Lisans Programları
Fizik - Fen-Edebiyat Fakültesi - Fizik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1982 yılında kurulan Fen Edebiyat Fakültesine 1993 yılında katılan Fizik Bölümü, Göztepe Yerleşkesinde eğitim-öğretime başlamıştır . O yıllarda 20 öğrenci alarak başlayan bölümümüz şimdi her yıl 70'e yakın öğrenci alarak eğitime devam etmektedir. Kuruluşundan 2012 yılına kadar eğitim dili Türkçe olup 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından sonra %30 zorunlu İngilizce eğitime geçmiştir. Üniversitemizin "Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Programlar Eğitim Öğretim Yönetmeliğin"in 2009 yılında çıkmasıyla birlikte Çift Anadal (ÇAP) ve "Yandal Programı Yönergesiyle" Yandal (YD) çalışmaları başlamış olup 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere Fakültemizde Kimya ve Matematik bölümleriyle ve Mühendislik Fakültesinde Bilgisayar, Çevre, ve Metalurji ve Malzeme Mühendislikleriyle ÇAP ve YD protokolleri yapılmıştır. Üniversitemizin LLP/Erasmus Programına 2002 yılında “pilot üniversite” uygulaması ile başladıktan sonra "Erasmus Üniversite Beyannamesi" almaya hak kazanan sayılı üniversiteler arasına girmiş olup bölümümüzün de çeşitli ikili antlaşmalar yapmıştır. Erasmus Program uygulamasıyla, öğrenci hareketliliği ile birlikte Öğretim Üyelerine “ders verme” ve “eğitim alma” faaliyetleri kapsamında Avrupa ile entegre olma imkanı tanınmaktadır. Zaman içerisinde bölüme gelen öğretim üyelerinden uluslararası platformda yetişmiş ve koleborasyonda bulunan genç ve dinamik bir kadro oluşmuştur. Şu andaki mevcut kadro çekirdek kadro olup daha da büyümeye ve uluslararası rekabete açık en iyi Fizik Bölümlerinden biri olmaya doğru yol almaktadır. Yıllara göre Bölüm Başkanları aşağıdaki gibidir: 1993-2000 Prof. Dr. Ömer Asım Saçlı; 2000-2002 Prof. Dr. Emin Özbaş; 2002-2005 Prof. Dr. Selami Işık Aytaç; 2005-2008 Prof. Dr. Seyfettin Fakıoğlu; 2008'de beri Prof. Dr. Uğur Yahşi.
Kazanılan Derece
Fizikçi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Fizik Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bölümümüz öğrencilerini MF-2 puanlarına göre almaktadır. Yurtiçi bir programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümümüze ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğrenim yılının başında rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye tespit sınavından alınan puana göre İngilizce dil hazırlık sınıfından muaf olabilirler. Eğer başarısız olurlarsa İngilizce dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim görecekleri belirlenir. Bölümümüze yatay veya dikey geçiş yapan öğrencinin daha önce devam ettiği Yükseköğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler 4 yıllık programımızda başarması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda ve GANO’su 4.00 üzerinden en az 2.00 ve üstü olanlar mezuniyet hakkı kazanır. 2. Yılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 1.80’ın altında olan öğrencilere bir üst sınıf dersleri verilmez. Fizik Lisans programında 4.00 üzerinden en az 3.00 GANO’ya sahip öğrencilerin 3. veya 5. Yarıyıl başında çift anadal ve yandal yapmalarına kontenjan dahilinde izin verilir. Erasmus programlarına başvurular yılda bir kez yılın ilk aylarında yapılmakta, başvuru takvimi ve prosedürü M.Ü. LLP/Erasmus Birimi web sayfasında ilan edilmektedir. Bu programa 2. ve 3. Sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilirler. Not ortalaması ve yabancı dil sınav puanları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde programa katılacak öğrenciler belirlenir.
