Lisans Programları
Mütercim-Tercümanlık (ingilizce) - Fen-Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Kültürler arası iletişimin en güçlü ve en etkin kanalı olarak çevirinin öneminin giderek daha fazla fark edilmesiyle, çevirmenin üstlendiği rol de eski yıllara göre farklılaşmıştır. Çevirmenlik dil bilmekten ziyade çok kültürlülükle özdeşleşmiş, küreselleşen dünyada iletişimde kilit önem kazanmıştır. Türkiye’de çeviriyle uğraşan pek çok kişi olmasına karşın, çevirinin sosyal, kültürel ve siyasal boyutlarının farkında olan eğitimli çevirmen sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Öğrencilerine çeviriyle ilgili tüm alanlarda farkındalık kazandırma hedefiyle, Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü, 2006 senesinde Yabancı Diller Yüksekokulu’na bağlı bir lisans programı olarak kurulmuştur. Eğitim - Öğretime iki yıl Yabancı Diller Yüksekokulu çatısı altında devam ettikten sonra 2008 senesinde Fen-Edebiyat Fakültesi’ne geçmiştir.
Kazanılan Derece
Mütercim - Tercüman
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi’nde lisans eğitim görmek isteyen adayların öncelikle ÖSYM tarafından merkezi olarak her yıl düzenlenmekte olan YGS ve LYS-5 sınavlarına girmesi gerekir. Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü, LYS-5 (İngilizce) puanına göre çevirmen adaylarını seçmektedir. Türkiye’nin başka üniversitelerinin İngilizce Mütercim – Tercümanlık Bölümleri’nde okumakta olan öğrenciler Genel Not Ortalamalarına ve bölümümüzce açılmış kotaya bağlı olarak Bölümümüzde öğrenci olmaya hak kazanabilirler. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü ise söz konusu öğrencilerin Marmara Üniversitesi bünyesinde yapılmakta olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavı’nda geçer not almasına bağlıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölüme kayıtlı yeni öğrencilerin bölüm derslerine başlamadan önce önkoşul olarak Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Sınavı’na girip geçer not almaları beklenir. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutulup Lisans derslerini almaya hak kazanırlar. Sınav notu barajın altında kalan öğrenciler de dil seviyelerine uygun bir sınıfta hazırlık eğitimi görürler. Türkiye’de İngilizce Mütercim – Tercümanlık Lisans programı bulunan diğer üniversitelerde okumakta olan öğrenciler bölümde açılmış yatay geçiş kontenjanına ve sahip oldukları GANO’ya bağlı olarak Bölümümüz Lisans Programına geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerin bölüme kabulü durumunda, Fakülte’nin ilgili Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucu çıkacak karara göre geçiş yaptığı üniversitede önceden almış olduğu dersler doğrultusunda bölüm programında denklik oluşturan derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans programı sürecince almakla yükümlü olduğu dersleri başarıyla geçen öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. İkinci sınıfın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 1.80’den az olan öğrenciler üçüncü sınıf dersi alma haklarını kaybederler ve ikinci sınıf öğrencisi sayılırlar. Dördüncü sınıf öğrencileri, bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bir bitirme ödevi hazırlarlar. Erasmus Değişim Programına katılmak isteyen öğrenciler için başvurular yılda bir kez olmak üzere Şubat ayında açılır. Başvuru tarihlerine ve ayrıntılı bilgiye Marmara Üniversitesi Uluslar arası Ofis internet sayfasından ulaşılabilir. Erasmus programına sadece ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri başvurabilir. Adayların dil sınavından geçer not almaları gerekmektedir. Başvuru kabulleri başvuran öğrencinin Genel Not Ortalaması ve yabancı dil sınav sonucunun değerlendirilmesinin ardından başvurulan üniversitenin kontenjanına göre belirlenir.
