Lisans Programları
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) - Fen-Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü 2006 yılında Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde kurulmuştur. 2008-2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren Fen-Edebiyat Fakültesi binası A Blok, üçüncü katta çalışmalarına devam etmektedir. İlk mezunlarını 2011 yılında veren bölümümüz yeni kurulmuş olmasına rağmen kayıt döneminde kontenjanını doldurmakta ve bölümün kontenjan sayısı her sene artmaktadır. Şu andaki mevcut kadro çekirdek kadro olup, Türkiye'deki diğer Almanca Mütercim-Tercümanlık bölümleri ile yarışabilir durumda olması için bölümümüz gelişimine ve her sene artan kontenjan sayısına bağlı olarak yeni öğretim görevlilerine açıktır. Ayrıca öğrencilerimize özellikle yabancı öğretim görevlilerimiz ile anadili Almanca olan uzmanlarımızdan ders alma olanağını sağlamaktayız.
Kazanılan Derece
Bölümümüz, yüksek öğretimde Mütercim Tercümanlık Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mütercim Tercümanlık Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bölümümüz öğrencilerini LYS-5 puanlarına göre almaktadır. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
formal Bölümümüze ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğrenim yılının başında rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye tespit sınavından alınan puana göre Almanca dil hazırlık sınıfından muaf olabilirler. Eğer başarısız olurlarsa Almanca dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim görecekleri belirlenir. Bölümümüze yatay geçiş yapan öğrencinin daha önce devam ettiği Yükseköğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde, çıraklık, sanayi vb gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için 240 AKTS Kredisini tamamlamış ve 4.00 not ortalaması üzerinden en az 2.00 almış olması gerekmektedir. Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir. Bölümümüzden çift anadal programlarına katılan öğrencilere ise anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez.
Program Profili
Bölümümüzde 1 yıllık hazırlık programı ve 8 yarı dönemden oluşan 4 yıllık lisans programı uygulanmaktadır. Almanca muafiyet sınavını geçemeyen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu'nda 1 yıl Almanca hazırlığa tabii tutulmaktadır. Muafiyet sınavını geçen öğrenciler direkt bölümde eğitime başlamaktadır. 1. ve 2. yarı yıllarda Almanca'nın genel dil yapıları, konuşma ve yazma becerileri geliştirilir ve çeviri bilim ile ilgili ilk temel dersler verilir. 3. ve 4. yarı yıllarda Almanca'nın özel dil yapıları Türkçe karşılaştırma ile işlenir. Ayrıca Çeviri Bilim alanındaki kuram ve yöntemler teorik olarak gösterilir. Yazılı ve Sözlü Çeviri derslerinde ise uygulamalı olarak fiilen çeviri yapılır. Alman kültür ve tarihi öğrencilere tanıtılır. 5. ve 6. yarı yıllarda bir önceki yılın derslerinin teknik detayları işlenir. Ayrıca seçimlik dersler ile uzmanlık alanları belirlenir. Öğrencilere internet ve bilgisayar destekli çeviri eğitimi verilir. 7. ve 8. yarı yıllarda öğrencilerden lisans eğitimi boyunca edindikleri bilgi ve tecrübeleri Araştırma ve Projelendirme Dersi'nde göstermeleri ve bitirme projesi hazırlamaları istenir. Dört yıl boyunca zorunlu İngilizce dersi ile 2. sınıftan itibaren seçmeli yabancı dil dersleri (Fransızca ve İspanyolca) verilmektedir, dolayısıyla üç dilli çevirmenlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programı bitirenler “Almanca Mütercim-Tercüman” unvanı almaktadır. Bölümümüzden mezun olan tercüman adaylarını geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Öğrencilerimizin çalışabilecekleri belli başlı alanlar: -Dış İşleri Bakanlığı -Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Kültür ve Turizm Bakanlığı -Elçilikler -TRT -Gazete, dergi, yayınevleri -Yükseköğretim kurumlarında akademisyenlik veya okutmanlık -Serbest ve kadrolu çevirmen -Patent ve marka çevirmeni -Tercüme büroları -Turizm sektöründe tercüman -Turizm acenteleri -Rehberlik
