Lisans Programları
Endüstri Ürünleri Tasarımı - Güzel Sanatlar Fakültesi - Endüstri Ürünleri Tasarımı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Fakültemizde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün kuruluşu ile ilgili çalışmalar 1960’lı yılların ortalarına kadar uzanır. Bu yıllardan itibaren birçok mezun, kurulacak olan bölümde öğretim üyesi olarak yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmiştir. Bu gelişmelerin uzantısı olarak 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren Mobilya – İç Mimarlık Bölümü’nde ikili atölye sistemine geçilmiş (“İç Mimarlık ve Mobilya” ve “Ürün Tasarımı”) ve ilk endüstriyel ürün tasarım projeleri üretilmeye başlamıştır. Endüstri Ürünleri Tasarımı, 1985’te bağımsız bir bölüm haline gelmiş ve eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Lisans derecesi verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde, Lisans (4 yıl), Yüksek Lisans (1+1 yıl), ve doktoraya eşdeğer Sanatta Yeterlik (1+2 yıl) olmak üzere üç ayrı düzeyde eğitim yapılmaktadır. Tasarım olgusu ancak estetik, teknik, ekonomik ve sosyal faktörlerin bir arada olması koşuluyla kavranabilir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla kavranabilecek olan bu olgu, takım çalışması disiplini ile bilimsel ve teknik bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yeni teknolojileri ve bilgileri insanların kullanımı için akılcı ürünler haline dönüştürürken, endüstri ürünleri tasarımcıları özgün kimlikleri ile etkin olmak zorundadırlar. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerine bahsedilen kapsamda bir formasyon sağlayabilecek bir eğitim programı oluşturulmuştur. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Lisans programına Özel Yetenek Sınavıyla alınan öğrenciler, ilk yıl bölüm öğrencisi olarak Temel Sanat Eğitimi ve Genel Kültür derslerini alırlar. İkinci eğitim yılının başında öğrenciler Genel Kültür derslerinin yanı sıra Bölüm derslerini almaya başlarlar. Bölüm, insan ve insan gruplarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya ve onlara yaşanabilir bir çevre oluşturmaya yönelik ürünler tasarlayan tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler tasarım projeleriyle yaratıcılıklarını ve teknik bilgilerini geliştirirken; aynı zamanda araştırma, planlama, yöntembilim, ergonomi, tasarım tarihi, malzeme ve üretim teknikleri, tasarım yönetimi gibi derslerle kuramsal bir altyapı da kazanmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları; kamu, veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca endüstriyel ürün tasarımcıları olarak, kendi tasarım atölyelerinde mesleklerini icra etmekte veya danışmanlık yapabilmektedirler. Bölüm mezunları yaygın olarak mobilya, fuar standı, beyaz eşya, takı gibi sektörlerde görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her yarıyıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınavın başarı notuna etkisi %60, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %40'tır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Yrd.Doç. C. Arslan Özbiçer AKTS Koordinatörü: Yrd.Doç. Ümit Celbiş Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Tel.: +9 0 216 326 26 67 Dahili: 1208
Bölüm Olanakları
Model Atölyesi, Bilgisayar Laboratuarı, Bölüm Konferans Salonu, 4 adet derslik bölüm alanındadır. Öğrencilerimiz araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri gibi konularda Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) gibi paydaş kurumlardan destek alabilir ve diğer üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile ortak çalışma yapma imkanı bulabilir.
Program Çıktıları ^
1 Endüstriyel tasarım ve ilgili alanlara dair problemleri tanımlayabilir, modelleyebilir ve çözebilir.
2 Teknik ve estetik öğeleri endüstriyel tasarıma uygulayabilir.
3 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilir ve çözebilir.
4 Analitik ve kavramsal düşünme becerisine sahip olur.
5 Endüstriyel tasarım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve çizim araçlarını kullanabilir.
6 Toplumsal ve küresel çerçevede ergonomi, güvenlik, kullanılabilirlik, üretim ve çevresel etkileri göz önünde bulundurarak tasarım çözümü üretebilir.
7 Tüm etmenleri göz önünde bulundurarak yeni bir ürün geliştirebilir.
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
9 Tasarım araştırması yapabilir ve sonuçlarını yorumlayarak endüstriyel tasarıma uygulayabilir.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olur.
