Lisans Programları
Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Sanat Tarihi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi’nde Sanat Tarihi Bölümü, 2005 yılında Prof. Dr. Selçuk Mülayim tarafından kurulmuştur. 2009-2010 öğretim yılında ek kontenjanla alınan 30 öğrenciyle başlayan lisans eğitimi, kesintisiz olarak yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Sanat Tarihçisi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen aday, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri başarmı olmak zorundadır. Öğrencilerin yatay geçişleri ve öğrenim durumları, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Bu yönetmelik dışında kalan diğer hususlar, Marmara Üniversitesi Öğrenci El Rehberi'nde belirtildiği üzere, diğer ilgili yönetmeliklerce belirlenmiştir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümümüze kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenim yılının başında düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Sınavda alınan puana göre ortak yabancı dil dersinden muaf olabilirler. Öğrenci, daha önce devam ettiği yüksek öğretim kurumlarında okuyarak başarılı olduğu derslerden, isteği üzerine muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenci, dört yıllık ders programını başarıyla tamamlaması halinde, mezuniyet hakkı kazanır. 2. yılın sonunda, GANO'su 4.00 üzerinde 2.00'nin altında olan öğrencilere, bir üst sınıf dersleri verilmez.
Program Profili
Akademik kadromuz, 1 profesör, 3 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. İhtiyaç halinde, belirli uzmanlık dallarında ders saati ücretiyle diğer üniversitelerden öğretim elemanı desteği alınmaktadır. Lisans programımızda, başlangıcından itibaren Türk sanatının çeşitli evrelerine yönelik derslerin yanı sıra, Bizans, Batı ve çağdaş sanat ağırlıklı dersler de okutulmaktadır. Dersler ve seminerler, özellikle İstanbul ve çevresinin kültürel dokusunun yakından tanınmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, Fotoğrafçılık ve Teknik Resim gibi uygulamaya yönelik dersler ile, Türk sanatı araştırmaları için önemli bir altyapı sağlayan Osmanlıca, Paleografi ve Epigrafi dersleri de sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programımız, mezunlarımızın aşağıdaki alanlarda istihdamı hedeflenerek düzenlenmiştir: • Resmi ve özel müzeler • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve koruma kurulları gibi kamu kuruluşları • Lisansüstü çalışmalarını sürdüren öğrenciler için akademik kariyer • Öğretmenlik sertifikası alan öğrenciler için orta öğretim seviyesindeki okullarda öğretmenlik • Turizm sektöründe çeşitli görevler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımızın üst derece (yüksek lisans ve doktora) eğitimlerinde aranan ölçütlere cevap vermek üzere programımız, ayrıntılı ve donanımlı ünitelerden oluşmaktadır. Programımızın üst derece eğitim hazırlıkları, üniversitemizin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile diğer üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinin aradıkları kriterlere göre düzenlenmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümlerince yapılır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları, bir ara sınavdan oluşur. Her bir yarıyıl için değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı %40'tır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı %60'tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.
Mezuniyet Koşulları
İlgili yönetmeliklerde belirtilen koşullarını yerine getirdikten başka, 8 yarıyıl boyunca 142 krediyi tamamlayan öğrenci, mezun olmaya hak kazanmış sayılır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde, öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Selçuk Mülayim (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 34722 İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53/1464 e-posta: selcuk.mulayim@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Barkovizyon donanımlı bir sınıf, geniş kapsamlı bir sanat tarihi kitaplığı.
Program Çıktıları ^
1 En genel anlamda tarihsel çevreyi bütünsel kavrayabilir.
2 Sorunu belirler, çözüm yollarını alternatifleriyle projelendirir, olası kaynaklara ulaşır.
3 Parçalar halindeki sorunları birleştirir, kullanılabilir örneklere uyan bir model geliştirir.
4 Çeşitli malzeme türleri için farklı tarihleme yöntemlerini kullanır.