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölümümüz mezun öğrencileri, bünyesinde Almanca Mütercim Tercümanlık bölümü bulunan her üniversitede Yüksek Lisanslarını yapabilirler. Bunun yanı sıra mezun öğrencilerimiz Alman Dili ve Edebiyatı ve Almanca Öğretmenlik bölümlerinde de diledikleri takdirde Yüksek Lisans yapma hakkına sahiptir. Ayrıca öğrencilerimiz yurtdışında Master yapma olanağına da sahiptir. Yurt içinde master yapmak isteyen öğrencilerin öncelikli olarak ALES sınavına girmeleri gerekmektedir. Ayrıca Marmara Üniversitesi Bologna Süresi kapsamında DS Label (Diploma Supplement Label) almış ve mezunlarına bu diploma eki ile birçok avantaj sağlamıştır. DS Label sayesinde bir ülkeden veya yükseköğretim sisteminden diğerine geçişin kolaylaşır böylece öğrenciler ve öğretim elemanlarının hareketliliği ve istihdamının attırılır, yükseköğretim sistemlerinin farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir ve uyumlu hale getirilir yeterlikler çerçevesi, tanınırlık, dolaşabilirlik ve ortak derece sisteminin oluşturulur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüz, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir vize ve bir final sınavı yapmaktadır. Gerçekleştirilen vize sınavlarından alınan puanın %40 ı finallerin ise %60 ı alınarak geçiş notu belirlenir. Üniversitemizde 4lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasına müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da ( 7. ve 8. yarıyılda) istenmektedir. Bölümümüz 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olan öğrencilerini mezun vermektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 3. Kat A Blok Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0(216) 347 96 41 Fax: 0(216) 347 87 83 Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Sueda ÖZBENT E-Mail: sozbent@marmara.edu.tr Erasmus Koordinatörü: Öğr.Gör. Christine DİKİCİ E-Mail: christine.dikici@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüz öğrencileri anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ile Erasmus programı çerçevesinde yurtdışında eğitim görebilmektedir. Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler arasında Hildesheim ve Köln Üniversiteleri bulunmaktadır. Bölümümüz Uluslararası Ofis'in imkanlarını öğrencilerimize daha fazla sunabilmek için üç üniversite ile daha görüşme aşamasındadır. Bununla birlikte Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümleri ile Çift Anadal ve Yandal programları uygulanmaktadır. Bölümümüz ikinci dil olarak İngilizce, üçüncü dil olarak da Fransızca, İspanyolca dersleri vermekte ve bu sayede üç dilli Mütercim- Tercümanların yetişmesine olanak sağlamaktadır. Başarılı öğrencilerimizi Alman Akademik Değişim Kurumu'ndan (DAAD) ve benzeri kuruluşlardan burs olanakları konusunda bilgilendirerek referanslı başvurularını desteklemekteyiz. Ayrıca bölümümüzden mezun olan öğrencilerimize TRT, Dış İşleri Bakanlığı, Elçilikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, şirketler, yabancı televizyon kanalları ve yayınevlerinde çalışabilmeleri için gerekli eğitim ve referans verimektedir. Lisans eğitimi süresince öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak konferans ve seminerler düzenlenmekte, Alman Dili ve Edebiyatı ve Almanca Öğretmenliği ile işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir. Bölümümüz mütercim tercümanlık bölümleri için olmazsa olmazlardan olan SDL Trados çeviri programını temin etmiştir. Ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde öğrencilerimize sözlü çeviri dersi için çeviri kabini olanağı sunulmuştur. Sözlü çeviri derslerimizin hocaları alanında uzman simultane çevirmenler olup Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencilerine bilgi ve tecrübelerini aktarmaktadırlar.