11 Temel sanat kavramlarını tanımlayabilir ve endüstriyel tasarım alanına uygulayabilir.
12 Genel kültür ve sanat alanı ile ilgili bilgilere sahip olur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EUT111 Teknik Resim I Zorunlu 2 4 4
3 EUT113 Tasarıma Giriş I Zorunlu 4 0 4
4 EUT151 Tasarı Geometri Zorunlu 2 0 2
5 TME111 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 6 8 10
6 TME151 Genel Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 2
7 TME153 Uygarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 2
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EUT112 Teknik Resim II Zorunlu 2 4 4
3 EUT114 Tasarıma Giriş II Zorunlu 4 0 4
4 EUT152 Malzemeye Giriş Zorunlu 2 0 2
5 TME112 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 6 8 10
6 TME152 Genel Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 2
7 TME154 Uygarlık Tarihi II Zorunlu 2 0 2
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT211 Endüstri Tasarımı I Zorunlu 6 2 9
2 EUT251 Proje Sunum Teknikleri Zorunlu 3 0 4
3 EUT253 Strüktür I Zorunlu 1 2 3
4 EUT255 Endüstri Tasarımı Malzeme Teknikleri Zorunlu 2 0 2
5 EUT257 Endüstri Tasarımı Tarihi Zorunlu 2 0 2
6 EUT259 Endüstri Tasarımcıları için Temel İktisat Zorunlu 2 0 2
7 EUT-SA1 Seçimlik Atölye Dersi - 1 Seçmeli 0 4 2
8 EUT-SK1,2 Seçimlik Kültür Dersi - 1-2 Seçmeli 4 0 4
9 EUT-ST1 Seçimlik Teknoloji Dersi - 1 Seçmeli 1 2 2
Toplam 21 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT212 Endüstri Tasarımı II Zorunlu 6 2 9
2 EUT252 Grafik Tasarım İlke ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 4
3 EUT254 Strüktür II Zorunlu 1 2 3
4 EUT256 Üretim Teknikleri Zorunlu 2 0 2
5 EUT258 Tasarımda İnsan Faktörü Zorunlu 2 0 2
6 EUT266 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
7 EUT-SA2 Seçimlik Atölye Dersi - 2 Seçmeli 0 4 2
8 EUT-SK3,4 Seçimlik Kültür Dersi - 3-4 Seçmeli 4 0 4
9 EUT-ST2 Seçimlik Teknoloji Dersi - 2 Seçmeli 1 2 2
Toplam 21 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT300 Staj I Zorunlu 0 0 3
2 EUT311 Endüstri Tasarımı III Zorunlu 6 4 8
3 EUT353 Tasarım Konstrüksiyon I Zorunlu 3 0 3
4 EUT355 Tasarım Yöntemleri I Zorunlu 2 0 2
5 EUT357 Endüstri Tasarımcıları için İşletmeye Giriş Zorunlu 2 0 2
6 EUT363 Bilgisayar Destekli Tasarım I Zorunlu 2 0 2
7 EUT-SA3 Seçimlik Atölye Dersi - 3 Seçmeli 0 4 2
8 EUT-SK5 Seçimlik Kültür Dersi - 5 Seçmeli 2 0 2
9 EUT-SST1 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1 Seçmeli 4 2 6
Toplam 21 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT312 Endüstri Tasarımı IV Zorunlu 6 4 10
2 EUT356 Tasarım Yöntemleri II Zorunlu 2 0 2
3 EUT358 Endüstri Tasarımcıları için Pazarlama Zorunlu 2 0 2
4 EUT-SA4 Seçimlik Atölye Dersi - 4 Seçmeli 0 4 2
5 EUT-SST2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 2 Seçmeli 4 2 6
6 EUT-SST3 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 3 Seçmeli 4 0 5
7 EUT-ST3 Seçimlik Teknoloji Dersi - 3 Seçmeli 3 0 3
Toplam 21 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT400 Staj II Zorunlu 0 0 3
2 EUT411 Endüstri Tasarımı V Zorunlu 10 2 14
3 EUT-SK6,7 Seçimlik Kültür Dersi - 6-7 Seçmeli 4 0 4
4 EUT-SST4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 4 Seçmeli 4 2 9
Toplam 18 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT412 Endüstri Tasarımı VI Zorunlu 10 2 17
2 EUT-SST5 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5 Seçmeli 4 0 6
3 EUT-SST6 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 6 Seçmeli 4 2 7
Toplam 18 4 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > EUT-SA1 Seçimlik Atölye Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT291 Proje Uygulama I Zorunlu 0 4 2
2 EUT292 Proje Uygulama II Zorunlu 0 4 2
3 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
4 EUT391 Endüstri Tasarımı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
5 EUT392 Endüstri Tasarımı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 HYL291 Desen Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
7 HYL292 Desen Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
8 TS291 El Sanatları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
9 TS292 El Sanatları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
10 TS293 Doğal Boya Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
11 TS294 Doğal Boya Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
12 TSB291 Baskı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
13 TSB292 Baskı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
14 TSD291 Dokuma Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
15 TSD292 Dokuma Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
16 TSG291 Giyim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
17 TSG292 Giyim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 . Dönem > EUT-SK1,2 Seçimlik Kültür Dersi - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT461 Tasarım Yönetimi Zorunlu 2 0 2
2 EUT463 20. Yüzyıl Tasarım Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 EUT465 Reklamcılık Zorunlu 2 0 2
4 EUT467 Tasarım Stratejileri Zorunlu 2 0 2
5 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
6 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
7 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
10 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
11 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
12 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
13 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
14 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
15 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
16 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
17 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
18 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
19 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
20 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
21 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
22 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
23 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
24 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
25 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
