Lisans Programları
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 1982 yılından itibaren 4 yıllık lisans programı çerçevesinde öğretime başlamıştır. 1998 yılında YÖK tarafından yeniden yapılandırılan eğitim fakültelerinde bu bölümün öğretim süreleri 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. TDEÖABD’de 10 yarıyıl devam eden öğretim faaliyetleri kapsamında, 7 yarıyıl alan ağırlıklı, 3 yarıyıl da eğitim ağırlıklı dersler verilmektedir. Öğrenciler bu eğitim sonunda 5 yıllık lisans diplomasına sahip olmaktadırlar. TDEÖABD’nin amacı ortaöğretim okullarına Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Yerleştirme Sınavının Sözel veya Eşit Ağırlık türünden yeterli puanı almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilerinin önceki formal öğrenmeleri tanınmaktadır. Programda yer alan derslerden herhangi birini özel öğrenci statüsünde tamamlayan ya da yatay geçiş yapan öğrenciler aynı dersi tekrar almaz. Yurtdışından gelen öğrenciler, MÜYÖS (Marmara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı) Türkçe testinden, Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe yeterlik sınavından veya T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER Türkçe testlerinden yeterli puanı alırsa 1 yıllık Türkçe hazırlık eğitiminden muaf olur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavından yeterli puanı almış olmalıdır.
Program Profili
Program 5 yıllıktır. Alan ağırlıklı dersler 3.5 yıl, eğitim ağırlıklı dersler ise 1.5 sürmektedir. Bu programın amacı Türk dili ve edebiyatı eğitiminde bilgi ve beceri bakımından yüksek sorumluluk sahibi öğretmenler yetiştirmek. Ana bilim dalının lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 5 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ana Bilim Dalı ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programlarını da yürütmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olan öğrenciler MEB'e bağlı devlet ve özel okullarda Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği yapabilir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği anabilim dalından mezun olan öğrencilerimiz yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler. yabancı dil sınavında başarılı olunduğu takdirde doktora programına da girebilirler. lisanstan yüksek lisansa bir geçiş olur. coğrafya yüksek lisans programı.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İlgili sınav-başarı yönetmeliklerine (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) göre; Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, vs.) %40, ve yarıyıl sonu sınavı ise % 50 katkı yapar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DD ve DC alanlar şartlı geçmiş, FF ve FD alanlar başarısız sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini ilgili yönetmelik (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (GANO) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı, 34722 Göztepe Kampüsü Kadıköy/İstanbul Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Mesut Şen e-mail: mesut.sen@marmara.edu.tr Tel. 0216 345 90 90 / 261.
Bölüm Olanakları
Bölümüm standart sınıfları yanında seminer odaları vardır. Türk Dili ve Edebiyatı alanında uzman öğretim üyelerinden ders alma imkânı, güncel ve dünya standartlarında lisans programı, İstanbul'da yer alan Türkiye'nin iyi okullarında staj yapma imkanları vardır.
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
2 Mezunlar, bu disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 Mezunlar, Türk dili ve edebiyatının ve araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilirler.
4 Mezunlar, Türk edebiyatının tarihi evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.
5 Mezunlar, Türk dili ve edebiyatının zaman ve mekân içindeki farklı görünüşlerinden haberdar olurlar, onlar hakkında yorum yapabilir, tahlil edebilirler.
6 Mezunlar, Türk dili ve edebiyatının yanı sıra Türk dünyası edebiyatçılarının eser ve yazarlarını öğrenirler.
7 Mezunlar, Türk dili ve edebiyatının yanı sıra bazı Doğu (Fars) ile bazı Batı (İngiliz, Fransız, Alm
8 Mezunlar, bilgiyi kullanabilir/uygulayabilirler. Dönem içi ve dönem öncesiyle mukayeseli çalışmalar yapabilirler.
9 Mezunlar, analiz yapabilirler.
10 Mezunlar, dil ve edebiyat verileri uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanırlar.
11 Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olurlar.
12 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinirler.
