Lisans Programları
Türkçe Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Türkçe Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Türkçe Eğitimi Bölümü, Atatürk Eğitim Fakültesinde , 1998 - 1999 Öğretim Yılında faaliyete başlamıştır. Türkçe Eğitimi Bölümü lisans derslerinde; alan dersleri eğitim dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Alınan lisans dersleriyle birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve kuramlarla öğrencilere bilgileri sunma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. “Yaparak Öğrenme” esasına dayanarak derslerde uygulamaya özel bir önem verilmektedir.
Kazanılan Derece
Öğretmenlik
Kabul ve Kayıt Koşulları
Orta öğretim kurumları saysısal bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir. Ortaöğretim mezunlarının girmiş olduğu Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı ile öğrenci kabul etmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans programına başvurabilmek için orta öğretim kurumları sözel bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler ortaöğrenimlerini başarı ile tamamlamış olmalılar.
Program Profili
Türkçe eğitiminde bilgi ve beceri bakımından yüksek sorumluluk sahibi öğretmenler yetiştirmek. Türkçe eğitiminde bilgi ve beceri bakımından yüksek sorumluluk sahibi öğretmenler yetiştirmek. Türkçeyi anlayan, Türkçeye karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okuryazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İlköğretim okullarının ikinci kademesine (6-8) Türkçe öğretmeni olmak. Türkçe Öğretmenliği Programından mezun olanlar, bu kademedeki Türkçe derslerini vermek. Dershanelerde yine fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans düzeyinde ders verebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisansüstü eğitime geçiş sağlanabilir. Bu amaç doğrultusunda herhangi bir üniversitenin yüksek lisans ve doktora programlarına katılanılabilir. Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak veya okutman olarak çalışabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğretim süreci boyunca iki tane yazılım sınav yapılmaktadır. Bu yazılı sınavlardan ilki olan vize'de alınan sonuçlar genel değerlendirme içerisinde % 40 oranında etkilidir. İkinci sınav ise final olarak adlandırılıp genel değerlendirmeye % 60 oranında etkili olacaktır. Bunun haricinde çeşitli ödevlerde bu notlara etki edebilir.
Mezuniyet Koşulları
Derslerini başarıyla tamamlamak (153 kredi). İlk iki yıl GANO olarak adlandırılan bağıl değerlendirme sonucuna göre 1,80 dereceyi yakalayamayan öğrenciler bir üst sınıf olan 3. sınıfa geçememektedirler. Bir üst sınıfa geçenlerde toplamda 153 krediyi tamamlamaları halinde mezun olabilmektedirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
MArmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, 34722 Göztepe-Kadıköy/ İstanbul Yard. Doç. Dr. Latif BEYRELİ (Bölüm Başkanı) Yard. Doç. Dr. Ahmet BENZER (AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
3 adet derslik ile bir adet bilgisayar lab. vardır. ERASMUS programı kapsamında lisans ve lisansüstü öğrenci değişim anlaşması vardır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Öğrencilerin dinleme becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
2 Öğrencilerin konuşma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak
3 Öğrencilerin okuma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
4 Öğrencilerin yazma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
5 Türkçe öğretimine ilişkin yapacağı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleme, araç ve yöntemlerini kullanma yeteneğine sahip olmak.
6 Türkçe öğretimine yönelik uygulamalarda araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme becerisi.
7 Türkçe dil bilgisi öğrenme alanını geliştirme becerisi.
8 Türk ve dünya edebiyatı ile ilgili gerekli alan bilgisine sahip olmak.
9 Türkçe eğitiminin amaçlarına uygun eğitim zemini hazırlama becerisi.
10 Çocuğu orta öğretime hazırlayacak esas dil becerilerine sahip olmak.
11 Eğitim teknolojilerini takip etme ve bu gelişmeleri sınıfta kullanabilme becerisi.
12 Türkçe öğretimine yönelik özgün bilgi kaynaklarını kullanma becerisi.
13 Türk dilinin alfabelerin bilgisine sahip olup kullanma becerisi.
14 Türkçenin farklı lehçelerini kullanmasını geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
3 TDE121 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 3
4 TDE123 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 3
5 TTO101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi Zorunlu 2 0 3
6 TTO103 Yazılı Anlatım I Zorunlu 2 0 4
7 TTO105 Sözlü Anlatım I Zorunlu 2 0 4
8 TTO107 Yazı Yazma Teknikleri Zorunlu 1 2 3
9 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
Toplam 19 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
3 TDE122 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 4
4 TDE124 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 4
5 TTO102 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi Zorunlu 2 0 4
6 TTO104 Yazılı Anlatım II Zorunlu 2 0 4
7 TTO106 Sözlü Anlatım II Zorunlu 2 0 4
8 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP151 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
2 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
3 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
4 KSS452 Dil ve Kültür Zorunlu 2 0 4
5 TDE233 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
6 TDE235 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
7 TTO201 Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi Zorunlu 2 0 2
8 TTO-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 3
Toplam 18 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP152 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
2 KSS334 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 4
3 TDE234 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
4 TDE236 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
5 TTO202 Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi Zorunlu 3 0 3
6 TTO204 Genel Dilbilimi Zorunlu 3 0 4
7 TTO244 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 3
8 TTO-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 5
Toplam 20 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
3 EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 TDE353 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 4
5 TTO301 Dünya Edebiyatı Zorunlu 3 0 5
6 TTO303 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi Zorunlu 2 2 5
7 TTO305 Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 2 5
Toplam 15 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB130 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 0 4
2 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
3 TDE270 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
4 TDE354 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
5 TTO302 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 6
6 TTO304 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi Zorunlu 2 2 4
7 TTO306 Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi Zorunlu 2 2 4
Toplam 15 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
2 EGT401 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
3 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
4 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
5 TTO401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 2 7
6 TTO403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Zorunlu 2 0 5
Toplam 11 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
3 TTO406 Yabancılara Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 0 5
4 TTO-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 4
5 TTO-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
6 TTO-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
Toplam 12 6 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Zorunlu 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
2 . Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Zorunlu 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
3 . Dönem > TTO-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TTO203 Eski Türkçe ve Metin İncelemeleri Zorunlu 3 0 3
4 . Dönem > TTO-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TTO234 Dil Felsefesi Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > TTO-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TTO402 Orta Türkçe ve Metin İncelemeleri Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > TTO-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TTO408 Soru Sorma Teknikleri Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > TTO-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TTO404 Yaşayan Türk Lehçeleri Zorunlu 2 0 4

^