Program Profili
Fizik Bölümünde 4 yıllık Lisans Eğitimi süresince teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. İlk 4 yarıyıl dersler zorunlu olup, son 4 yarıyıl zorunlu derslerin yanısıra seçmeli dersler de verilmektedir. Zorunlu Dersler: Genel Fizik, Modern Fizik, Katıhal Fiziği, Kuantum Mekaniği I, İstatistik Mekanik, Fizikte Matematik Yöntemler, Bilgisayar Uygulamalı Dersler, Elektronik ve Uygulama Dersleri (Labaratuarlar). Seçmeli Dersler: Lazer Fiziği, Spektroskopik Yöntemler, Atmosferik Fizik, Yarı İletken Aygıtlar, Süper İletkenlik, Kuantum Mekaniği II, Rölativite Teorilerine Giriş ... vb.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Araştırma Geliştirme Kurumları / Bölümleri (örn. TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, ); Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri (örn. Sanayi şirketlerin ARGE'lerinde); Eğitim Danışmanlık Bölümü; Devlet Kurumları-Araştırma Teknolojileri Birimleri (örn. Enerji Bakanlığı) Teknoloji Altyapı Şirketleri; Yazılım Geliştirme Şirketleri; Finans Kurumları (Bankalar); Paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları; Kimya ve Ecza Sanayi; Ulusal Metroloji Enstitüsü.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Fizik Lisans mezunu öğrenciler, Enstitülerin ilgili alanda açılmış olan yüksek lisans ve doktora programlarına müracaat edebilirler. Fizik Bölümü, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Fizik Ana Bilim Dalı altında Fizik programı mevcut olup yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir ve ayrıca yüksek lisans derecesi ile Atmosferik Fizik programı mevcuttur. Yüksek Lisans programına başvuran adayların Lisans diplomasına sahip veya koşullu ön kabul için, Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Başvuru yapan öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesince programlara kabul edilirler. Lisansüstü programlarına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı Yüksek Lisans için en az 60 dır. ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek kontenjan dahilinde programlarımıza öğrenci kabul edilir. Doktora programlarına başvuran adayların Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Doktora programına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı en az 65 dir. Ayrıca yabancı dil sınavından (ÜDS ve muadilleri) en az 60 alması zorunludur. ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek kontenjan dahilinde doktora programına öğrenci kabul edilir. Bölümümüzden mezun öğrenciler yurt içi ve yurt dışı enstitü ve ilgili kurumlarında lisansüstü programlara başvurabilir. İlgili birimlerin önkoşullarında Fizik Mezunu yazması gereklidir. Bu Anabilim Dallarından bazıları: Fizik, Biyofizik, Jeofizik, Enerji, Nükleer Eneerji, Medikal Fizik, Polimer, Nanoteknoloji, Felfese, Finans, İşletme, ve buna benzer bir çok fen ve sosyal alanlar verilebilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, proje, laboratuaar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %60’tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür. Detaylar için : http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/on-lisans.pdf.
