Lisans Programları
Diş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Fakültemiz, 1962 yılında Murat Barıştıran tarafından, İstanbul Özel Diş hekimliği Yüksek Okulu adı ile kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi’nin öğretim üyelerinden Prof. Dr Sadi Irmak, Prof. Dr. Sıtkı Velicangil ve Prof. Dr Suat İsmail Gürkan’dan oluşan denetim heyetinin teklifleri doğrultusunda, 1963 yılının Kasım ayında Şişli’deki binasında faaliyete geçmiştir. Okul’un ilk müdürü olarak da Prof.Dr Suat İsmail Gürkan görev almıştır. 1965 yılında İstanbul Özel Diş hekimliği Yüksek Okulu Nişantaşı’nda bulunan yeni binasına taşınmış ve ilk mezunlarını bu binada vermiştir. 1965 – 1972 yılları arasında Okul’un Müdürlüğü’ne Doç. Dr Oğuz Baz getirilmiştir. 1969 yılında değiştirilen Okul yönetmeliği ile öğretim yılı 4 yıldan 5 yıla çıkarılmış ve staj sistemi uygulanımına geçilmiştir. 9 Temmuz 1971 tarihinde 1472 sayılı kanunla okul devletleştirilerek İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlanmış ve adı Diş hekimliği Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. 1972 – 1978 yılları arasında Okul’un müdürlük görevine yeniden Prof.Dr Suat İsmail Gürkan atanmıştır. 5 Ağustos 1976’dan itibaren İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin öğretim ve sınav yönetmeliğini aynen kabul edilerek okulda paralel bir eğitim sağlanmıştır. 15 Şubat 1979 tarihinde Diş hekimliği Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr İlhan Çuhadaroğlu atanmıştır. Daha sonraki yıllarda 1979 – 1980 tarihleri arasında Prof. Dr Cengiz Oktay, 1980 – 1981 yılları arasında Prof. Dr Faruk Or, 1981 – 1982 yılları arasında da Prof. Dr Bülent Başaran okul müdürlüğü görevini yürütmüşlerdir. 6 Kasım 1981’de çıkartılan 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile İstanbul iktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olan Diş hekimliği Yüksekokulu, 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulan Marmara Üniversitesi’ne bağlanarak M.Ü. Dişhekimliği Fakültesi adı ile yepyeni bir kurum şeklinde eğitimine devam etmiştir. Eylül 1982 tarihinde ise Prof. Dr İlhan Çuhadaroğlu dekan olarak atanmıştır. Dekanlık görevini 1992–1998 yılları arasında Prof.Dr. Nesrin Emekli, 1998–2001 yılları arasında Prof.Dr. Övün Güvener, 2001–2004 yılları arasında Prof.Dr. Funda Yanıkoğlu, 2004-2007 yılları arasında Prof. Dr. Selçuk Basa yürütmüştür. 2007 yılında Prof. Dr. İlknur Tanboğa dekanlık görevine atanmış, 2011 yılında Prof. Dr. Mahir Günday’a görevi teslim etmiştir.
Kazanılan Derece
Eğitim planındaki klinik staj uygulamaları dahil tüm dersleri başarı ile tamamlayan mezunlara Diş Hekimliği alanında lisans derecesi verilir. Mezunlar Dişhekimi ünvanı alır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ne alınacak öğrenciler için kayıt ve kabul şartları, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Kurulu önerisi, Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile belirlenir. Kayıt ve kabul şartları ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzun'da belirtilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal; Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURuMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programa ilk kabul şartı Lise mezunu olmaktır. Merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan alınması gereklidir. Fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarının olmaması ve heyet raporu ile bunun saptanması şarttır.