13 Mezunlar, meslekî etik sorumluluk anlayışı kazanırlar.
14 Mezunlar, yayınevi ve gazetelerde Türk dili ve edebiyatı uzmanı olarak editörlük yapabilirler.
15 Mezunlar, televizyonlara senaryo yazarlığı yapabilirler.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 TDE109 Dil Bilgisi I (Ses Bilgisi) Zorunlu 2 0 4
3 TDE111 Edebiyat Bilgi ve Teorileri Zorunlu 2 0 4
4 TDE127 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 3 0 4
5 TDE137 Türk Halk Edebiyatına Giriş Zorunlu 2 0 4
6 TDE151 Eski Türk Edebiyatına Giriş I Zorunlu 2 0 4
7 TDE153 Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
8 TDE167 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 TDE110 Dil Bilgisi II (Yapı Bilgisi) Zorunlu 2 0 4
3 TDE112 Yeni Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
4 TDE128 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 3 0 4
5 TDE152 Eski Türk Edebiyatına Giriş II Zorunlu 2 0 4
6 TDE158 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 4
7 TDE168 Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 3
8 YDFA154 Farsça Zorunlu 2 0 3
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT251 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 4
2 TDE205 Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi) Zorunlu 2 0 3
3 TDE209 Edebiyat Öğretiminde Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 2 2 4
4 TDE227 Osmanlı Türkçesi III Zorunlu 2 0 4
5 TDE251 Tarihi Türk Lehçeleri I (Köktürkçe) Zorunlu 2 0 3
6 TDE257 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları Zorunlu 2 0 3
7 TDE259 Eski Anadolu Türkçesi Zorunlu 2 0 3
8 TDE261 Metin Tahlili I Zorunlu 2 0 3
9 TDE267 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT252 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 2 0 3
2 TAR240 Türk Kültür Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 TDE206 Dil Bilgisi IV (Cümle Bilgisi) Zorunlu 2 0 4
4 TDE228 Osmanlı Türkçesi IV Zorunlu 2 0 4
5 TDE244 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
6 TDE252 Tarihi Türk Lehçeleri II (Uygurca) Zorunlu 2 0 3
7 TDE258 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
8 TDE260 Eski Türk Edebiyatı Tarihi I Zorunlu 2 0 3
9 TDE262 Metin Tahlili II Zorunlu 2 0 4
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT351 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Zorunlu 2 0 3
2 TDE321 Dil Bilgisi V (Anlam Bilgisi) Zorunlu 2 0 4
3 TDE351 Tarihi Türk Lehçeleri III (Karahanlı/Harezm) Zorunlu 2 0 3
4 TDE355 Çağdaş Türk Lehçeleri I (Oğuz Grubu) Zorunlu 2 0 3
5 TDE357 Roman Tahlilleri Zorunlu 2 0 4
6 TDE359 Eski Türk Edebiyatı Tarihi II Zorunlu 2 0 3
7 TDE361 Metin Şerhi I Zorunlu 2 0 3
8 TDE367 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi II Zorunlu 2 0 3
9 TDE-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT352 Program Geliştirme ve Öğretim Zorunlu 2 0 3
2 TDE310 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi III Zorunlu 2 0 3
3 TDE312 Şiir Tahlilleri Zorunlu 2 0 3
4 TDE316 Eğitici Drama Uygulamaları Zorunlu 2 0 5
5 TDE352 Tarihi Türk Lehçeleri IV (Çağatay Türkçesi) Zorunlu 2 0 3
6 TDE356 Çağdaş Türk Lehçeleri II (Kuzey Grubu) Zorunlu 2 0 3
7 TDE360 Eski Türk Edebiyatı Tarihi III Zorunlu 2 0 3
8 TDE362 Metin Şerhi II Zorunlu 2 0 3
9 TDE-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT450 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 4
2 TDE459 Türk Halk Edebiyatı III Zorunlu 2 0 3
3 TDE461 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı I (Şiir 1923–1950) Zorunlu 2 0 4
4 TDE467 Örneklerle Batı Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
5 TDE469 Türk Tenkit Tarihi Zorunlu 2 0 3
6 TDE471 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı I Zorunlu 2 0 4
7 TDE475 Dil Bilimi I Zorunlu 2 0 4
8 TDE-GK3 Genel Kültür Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 4
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT452 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 3 2 7
3 TDE458 Türk Tiyatro Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 TDE460 Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV Zorunlu 2 0 3
5 TDE462 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı II (Nesir 1923–1950) Zorunlu 2 0 3
6 TDE472 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
7 TDE476 Dil Bilimi II Zorunlu 2 0 4
8 TDE-GK4 Genel Kültür Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 4
Toplam 17 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
3 EGT553 Rehberlik Zorunlu 2 0 4
4 TDE501 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 6
5 TDE503 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı III (Şiir 1950-) Zorunlu 2 0 4
6 TDE-GK5 Genel Kültür Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 4
Toplam 11 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
2 EGT552 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 7
3 TDE502 Sosyal, Kültürel ve Edebi Etkinlikler Zorunlu 2 2 4
4 TDE504 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı IV (Nesir 1950-) Zorunlu 2 0 3
5 TDE506 Diksiyon Zorunlu 2 0 3
6 TDE-GK6 Genel Kültür Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 3
Toplam 12 10 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > TDE-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE325 Araştırma Metotları ve Uygulamaları Zorunlu 2 0 4
2 TDE327 İstanbul ve Edebiyat Zorunlu 2 0 4
3 TDE329 Hızlı Okuma Teknikleri Zorunlu 2 0 4
4 TDE331 Yazı Atölyesi I Zorunlu 2 0 4
5 TDE333 Güncel Yayınlar Zorunlu 2 0 4
6 . Dönem > TDE-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE270 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
2 TDE328 Sözlük Bilim Zorunlu 2 0 4
3 TDE330 Türk Folklor İncelemeleri Zorunlu 2 0 4
4 TDE332 Yazı Atölyesi II Zorunlu 2 0 4
5 TDE334 Yazı ve Süsleme Sanatı Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > TDE-GK3 Genel Kültür Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS452 Dil ve Kültür Zorunlu 2 0 4
2 TDE443 Türk Mitolojisi Zorunlu 2 0 4
3 TDE463 Sesli Okuma Sanatı I Zorunlu 2 0 4
4 TDE465 Edebiyat ve Müzik I Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > TDE-GK4 Genel Kültür Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB314 Türk Düşünce Tarihi Zorunlu 2 0 4
2 TDE464 Sesli Okuma Sanatı II Zorunlu 2 0 4
3 TDE466 Edebiyat ve Müzik II Zorunlu 2 0 4
4 TDE468 Türkçe'nin Güncel Sorunları Zorunlu 2 0 4
9 . Dönem > TDE-GK5 Genel Kültür Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE505 Edebiyat ve Basın Zorunlu 2 0 4
2 TDE507 Çağdaş Türk Alfabeleri Zorunlu 2 0 4
3 TDE509 Farsça Metinler Zorunlu 2 0 4
4 TDE511 Türk Kültür Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
10 . Dönem > TDE-GK6 Genel Kültür Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT554 Eğitimde Çağdaş Gelişmeler Zorunlu 2 0 3
2 TDE508 Türk Kültüründe Sözlü Gelenek Zorunlu 2 0 3
3 TDE510 Şiir Sanatı Zorunlu 2 0 3

^