Lisans Programları
Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Arşivcilik Bölümü adıyla, 1987 yılında kurulmuştur. Bölüm eğitim-öğretim faaliyetlerine 1988-1989 yılında başlamış ve ilk mezunlarını 1992 yılında vermiştir. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında İngilizce ağırlıklı eğitim başlamış ve eğitim-öğretim dönemi İngilizce hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıla çıkmıştır. Arşivcilik olan bölüm adı, Haziran 2002 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı kararıyla Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmiştir. Değişen adına uygun olarak bölümün müfredatında da değişikliklere gidilerek kütüphanecilik, dokümantasyon ve bilgi yönetiminin diğer alanlarında da eğitim verilmeye başlanmıştır. 1994 yılından itibaren M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi verilmekte olup aynı Enstitü bünyesinde 1997 yılından itibaren doktora programı da açılmaktadır. Öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümlerinde yandal ve çift anadal programlarına katılabilmektedir.
Kazanılan Derece
Bilgi ve Belge Yöneticisi, Kütüphaneci, Arşivci
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından belirlenen asgari düzeydeki koşulları sağlamış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
1. Dikey Geçiş Sistemi ve Yatay Geçiş Sistemi kapsamında öncelikle genel asgari koşulların sonrasında ise bölümümüz tarafından belirlenen kontenjan ve müfredat koşullarının sağlanması gerekmektedir. 2. Herhangi bir yüksek öğrenim kurumunu tamamlamış öğrencilerin bölümümüze intibakları ve muaf sayılacakları dersler başvurmaları halinde gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
ÖSYM tarafından belirlenen asgari düzeydeki koşulları sağlamış olmak.
Program Profili
4 yıllık örgün eğitim programı
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1. Kütüphaneler (Örn: Halk Kütüphanelerinde Kütüphaneci ve Kütüphane Müdürü, Üniversite Kütüphanelerinde Kütüphaneci, Uzman Kütüphaneci ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Araştırma Kütüphanelerinde Kütüphaneci, Arşivci ve Yönetici) 2. Arşivler (Örn: Kamu ve Özel Arşivlerde Belge Yöneticisi, Arşivci ve Arşiv Müdürü)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üniversitelerin ilgili enstitülerinin belirlediği koşulları sağlamış olmak.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, proje, laboratuaar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %60’tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.
Mezuniyet Koşulları
Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans programından mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bölümümüzün en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İSTANBUL Telefon: 0216 3451186 (1363)
Bölüm Olanakları
- Bilgisayar Laboratuvarı - Staj - Erasmus - Çift Anadal, Yan Dal
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanına ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur ve bunları kavrar.
2 Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki problemleri tanımlayabilir ve raporlayabilir.
3 Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki problemleri tanımlayabilir ve raporlayabilir.
4 Mezunlar, kütüphane, arşiv ve diğer bilgi ve belge merkezlerinin gelişim süreçlerini ve temel işlevlerini bilir.
5 Mezunlar, eski harfli Türkçe el yazması ve matbu metinleri okuyabilir ve yeni yazıya aktarabilir.
6 Mezunlar, İngilizce meslekî terminolojiye hakimdir
7 Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir
8 Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi uygulamaları için gerekli yöntem, teknik ve teknolojileri takip edebilir ve kullanabilir
9 Mezunlar, kendi disiplinlerinde ve disiplinlerarası çalışmalarda takım çalışması yapabilme becerisi kazanır
10 Mezunlar, belgelerin yaşam döngüsü sürecini bilir, bu süreçteki işlevleri yerine getirebilir
11 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme çalışmalarına etkin olarak katılabilir.
12 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
13 Mezunlar, yayıncılık standartları ve sektörü hakkında bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri uygulamalarda kullanabilirler