26 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
27 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
28 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
29 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
30 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
31 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
32 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
33 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
34 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
35 TSG361 Tekstilde Moda Marka I Zorunlu 2 0 2
36 TSG362 Tekstilde Moda Marka II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > EUT-ST1 Seçimlik Teknoloji Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT261 Bilgisayar Tekniklerine Giriş I Zorunlu 1 2 2
2 EUT262 Bilgisayar Tekniklerine Giriş II Zorunlu 1 2 2
3 EUT263 Model Uygulama I Zorunlu 1 2 2
4 EUT264 Model Uygulama II Zorunlu 1 2 2
4 . Dönem > EUT-SA2 Seçimlik Atölye Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT291 Proje Uygulama I Zorunlu 0 4 2
2 EUT292 Proje Uygulama II Zorunlu 0 4 2
3 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
4 EUT391 Endüstri Tasarımı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
5 EUT392 Endüstri Tasarımı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 HYL291 Desen Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
7 HYL292 Desen Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
8 TS291 El Sanatları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
9 TS292 El Sanatları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
10 TS293 Doğal Boya Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
11 TS294 Doğal Boya Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
12 TSB291 Baskı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
13 TSB292 Baskı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
14 TSD291 Dokuma Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
15 TSD292 Dokuma Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
16 TSG291 Giyim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
17 TSG292 Giyim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
4 . Dönem > EUT-SK3,4 Seçimlik Kültür Dersi - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT461 Tasarım Yönetimi Zorunlu 2 0 2
2 EUT463 20. Yüzyıl Tasarım Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 EUT465 Reklamcılık Zorunlu 2 0 2
4 EUT467 Tasarım Stratejileri Zorunlu 2 0 2
5 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
6 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
7 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
10 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
11 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
12 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
13 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
14 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
15 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
16 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
17 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
18 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
19 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
20 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
21 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
22 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
23 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
24 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
25 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
26 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
27 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
28 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
29 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
30 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
31 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
32 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
33 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
34 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
35 TSG361 Tekstilde Moda Marka I Zorunlu 2 0 2
36 TSG362 Tekstilde Moda Marka II Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > EUT-ST2 Seçimlik Teknoloji Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT261 Bilgisayar Tekniklerine Giriş I Zorunlu 1 2 2
2 EUT262 Bilgisayar Tekniklerine Giriş II Zorunlu 1 2 2
3 EUT263 Model Uygulama I Zorunlu 1 2 2
4 EUT264 Model Uygulama II Zorunlu 1 2 2
5 . Dönem > EUT-SA3 Seçimlik Atölye Dersi - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT291 Proje Uygulama I Zorunlu 0 4 2
2 EUT292 Proje Uygulama II Zorunlu 0 4 2
3 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
4 EUT391 Endüstri Tasarımı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
5 EUT392 Endüstri Tasarımı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 HYL291 Desen Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
7 HYL292 Desen Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
8 TS291 El Sanatları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
9 TS292 El Sanatları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
10 TS293 Doğal Boya Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
11 TS294 Doğal Boya Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
12 TSB291 Baskı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
13 TSB292 Baskı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
14 TSD291 Dokuma Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
15 TSD292 Dokuma Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
16 TSG291 Giyim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
17 TSG292 Giyim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 . Dönem > EUT-SK5 Seçimlik Kültür Dersi - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT461 Tasarım Yönetimi Zorunlu 2 0 2
2 EUT463 20. Yüzyıl Tasarım Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 EUT465 Reklamcılık Zorunlu 2 0 2
4 EUT467 Tasarım Stratejileri Zorunlu 2 0 2
5 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
6 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
7 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
