Lisans Programları
Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EGT1001 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
3 TDE1007 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 4 0 6
4 TDE1013 Türkçe Dil Bilgisi I Zorunlu 4 0 6
5 TDE1051 Eski Türk Edebiyatı Giriş I Zorunlu 2 0 4
6 TDE1067 Yeni Türk Edebiyatı Giriş I Zorunlu 2 0 4
7 TDE-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 3
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT1004 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 2 0 3
3 TDE1018 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 4 0 5
4 TDE1028 Türk Halk Edebiyatı Giriş Zorunlu 3 0 4
5 TDE1034 Türkçe Dil Bilgisi II Zorunlu 4 0 6
6 TDE1052 Eski Türk Edebiyatı Giriş II Zorunlu 2 0 3
7 TDE1068 Yeni Türk Edebiyatı Giriş II Zorunlu 2 0 3
8 TDE-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 4
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT2060 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
2 TDE2021 Eski Türk Edebiyatı Tarihi I Zorunlu 3 0 5
3 TDE2027 Osmanlı Türkçesi III Zorunlu 4 0 5
4 TDE2051 Kök Türkçe Zorunlu 3 0 5
5 TDE2067 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I Zorunlu 3 0 5
6 TDE-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 0 5
7 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE2006 Eski Türkiye Türkçesi Zorunlu 3 0 5
2 TDE2010 Uygur Türkçesi Zorunlu 3 0 5
3 TDE2022 Eski Türk Edebiyatı Tarihi II Zorunlu 3 0 5
4 TDE2052 Türk Dili ve Edebiyatında Program Geliştirme Zorunlu 2 0 3
5 TDE2068 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi II Zorunlu 3 0 5
6 TDE-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 3 0 5
7 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT3055 Türk Dili ve Edebiyatında Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 4
2 EGT3071 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 TDE3007 Roman Tahlili Zorunlu 3 0 4
4 TDE3063 Eski Türk Edebiyatı Tarihi III Zorunlu 3 0 4
5 TDE3069 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi III Zorunlu 3 0 4
6 TDE3073 Karahanlı Türkçesi Zorunlu 3 0 4
7 TDE3079 Metin Şerhi I Zorunlu 3 0 4
8 TDE-A5 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 3 0 3
Toplam 22 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT3052 Türk Dili ve Edebiyatında Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 2
2 EGT3056 Türk Dili ve Edebiyatında Özel Öğretim Yöntemleri Zorunlu 3 2 5
3 TDE3004 Şiir Tahlili Zorunlu 3 0 4
4 TDE3056 Çağatay Türkçesi Zorunlu 3 0 4
5 TDE3064 Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV Zorunlu 3 0 4
6 TDE3070 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi IV Zorunlu 3 0 4
7 TDE3080 Metin Şerhi II Zorunlu 3 0 4
8 TDE-A6 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 3 0 3
Toplam 23 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT4003 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
2 EGT4085 Türk Dili ve Edebiyatında Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 5
3 TDE4009 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı Zorunlu 4 0 5
4 TDE4011 Türk Tenkit Tarihi Zorunlu 2 0 3
5 TDE4071 Çağdaş Türk Lehçeleri I: Uygur Grubu Zorunlu 3 0 4
6 TDE4075 Diksiyon Zorunlu 2 1 3
7 TDE-A7 Alan Bilgisi Seçimlik Ders- 7 Seçmeli 3 0 5
8 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
Toplam 18 7 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AEF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
2 EGT4090 Türk Dili ve Edebiyatında Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 6
3 TDE4020 Örneklerle Batı Edebiyatı Zorunlu 3 0 5
4 TDE4040 Eğitici Drama Uygulamaları Zorunlu 2 1 3
5 TDE4060 Türk Dili ve Edebiyatında Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 5
6 TDE4072 Çağdaş Türk Lehçeleri II: Kıpçak Grubu Zorunlu 3 0 4
7 TDE-A8 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 2 0 4
Toplam 16 9 30
Seçmeli
1 . Dönem > TDE-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE1021 Edebiyat Bilgi ve Teorileri Zorunlu 3 0 3
2 TDE1025 Yazı Dili Zorunlu 3 0 3
