Lisans Programları
Alman Dili ve Edebiyatı - Fen-Edebiyat Fakültesi - Alman Dili ve Edebiyatı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 1984 yılında kurulmuştur. Bölüm 1992 yılından itibaren öğrenci almaktadır. 2005 yılından başlamak üzere Bölümümüz fakültemizde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal anlaşması yapmıştır. Ayrıca LLP/Erasmus Değişim Programlarına aktif olarak katılmaktayız.
Kazanılan Derece
Filolog. Lisans Diploması.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınava girmek zorundadır. Girdiği sınav türü Yabancı Dil Sınavıdır (Almanca). Bölümümüze yatay geçişle de öğrenci alınabilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilerimiz yabancı dil derslerinden muaftır. Bölümümüze yatay geçiş yapan öğrenci daha önce devam ettiği Yüksek Öğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler 4 yıllık programımızda başarması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda mezuniyet hakkı kazanır. Mezun olabilmek için ortalama 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır. 3. ve 5. Yarıyıl başında ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler Çift Ana Dal ve Yan Dal Programlarına katılabilir.
Program Profili
Bölümümüz 4 yıllık bir bölümdür. Zorunlu ve seçmeli dersler vardır. Öğrencilerimiz Edebiyat ve Dil Bilimi alanında oldukça donanımlı bir eğitim almaktadırlar. Seçmeli dersler 3. ve 4. sınıflarda öğrencinin seçimine bırakılan derslerdir. Bunlar temel eğitimi destekleyen derslerle birlikte disiplinler arası dersleri de içermektedir. Bölümümüzde bitirme tezi istenmemektedir. Öğrenciler, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile uluslar arası burs programlarında yararlanabilirler. Başarılı öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümünde Çift Ana Dal ve Yan Dal yapabilirler. Akademik kadromuz bir profesör, 3 doçent, bir yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız öğretmen, çevirmen, editör olarak iş bulmaktadırlar. Mezunlarımız seçkin üniversitelerde araştırma ve öğretim görevlisi olarak tercih edilmektedirler. Öğrencilerimiz arasında yazar ve edebiyat eleştirmeni olarak çalışanlarda vardır. Bunların yanı sıra özel şirketlerde danışman olarak çalışanların sayısı oldukça fazladır. Özellikle turizm sektöründe iş imkanı bulmaktadırlar. Mezunlarımız uluslar arası fuar ve benzeri organizasyon şirketlerinde de tercih edilen elemanlar arasındadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri vermektedir. Yüksek Lisans Programına başvuran adayların Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Başvuru yapan öğrenciler Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesince programlara kabul edilirler. Lisansüstü programlara başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında asgari başarı puanını elde etmiş olmaları gerekir. ALES puanı, lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonuçları değerlendirilerek kontenjan dahilinde programlarımıza öğrenci kabul edilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde, üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Her yarıyıl bir vize, bir de final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %60’tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.
Mezuniyet Koşulları
Alman Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, Çift Ana Dal ikinci lisans programının diploması verilmez. Ana Dal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, Çift Ana Dal ikinci lisans programını bitiremese bile ana dal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Ana dal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye Yan Dal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile ana dal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift Ana Dal programından ayrılan bir öğrenci Yan Dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi için: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Acar SEVİM Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1425 Bölüm Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Yasemin BALCI Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1422
Bölüm Olanakları
Öğrencilerimizin Mannheim Üniversitesi, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, Paderborn Üniversitesi, Berlin Humboldt ve Dortmund Teknik Üniversiteleri ile öğrenci değişim programlarına katılma imkanları vardır.