Program Çıktıları ^
1 Avrupa Konseyinin Dil Yeterlilik Ölçütleri ile uyumlu C1 düzeyinde Alman dilini yazılı ve sözlü alanda etkin olarak kullanabilir
2 Alanı ile ilgili Türkçe ve Almanca yazılı ve sözlü metinleri çözümleyip değerlendirebilir
3 Alanı ile ilgili uzmanlık terimlerini tanıyabilme ve kullanabilir
4 İktisat, Teknik Bilimler, Edebiyat, Hukuk, Saglik ve Basin Dili gibi alanlarda yazılı veya sözlü metinlerin kaynak dilden erek dile ve /veya erek dilden kaynak dile çevirisini planlama ve yürütme aşamalarında kullanabilir
5 Simultane ve ardıl çeviri ile yazılı çeviri alalarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bir çeviri uygulamasını planlama, yürütme, sunma ve değerlendirme becerisini kazanır
6 Yabancıya ve yabancı olan kültüre karşı duyarlılık geliştirmek ve farkındalık yaratmak ve bu yolla edindiği kültürlerarası iletişim becerisini koruma ve geliştirebilir
7 Yazılı ve sözlü çevirinin tarihsel gelişimi hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
8 Çeviri kuramlarını ve çağdaş yönelimleri bilir ve bu alanlardaki terminolojye yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
9 Çevirmenlik alan bilgisine katkıda bulunacak edebiyat, dilbilim, kültür ve iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımları bilir.
10 Alanında yeni gelişmeleri takip ederek edindiği kuramsal bilgileri ve uygulamaları çevirmenlik/ tercümanlık sürecine yönelik olarak sorgulayabilir ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
11 Kendi kişisel, eğitsel ve mesleki gelişimini sürekli olarak takip edebilir; amaç, süreç ve kazanımlarına ilişkin gerçekçi değerlendirmelerde bulunabilir; sürekli gelişim için kişisel hedefler belirleyebilir.
12 Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilir; bunun için teknolojik araçlardan faydalanabilir.
13 Edindiği dil becerilerini koruma, derinleştirme ve geliştirme sorumluluğuna sahiptir ve bu sorumlulukla yaşam boyu öğrenme ilkesinin bilincinde olarak kendini geleceğe hazırlayabilir
14 İkinci bir yabancı dilde kendini B1 düzeyinde ifade edebilir.
15 Alman dili ve kültürü ve Almanca nın kullanıldığı ülkelerle ilgili bilgiye sahiptir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT101 Almanca Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 5
2 AMT103 Almanca Yazılı Anlatım I Zorunlu 2 2 5
3 AMT105 Almanca Sözlü Anlatım I Zorunlu 2 2 5
4 AMT107 Çeviriye Giriş I Zorunlu 3 0 5
5 AMT109 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
6 AMT111 Dilbilgisi Çözümlemesi I Zorunlu 3 0 4
7 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT102 Almanca Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 5
2 AMT104 Almanca Yazılı Anlatım II Zorunlu 2 2 5
3 AMT106 Almanca Sözlü Anlatım II Zorunlu 2 2 5
4 AMT108 Çeviriye Giriş II Zorunlu 3 0 5
5 AMT110 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
6 AMT112 Dilbilgisi Çözümlemesi II Zorunlu 3 0 4
7 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT201 Sözcük Bilgisi ve Metin İnceleme I Zorunlu 3 0 4
2 AMT203 Çeviri Kuram ve Yöntemleri I Zorunlu 3 0 3
3 AMT205 Yazılı Çeviriye Giriş I Zorunlu 3 0 4
4 AMT207 Sözlü Çeviriye Giriş I Zorunlu 3 0 3
5 AMT209 Karşılaştırmalı Dilbilgisi I Zorunlu 2 0 3
6 AMT211 Çeviride Özel Konular Aktüel I Zorunlu 3 0 3
7 AMT213 Alman Uygarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 3
8 AMT215 İngilizce III Zorunlu 2 0 3
9 AMT-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT202 Sözcük Bilgisi ve Metin İnceleme II Zorunlu 3 0 4
2 AMT204 Çeviri Kuram ve Yöntemleri II Zorunlu 3 0 3
