Lisans Programları
Türk Dili ve Edebiyatı - Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alarak 8 Kasım 1982'de faaliyete başlayan ilk üç bölümden biridir. Fen-Edebiyat Fakültesinin kurucu dekanı Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın gayretleriyle iki misafir öğretim üyesi getirtilmiş, 50 öğrencisi ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretime başlamıştır.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün ilk bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın'dır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1989-1990 öğretim sezonunda Fındıkzade'deki geçici binasından Göztepe Kampüsü'ne taşınmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, o tarihten bugüne değin Fen-Edebiyat Fakültesi binası A Blok, birinci katta faaliyetine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Filolog
Kabul ve Kayıt Koşulları
I. sınıfa kayıt olacak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir. I. sınıftan sonraki sınıflara başka üniversitelerin aynı bölümünden yatay geçişle öğrenci de kabul edilebilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lise mezunu ya da denkliği tanınan bir okuldan mezun olanlar bütün mecburi dersleri almakla yükümlüdür. I. sınıftaki yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı yapılır. Yükseköğretim kurumlarından alınan aynı veya benzer derslerden birim muafiyet komisyonu kararıyla muaf olunabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mezuniyet için dersleri başarıyla tamamlamak yeterlidir. Mezuniyet için lisans tezi zorunluluğu yoktur. 2. yılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 1.80’in altında olan öğrencilere bir üst sınıf dersleri verilmez. Türk Dili ve Edebiyatı lisans programında 4.00 üzerinden en az 3.00 GANO’ya sahip öğrencilerin 3. veya 5. yarı yıl başında çift anadal ve yandal yapmalarına kontenjan dahilinde izin verilir.
Program Profili
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık bir eğitim programı sunar. Programda teorik dersler verilmektedir. İlk üç yıl programda sunulan dersler zorunlu olup dördüncü yıl tamamen seçmeli derslere yer verilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak için bitirme tezi yapma şartı yoktur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Türk Dili ve Edebiyatı mezunları eğitim-öğretim, basın-yayın gibi birçok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız öğretmenlik başta olmak üzere araştırma görevliliği, öğretim görevliliği, öğretim üyeliği, editörlük, yazarlık, TV programı yapımcılığı, sunuculuk gibi mesleklerde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler, başta filoloji (dil ve edebiyat) alanı olmak üzere sosyal bilimler sahasındaki çeşitli yüksek lisans programlarına, enstitülerin başvuru koşullarını sağlamak şartıyla, müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Güz ve bahar yarı yıllarında birer yarı yıl ara sınavı ve yarı yıl sonu sınavı yapılır. Yarı yılı ara sınavları notlarının %40'ının, yarı yılı sonu sınavlarının ise %60'nın toplamı geçiş notu olarak belirlenir. Bahar yarı yılı sonu sınavlarından sonra başarısız olunan dersler için yaz okulu uygulaması vardır.
Mezuniyet Koşulları
Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00/4.00 olan öğrenciler mezun olma hakkı kazanırlar. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak için bitirme tezi yapma şartı yoktur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Sebahat Deniz. Tel: 0216 347 96 41/1148. e-posta: sebahat@marmara.edu.tr Erasmus Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Arzu Erdoğan Öztürk. Tel: 0216 347 96 41/1192. e-posta: aozturk@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri bölümdeki 4 derslik, 1 seminer odası ve 1 fakülte okuma salonundan yararlanabilmektedirler. Bölümde derslerin tamamı Türk diliyle verilmektetir. Bölümdeki bazı öğrenciler, beklenen ölçütleri sağlamak koşuluyla, üniversitemizin Avrupa ülkelerindeki 230 farklı üniversite ile yapmış olduğu Erasmus İkili Anlaşmaları kapsamında, söz konusu üniversitelere bir dönem veya iki dönem öğrenim görmek üzere gitmektedirler. Öğrenim hareketliliği faaliyetinde bulunan öğrencilerimiz, gittikleri üniversitelerde diğer öğrenciler gibi üniversitenin eğitim, kültür ve sosyal imkanlarından yararlanabilmektedirler. Yine, bölümümüze Erasmus İkili Anlaşmaları kapsamında, söz konusu üniversitelerden bir dönem veya iki dönem öğrenim görmek üzere öğrenci kabul edilebilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Türk dili ve edebiyatına ilişkin yeterli bilgiye sahip olma bunları kavrama yeteneği kazanma.