10 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
11 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
12 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
13 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
14 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
15 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
16 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
17 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
18 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
19 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
20 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
21 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
22 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
23 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
24 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
25 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
26 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
27 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
28 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
29 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
30 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
31 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
32 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
33 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
34 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
35 TSG361 Tekstilde Moda Marka I Zorunlu 2 0 2
36 TSG362 Tekstilde Moda Marka II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > EUT-SST1 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT331 Tasarım I Zorunlu 4 2 6
2 EUT332 Tasarım II Zorunlu 4 2 6
3 EUT333 Tasarım III Zorunlu 4 2 6
4 EUT334 Tasarım IV Zorunlu 4 2 6
6 . Dönem > EUT-SA4 Seçimlik Atölye Dersi - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT291 Proje Uygulama I Zorunlu 0 4 2
2 EUT292 Proje Uygulama II Zorunlu 0 4 2
3 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
4 EUT391 Endüstri Tasarımı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
5 EUT392 Endüstri Tasarımı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 HYL291 Desen Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
7 HYL292 Desen Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
8 TS291 El Sanatları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
9 TS292 El Sanatları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
10 TS293 Doğal Boya Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
11 TS294 Doğal Boya Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
12 TSB291 Baskı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
13 TSB292 Baskı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
14 TSD291 Dokuma Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
15 TSD292 Dokuma Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
16 TSG291 Giyim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
17 TSG292 Giyim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 . Dönem > EUT-SST2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT331 Tasarım I Zorunlu 4 2 6
2 EUT332 Tasarım II Zorunlu 4 2 6
3 EUT333 Tasarım III Zorunlu 4 2 6
4 EUT334 Tasarım IV Zorunlu 4 2 6
6 . Dönem > EUT-SST3 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT336 Ambalaj Tasarımı Zorunlu 4 0 5
2 EUT338 Kavramsal Tasarım Zorunlu 4 0 5
6 . Dönem > EUT-ST3 Seçimlik Teknoloji Dersi - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT362 Tasarımda Üretilebilirlik Zorunlu 3 0 3
2 EUT364 Bilgisayar Destekli Tasarım II Zorunlu 3 0 3
3 EUT366 Portfolyo Tasarımı Zorunlu 3 0 3
7 . Dönem > EUT-SK6,7 Seçimlik Kültür Dersi - 6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT461 Tasarım Yönetimi Zorunlu 2 0 2
2 EUT463 20. Yüzyıl Tasarım Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 EUT465 Reklamcılık Zorunlu 2 0 2
4 EUT467 Tasarım Stratejileri Zorunlu 2 0 2
5 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
6 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
7 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
10 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
11 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
12 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
13 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
14 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
15 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
16 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
17 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
18 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
19 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
20 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
21 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
22 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
23 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
24 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
25 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
26 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
27 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
28 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
29 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
30 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
31 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
32 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
33 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
34 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
35 TSG361 Tekstilde Moda Marka I Zorunlu 2 0 2
36 TSG362 Tekstilde Moda Marka II Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > EUT-SST4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT431 Araştırma Projesi I Zorunlu 4 2 9
2 EUT432 Araştırma Projesi II Zorunlu 4 2 9
8 . Dönem > EUT-SST5 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT433 Diploma Projesi Araştırmaları I Zorunlu 4 0 6
2 EUT434 Diploma Projesi Araştırmaları II Zorunlu 4 0 6
8 . Dönem > EUT-SST6 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT436 Tasarım Proje I Zorunlu 4 2 7
2 EUT438 Tasarım Proje II Zorunlu 4 2 7

^