Program Profili
Lisans eğitim programı 5 yıl mesleki eğitim ve yabancı dili yeterli olmayan öğrenciler için 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimini kapsar. Mesleki eğitimin ilk iki yılında öğrenciler temel tıp ve dişhekimliği derslerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi meslek derslerini alırlar. Öğrencilerin daha fazla pratik yaparak mezun olabilmeleri için daha önceden 2 yıl olan klinik çalışmaları 3 yıla çıkartılmıştır. 3. sınıftan itibaren kliniğe giren öğrenciler, pratik tecrübenin çok önem taşıdığı dişhekimliğinde eskisinden daha fazla klinik uygulama imkânına kavuşmuşlardır. 4. ve 5. sınıflar klinik uygulamaların ağırlıklı olarak verildiği, bunun yanında dişhekimliği meslek dersleri ve tıp derslerinin alındığı sınıflardır. 2005–2006 eğitim-öğretim yılında uygulanan staj sistemi yeniden düzenlenerek 5. sınıf öğrencilerine Entegre staj uygulaması getirilmiştir. Bu sistemle mezun olan öğrencilerimiz hastalarımızın tedavilerini baştan sona kadar kendileri tek bir klinikte tamamlayarak gerçek dişhekimi nosyonuna sahip olarak mezun olma şansına sahiptirler. Bu amaçla son derece modern teknolojiyle donatılmış olan Multidisipliner klinik hizmete açılmıştır. Fakültemizde sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren fakültemiz yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış ve yabancı uyruklu öğrenciler için master ve doktora programları açılmıştır. Master programı en az 2 yıl sürer. Öğrenci teorik, teorik/pratik dersleri alarak programın öngördüğü krediyi zorunlu ve seçmeli derslerle tamamladıktan sonra tez yazımına başlar. Master tez savunmasını başarıyla geçen öğrenciler “Bilim uzmanı” olurlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kamuda ya da serbest diş hekimi olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. Mezun dişhekimleri Dişhekimliğinde Uzmanlık sınavına katılarak uzman dişhekimi veya kariyerlerini akademisyen olarak da sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
ALES ve ÜDS sınavlarının alınması şartı sonrasında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne başvuru ve daha sonra Fakülte bölümleri tarafından değerlendirilip, sözlü sınava tabii tutulma neticesi ile Dişhekimliğinde Yüksek Lisans ve Doktora yapılabilmektedir. Yapılacak DUS (Dişhekimliğinde Uzmanlık Sınavı) şartı ile Uzman Dişhekimi eğitimi alınabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersler yıllık olarak alınmaktadır. 2 ara sınav, 1 final sınavı dışında ilgili derslerin stajlarında da başarılı olma şartı mevcuttur. Ara sınavların %40’ı, Final sınavının %60’ı alınarak, geçme notu 60/100’dür.
Mezuniyet Koşulları
4'lü not sistemine göre bitirme notunun en az 2 olması ve mezuniyet için diğer gerekli belgelerin öğrenci işlerine teslim edilmesi şartı aranır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Hesna Sazak ÖVEÇOĞLU hsazak@marmara.edu.tr Büyükçiftlik sok. No:6 Nişantaşı/İSTANBUL +902122319120
Bölüm Olanakları
Her yıl 100'nin üzerinde, bunların yaklaşık 6-7 tanesi yabancı uyruklu öğrenci olan fakültemizde öğrenim süresi 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfından sonra 5 yıldır. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti'den oluşan 8 Anabilim eğitim, sağlık hizmetlerini sürdürmekte ve araştırma yapmaktadır. Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümünde 4 adet laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin klinik öncesi eğitimlerinin verildiği preklinik laboratuvarı,bir adet Fantom laboratuvarı ve protez uygulamalarının yapıldığı bir adet laboratuvar da halihazırda hizmet vermektedir. Bunlardan başka gerek fakültemiz gerekse fakülte dışı akademik çalışmalar için düzenlemiş olduğumuz AR-GE laboratuvarımız, LAZER ünitesi ve Genel Anestezi Ünitesi bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenerek klinik uygulamaya entegre edilmesi.
2 Hastaların sistemik olarak değerlendirilmesi ve diş hekimliğine ilişkin uygulamalar ile bağlantı kurularak oluşabilecek komplikasyonları değerlendirme, önleme ve başa çıkabilme.
3 Bir diş hekimliği kliniğini işletebilecek uygun cihaz, el aleti ve materyalleri değerlendirerek gerekli aseptik kurallara bağlı kalarak uygun bir şekilde kullanabilme.
