Lisans Programları
Matematik - Fen-Edebiyat Fakültesi - Matematik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü temmuz 1982 de Fındıkzade'de kurulmuştur. Akademik yılın başlangıç tarihi 1983 olup ilk bölüm başkanı Doç Dr. Yusuf AVCI dır. Bölüm, 1991 yılında Fındıkzade'den Göztepe'deki merkez kampüse taşınmıştır.
Kazanılan Derece
Matematik lisans diploması
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adaylar lise diplomasına sahip olmalı ve ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS) girmelidir. Başka üniversitelerin Matematik Bölümlerinde kayıtlı öğrenciler, ara sınıflara ilan edildiğinde Yatay Geçiş programına başvurabilrler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
YGS sınavı sonucunda bölüme gelen öğrenciler, isterlerse Yabancı Dil Dersinden Muafiyet sınavına girerler. Ayrıca Yatay Geçişle gelen öğrenciler daha önce geçtikleri derslerden bölüm yeterli gördüğünde muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenci sadece derslerden başarılı olmaldır. Staj ne zorunludur ne de yasaktır. Öğrenci isterse, çeşitli yerlede ilan edildiğnde staj için başvurabilir
Program Profili
Bölüm, matematiği öğreten ve matematikdeki araştırma metodlarını veren Türkiye'deki önde gelen kurumlardan biridir. Bölüm elemanları uluslararası birçok yayına sahip olan başarılı bilim insanlarıdır. Öğrenciler ise, Erasmus programı aracılığıyla, yurt dışı burs programlarından yararlanması için teşvik edilirler. GPA'sı 3.00 dan büyük olan 'çok başarılı öğrencilere' Fizik Bölümünden ikinci bir lisans diploması veya sertifikasına sahip olma şansı sunulur. Eğitim Programı: Eğitim programı üç tip ders ve laboratuardan oluşur. 1. Zorunlu Dersler: Bunlar öğrencilerin programda almak zorunda oldukları Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji , Uygulamalı Matematik ve Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik anabilim dallarının içerdiği derslerdir. Bu derslerin kodu 'MAT' dır. Ayrıca Fizik de zorunlu olarak alınan derslerdendir. 2. Ortak Dersler (Zorunlu) Bu dersler 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 5. maddesi gereğince, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından zorunlu tutulan dersler olup; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi , Türk Dili ve Yabancı Dil dir. 3. Seçmeli Dersler (MAT-S Kodlu) Bu derslerin alınması tamamen öğrencinin seçimine bağlıdır, eğitim programının üçüncü ve dördüncü yılında öğrencinin seçimine sunulurlar. Dersler öğrencilerin kapasitesi ve becerilerine göre açılmış olabileceği gibi disiplinler arası da olabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız birçok pozisyonda iş bulma şansına sahiptir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın seçkin üniversitelerinde araştırmacı ya da Akademisyen olarak çalışabildikleri gibi finansal sektörde, kamu hizmetinde ,ayrıca Pedagojik Formasyon derslerini tamamlıyarak eğitim alanında Matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Matematik Lisans Programını bitirenler, yine Fen Bilmleri Enstitütülerinde Matematik Programlarına veya matematikle uyumlu diğer bilim dallarına Yüksek Lisans ve doktora dereceleri için başvurabilirler. Başvurabilmek için ALES ve yabancı dil derecesini önceden almalı, Enstitünün yaptığı bilim sınavına ve mülakat sınavına girmelidir. Bu sınavlar sonucu hesaplanan başarı notlarına göre öğrenci Yüksek Lisansa alınır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersten başarılı olmak için başarı 100 üzerinden en az 40 olmalıdır. Başarı Yıliçi değerlendirmesinin (arasınav, ödev ve kısa sınav) %40 ı ve Yıl sonu değerlendirmesinin (Final) %60 ı toplanarak bulunur. Öğrenci derslere %70 devam etmelidir. Arasınav ve final sınavına sağlık nedenleriyle giremeyen öğrenci rapor aldığı taktirde, onların yerine yapılan sınavlara girerler.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim programındaki derslerini kredisini tamamlayarak başarıyla veren ve GANO'su 4 üzerinden 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar. GANO'su 2.00 olmayan öğrenciler DC veya DD alarak geçtikleri bazı dersleri tekrarlamak zorundadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ahmet DERNEK (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 34722 Göztepe-Kadıköy Tel: 00 90 216 346 45 53/1213 e-mail:fefmatematik@marmara.edu.tr Doç.Dr. Uğur ŞENGÜL ( Erasmus Koordinatörü) Tel: 00 90 216 346 45 53/1121 e-mail:usengul@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde 4 anfi ve 1 derslik vardır. Ayrıca Lisansüstü dersler için 1 seminer odası vardır. Matematik Bölümü son teknoloji ile donatılmış bir bilgisayar laboratuarına sahiptir. Bölümde 4 Profesör, 3 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi vardır.