2 Türk dili ve edebiyatını öğretebilme yeteneği kazanma.
3 Türk dilinin zaman ve mekân içindeki farklı özelliklerini açıklama.
4 Türk edebiyatının zaman ve mekân içindeki farklı özelliklerini tahlil edebilme.
5 Dil ve edebiyat verileri uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanma becerisi kazanma.
6 Alanla ilgili malzemeyi kütüphaneden veya arşivden toplama, bu malzemeyi bilimsel metotlar ışığında tahlil edebilme becerisi.
7 Analiz yapma yeteneği kazanma.
8 Yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinme.
9 Eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisi kazanma.
10 Türk dili ve edebiyatının yanı sıra bazı Doğu (Fars ve Arap) edebiyatlarının temel eser ve yazarlarını öğrenme.
11 Bazı Batı (İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan vs.) edebiyatlarının temel eser ve yazarlarını öğrenme.
12 Bilgiyi kullanabilme/uygulayabilme, dönem içi ve dönem öncesiyle mukayeseli çalışmalar yapabilme.
13 Türk dili ve edebiyatının yanı sıra Türk dünyası edebiyatçılarının eser ve yazarlarını öğrenme.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 KSS111 Sanat I Zorunlu 2 0 3
3 TDE101 Dil Bilgisi I Zorunlu 4 0 4
4 TDE103 Eski Türk Edebiyatına Giriş I Zorunlu 2 0 3
5 TDE105 Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
6 TDE107 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 4 0 4
7 TDE113 Batı Edebiyatı Akımları Zorunlu 2 0 3
8 TDE117 Türk Halk Edebiyatına Giriş I Zorunlu 2 0 3
9 TDE119 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 KSS102 Sanat II Zorunlu 2 0 3
3 TDE102 Dil Bilgisi II Zorunlu 4 0 4
4 TDE104 Eski Türk Edebiyatına Giriş II Zorunlu 2 0 4
5 TDE106 Türk Halk Edebiyatına Giriş II Zorunlu 2 0 4
6 TDE108 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 4 0 4
7 TDE116 Metin Şerhi I Zorunlu 2 0 3
8 TDE118 Metin Tahlili I Zorunlu 2 0 4
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE201 Eski Anadolu Türkçesi Zorunlu 2 0 3
2 TDE203 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları Zorunlu 2 0 3
3 TDE207 Osmanlı Türkçesi III Zorunlu 4 0 6
4 TDE211 Köktürkçe Zorunlu 2 0 3
5 TDE213 Metin Şerhi II Zorunlu 2 0 4
6 TDE215 Metin Tahlili II Zorunlu 2 0 4
7 TDE217 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 4
8 TDE225 Eski Türk Edebiyatı Tarihi I Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE202 Anadolu Türkçesi Zorunlu 2 0 3
2 TDE204 Eski Türk Edebiyatı Tarihi II Zorunlu 2 0 3
3 TDE208 Osmanlı Türkçesi IV Zorunlu 2 0 6
4 TDE212 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 4
5 TDE216 Metin Tahlili III Zorunlu 2 0 4
6 TDE218 Uygurca Zorunlu 2 0 3
7 TDE224 Türk Tiyatro Tarihi Zorunlu 2 0 4
8 YDFA222 Farsça Zorunlu 2 0 3
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE301 Çağdaş Türk Lehçeleri I Zorunlu 2 0 4
2 TDE303 Eski Türk Edebiyatı Tarihi III Zorunlu 2 0 3
3 TDE305 Karahanlıca Zorunlu 2 0 3
4 TDE307 Osmanlı Türkçesi V Zorunlu 2 0 3