4 Diş hekimliği alanında modern teknolojik gelişmeleri, yeni tedavi yöntemlerini takip ederek ve kendi kayıtlarında yaptığı geri dönüşlerle yaşam boyu kendisini geliştirme ve yeni edinimler kazanma.
5 Her yaştan hastayla çağdaş bir anlayış içerisinde ve genel ve mesleki etik değerlere sahip olarak iletişim kurma ve ihtiyaçlarını anlama.
6 Farklı uzmanlık dalları ile iletişim kurarak tanı ve tedavi aşamalarında takım çalışması yapabilmek.
7 Diş çene ve yüz bölgesindeki hastalıkların klinik ve radyolojik olarak tanısını koymak, büyüme-gelişim göz önünde tutularak koruyucu ve tedavi edici girişimleri kişiye özel planlamak ve uygulayabilmek.
8 İlgili bölgede hastalara ait sert ve yumuşak doku kayıplarının rekonstrüktif ve paliyatif tekniklerle tedavi edebilme.
9 Hastanın estetik veya fonksiyonel ihtiyaçları göz önünde tutularak diş hekimliğinde modern standartlara göre disiplinler arası tedavi planlaması yapabilme ve uygulama.
10 Dental problemlerin çözümüne yönelik tanı ve tedavi planlaması ve güvenli, kanıta dayalı (doğruluğu kanıtlanmış) uygulamaları yapabilmek
11 Bireysel çalışma becerisine sahip ve ‘Diş hekimi’ olarak ilgili tanı yöntemlerini kullanarak tedaviye yönelik kararları verebilmek, insiyatif kullanabilmek, mesleki fikirlerini sözlü veya yazılı, açık ve öz ifade edebilmek
12 Hekim olmanın bilinci ile diş hekimliği tedavileri dışında, kendisi dahil, hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin genel sağlığını ön planda tutan ve sağlıklılık durumlarını geliştirecek girişim ve uygulamaları yerine getirmek, bu konularda hastayı bilinçlendirmek ve yönlendirebilmek
13 Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte yapabilmek, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak desteklemek, gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetlemek veya yönetebilmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA120 Ataturk's Principles and The History of Turkish Renovation Zorunlu 2 0 4
2 BES120 Physical Training Zorunlu 2 0 3
3 DENT101 Medical Biology and Genetics Zorunlu 4 1 7
4 DENT111 Manipulation Zorunlu 2 13 20
5 DENT181 Organic Chemistry and Biochemistry Zorunlu 4 2 8
6 PHYS130 Physics Zorunlu 2 1 5
7 PSYC190 Psychology Zorunlu 1 0 2
8 STAT120 Biostatistics Zorunlu 1 1 3
9 TRD120 Turkish Language Zorunlu 2 0 4
10 YDI120 Medical English I Zorunlu 2 0 4
Toplam 22 18 60
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DENT201 Anatomy Zorunlu 3 2 7
2 DENT203 Histology and Embryology Zorunlu 2 2 6
3 DENT205 Physiology Zorunlu 3 1 6
4 DENT207 Microbiology and Parasitology Zorunlu 3 2 7
5 DENT209 Biophysics Zorunlu 1 1 3
6 DENT211 Prosthodontics I Zorunlu 2 10 17
7 DENT231 Operative Dentistry Zorunlu 1 6 7
8 DENT233 Endodontics I Zorunlu 1 0 4
9 YDI220 Medical English II Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 24 60
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DENT301 Orthodontics I Zorunlu 2 2 6
2 DENT311 Prosthodontics II Zorunlu 3 5 8
3 DENT312 Prosthodontics Clinical Application I Zorunlu 0 4 1
4 DENT313 Dental Materials Zorunlu 1 0 1