Mezuniyet Koşulları
Fizik Lisans programından mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bölümümüzün en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Yahşi; Bölüm Başkan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Cumali Tav ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Dumludağ; Adres: Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Göztepe Yerleşkesi 34722 Ziverbey, İSTANBUL; Tel: +90 (216) 345 1186 / 1348; Faks: +90 (216) 347 8783; E-posta: uyahsi@marmara.edu.tr; Erasmus Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alevli; mustafaalevli@marmara.edu.tr; İç Hat: 1157 Farabi Koordinatörü: Prof. Dr. Kadir Esmer; kadir.esmer@marmara.edu.tr; İç Hat: 1353
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal (YD) çalışmaları vardır. Fizik Bölümü öğrencileri için, Fakültemizde Kimya ve Matematik bölümleriyle, Mühendislik Fakültesinde Bilgisayar, Çevre, ve Metalurji ve Malzeme Mühendislikleriyle ÇAP ve YD protokolleri yapılmıştır. Bölümümüzde, LLP/Erasmus Programı, öğrenci hareketliliği ile birlikte Öğretim Üyelerine “ders verme” ve “eğitim alma” faaliyetleri kapsamında Avrupa ile entegre olma imkanı tanınmaktadır. Üniversitemizin Avrupa Ülkesinde ki farklı Üniversite ile yapmış olduğu Erasmus İkili Anlaşmaları kapsamında, söz konusu üniversitelere bir dönem veya iki dönem eğitim almak üzere gitmektedirler. Öğrenim hareketliliği faaliyetinde bulunan öğrencilerimiz, gittikleri üniversitelerde en az diğer öğrenciler gibi üniversitenin eğitim, kültür ve sosyal imkanlarından yararlanabilmektedirler. Fizik bölümü , Fizik ve Elektronik öğrenci Laboratuarlarının yanı sıra Pozitronyum, Nanoaygıtlar, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulamaları, Spektroskopi, Atmosferik ve Biofizik Araştırma Laboratuarları ile hem teorik hem de uygulamalı olarak kendi bünyesinde ve diğer araştırma merkezleri ve endüstriyel kuruluşlarla bağlantılı olarak bilimsel çalışmalar yapmaktır.
Program Çıktıları ^
1 Doğadaki fiziksel olayları inceleyip ölçebilir, analiz yapabilir
2 Fizik ve Disiplinlerarası problemlere kuramsal modeller geliştirebilir.
3 Kuramsal modelleri varsayımlar altında analitik ve/veya bilgisayar destekli çözebilir.
4 Disiplinler arası programlarda bilimsel araştırma yapabilir.
5 Uygulamalı ve mühendislik bilimleriyle ve bilişim / iletişim gibi teknolojilerde ortak çalışma yürütebilir.
6 Laboratuvar cihazlarını ve bilimsel deney setlerini tasarlayıp kurabilir.
7 Deneysel verileri toplayıp, analiz edip ve raporunu hazırlayarak bilimsel platformlarda bilişim teknolojilerini kullanarak tartışabilir.
8 Analog ve dijital elektronik devre tasarlayabilir.
9 Fizik ve ilgili bilim dallarında eğitim verebilir.
10 Bilimsel gelişmeleri ve teknolojik ilerlemeleri etik kurallar çerçevesinde denetleyerek ve irdeleyerek uygulamaya koyabilir.
11 Güncel Fizik konularında bilgi sahibi olup tartışabilir.
12 Endüstri ve sanayide Araştırma-Geliştirme birimlerinde araştırıcı olarak çalışabilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 FZK111 Fizik I Zorunlu 4 0 5
3 FZK121 Fizik Laboratuvarı I Zorunlu 0 4 5
4 KMY103 Genel Kimya I Zorunlu 4 0 5
5 KMY163 Genel Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 4 4
6 MAT107 Matematik I Zorunlu 4 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 FZK112 Fizik II Zorunlu 4 0 5
3 FZK122 Fizik Laboratuvarı II Zorunlu 0 4 5
4 KMY104 Genel Kimya II Zorunlu 4 0 5
5 KMY164 Genel Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 4 4