5 Nesneleri üç boyutlu formlar halinde kavrar ve algılayabilir.
6 Sanat ve teknoloji ürününü ait olduğu tarihsel kesitlere göre değerlendirir.
7 Sorunu belirler, benimser ve iyileştirme yolunda adım atar.
8 Mimariden küçük objelere kadar, geniş bir malzeme alanında uygulamacılar için aydınlatıcı rapor yazar.
9 Mimari üslupları ve yapı kimliklerini belirler.
10 Karşılaştığı buluntu ve kalıntıları belgeler, görsel ve yazılı kayıtlara işler.
11 Mesleki deyim, terim ve kavramları kullanarak zengin ve dolu bir meslek dili kullanır.
12 Malzeme ve teknikleri ayırır, türlerine göre sınıflandırır.
13 Objeye değer biçme yeteneğine sahip olur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 SNT101 Terminoloji I Zorunlu 2 0 2
3 SNT103 Mitoloji I Zorunlu 2 0 3
4 SNT105 Sanat Tarihine Giriş I Zorunlu 2 0 4
5 SNT107 Teknik Resim I Zorunlu 4 0 6
6 SNT109 İslam Öncesi Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 3
7 SNT111 Antik Çağ Sanatı I Zorunlu 2 0 2
8 SNT113 Fotoğrafçılık I Zorunlu 2 0 2
9 SNT115 Yöntem Bilim I Zorunlu 2 0 2
10 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
11 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 SNT102 Terminoloji II Zorunlu 2 0 2
3 SNT104 Mitoloji II Zorunlu 2 0 2
4 SNT106 Sanat Tarihine Giriş II Zorunlu 2 0 4
5 SNT108 Teknik Resim II Zorunlu 4 0 6
6 SNT110 İslam Öncesi Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 4
7 SNT112 Antik Çağ Sanatı II Zorunlu 2 0 2
8 SNT114 Fotoğrafçılık II Zorunlu 2 0 2
9 SNT116 Yöntem Bilim II Zorunlu 2 0 2
10 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
11 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SNT201 Tarihi Coğrafya I Zorunlu 2 0 3
2 SNT205 Selçuklu Sanatı I Zorunlu 4 0 6
3 SNT207 İkonografi I Zorunlu 2 0 3
4 SNT209 Anadolu Kentleri I Zorunlu 2 0 4
5 SNT211 İslam Sanatı I Zorunlu 2 0 4
6 SNT213 Numizmatik Zorunlu 2 0 4
7 SNT215 Beylikler ve Erken Osmanlı Mimarisi I Zorunlu 2 0 3
8 TDE271 Osmanlıca I Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SNT202 Tarihi Coğrafya II Zorunlu 2 0 3
2 SNT206 Selçuklu Sanatı II Zorunlu 2 0 6
3 SNT208 İkonografi II Zorunlu 2 0 4
4 SNT210 Anadolu Kentleri II Zorunlu 2 0 4
5 SNT212 İslam Sanatı II Zorunlu 2 0 4
6 SNT216 Beylikler ve Erken Osmanlı Mimarisi II Zorunlu 2 0 3
7 TDE272 Osmanlıca II Zorunlu 2 0 3
8 YDI210 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu 2 0 3
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SNT301 Bizans Sanatı I Zorunlu 2 0 5
2 SNT303 İstanbul Semineri I Zorunlu 2 0 5
3 SNT305 Klasik Osmanlı Mimarisi I Zorunlu 3 0 6
4 SNT307 Avrupa Sanatı I Zorunlu 2 0 4
5 SNT309 Çini-Seramik Zorunlu 2 0 4
6 SNT-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 0 6
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SNT302 Bizans Sanatı II Zorunlu 2 0 5
2 SNT304 İstanbul Semineri II Zorunlu 2 0 5
3 SNT306 Klasik Osmanlı Mimarisi II Zorunlu 3 0 6
4 SNT308 Avrupa Sanatı II Zorunlu 2 0 4
5 SNT310 Halı-Kilim Zorunlu 2 0 4
6 SNT-S3,4 Seçimlik Ders - 3,4 Seçmeli 4 0 6
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SNT401 Paleografi Zorunlu 2 0 4
2 SNT403 İstanbul Semineri III Zorunlu 2 0 5
3 SNT407 Geç Devir Osmanlı Mimarisi Zorunlu 3 0 6
4 SNT409 Anıt Mimari Semineri I Zorunlu 2 0 4
5 SNT411 Müzecilik I Zorunlu 2 0 4
6 SNT423 Modern Sanat Zorunlu 2 0 4
7 SNT-S5 Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 3
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SNT402 Epigrafi Zorunlu 2 0 4
2 SNT404 İstanbul Semineri IV Zorunlu 2 0 4
3 SNT406 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 5
4 SNT408 Cumhuriyet Dönemi Mimarisi Zorunlu 3 0 5
5 SNT410 Anıt Mimari Semineri II Zorunlu 2 0 5
6 SNT412 Müzecilik II Zorunlu 2 0 4
7 SNT-S6 Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 3
Toplam 15 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > SNT-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SNT313 Hat Semineri Zorunlu 2 0 3
2 SNT315 Müzecilik Semineri Zorunlu 2 0 3
3 SNT319 Heykel Semineri I Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > SNT-S3,4 Seçimlik Ders - 3,4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SNT314 Tezhip-Minyatür Zorunlu 2 0 3
2 SNT316 Eski Eser Mevzuatı Zorunlu 2 0 3
3 SNT320 Heykel Semineri II Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > SNT-S5 Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SNT417 Marmara Bölge Semineri Zorunlu 2 0 3
2 SNT419 Avrupa Müzeleri I Zorunlu 2 0 3
3 SNT421 İslam Kentleri I Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > SNT-S6 Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SNT328 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
2 SNT420 Avrupa Müzeleri II Zorunlu 2 0 3
3 SNT422 İslam Kentleri II Zorunlu 2 0 3

^