5 DENT321 Oral Surgery I Zorunlu 2 0 3
6 DENT322 Oral Surgery Clinical Application I Zorunlu 0 2 4
7 DENT323 Dental Anesthesia I Zorunlu 1 0 1
8 DENT331 Operative Dentistry II Zorunlu 2 0 5
9 DENT332 Operative Dentistry Clinical Application I Zorunlu 0 3 1
10 DENT333 Endodontics II Zorunlu 1 2 3
11 DENT334 Endodontics Clinical Application I Zorunlu 0 3 1
12 DENT341 Peroidontology I Zorunlu 3 2 5
13 DENT342 Periodontology Clinical Application I Zorunlu 0 2 2
14 DENT351 Radiology Zorunlu 2 0 3
15 DENT352 Oral Diagnosis and Radiology Clinical Application I Zorunlu 0 1 2
16 DENT361 Pediatric Dentistry I Zorunlu 1 2 5
17 DENT371 Pathology Zorunlu 2 1 4
18 DENT381 Clinical Biochemistry Zorunlu 1 0 1
19 DENT385 Pharmacology I Zorunlu 2 1 4
Toplam 23 30 60
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DENT411 Prosthodontics III Zorunlu 3 0 4
2 DENT412 Prosthodontics Clinical Application II Zorunlu 0 7 12
3 DENT421 Oral Surgery II Zorunlu 2 0 3
4 DENT422 Oral Surgery Clinical Application II Zorunlu 0 2 4
5 DENT423 Dental Anesthesia II Zorunlu 1 2 3
6 DENT431 Operative Dentistry III Zorunlu 1 0 1
7 DENT432 Operative Dentistry Clinical Application II Zorunlu 0 2 1
8 DENT433 Endodontics III Zorunlu 2 0 3
9 DENT434 Endodontics Clinical Application II Zorunlu 0 2 3
10 DENT441 Periodontology II Zorunlu 1 0 3
11 DENT442 Periodontology Clinical Application II Zorunlu 0 2 4
12 DENT451 Oral Diagnosis Zorunlu 2 0 3
13 DENT452 Oral Diagnosis and Radiology Clinical Application II Zorunlu 0 2 4
14 DENT461 Pediatric Dentistry II Zorunlu 2 0 3
15 DENT462 Pediatric Dentistry Clinical Application I Zorunlu 0 2 4
16 DENT465 Orthodontics II Zorunlu 2 2 4
17 DENT471 Oral Pathology & Oral Diseases Zorunlu 1 0 1
Toplam 17 23 60
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DENT501 Opthalmology Zorunlu 1 0 1
2 DENT502 Integrated Clinical Application Zorunlu 0 9 12
3 DENT503 Dental Public Health Zorunlu 1 2 1
4 DENT505 Dermatology Zorunlu 1 0 1
5 DENT507 ENT Zorunlu 1 0 1
6 DENT508 General Surgery Zorunlu 1 0 1
7 DENT509 Internal Medicine Zorunlu 1 0 1
8 DENT511 Maxillofacial Prosthesis Zorunlu 1 0 1
9 DENT512 Prosthodontics Clinical Application III Zorunlu 0 4 6
10 DENT513 Gnatology Zorunlu 1 0 1
11 DENT521 Maxillofacial Surgery Zorunlu 1 0 1
12 DENT522 Oral Surgery Clinical Application III Zorunlu 0 3 6
13 DENT523 Implantology Zorunlu 1 0 1
14 DENT532 Operative Dentistry Clinical Application III Zorunlu 0 4 3
15 DENT534 Endodontics Clinical Application III Zorunlu 0 4 3
16 DENT542 Periodontology Clinical Application III Zorunlu 0 3 3
17 DENT552 Oral Diagnosis and Radiology Clinical Application III Zorunlu 0 3 2
18 DENT562 Pediatric Dentistry Clinical Application II Zorunlu 0 3 6
19 DENT566 Orthodontics Clinical Application Zorunlu 0 3 2
20 DENT571 Forensic Zorunlu 1 0 1
21 DENT585 Pharmacology II Zorunlu 1 0 1
22 DENT591 Psychiatry and Neurology Zorunlu 1 0 1
23 DENT595 History of Dentistry Zorunlu 1 0 1
24 DENT597 Deontology Zorunlu 1 0 1
25 DENT598 Senior Project Zorunlu 0 2 2
Toplam 15 40 60

^