 2 0 3
5 TAR369 Milli Mücadele Tarihi Zorunlu 2 0 3
6 TAR371 Ortaçağ Tarihi Kaynakları Zorunlu 2 0 3
7 TAR373 Osmanlı Diplomatikası Zorunlu 2 0 2
8 TAR375 Osmanlı Siyasi Tarihi (1876-1918) Zorunlu 2 0 2
9 TAR377 Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi Zorunlu 2 0 2
10 TAR379 Yakınçağ Tarihi Kaynakları Zorunlu 2 0 3
11 TAR381 Yeniçağ Tarihi Kaynakları Zorunlu 2 0 3
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT252 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 2 0 3
2 TAR240 Türk Kültür Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 TAR318 Anadolu'nun Fethi ve Beylikler Devri Tarihi Zorunlu 2 0 4
4 TAR334 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İskan ve Göç Politikaları Zorunlu 2 0 4
5 TAR336 Osmanlı Devlet Teşkilatı Belgeleri Zorunlu 2 0 4
6 TAR376 Yakınçağ Türk Düşünce Tarihi Zorunlu 2 0 3
7 TAR386 Avrupa'da Rönesans ve Reform Zorunlu 2 0 3
8 TAR388 Helenizm ve Roma Çağı'nda Anadolu Zorunlu 2 0 3
9 TAR396 II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi Kadın ve Çocuk Tarihi Zorunlu 2 0 4
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT352 Program Geliştirme ve Öğretim Zorunlu 2 0 3
2 TAR413 Osmanlı İlmiye Teşkilatı Zorunlu 2 0 4
3 TAR415 İslam Medeniyeti Tarihi Zorunlu 2 0 4
4 TAR419 Türk Basın Tarihi Zorunlu 2 0 3
5 TAR433 Selçuklu Teşkilatı Tarihi Zorunlu 2 0 4
6 TAR435 Çağdaş Türk Dünyası Zorunlu 2 0 4
7 TAR-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
8 TAR-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT351 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
2 EGT450 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 4
3 EGT452 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 3 2 7
4 TAR414 Türkiye'de Demokrasi Hareketleri Zorunlu 2 0 8
5 TAR-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 5
6 TAR-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
Toplam 13 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
4 EGT553 Rehberlik Zorunlu 2 0 4
5 TAR501 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 6
6 TAR-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 5
Toplam 11 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB301 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 4
2 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
3 EGT552 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 7
4 TAR-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 9
Toplam 8 8 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > TAR-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR417 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > TAR-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOS161 Sosyoloji Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > TAR-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISB206 Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 5
2 TAR416 Tarih Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı Zorunlu 2 0 5
3 TAR418 Tarih Öğretiminde Yerel ve Sözlü Tarih Yaklaşımları Zorunlu 2 0 5
8 . Dönem > TAR-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB120 Felsefe Zorunlu 2 0 3
9 . Dönem > TAR-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR503 Kanıt Temelli Öğrenme Zorunlu 2 0 5
2 TAR505 Tarih Yazıcılığı Zorunlu 2 0 5
10 . Dönem > TAR-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR504 Tarih Öğretiminde Müzelerin Kullanımı Zorunlu 2 0 9
2 TAR506 Tarih Öğretiminde Planlama ve Ders Kitapları Zorunlu 2 0 9

^