6 MAT108 Matematik II Zorunlu 4 0 5
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP231 Bilgisayar Uygulamaları I Zorunlu 2 2 5
2 FZK211 Fizik III Zorunlu 4 0 5
3 FZK213 Fizik Laboratuvarı III Zorunlu 0 4 4
4 FZK231 Fizikte Matematik Yöntemler I Zorunlu 4 0 5
5 FZK251 Elektronik I Zorunlu 4 0 7
6 FZK253 Elektronik Laboratuvarı I Zorunlu 0 4 4
Toplam 14 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP232 Bilgisayar Uygulamaları II Zorunlu 2 2 5
2 FZK212 Modern Fizik Zorunlu 4 0 5
3 FZK214 Modern Fizik Laboratuvarı Zorunlu 0 4 4
4 FZK252 Elektronik II Zorunlu 4 0 7
5 FZK254 Elektronik Laboratuvarı II Zorunlu 0 4 4
6 MAT202 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4 0 5
Toplam 14 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK311 Mekanik Zorunlu 4 0 7
2 FZK321 Elektrik ve Manyetizma I Zorunlu 3 0 6
3 FZK341 Kuantum Mekaniği I Zorunlu 5 0 7
4 FZK-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 10
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK312 İstatistik Fizik ve Termodinamik I Zorunlu 4 0 6
2 FZK322 Elektrik ve Manyetizma II Zorunlu 3 0 6
3 FZK352 Dijital Elektronik Zorunlu 3 0 5
4 FZK354 Dijital Elektronik Laboratuvarı Zorunlu 0 4 3
5 FZK-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 6 0 10
Toplam 16 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK421 Optik ve Dalgalar I Zorunlu 3 0 8
2 FZK451 Katıhal Fiziği I Zorunlu 3 0 8
3 FZK-S5,6 Seçimlik Ders - 5-6 Seçmeli 6 0 14
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK442 Atom Fiziği Zorunlu 3 0 8
2 FZK462 Nükleer Fizik Zorunlu 3 0 8
3 FZK-S7,8 Seçimlik Ders - 7-8 Seçmeli 6 0 14
Toplam 12 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > FZK-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP335 İleri Programlama Zorunlu 3 0 5
2 FZK331 Fizikte Matematik Yöntemler II Zorunlu 3 0 5
3 FZK381 Atmosfer Fiziğine Giriş Zorunlu 3 0 5
4 FZK391 Bilim Tarihi ve Felsefesi I Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > FZK-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK336 Fizikte Sayısal Yöntemler Zorunlu 3 0 5
2 FZK342 Kuantum Mekaniği II Zorunlu 3 0 5
3 FZK356 Maddenin Yapısı ve Özellikleri Zorunlu 3 0 5
4 FZK382 Hava Kirliliğine Giriş Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > FZK-S5,6 Seçimlik Ders - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK411 İstatistik Fizik ve Termodinamik II Zorunlu 3 0 7
2 FZK453 Süper iletkenliğe Giriş Zorunlu 3 0 7
3 FZK455 Lazer Fiziği ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 7
4 FZK463 Enerji I Zorunlu 3 0 7
5 FZK465 Nükleer Reaktörler Zorunlu 3 0 7
6 FZK477 Genel Görecelilik ve Kozmoloji Zorunlu 3 0 7
7 FZK479 Plazma Fiziği Zorunlu 3 0 7
8 FZK480 Mikrokontrolcüler Zorunlu 3 0 7
9 PHYS4527 Introduction to Relativity Theories Zorunlu 3 0 7
8 . Dönem > FZK-S7,8 Seçimlik Ders - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK422 Optik ve Dalgalar II Zorunlu 3 0 7
2 FZK444 Atom Tayfları Zorunlu 3 0 7
3 FZK446 Spektroskopiye Giriş Zorunlu 3 0 7
4 FZK452 Katıhal Fiziği II Zorunlu 3 0 7
5 FZK4524 Sağlık Fiziği Zorunlu 3 0 7
6 FZK454 Uygulamalı Süper iletkenlik Zorunlu 3 0 7
7 FZK456 Yarıiletken Aygıtlar Zorunlu 3 0 7
8 FZK464 Enerji II Zorunlu 3 0 7
9 FZK466 Tıbbi Fizik Zorunlu 3 0 7
10 FZK476 Özel Görecelilik Zorunlu 3 0 7
11 FZK478 Temel Parçacıklar Zorunlu 3 0 7
12 FZK482 Atmosferik Ölçüm Yöntemleri Zorunlu 3 0 7
13 FZK492 Fizik Felsefesi ve Metotları Zorunlu 3 0 7

^