5 TDE311 Roman Tahlilleri Zorunlu 2 0 3
6 TDE313 Metin Şerhi III Zorunlu 2 0 4
7 TDE315 Yeni Türk Edebiyatı III Zorunlu 2 0 4
8 TDE317 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
9 TDE319 Örneklerle Batı Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE302 Çağdaş Türk Lehçeleri II Zorunlu 2 0 3
2 TDE304 Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV Zorunlu 2 0 3
3 TDE306 Harezmce Zorunlu 2 0 3
4 TDE308 Osmanlı Türkçesi VI Zorunlu 2 0 3
5 TDE314 Metin Şerhi IV Zorunlu 2 0 3
6 TDE318 Türk Halk Edebiyatı III Zorunlu 2 0 3
7 TDE320 Cumhuriyet Devri Türk Romanı Zorunlu 2 0 3
8 TDE322 Türk Tenkit Tarihi Zorunlu 2 0 3
9 TDE324 Cumhuriyet Devri Türk Şiiri Zorunlu 2 0 3
10 TDE326 Çağatayca Zorunlu 2 0 3
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 12
2 TDE-S4..9 Seçimlik Ders - 4..9 Seçmeli 12 0 18
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE-S10..15 Seçimlik Ders - 10..15 Seçmeli 12 0 24
2 TDE-S16,17 Seçimlik Ders - 16-17 Seçmeli 4 0 6
Toplam 16 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > TDE-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE401 Yeni Türk Edebiyatı Türleri (Hikaye) Zorunlu 2 0 4
2 TDE405 Cümle Bilgisi I Zorunlu 2 0 4
3 TDE411 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı I Zorunlu 2 0 4
4 TDE417 Azerbaycan Türkçesi Zorunlu 2 0 4
5 TDE421 Dil Bilimi I Zorunlu 2 0 4
6 TDE427 Belagat Zorunlu 2 0 4
7 TDE433 Edebiyat Teorileri Zorunlu 2 0 4
8 TDE441 Yeni Türk Edebiyatı Türleri (Şiir) Zorunlu 2 0 4
9 TDE445 Türk Destanları Zorunlu 2 0 4
10 TDE447 Çağdaş Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
11 TDE451 Karşılaştırmalı Edebiyat Zorunlu 2 0 4
12 TDE4511 Türk Dili Tarihi I Zorunlu 2 0 4
13 TDE4513 Türkmence Zorunlu 2 0 4
14 TDE4515 Türk Dilinin Kaynak Eserleri Zorunlu 2 0 4
15 TDE4517 Doğu Türkçesinin Kaynakları Zorunlu 2 0 4
16 TDE4519 Anlam Bilimi Zorunlu 2 0 4
17 TDE4523 Klasik Türk Edebiyatında Edebi Kavramlar Zorunlu 2 0 4
18 TDE4525 Klasik Türk Edebiyatında Edebi Tenkit Zorunlu 2 0 4
19 TDE455 Araştırma ve Uygulama Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > TDE-S4..9 Seçimlik Ders - 4..9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE403 Piyes ve Senaryo Yazarlığı Zorunlu 2 0 3
2 TDE407 Kıpçakça Zorunlu 2 0 3
3 TDE409 Memlük Kıpçakçası Zorunlu 2 0 3
4 TDE413 Mesnevi Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
5 TDE415 Kırgızca Zorunlu 2 0 3
6 TDE419 Eski Türk Edebiyatı Nesir Zorunlu 2 0 3
7 TDE423 Kazakça Zorunlu 2 0 3
8 TDE425 Türk Halk Bilimi Zorunlu 2 0 3
9 TDE429 Eski Türk Edebiyatında Türler Zorunlu 2 0 3
10 TDE431 Türk Edebiyatı Tarihçiliğinde Ahmet Hamdi Tanpınar Zorunlu 2 0 3
11 TDE437 Divan ve Halk Şiirinin Müşterekleri Zorunlu 2 0 3
12 TDE439 Metin Şerhi V Zorunlu 2 0 3
13 TDE449 Kelime Grupları ve Cümle Çözümlemeleri I Zorunlu 2 0 3
14 TDE4527 Türkiye Türkçesi Eş Zamanlı Dil Bilgisi I Zorunlu 2 0 3
