Lisans Programları
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) - Fen-Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
2006/2007 öğretim yılında, Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Fransızca Mütercim-Tercümanlık bölümü 2008/2009 akademik yılından bu yana Fen-Edebiyat fakültesine bağlanmıştır. Bölümün öncelikli amacı, gelişen dünyamızda çeşitli toplumlarla gerek kültürel gerek teknolojik ve ekonomik bağlamda ilişkileri güçlendirecek iletişim uzmanları, çevirmenler yetiştirmektir. Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu binasında kurulan bölüm Fen-Edebiyat fakültesine bağlanmasıyla Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi binası A Blok, üçüncü katta faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümde 3 öğretim elemanı ve 2 yabancı uzman görev yapmakta, ayrıca teknik çeviri alanında uzmanlar bölümde ders vermektedir.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Öğrenciler bölümümüze LYS-5 puanlarına göre yerleştirilmektedirler. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Zorunlu yabancı dil hazırlık programından muaf olacak öğrenciler, Fransız Hükümeti ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınan belgelere sahip olmalıdırlar. Bölümümüze ek kontenjan, yatay geçiş ile öğrenci alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Fransızca Mütercim-Tercümanlık bölümünü kazanan öğrenciler için Fransızca dil hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar. Ancak kayıt yaptırdığı öğrenim yılının başında rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına katılarak sınavdan başarılı olan öğrenciler bu yabancı dil hazırlık programından muaf tutulurlar ve lisans öğrenimlerine doğrudan başlayabilirler. Ayrıca Yurtdışından alınan ve YÖK tarafından tanınan belgelerle de başvurarak öğrencilerimiz bu hazırlık programından muaf tutulurlar.Bölümümüze yatay geçiş yapacak olan öğrencinin daha önce devam ettiği Yükseköğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
ÖSYM'nin yaptığı yüksek öğretime giriş sınavlarından ve LYS-5 türünde Fransızca ya da İngilizce alanlarında sınava girmiş ve programa yerleşmek için gerekli puanı almış olmak.Öğrenciler 4 yıllık programımızda başarması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda mezuniyet hakkı kazanır. 2. Yılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 2.00’ın altında olan öğrencilere bir üst sınıf dersleri verilmez.
Program Profili
Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümünde 4 yıllık Lisans Eğitimi süresince teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. İlk 1 yıl dersler zorunlu olup, 3 ve 4. yarıyıllarda 1 seçimlik yabancı dil dersi almaktadırlar. 5,6,7 ve 8. yarıyıllarda öğrenciler toplamda 3 seçimlik ders alabilmektedirler. Seçimlik dersler (5 ve 6.yarıyıllarda): Almanca/İspanyolca, Medeniyetin Yapıtaşları, Bilgisayar Destekli Çeviri, Çeviride Özel Konular:Fransız Tiyatrosu, Çeviride Özel Konular:Edebiyat. Seçimlik dersler (7 ve 8.yarıyıllarda): İnternet Uygulamalı Çeviri, Çeviride Özel Konular: Hukuk, Çeviride Özel konular: Sağlık, Özel ve Kamu Kuruluşlarının Mesleki Çevirisi. Bölümümüzde 5 ve 6. yarıyıllarda Sözlü Çeviri dersleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz 8.yarıyılda Raporlama ve Sunum dersi kapsamında lisans bitirme ödevi hazırlamaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, Konferans Çevirmenliği, Teknik Çeviri ,Medya Kuruluşları,Kamu Kuruluşları, Fransız kaynaklı turizm