14 Mezunlar modern yönetim esaslarına ilişkin bilgi sahibi olurlar ve uygulamalarda kullanabilirler.
15 Mezunlar kurumsal bilgi üretimi ve kullanımı ile kurumsal iş süreçleri arasında ilişkiler kurarak, yeni kurumsal bilgi sistemleri tanımlayabilirler
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BBY103 Bilgi Kaynakları Zorunlu 2 0 4
3 BBY105 Belge Yönetimi I Zorunlu 3 0 6
4 BBY121 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 3 0 5
5 BSP131 Bilgisayar Teknikleri I Zorunlu 3 0 5
6 HUK125 Hukuk Zorunlu 2 0 4
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BBY104 Belge-Bilgi Merkezleri Zorunlu 2 0 4
3 BBY106 Belge Yönetimi II Zorunlu 3 0 6
4 BBY122 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 3 0 5
5 BSP132 Bilgisayar Teknikleri II Zorunlu 3 0 5
6 IST106 İstatistik Zorunlu 2 0 4
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY217 Osmanlı Dönemi Devlet Teşkilatı I Zorunlu 3 0 4
2 BBY221 Kütüphanecilik ve Dokümantasyon I Zorunlu 3 0 5
3 BBY223 Osmanlı Paleografyası I Zorunlu 3 0 4
4 BBY225 Yönetim ve Organizasyon I Zorunlu 3 0 5
5 BBY231 Arşiv Yönetimi I Zorunlu 3 0 6
6 YDI201 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma Zorunlu 3 0 6
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY218 Osmanlı dönemi Devlet Teşkilatı II Zorunlu 3 0 4
2 BBY222 Kütüphanecilik ve Dokümantasyon II Zorunlu 3 0 5
3 BBY224 Osmanlı Paleografyası II Zorunlu 3 0 4
4 BBY226 Yönetim ve Organizasyon II Zorunlu 3 0 5
5 BBY232 Arşiv yönetimi II Zorunlu 3 0 6
6 YDI202 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 3 0 6
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY305 Düzenleme ve Tanımlama I Zorunlu 3 0 4
2 BBY311 Saha Çalışması I Zorunlu 0 2 6
3 BBY341 Araştırma Yöntemleri I Zorunlu 3 0 4
4 BBY-SD1,2 Seçimlik Ders -1-2 Seçmeli 6 0 10
5 YDI301 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 3 0 6
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY306 Düzenleme ve Tanımlama II Zorunlu 3 0 4
2 BBY312 Sektörel Arşivler Zorunlu 3 0 4
3 BBY342 Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 3 0 6
4 BBY-SD3,4 Seçimik Ders -3-4 Seçmeli 6 0 10
5 YDI302 İş Hayatı için Yabancı Dil Zorunlu 3 0 6
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY405 Saha Çalışması II Zorunlu 0 2 6
2 BBY407 Bitirme Tezi I Zorunlu 0 2 3
3 BBY425 Belge Koruma Zorunlu 3 0 5
4 BBY431 Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı I Zorunlu 3 0 3
5 BBY433 Özel Arşivler Zorunlu 3 0 3
6 BBY-SD5,6 Seçimlik Ders - 5-6 Seçmeli 6 0 10
Toplam 15 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY406 Kariyer Geliştirme Zorunlu 3 0 6
2 BBY408 Bitirme Tezi II Zorunlu 0 2 4
3 BBY426 Bilgi Sistemlerinde Güvenlik Zorunlu 3 0 6
4 BBY432 Cumhuruiyet Dönemi Devlet Teşkilatı II Zorunlu 3 0 4
5 BBY-SD7,8 Seçimlik Ders - 7-8 Seçmeli 6 0 10
Toplam 15 2 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > BBY-SD1,2 Seçimlik Ders -1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY317 Kütüphanecilikte Teknik Hizmetler I Zorunlu 3 0 5
2 BBY321 Osmanlıca Belge Türleri I Zorunlu 3 0 5
3 BBY333 Bilgi Merkezinde Otomasyon I Zorunlu 3 0 5
4 BBY335 Bilgi Yönetimi I Zorunlu 3 0 5
5 BBY337 Çokluortam Sistemleri I Zorunlu 3 0 5
6 BBY339 Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 5
7 BBY343 Kitap Yayıncılığı Zorunlu 3 0 5
8 BBY345 Nadir Eserler Zorunlu 3 0 5
9 YDI335 Etkili Okuma ve konuşma I Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > BBY-SD3,4 Seçimik Ders -3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY334 Bilgi Merkezinde Otomasyon II Zorunlu 3 0 5
2 BBY336 Bilgi Yönetimi II Zorunlu 3 0 5
3 BBY346 Masaüstü Yayıncılık Zorunlu 3 0 5
4 BBY348 Kütüphanecilikte Teknik Hizmetler II Zorunlu 3 0 5
5 BBY352 Osmanlıca Belge Türleri II Zorunlu 3 0 5
6 BBY358 Çokluortam Sistemleri II Zorunlu 3 0 5
7 BBY360 Okuma Kültürü Zorunlu 3 0 5
8 YDI336 Etkili Okuma ve konuşma II Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > BBY-SD5,6 Seçimlik Ders - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY413 Osmanlıca Belge Türleri III Zorunlu 3 0 5
2 BBY427 Arşivcilik Literatürü I Zorunlu 3 0 5
3 BBY435 İleri Yönetim Teknikleri I Zorunlu 3 0 5
4 BBY455 Veritabanı Yönetim Sistemleri I Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > BBY-SD7,8 Seçimlik Ders - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY428 Arşivcilik Literatürü II Zorunlu 3 0 5
2 BBY436 İleri Yönetim Teknikleri II Zorunlu 3 0 5
3 BBY456 Veritabanı Yönetim sistemleri II Zorunlu 3 0 5
4 BBY458 Osmanlıca Belge Türleri IV Zorunlu 3 0 5

^