15 TDE4529 Metin İnceleme Yöntemleri Zorunlu 2 0 3
16 TDE453 Yeni Türk Şiirinde Divan Şiiri Geleneği Zorunlu 2 0 3
17 TDE4531 Biyografik Okumalar Zorunlu 2 0 3
18 TDE4533 Türk Savaş Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
19 TDE4535 Edebiyatta Disiplinler Arası Yaklaşımlar Zorunlu 2 0 3
20 TDE4537 Türkçenin Meseleleri Zorunlu 2 0 3
21 TDE4539 Anadolu ve Rumeli Ağızları Zorunlu 2 0 3
22 TDE4541 Türkçenin Söz Varlığı Zorunlu 2 0 3
23 TDE4543 Edebiyat ve Mekân Zorunlu 2 0 3
24 TDE4545 Türlerarası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
25 YDFA435 Farsça Edebi Metinler I Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > TDE-S10..15 Seçimlik Ders - 10..15
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE402 Türk Mitolojisi Zorunlu 2 0 4
2 TDE404 Klasik Çağatayca Zorunlu 2 0 4
3 TDE406 Cümle Bilgisi II Zorunlu 2 0 4
4 TDE408 Yeni Türk Edebiyatı Türleri (Deneme) Zorunlu 2 0 4
5 TDE416 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
6 TDE422 Dil Bilimi II Zorunlu 2 0 4
7 TDE428 Çağdaş Edebiyat Terimleri Zorunlu 2 0 4
8 TDE432 Türk Halk Sanatı İncelemeleri Zorunlu 2 0 4
9 TDE438 Türk Romanında Anlatım Teknikleri Zorunlu 2 0 4
10 TDE440 Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 4
11 TDE442 Fikir Hareketleri Zorunlu 2 0 4
12 TDE446 Klasik Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
13 TDE4514 Türklerin Alfabeleri Zorunlu 2 0 4
14 TDE4516 İlk Çeviri Eserler Zorunlu 2 0 4
15 TDE4518 Klasik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > TDE-S16,17 Seçimlik Ders - 16-17
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE410 Özbekçe Zorunlu 2 0 3
2 TDE412 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
3 TDE414 Klasik Edebiyat Metinlerinde Halk Kültürü Zorunlu 2 0 3
4 TDE418 Klasik Şiir Sanatı (Poetika) Zorunlu 2 0 3
5 TDE420 Tatarca Zorunlu 2 0 3
6 TDE424 Tasavvufi Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
7 TDE426 Metin Şerhi VI Zorunlu 2 0 3
8 TDE430 Divan Şiirinde Hiciv Zorunlu 2 0 3
9 TDE434 Başkurtça Zorunlu 2 0 3
10 TDE444 Çağatay Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
11 TDE448 Kelime Grupları ve Cümle Çözümlemeleri II Zorunlu 2 0 3
12 TDE450 Eleştirel Okuma Zorunlu 2 0 3
13 TDE4512 Türk Dili Tarihi II Zorunlu 2 0 3
14 TDE4520 Modern Şiir Eleştirisi Zorunlu 2 0 3
15 TDE4522 Edebiyatta Tarihe Bakışlar Zorunlu 2 0 3
16 TDE4524 Metinler Arası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
17 TDE4526 Çevrimyazı ve Sadeleştirme Zorunlu 2 0 3
18 TDE4528 Sözlük Bilimi Zorunlu 2 0 3
19 TDE4530 Doğu Türkçesi Metinleri Zorunlu 2 0 3
20 TDE4532 Türk Edebiyatında İstanbul Zorunlu 2 0 3
21 TDE4552 Türkiye Türkçesi Eş Zamanlı Dil Bilgisi II Zorunlu 2 0 3
22 TDE4554 Çağdaş Türk Hikâyeciliğinde Yönelişler Zorunlu 2 0 3
23 TDE4556 Türkçede Alıntı Ögeler Zorunlu 2 0 3
24 YDFA436 Farsça Edebi Metinler II Zorunlu 2 0 3

^