şirketleri ,çeviri büroları ,uluslararası kuruluşlar otomotiv sektörü gibi alanlarda iş bulabilmektedirler. Ayrıca mezuniyet sonrası pedagojik formasyon alan öğrenciler Fransızca eğitim veren eğitim kurumlarından Fransızca öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Yurtiçi ve Yurtdışı olmak üzere çeşitli üniversitelerde yüksek lisans eğitimine devam edebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız, ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler. Bunun için ÖSYM'nin uyguladığı ALES(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ) sınavından istenilen puanı almış olmaları ve başvurdukları lisansüstü programın bağlı olduğu enstitü tarafından öngörülen şartları yerine getirmeleri aranmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüz, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir vize ve bir final sınavı uygulamaktadır. Gerçekleştirilen vize sınavlarından alınan puanın %40 ı finallerin ise %60 ı alınarak geçiş notu belirlenir. Üniversitemizde 4lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. Her yarıyıl için bir arasınav yapmak zorunludur.Yarıyıl sonu sınavına mazereti sebebiyle giremeyip mazereti Birim Kurulunca kabul edilen öğrenciler Birimin belirlediği tarihte mazeret sınavına girerler.Yıl sonu başarı notu yarıyıl arasınavı ve yılsonu sınavı notları hesaplanarak elde edilir.Bu hesaplamada, kayıt yenileme döneminden önce ilan edilen ders izleme programı esas alınarak öğrencinin her bir değerlendirme aracından aldığı not, ilgili değerlendirme aracının başarı notuna katkı oranı (ağırlığı) ile çarpılarak toplanır ve hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Başarı değerlendirme yöntemi 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notunun harfli başarı notuna dönüştürülmesidir.
Mezuniyet Koşulları
Programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasına müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Öğrenciler "Raporlama ve Sunum" dersi kapsamında Bitirme Ödevi hazırlamakla ve bu çalışmalarını tez sunumu şeklinde yapmakla yükümlüdürler(8.yarıyıl). Öğrencilerimiz 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamladıklarında ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olduklarında bölümden mezun olmaktadırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zümral ÖLMEZ ; Adres: Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Göztepe Yerleşkesi 34722 Ziverbey, İSTANBUL; Tel: +90 (216) 345 1186 / 1348; Faks: +90 (216) 347 8783; E-posta: zumral.olmez@marmara.edu.tr; Erasmus Koordinatörü: Arş.Gör.Aytül Durmaz Tel: 0555 569 50 86
Bölüm Olanakları
Bölümümüzün Almanca Mütercim-Tercümanlık bölümüyle Çift Anadal ve Yandal programları uygulanmaktadır. Ayrıca Erasmus Değişim programı kapsamında Institut National des langues et civilisations orientlales (İNALCO), Université Paris Diderot (Paris 7), Université de Strasbourg, Haute Ecole de Bruxelles Institut Supérieur de Traducteurs et Interpretes, Université de Haute-Alsace, Université de Rouen üniversiteleriyle anlaşması bulunmaktadır. Her yıl aktif olarak öğrencilerimiz bu değişim programı kapsamında bu üniversitelerde eğitim görme olanağına sahiptirler. Bölümümüzde öğrencilerimiz ikinci dil olarak da İngilizce, üçüncü dil olarakta Almanca, İspanyolca dersleri alabilmekte ve bu sayede üç dilli Mütercim- Tercümanlar olarak mezun olma şansına sahiptirler. Bölüm kadrosu dahilinde yabancı uyruklu öğretim elemanları uzmanlık alanı dersleri vermektedirler.