Program Çıktıları ^
1 Matematiksel kavramlar arasında ilişki kurabilmek
2 Matematiği uygulama becerisine sahip olmak
3 Bilgi teknolojilerini kullanabilmek
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak
5 Bilimsel çalışma yapabilecek matematik bilgi donanımına sahip olmak
6 Soyut düşünebilmek ve yorum yapabilmek
7 Kişisel olarak gelişmek ve çok yönlülük kazanmak
8 Özgün ve yenilikçi bilgi üretebilmek
9 Evrensel bilime katkı sağlayabilmek
10 Yaşadığı ülkenin toplumsal ve sosyal yapısını analiz etme ve anlama yetisine sahip olmak
11 Matematik bilgisini çeşitli alanlarda kullanabilmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSP141 Bilgisayar I Zorunlu 2 0 3
3 FZK101 Fizik I Zorunlu 4 0 4
4 MAT111 Analiz I Zorunlu 4 2 7
5 MAT121 Analitik Geometri I Zorunlu 4 0 4
6 MAT131 Lineer Cebir I Zorunlu 4 0 6
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSP142 Bilgisayar II Zorunlu 2 0 3
3 FZK102 Fizik II Zorunlu 4 0 4
4 MAT112 Analiz II Zorunlu 4 2 7
5 MAT122 Analitik Geometri II Zorunlu 4 0 4
6 MAT132 Lineer Cebir II Zorunlu 4 0 6
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP241 Bilgisayar III (Pascal) Zorunlu 2 0 3
2 MAT211 Analiz III Zorunlu 4 2 9
3 MAT221 Cebir I Zorunlu 4 0 6
4 MAT231 Diferansiyel Denklemler I Zorunlu 4 0 6
5 MAT233 Diferansiyel Geometri I Zorunlu 4 0 6
Toplam 18 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP242 Bilgisayar IV (Pascal) Zorunlu 2 0 4
2 MAT212 Analiz IV Zorunlu 4 2 10
3 MAT222 Cebir II Zorunlu 4 0 8
4 MAT232 Diferansiyel Denklemler II Zorunlu 4 0 8
Toplam 14 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT313 Karmaşık Analiz I Zorunlu 4 2 10
2 MAT-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 8 0 16
3 MAT-S3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 4
Toplam 14 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT352 Olasılık Zorunlu 4 0 10
2 MAT-S4,5 Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 8 0 16
3 MAT-S6 Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 4
Toplam 14 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT413 Topoloji I Zorunlu 4 0 10
2 MAT-S7,8 Seçimlik Ders - 7-8 Seçmeli 8 0 16
3 MAT-S9 Seçimlik Ders - 9 Seçmeli 2 0 4
Toplam 14 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT412 Reel Analiz Zorunlu 4 2 10
2 MAT-S10,11 Seçimlik Ders - 10-11 Seçmeli 8 0 16
3 MAT-S12 Seçimlik Ders - 12 Seçmeli 2 0 4
Toplam 14 2 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > MAT-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT315 Nümerik Analiz I Zorunlu 4 0 8
2 MAT317 Sayısal Yöntemler Zorunlu 4 0 8
3 MAT321 Cebir III Zorunlu 4 0 8
4 MAT361 Kısmi Türevli Denklemler Zorunlu 4 0 8
5 . Dönem > MAT-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP341 Bilgisayar V (Java) Zorunlu 2 0 4
2 MAT323 Kümeler Teorisi Zorunlu 2 0 4
3 MAT337 Bilim Tarihi I Zorunlu 2 0 4
6 . Dönem > MAT-S4,5 Seçimlik Ders - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT314 Karmaşık Analiz II Zorunlu 4 0 8
2 MAT316 Nümerik Analiz II Zorunlu 4 0 8
3 MAT324 Matris Teorisi Zorunlu 4 0 8
4 MAT334 Diferansiyel Geometri II Zorunlu 4 0 8
6 . Dönem > MAT-S6 Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP342 Bilgisayar VI (Java) Zorunlu 2 0 4
2 MAT322 Cebir IV Zorunlu 2 0 4
3 MAT338 Bilim Tarihi II Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > MAT-S7,8 Seçimlik Ders - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT411 Fonksiyonel Analiz Zorunlu 4 0 8
2 MAT445 Uygulamalı Matematik Zorunlu 4 0 8
3 MAT447 Özel Fonksiyonlar I Zorunlu 4 0 8
4 MAT451 İstatistik Zorunlu 4 0 8
7 . Dönem > MAT-S9 Seçimlik Ders - 9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP441 Bilgisayar VII Zorunlu 2 0 4
2 ISL467 İşletmeye Giriş I Zorunlu 2 0 4
3 MAT435 Mantık Zorunlu 2 0 4
4 MAT453 Doğrusal Programlama Zorunlu 2 0 4
5 MAT457 Sigorta Matematiği Zorunlu 2 0 4
6 MAT471 Sınır Değer Problemleri Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > MAT-S10,11 Seçimlik Ders - 10-11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT414 Topoloji II Zorunlu 4 0 8
2 MAT446 İntegral Denklemler Zorunlu 4 0 8
3 MAT448 Özel Fonksiyonlar II Zorunlu 4 0 8
4 MAT452 Matematik İstatistik Zorunlu 4 0 8
8 . Dönem > MAT-S12 Seçimlik Ders - 12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP442 Bilgisayar VIII Zorunlu 2 0 4
2 ISL468 İşletmeye Giriş II Zorunlu 2 0 4
3 MAT434 Oyun Teorisi Zorunlu 2 0 4
4 MAT440 Diskret Matematik Zorunlu 2 0 4
5 MAT460 Bulanık Mantık Zorunlu 2 0 4

^