Program Çıktıları ^
1 Almanca herhangi bir metni inceleyebilecek yetiyi kazanma becerisi
2 Başka akımlarla karşılaştırabilme becerisi
3 Kendi yeterliliklerinin farkına varma becerisi
4 Edebi eserin çözümlemesinde kullanabilecek metodları uygulayabilme becerisi
5 Önerilen çözümü değerlendirebilme becerisi
6 Metne uygun metod seçiminde karar alabilme becerisi
7 Öğrenim alanı ile ilgili temel mesleki bilgiler edinme becerisi
8 Disiplinler arası çalışabilme becerisi
9 Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi
10 Bilgiyi yeni durumlara uyarlayabilme becerisi
11 Çeviri yapabilme becerisi
12 Konuyu kendi başına bilimsel olarak araştırma becerisi
13 Ana dilde ve Almanca yazılı ve sözlü sunum yapabilme becerisi
14 Almanca yazma,anlayabilme ve konuşma becerisi
15 Edebi akımlar üzerine çalışabilme ve uzmanlaşabilme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM101 Dilbilimine Giriş I Zorunlu 2 0 3
2 ALM103 Almanca Dilbilgisi I Zorunlu 4 0 3
3 ALM105 Yazılı Anlatım I Zorunlu 2 0 3
4 ALM107 Çeviri Almanca-Türkçe Zorunlu 2 0 3
5 ALM109 Edebiyat Bilimine Giriş I Zorunlu 3 0 3
6 ALM111 Kültür Tarihi I Zorunlu 2 0 3
7 ALM113 Metinlerle Alman Edebiyatı I Zorunlu 2 0 2
8 ALM115 Semantik I Zorunlu 2 0 3
9 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
10 KSS101 Sanat I Zorunlu 2 0 3
11 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM102 Dilbilimine Giriş II Zorunlu 2 0 3
2 ALM104 Almanca Dilbilgisi II Zorunlu 4 0 3
3 ALM106 Yazılı Anlatım II Zorunlu 2 0 3
4 ALM108 Çeviri Türkçe-Almanca Zorunlu 2 0 3
5 ALM110 Edebiyat Bilimine Giriş II Zorunlu 3 0 3
6 ALM112 Kültür Tarihi II Zorunlu 2 0 3
7 ALM114 Metinlerle Alman Edebiyatı II Zorunlu 2 0 2
8 ALM116 Semantik II Zorunlu 2 0 3
9 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
10 KSS102 Sanat II Zorunlu 2 0 3
11 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM201 Almanca Dilbilgisi III Zorunlu 4 0 4
2 ALM203 Almanca Yapı Bilgisi I Zorunlu 2 0 4
3 ALM205 Alman Edebiyatı Tarihi I Zorunlu 2 0 4
4 ALM207 Çeviri I Zorunlu 2 0 3
5 ALM209 Edebiyat Bilimi Yorumlama Tekniği I Zorunlu 2 0 5
6 ALM211 Kültür Tarihi III Zorunlu 2 0 3
7 ALM213 Pragmatik I Zorunlu 2 0 4
8 ALM215 Alman Dramı I Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM202 Almanca Dilbilgisi IV Zorunlu 4 0 5
2 ALM204 Almanca Yapı Bilgisi II Zorunlu 2 0 4
3 ALM206 Alman Edebiyatı Tarihi II Zorunlu 2 0 4
4 ALM210 Edebiyat Bilimi Yorumlama Tekniği II Zorunlu 2 0 5
5 ALM212 Kültür Tarihi IV Zorunlu 2 0 4
6 ALM214 Pragmatik II Zorunlu 2 0 4
7 ALM216 Alman Dramı II Zorunlu 2 0 4
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM301 Psikolinguistik I Zorunlu 2 0 4
2 ALM303 19. yy. Alman Edebiyatı I Zorunlu 2 0 4
3 ALM305 Alman Dramı III Zorunlu 2 0 5
4 ALM307 Göstergebilim I Zorunlu 2 0 4
5 ALM309 Alman Romanı I Zorunlu 2 0 4
6 ALM-S1-2-3 Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 9
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM302 Psikolinguistik II Zorunlu 2 0 4
2 ALM304 19. yy. Alman Edebiyatı II Zorunlu 2 0 4