Program Çıktıları ^
1 Çeviribilim kuramları ve tekniklerini etkin olarak kullanabilir
2 Hedef dil olan Fransızca’yı sözlü ve yazılı dilde akıcı olarak kullanabilir
3 Kaynak dil olan Türkçe’yi sözlü ve yazılı dilde akıcı olarak kullanabiir
4 Hedef ve kaynak dil ve kültürler arasında kültürlerarası iletişim kurabilir
5 Bilgisayar destekli çeviri araçlarını etkin ve hızlı kullanabilir
6 Hızla gelişen dünyada güncel konularını takip edebilir ve kendini yenileyebilir
7 Planlama yapabilme, yeniliklere açık olmayı öğrenir
8 Farklı kültürlere tanıma fırsatı bulur
9 Mesleki etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
10 Mesleki yeniliklere açık olur ve bu yenilikleri takip eder
11 Çeviri ve iletişim olgusunun farklılık gösteren yönlerini ayırt eder
12 Yazılı ve sözlü çeviri yöntemlerini kullanabilir
13 Yazılı ve sözlü çevirinin tarihsel gelişimi hakkında bilgiye sahip olur
14 Fransızca sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisinin yanısıra İngilizce’de sözcük bilgisi ve akıcılığına sahip olur buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisine hakim olur
15 Çeviribilim uygulamaları için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçme ve kullanma bağlamında simultane kabin donanımlarını etkin bir şekilde kullanır
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 FMT101 Fransızca Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 5
3 FMT103 Fransızca Yazılı Anlatım I Zorunlu 2 2 5
4 FMT105 Fransızca Sözlü Anlatım I Zorunlu 2 4 5
5 FMT107 Çeviriye Giriş / Metin Çözümlemesi (Türkçe) I Zorunlu 3 0 4
6 FMT109 Dilbilgisi Çözümlemesi Zorunlu 3 0 4
7 FMT111 İngilizce I Zorunlu 2 0 3
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 FMT102 Fransızca Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 5
3 FMT104 Fransızca Yazılı Anlatım II Zorunlu 2 2 5
4 FMT106 Fransızca Sözlü Anlatım II Zorunlu 2 4 5
5 FMT108 Çeviriye Giriş / Metin Çözümlemesi (Fransızca) II Zorunlu 3 0 4
6 FMT110 Dilbilgisi Çözümlemesi II Zorunlu 3 0 4
7 FMT112 İngilizce II Zorunlu 2 0 3
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FMT201 Sözcük Bilgisi ve Söylem Çözümlemesi I Zorunlu 3 0 4
2 FMT203 Çeviride Medya Söylemi Zorunlu 3 0 3
3 FMT205 Yazılı Çeviriye Giriş I Zorunlu 3 0 4
4 FMT207 Fransız Uygarlık Tarihi I Zorunlu 3 0 3
5 FMT209 Karşılaştırmalı Dilbilgisi I Zorunlu 2 0 3
6 FMT211 Çeviride Özel Konular Aktüel I Zorunlu 3 0 3
7 FMT213 Fransız Yazını I Zorunlu 2 0 3
8 FMT215 İngilizce III Zorunlu 2 0 3
9 FMT-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FMT202 Sözcük Bilgisi ve Söylem Çözümlemesi II Zorunlu 3 0 4
2 FMT204 Çeviride Kuram ve Yöntem Zorunlu 3 0 3
3 FMT206 Yazılı Çeviriye Giriş II Zorunlu 3 0 4
4 FMT208 Fransız Uygarlık Tarihi II Zorunlu 3 0 3
5 FMT210 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Zorunlu 2 0 3
6 FMT212 Çeviride Özel Konular Aktüel II Zorunlu 3 0 3
7 FMT214 Fransız Yazını II Zorunlu 2 0 3
8 FMT216 İngilizce IV Zorunlu 2 0 3
9 FMT-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FMT301 Yazılı Çeviri I (Fransızca-Türkçe) Zorunlu 3 0 5
2 FMT303 Sözlü Çeviri I (Fransızca-Türkçe) Zorunlu 3 0 5
3 FMT305 Çeviride Özel Konular: İktisat Zorunlu 2 0 4
4 FMT307 İngilizce V Zorunlu 2 0 4
5 FMT-S3,4,5 Seçimlik Ders - 3-4-5 Seçmeli 6 0 12
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FMT302 Yazılı Çeviri II (Türkçe-Fransızca) Zorunlu 3 0 5