Program Profili
Lisans Programımızın hedefi, Türkçe ve İngilizce dil becerilerine tamamıyla vakıf, çevirinin ilgili alanlarında yetkin mezunlar yetiştirmektir. Mezunlarımızın, çevirinin sosyal, siyasal, kültürel önemine hakim, uygulamalarında kuramsal bilgiyi disiplinler arası bakış açılarıyla kullanabilen çevirmenler olması hedeflenmektedir. Programda verilen eğitim, Dil Dersleri, Çeviri Alan Dersleri ve Disiplinler arası Dersler olmak üzere üç ana temel üzerine kuruludur. Öğrenciler, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile uluslararası burs programlarından yararlanabilirler. Yabancı Diller Yüksekokulu'nda isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına kayıt olabilir ve akademik öğrenimlerini İngilizce görebilirler. Bölümümüz kadrosunda 2 yardımcı doçent, iki yabancı uyruklu öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi bulunmakta ve bölümümüz üniversitemizin farklı fakültelerinden öğretim elemanlarınca desteklenmektedir. Eğitim Programları: Program 3 tip ders uygulamasının yanı sıra bitirme projesini de içermektedir. 1. Zorunlu Dersler: Öğrenciler çeviribilim alanındaki 'IMT kodlu' dersleri almak zorundadırlar. 2. Ortak Dersler (Zorunlu): Öğrenciler, 2547 sayılı YÖK kanunun 5.maddesinin 1.fıkrasının (i) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini almak zorundadırlar. 3. Seçimli Dersler: Program tarafından 3. ve 4. sınıflarda öğrencinin seçimine bırakılan derslerdir. Bunlar, disiplinler arası olabildiği gibi öğrencinin kapasitesini ve yeteneklerini geliştirmeye yöneliktir. 4. Bitirme Projesi: Her öğrenci, bölümümüzün öğretim üyelerinden birinin önderliğinde bitirme ödevi alır, bitirme tezini yazar, seminer ya da poster şeklinde sunar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümümüz mezunları; başta Çeviribilim, Konferans Çevirmenliği ve eğitimi yurtdışında mevcut olan Hukuk Dili Uzmanlığı olmak üzere sosyal bilim enstitülerine bağlı farklı programlarda uzmanlaşmak için lisansüstü eğitimlerine, arzularına göre yurt içi ve yurt dışında devam etmekteler. Meslek hayatına atılan mezunlarımız Avrupa Birliği'ne bağlı kurumlarda çevirmenlik, konferanslarda ve çeşitli kurumlarda tercümanlık, küresel şirketlere lokalizasyon hizmeti veren uluslararası tercüme firmalarında çevirmenlik ve proje koordinatorlüğü, altyazı çevirmenliği, ayrıca pedagojik formasyon sertifikası almış olan mezunlarımız Milli Eğitim Kurumları'nda öğretmenlik yapmaktalar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans programına başvuran adayların Lisans diplomasına sahip veya koşullu ön kabul için, Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Başvuru yapan öğrenciler başvurmayı düşündükleri enstitülerce belirlenmiş kurallar çerçevesince programlara kabul edilirler. Lisansüstü programlarına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı Yüksek Lisans için en az 60 dır. ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek kontenjan dahilinde programlarımıza öğrenci kabul edilir. Doktora programlarına başvuran adayların Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Doktora programına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı en az 65 dir. Ayrıca yabancı dil sınavından (ÜDS ve muadilleri) en az 60 alması zorunludur. ALES puanı ile gerektiğinde yüksek lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek kontenjan dahilinde doktora programına öğrenci kabul edilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dönem, ders programında yer alan her ders için, akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerinde dersin öğretim elemanı tarafından belirlenen günlerde vize ve final olmak üzere iki sınav yapılır. Dönem sonu değerlendirmesi dahilinde vize sınavı, ödevler, projeler ve sunumlar yer alabilir. Her değerlendirme 100’lük not sistemi üzerinden hesaplanır ve dönem sonu genel değerlendirmesi de vize notunun % 40’ı, final notunun % 60’ı alınarak hesaplanır. Bütün bir dönem boyunca tek final ve tek vize sınavı yapılır. Marmara Üniversitesi Bağıl Not Sistemi’ni kullanır ve Genel Not Ortalaması 4.00’lük not sistemi üzerinden hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları
Almakla yükümlü olduğu derslerin tamamını başarıyla tamamlayan ancak GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler mezun olma hakkına sahip değildir. Bununla birlikte, bu öğrencilerin seçtikleri üçüncü ve dördüncü sınıf derslerini takip etmelerine izin verilir. Tek dersten başarısız olan öğrencilere dördüncü sınıfın sonunda tek ders sınav hakkı tanınır. Lisans programına kayıtlı bütün dördüncü sınıf öğrencilerin, mezuniyet koşulu olarak bitirme ödevlerini tamamlayıp teslim etmeleri gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Fen - Edebiyat Fakültesi Kat: 3 A Blok Oda No: A309-C Kadıköy / ISTANBUL Bölüm Başkanı: Yard. Doç. Dr. Işın SAYARI
Bölüm Olanakları
Alanında farkındalık sahibi ve entelektüel seviyesi yüksek, vizyonu geniş, öğrenmeye açık öğrenciler. Internet uygulamalı çeviri dersleri için Trados programı yüklü bilgisayar laboratuarı ve sözlü çeviri dersleri için simültane laboratuvarı bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Çesitli İngilizce ve Türkçe metin türlerini ve geleneklerini ayırt edebilir.