3 AMT206 Yazılı Çeviriye Giriş II Zorunlu 3 0 4
4 AMT208 Sözlü Çeviriye Giriş II Zorunlu 3 0 3
5 AMT210 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Zorunlu 2 0 3
6 AMT212 Çeviride Özel Konular Aktüel II Zorunlu 3 0 3
7 AMT214 Alman Uygarlık Tarihi II Zorunlu 2 0 3
8 AMT216 İngilizce IV Zorunlu 2 0 3
9 AMT-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT301 Yazılı Çeviri Teknikleri I Zorunlu 3 0 5
2 AMT303 Sözlü Çeviri Teknikleri I Zorunlu 3 0 5
3 AMT305 AB Terim ve Kavramları Zorunlu 2 0 4
4 AMT307 İngilizce V Zorunlu 2 0 4
5 AMT-S3,4,5 Seçimlik Ders - 3-4-5 Seçmeli 6 0 12
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT302 Yazılı Çeviri Teknikleri II Zorunlu 3 0 7
2 AMT304 Sözlü Çeviri Teknikleri II Zorunlu 3 0 7
3 AMT306 İngilizce VI Zorunlu 2 0 4
4 AMT-S6,7,8 Seçimlik Ders - 6-7-8 Seçmeli 6 0 12
Toplam 14 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT401 Yazılı Çeviri Eleştirisi I Zorunlu 2 0 4
2 AMT403 Sözlü Çeviri Eleştirisi Zorunlu 4 0 6
3 AMT405 Çeviri Projesi Zorunlu 3 0 4
4 AMT407 İngilizce VII Zorunlu 2 0 4
5 AMT-S9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11 Seçmeli 6 0 12
Toplam 17 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT402 Yazılı Çeviri Eleştirisi II Zorunlu 2 0 4
2 AMT404 Araştırma ve Projelendirme Zorunlu 1 4 7
3 AMT406 İngilizce VIII Zorunlu 2 0 4
4 AMT-S12,13,14 Seçimlik Ders - 12-13-14 Seçmeli 6 0 15
Toplam 11 4 30
Seçmeli
3 . Dönem > AMT-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT217 İspanyolca I Zorunlu 2 0 4
2 AMT219 Fransızca I Zorunlu 2 0 4
4 . Dönem > AMT-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT218 İspanyolca II Zorunlu 2 0 4
2 AMT220 Fransızca II Zorunlu 2 0 4
5 . Dönem > AMT-S3,4,5 Seçimlik Ders - 3-4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT309 Çeviri Teknikleri I (Simültane ve Ardıl) Zorunlu 2 0 4
2 AMT311 Çeviride Özel Konular: İktisat Zorunlu 2 0 4
3 AMT313 Çeviride Özel Konular: Teknik Bilimler Zorunlu 2 0 4
4 AMT319 İspanyolca III Zorunlu 2 0 4
5 AMT321 Fransızca III Zorunlu 2 0 4
6 BSP315 Bilgisayar I Zorunlu 2 0 4
7 TDE401 Yeni Türk Edebiyatı Türleri (Hikaye) Zorunlu 2 0 4
8 TDE447 Çağdaş Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
6 . Dönem > AMT-S6,7,8 Seçimlik Ders - 6-7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT310 Çeviri Teknikleri II (Simültane ve Ardıl) Zorunlu 2 0 4
2 AMT312 Çeviride Özel Konular: Sosyal Bilimler Zorunlu 2 0 4
3 AMT314 Çeviride Özel Konular: Edebiyat Zorunlu 2 0 4
4 AMT318 Basın Dili Zorunlu 2 0 4
5 AMT320 İspanyolca IV Zorunlu 2 0 4
6 AMT322 Fransızca IV Zorunlu 2 0 4
7 BSP316 Bilgisayar II Zorunlu 2 0 4
8 TDE224 Türk Tiyatro Tarihi Zorunlu 2 0 4
9 TDE402 Türk Mitolojisi Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > AMT-S9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT409 Konferans Çevirisi I (Simültane) Zorunlu 2 0 4
2 AMT411 Özel ve Kamu Kuruluşlarının Mesleki Çeviri I Zorunlu 2 0 4
3 AMT413 İnternet Uygulamalı Çeviri I Zorunlu 2 0 4
4 AMT415 Çeviride Özel Koınular: Hukuk Zorunlu 2 0 4
5 AMT417 İspanyolca V Zorunlu 2 0 4
6 AMT419 Fransızca V Zorunlu 2 0 4
7 TDE427 Belagat Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > AMT-S12,13,14 Seçimlik Ders - 12-13-14
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT410 Konferans Çevirisi II (Simültane) Zorunlu 2 0 5
2 AMT412 Özel ve Kamu Kuruluşlarının Mesleki Çeviri II Zorunlu 2 0 5
3 AMT414 İnternet Uygulamalı Çeviri II Zorunlu 2 0 5
4 AMT416 Çeviride Özel Konular: Sağlık Zorunlu 2 0 5
5 AMT418 İspanyolca VI Zorunlu 2 0 5
6 AMT420 Fransızca VI Zorunlu 2 0 5

^