2 FMT304 Sözlü Çeviri II (Türkçe-Fransızca) Zorunlu 3 0 5
3 FMT306 AB Terim ve Kavramları Zorunlu 2 0 4
4 FMT308 İngilizce VI Zorunlu 2 0 4
5 FMT-S6,7,8 Seçimlik Ders - 6-7-8 Seçmeli 6 0 12
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FMT401 Yazılı Çeviri Eleştirisi I Zorunlu 2 0 4
2 FMT403 Sözlü Çeviri Eleştirisi Zorunlu 4 0 6
3 FMT405 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
4 FMT407 İngilizce VII Zorunlu 2 0 4
5 FMT-S9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11 Seçmeli 6 0 12
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FMT402 Yazılı Çeviri Eleştirisi II Zorunlu 2 0 7
2 FMT404 Raporlama ve Sunum Zorunlu 1 4 7
3 FMT406 İngilizce VIII Zorunlu 2 0 4
4 FMT-S12,13,14 Seçimlik Ders - 12-13-14 Seçmeli 6 0 12
Toplam 11 4 30
Seçmeli
3 . Dönem > FMT-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FMT217 İspanyolca I Zorunlu 2 0 4
2 FMT219 Almanca I Zorunlu 2 0 4
4 . Dönem > FMT-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FMT218 İspanyolca II Zorunlu 2 0 4
2 FMT220 Almanca II Zorunlu 2 0 4
5 . Dönem > FMT-S3,4,5 Seçimlik Ders - 3-4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB341 Medeniyetin Yapıtaşları I Zorunlu 2 0 4
2 FMT311 Çeviri Teknikleri I (Simültane ve Ardıl) Zorunlu 2 0 4
3 FMT313 Çeviride Özel Konular: Fransız Tiyatrosu Zorunlu 2 0 4
4 FMT317 İspanyolca III Zorunlu 2 0 4
5 FMT319 Almanca III Zorunlu 2 0 4
6 FMT321 Çeviride Bilgisayar Teknikleri I Zorunlu 2 0 4
7 FMT323 Türk-Fransız İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi I Zorunlu 2 0 4
8 TDE401 Yeni Türk Edebiyatı Türleri (Hikaye) Zorunlu 2 0 4
9 TDE447 Çağdaş Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
6 . Dönem > FMT-S6,7,8 Seçimlik Ders - 6-7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB342 Medeniyetin Yapıtaşları II Zorunlu 2 0 4
2 FMT312 Çeviri Teknikleri II (Simültane ve Ardıl) Zorunlu 2 0 4
3 FMT314 Çeviride Özel Konular: Sosyal Bilimler Zorunlu 2 0 4
4 FMT316 Çeviride Özel Konular: Edebiyat Zorunlu 2 0 4
5 FMT318 İspanyolca IV Zorunlu 2 0 4
6 FMT320 Almanca IV Zorunlu 2 0 4
7 FMT322 Çeviride Bilgisayar Teknikleri II Zorunlu 2 0 4
8 FMT324 Türk-Fransız İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi II Zorunlu 2 0 4
9 TDE224 Türk Tiyatro Tarihi Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > FMT-S9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB421 Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 4
2 FMT411 Konferans Çevirisi I (Simültane) Zorunlu 2 0 4
3 FMT413 Özel ve Kamu Kuruluşlarının Mesleki Çevirisi I Zorunlu 2 0 4
4 FMT415 İnternet Uygulamalı Çeviri I Zorunlu 2 0 4
5 FMT417 İspanyolca V Zorunlu 2 0 4
6 FMT419 Almanca V Zorunlu 2 0 4
7 FMT427 Çeviride Özel Konular: Hukuk Zorunlu 2 0 4
8 TDE427 Belagat Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > FMT-S12,13,14 Seçimlik Ders - 12-13-14
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB422 Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 4
2 FMT412 Konferans Çevirisi II (Simültane) Zorunlu 2 0 4
3 FMT414 Özel ve Kamu Kuruluşlarının Mesleki Çevirisi II Zorunlu 2 0 4
4 FMT416 İnternet Uygulamalı Çeviri II Zorunlu 2 0 4
5 FMT418 İspanyolca VI Zorunlu 2 0 4
6 FMT420 Almanca VI Zorunlu 2 0 4
7 FMT428 Çeviride Özel Konular: Sağlık Zorunlu 2 0 4
8 TDE402 Türk Mitolojisi Zorunlu 2 0 4

^