3 ALM306 Alman Dramı IV Zorunlu 2 0 5
4 ALM308 Göstergebilim II Zorunlu 2 0 4
5 ALM310 Alman Romanı II Zorunlu 2 0 4
6 ALM-S4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 6 0 9
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM401 Sosyolinguistik I Zorunlu 2 0 4
2 ALM403 20. yy. Alman Edebiyatı I Zorunlu 2 0 4
3 ALM405 Dil Tarihi I Zorunlu 2 0 5
4 ALM407 Edebiyat Bilimi Yorumlama Tekniği III Zorunlu 2 0 4
5 ALM409 Avusturya Edebiyatı I Zorunlu 2 0 4
6 ALM-S7,8,9 Seçimlik Ders-7-8-9 Seçmeli 6 0 9
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM402 Sosyolinguistik II Zorunlu 2 0 4
2 ALM404 20. yy. Alman Edebiyatı II Zorunlu 2 0 4
3 ALM406 Dil Tarihi II Zorunlu 2 0 5
4 ALM408 Edebiyat Bilimi Yorumlama Tekniği IV Zorunlu 2 0 4
5 ALM410 Avusturya Edebiyatı II Zorunlu 2 0 4
6 ALM-S10,11,12 Seçimlik Ders - 10-11-12 Seçmeli 6 0 9
Toplam 16 0 30
Seçmeli
5 . Dönem > ALM-S1-2-3 Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM311 Teknik Çeviri I Zorunlu 2 0 3
2 ALM313 Metin Dilbilim I Zorunlu 2 0 3
3 ALM317 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 3
4 ALM321 Karşılaştırmalı Dilbilim I Zorunlu 2 0 3
5 ALM323 İngilizce Metinler I Zorunlu 2 0 3
6 ALM325 Leksikoloji I Zorunlu 2 0 3
7 ALM327 Avrupa Sanatı I Zorunlu 2 0 3
8 BSP329 Bilgisayar I Zorunlu 2 0 3
9 ISL319 İşletme I Zorunlu 2 0 3
10 TDE393 Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > ALM-S4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM312 Teknik Çeviri II Zorunlu 2 0 3
2 ALM314 Metin Dilbilim II Zorunlu 2 0 3
3 ALM318 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 3
4 ALM322 Karşılaştırmalı Dilbilim II Zorunlu 2 0 3
5 ALM324 İngilizce Metinler II Zorunlu 2 0 3
6 ALM326 Leksikoloji II Zorunlu 2 0 3
7 ALM328 Avrupa Sanatı II Zorunlu 2 0 3
8 BSP330 Bilgisayar II Zorunlu 2 0 3
9 ISL320 İşletme II Zorunlu 2 0 3
10 TDE394 Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > ALM-S7,8,9 Seçimlik Ders-7-8-9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM411 Dünya Tiyatro Tarihi I Zorunlu 2 0 3
2 ALM413 Bilimsel Çalışma Yöntemleri I Zorunlu 2 0 3
3 ALM415 Ekonomi Almancası I Zorunlu 2 0 3
4 ALM417 Etimoloji I Zorunlu 2 0 3
5 ALM421 Çeviribilim I Zorunlu 2 0 3
6 ALM425 Düşünce Tarihi III Zorunlu 2 0 3
7 ALM427 Metin Çalışmaları I Zorunlu 2 0 3
8 ALM433 Cermen Dilleri I Zorunlu 2 0 3
9 MUH433 Muhasebe I Zorunlu 2 0 3
10 TDE493 Türk Edebiyatı III Zorunlu 2 0 3
11 TRZM429 Turizm I Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > ALM-S10,11,12 Seçimlik Ders - 10-11-12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM412 Dünya Tiyatro Tarihi II Zorunlu 2 0 3
2 ALM414 Bilimsel Çalışma Yöntemleri II Zorunlu 2 0 3
3 ALM416 Ekonomi Almancası II Zorunlu 2 0 3
4 ALM418 Etimoloji II Zorunlu 2 0 3
5 ALM422 Çeviribilim II Zorunlu 2 0 3
6 ALM426 Düşünce Tarihi IV Zorunlu 2 0 3
7 ALM428 Metin Çalışmaları II Zorunlu 2 0 3
8 ALM434 Cermen Dilleri II Zorunlu 2 0 3
9 MUH434 Muhasebe II Zorunlu 2 0 3
10 TDE494 Türk Edebiyatı IV Zorunlu 2 0 3
11 TRZM430 Turizm II Zorunlu 2 0 3

^