2 Çeşitli İngilizce ve Türkçe metinleri dilbilimsel ve anlamsal açıdan irdeleyebilir.
3 Mesleki alanları çerçevesinde Osmanlıca hakkında farkındalık kazanır.
4 İkinci bir yabancı dilde, Almanca/ Fransızca/ İspanyolca dillerinden birinde alt-orta seviyede okuma, konuşma ve yazma becerisine sahip olur.
5 Çeviribilim alanında edindikleri temel bilgileri yazılı çeviri, sözlü çeviri ve editörlükte doğru başlangıç mekanizmaları ile uygulamaya dönüştürebilir.
6 Çevirinin amacına uygun olarak çeviri yapabilir.
7 Çeşitli meslek alanlarından belge ve metinleri çevirebilir.
8 Edebiyat, hukuk ve altyazı çevirisinde uzmanlık geliştirebilir.
9 Farklı mesleki platformlarda kullanacakları ardıl çeviri becerilerinde yetkinlik kazanır.
10 Eşzamanlı çevirinin ön becerilerini devreye sokmaya yetkindir.
11 Mevcut çeviri olguları üzerinde yaptıkları araştırmaları kuramsal bir çerçevede kendi yaklaşımlarıyla yazılı ya da sözlü olarak sunabilir.
12 Çeviri sektöründe çalıştıkları müşterileri ile işin bedeli, teslim süresi gibi konularda anlaşabilir.
13 Avrupa Birliği kurumlarında çevirmen olarak çalışabilir.
14 Çeviri mesleğinin gereği olan genel kültürle donatılmış çevirmen adayları olarak, edindikleri bilgi ve becerilerden yararlanabilecekleri halkla ilişkiler, insan kaynakları, eğitim departmanı gibi farklı sosyal alanlarda çalışabilir.
15 Meslek alanlarında yaratıcı düşünmeyi devreye sokmayı bilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 IMT101 İngilizce Dil Bilgisi I Zorunlu 3 0 4
3 IMT103 İngilizce Yazılı Anlatım I Zorunlu 3 0 4
4 IMT105 İngilizce Sözlü Anlatım I Zorunlu 3 0 6
5 IMT107 Çeviriye Giriş I Zorunlu 3 0 4
6 IMT109 Sözcük Bilgisi ve Metin İnceleme I Zorunlu 3 0 4
7 IMT111 İngilizce Sözlü İletişim I Zorunlu 2 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 IMT102 İngilizce Dil Bilgisi II Zorunlu 3 0 4
3 IMT104 İngilizce Yazılı Anlatım II Zorunlu 3 0 4
4 IMT106 İngilizce Sözlü Anlatım II Zorunlu 3 0 6
5 IMT108 Çeviriye Giriş II Zorunlu 3 0 4
6 IMT110 Sözcük Bilgisi ve Metin İnceleme II Zorunlu 3 0 4
7 IMT112 İngilizce Sözlü İletişim II Zorunlu 2 0 4
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMT201 Çeviri Kuramları I Zorunlu 3 0 4
2 IMT203 Yazılı Çeviriye Giriş I Zorunlu 3 0 5
3 IMT205 Sözlü Çeviriye Giriş I Zorunlu 3 0 5
4 IMT207 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I Zorunlu 3 0 5
5 IMT-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 0 8
6 TDE105 Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMT202 Çeviri Kuramları II Zorunlu 3 0 4
2 IMT204 Yazılı Çeviriye Giriş II Zorunlu 3 0 4
3 IMT206 Sözlü Çeviriye Giriş II Zorunlu 3 0 5
4 IMT208 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II Zorunlu 3 0 5
5 IMT-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 0 8
6 TDE440 Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 4
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMT301 Çeviri Teknikleri I Zorunlu 3 0 5
2 IMT303 Yazılı Çeviri I Zorunlu 3 0 4
3 IMT305 Sözlü Çeviri I Zorunlu 3 0 5
4 IMT307 İngilizce Metin İncelemeleri I Zorunlu 3 0 4
5 IMT-S5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7 Seçmeli 6 0 12