3 TDE1027 Yazılı Anlatım Zorunlu 3 0 3
2 . Dönem > TDE-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE1022 Edebi Sanatlar Zorunlu 3 0 4
2 TDE1024 Konuşma Dili Zorunlu 3 0 4
3 TDE1026 Sözlü Anlatım Zorunlu 3 0 4
3 . Dönem > TDE-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE2009 Edebiyat Akımları Zorunlu 3 0 5
2 TDE2023 Türk Halk Edebiyatı Tarihi Zorunlu 3 0 5
3 TDE2025 Türk Mitolojisi Zorunlu 3 0 5
3 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > TDE-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE2034 Alana Yardımcı Ders Farsça Zorunlu 3 0 5
2 TDE2036 Anlam Bilimi Zorunlu 3 0 5
3 TDE2038 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Zorunlu 3 0 5
4 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > TDE-A5 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE3013 Dilbilimine Giriş Zorunlu 3 0 3
2 TDE3059 Hızlı Okuma Teknikleri Zorunlu 3 0 3
3 TDE3065 Harezm Türkçesi Zorunlu 3 0 3
6 . Dönem > TDE-A6 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE3012 Sesli Okuma Sanatı Zorunlu 3 0 3
2 TDE3021 Kıpçak Türkçesi Zorunlu 2 0 3
3 TDE3076 Dilbiliminde İleri Konular Zorunlu 3 0 3
7 . Dönem > TDE-A7 Alan Bilgisi Seçimlik Ders- 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE4013 Dil Denen Mucize Zorunlu 3 0 5
2 TDE4015 Türk Tiyatro Tarihi Zorunlu 3 0 5
3 TDE4069 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı: Nesir Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > AEF-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2015 Siber Psikoloji ve Eğitim Zorunlu 2 0 3
2 BOTE2017 Sosyal Medyaya Giriş Zorunlu 2 0 3
3 BOTE2019 Yaratıcı Proje Geliştirme Zorunlu 3 0 3
4 EGT1022 Öğretmenlik Etiği Zorunlu 2 0 3
5 EGT1024 Eğitimde Bireysel Farklılıklar Zorunlu 2 0 3
6 EGT2122 Çocukta Düşünme Becerilerini Geliştirme Zorunlu 2 0 3
7 EGT3104 Öğretmen Yetiştirme Zorunlu 2 0 3
8 EGT4024 Eğitimde Kariyer Geliştirme Zorunlu 2 0 3
9 EGT4078 Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler Zorunlu 2 0 3
10 EGT4080 Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler Zorunlu 2 0 3
11 EGT4088 Değerler Eğitimine Giriş Zorunlu 2 0 3
12 EGT4092 İlkokulda Çağdaş Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
13 EGT4100 Eğitim Politikaları Zorunlu 2 0 3
14 IFB4022 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Zorunlu 2 0 3
15 ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Zorunlu 2 0 3
16 IMO2003 Matematik ve Origami Zorunlu 2 0 3
17 IMO3003 Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 3
18 IMO3009 Matematik ve Sanat Zorunlu 2 0 3
19 KMY3012 Vücut Kimyası Zorunlu 2 0 3
20 KMY3014 Yaşamımızdaki Kimyasallar Zorunlu 2 0 3
21 KMY4015 Hayatımızda Kimya Zorunlu 2 0 3
22 KMY4018 Kimyada Beceri Eğitimi Zorunlu 2 0 3
23 KMY4100 Kimya Eğitiminde Nanoteknoloji Zorunlu 2 0 3
24 MAT4096 Matematik ve Teknoloji Zorunlu 2 0 3
25 MAT4098 Matematikte Popüler Konular Zorunlu 2 0 3
26 MZO4051 Çağlar Boyu Müzik Zorunlu 2 0 3
27 MZO4052 Müzik Evreni Zorunlu 2 0 3
28 MZO4053 Diksiyon ve Fonetik I Zorunlu 2 0 3
29 MZO4054 Diksiyon ve Fonetik II Zorunlu 2 0 3
30 MZO4055 Türk Müziği Korosu I Zorunlu 2 0 3
31 MZO4056 Türk Müziği Korosu II Zorunlu 2 0 3
32 MZO4057 Türk Müziğinde Toplu Uygulama I Zorunlu 2 0 3
33 MZO4058 Türk Müziğinde Toplu Uygulama II Zorunlu 2 0 3
34 OZE100 İşaret Dili Zorunlu 2 0 3
35 RSO2052 History of Modern Art Zorunlu 2 0 3
36 RSO3051 Drama Zorunlu 2 0 3
37 RSO3053 Diksiyon Zorunlu 2 0 3
38 TAR4100 İstanbul Tarihi Zorunlu 2 0 3
39 TAR4102 Sinema ve Tarih Zorunlu 2 0 3
40 TAR4104 Tarih ve Kimlik Zorunlu 2 0 3
41 TDE1090 İstanbul ve Edebiyat Zorunlu 2 0 3
42 TDE3094 Türkçenin Güncel Sorunları Zorunlu 2 0 3
43 YDAO4090 Alman Dili ve Kültürü Zorunlu 2 0 3
44 YDFO4010 Fransız Dili ve Kültürü Zorunlu 2 0 3
45 YDIO4006 Dil ve Kültür İlişkisi Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > TDE-A8 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE4012 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı: Şiir Zorunlu 2 0 4
2 TDE4014 Edebiyat Hareketleri Zorunlu 2 0 4
3 TDE4018 Etimoloji Zorunlu 2 0 4

^