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMT302 Çeviri Teknikleri II Zorunlu 3 0 5
2 IMT304 Yazılı Çeviri II Zorunlu 3 0 4
3 IMT306 Sözlü Çeviri II Zorunlu 3 0 5
4 IMT308 İngilizce Metin İncelemeleri II Zorunlu 3 0 4
5 IMT-S8,9,10 Seçimlik Ders - 8-9-10 Seçmeli 6 0 12
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMT401 Mesleki Çeviriler I Zorunlu 3 0 4
2 IMT403 Yazılı Çeviri Eleştirisi I Zorunlu 3 0 5
3 IMT405 Sözlü Çeviri Eleştirisi I Zorunlu 3 0 5
4 IMT407 Çeviri Araştırma Çalışmaları Zorunlu 3 0 4
5 IMT-S11,12,13 Seçimlik Ders - 11-12-13 Seçmeli 6 0 12
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMT402 Mesleki Çeviriler II Zorunlu 3 0 5
2 IMT404 Yazılı Çeviri Eleştirisi II Zorunlu 3 0 4
3 IMT406 Sözlü Çeviri Eleştirisi II Zorunlu 3 0 5
4 IMT408 Bitirme Ödevi Zorunlu 0 2 4
5 IMT-S14,15,16 Seçimlik Ders - 14-15-16 Seçmeli 6 0 12
Toplam 15 2 30
Seçmeli
3 . Dönem > IMT-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMT221 Almanca I Zorunlu 2 0 4
2 IMT223 Fransızca I Zorunlu 2 0 4
3 IMT225 İspanyolca I Zorunlu 2 0 4
4 IMT227 Çeviride Özel Konular I Zorunlu 2 0 4
5 IMT231 Dilbilim I Zorunlu 2 0 4
6 OB229 Organisational Behavior I Zorunlu 2 0 4
4 . Dönem > IMT-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMT222 Almanca II Zorunlu 2 0 4
2 IMT224 Fransızca II Zorunlu 2 0 4
3 IMT226 İspanyolca II Zorunlu 2 0 4
4 IMT228 Çeviride Özel Konular II Zorunlu 2 0 4
5 IMT232 Dilbilim II Zorunlu 2 0 4
6 OB230 Organisational Behavior II Zorunlu 2 0 4
5 . Dönem > IMT-S5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMT321 Almanca III Zorunlu 2 0 4
2 IMT323 Fransızca III Zorunlu 2 0 4
3 IMT325 İspanyolca III Zorunlu 2 0 4
4 IMT327 Çeviride Özel Konular III Zorunlu 2 0 4
5 IMT329 AB Terim ve Kavramları I Zorunlu 2 0 4
6 . Dönem > IMT-S8,9,10 Seçimlik Ders - 8-9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMT322 Almanca IV Zorunlu 2 0 4
2 IMT324 Fransızca IV Zorunlu 2 0 4
3 IMT326 İspanyolca IV Zorunlu 2 0 4
4 IMT328 Çeviride Özel Konular IV Zorunlu 2 0 4
5 IMT330 AB Terim ve Kavramları II Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > IMT-S11,12,13 Seçimlik Ders - 11-12-13
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMT421 Almanca V Zorunlu 2 0 4
2 IMT423 Fransızca V Zorunlu 2 0 4
3 IMT425 İspanyolca V Zorunlu 2 0 4
4 IMT427 Çeviride Özel Konular V Zorunlu 2 0 4
5 IMT429 İnternet Uygulamalı Çeviri I Zorunlu 2 0 4
6 IMT431 Konferans Çevirisi I Zorunlu 2 0 4
7 IMT433 Çevirmenler için Osmanlıca I Zorunlu 2 0 4
8 TDE405 Cümle Bilgisi I Zorunlu 2 0 4
9 TDE421 Dil Bilimi I Zorunlu 2 0 4
10 TDE433 Edebiyat Teorileri Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > IMT-S14,15,16 Seçimlik Ders - 14-15-16
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMT422 Almanca VI Zorunlu 2 0 4
2 IMT424 Fransızca VI Zorunlu 2 0 4
3 IMT426 İspanyolca VI Zorunlu 2 0 4
4 IMT428 Çeviride Özel Konular VI Zorunlu 2 0 4
5 IMT430 İnternet Uygulamalı Çeviri II Zorunlu 2 0 4
6 IMT432 Konferans Çevirisi II Zorunlu 2 0 4
7 IMT434 Çevirmenler için Osmanlıca II Zorunlu 2 0 4
8 TDE406 Cümle Bilgisi II Zorunlu 2 0 4
9 TDE422 Dil Bilimi II Zorunlu 2 0 4
10 TDE428 Çağdaş Edebiyat Terimleri Zorunlu 2 0 4
11 TDE442 Fikir Hareketleri Zorunlu 2 0 4

^