Lisans Programları
Grafik - Güzel Sanatlar Fakültesi - Grafik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Grafik Bölümü, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu bünyesinde, 1957 yılında kurulup, eğitim ve öğretim hayatına başlayan ilk bölümler arasında yer almaktadır. 1982 yılında bölüm, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nun Marmara Üniversitesine geçmesiyle, eğitim öğretim programlarını bu kurumda devam ettirmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması ve M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Eğitim programları çağın getirdiği değişimlere ve yeni gereksinmelere paralel olarak geliştirilir. Grafik Bölümü Reklam Grafiği ve Serbest Grafik olmak üzere iki sanat dalından oluşur. Bölüm Programı, Reklam Grafiği, Ambalaj Grafiği, Yayın Grafiği Tasarımı, Serbest Grafik ve İllüstrasyon, Yazı – Tipografi, Bilgisayarla Tasarım, Özgün Baskıresim (gravür, litografi, serigrafi), Sinema – TV Grafiği, Fotoğraf gibi görsel iletişim konularına giren disiplinlerin yanı sıra, Türk Sanatı, Reklamcılık Bilgileri, Düşünce Tarihi ve Yabancı Dil gibi teorik derslerle de desteklenir. Reklam piyasasındaki güncelliğin bölümümüze yansıtılabilmesi için, kadrolu öğretim üyelerinin yanısıra, grafiğin çeşitli disiplinlerinde uzman kişiler de eğitim kadrosunda yer almaktadır. Program dört yıl, sekiz yarıyıldan oluşur. Birinci sınıflarda Temel Sanat Eğitim ve Yazı – Tipografi derslerinde öğrencilerin çeşitli malzeme ve tekniklerle şekillendirme olanaklarını denemeleri, buluş, kompozisyon ve anlatım yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. İkinci sınıfta Bilgisayarla Tasarım derslerinin yanısıra, çeşitli grafik şekillendirme ve uygulama teknikleri, teori ve pratik olarak işlenir. Üçüncü yılda seçmeli proje dersleri ile öğrencilerin kendi eğitimlerine uygun alanlarda, iş hayatındaki işleniş sırasına uygun olarak disiplinli ve planlı bir çalışma ile tasarım problemlerini tanımaları ve bunlara uygun çözümler üretmeleri sağlanır. Ayrıca teorik ve pratik olarak Grafik Üretim Teknikleri konularında enformatik çalışmalar yapılır. Dördüncü sınıfta öğrenciler gelişmiş proje kapsamları içinde tasarım problemlerine doğru ve hızlı çözüm üretmeleri ve bitmiş tasarımlarda doğru mesajlar vermenin yanısıra özgün kimlikler oluşturmaları yolunda yönlendirilirler. Dört yıllık eğitim her öğrencinin bağımsız olarak yapacağı bir diploma projesi ile biter. Özgün Baskı Resim, Yayın Grafiği, Semiyotik Tasarım, Reklam İllüstrasyonu, Serbest İllüstrasyon, Yazı Tasarımı, Tipografi Tasarımı, STV Grafiği, Fotoğraf dersleri 3ncü ve 4ncü sınıflarda seçmeli ders kapsamında bölüm öğrencilerinin yanısıra fakültenin diğer bölümlerine açık olarak sürdürülür. Bir düşüncenin görselleştirilebilmesi Reklam Grafiği, Serbest Grafik alanına giren çeşitli stüdyolarda ve bilgisayar, fotoğrafi ve özgünbaskı atölyelerinde yapılan çalışmalarla gerçekleştirilir. Bölüm en çok tercih edilen bölümler arasındadır. Bin’i aşan mezunumuz estetik ve işlevsel tasarımları ile Türk Grafik sanatının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Günümüzde de, en popüler mesleklerin başında gelen reklamcılık sektöründe olduğu kadar çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında sanat yönetmenliği yapan, yurtdışı tasarım bürolarında çalışan mezunlarımız bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları; ilgili tasarım alanlarında kamu veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Tasarım stüdyoları, basın yayın, TV ve multimedya alanlarında tasarımcı, sanat yönetmeni ve yaratıcı yönetmen olarak ya da serbest çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve KPDS, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ara ve yarıyıl sonu değerlendirme etkinlikleri ile başarı değerledirme ve ölçme notu belirlenir. Ara değerlendirme etkinliklerinin başarı notuna katkısı % 60, yarıyıl sonu değerlendirme etkinliklerinin başarı notuna katkısı ise % 40 'dır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Sema Ilgaz Temel, Program Başkanı. Tel: 0216 326 26 67 / 1718, e-posta: ilgaztemel@gmail.com. Arş. Gör. Ardan Ergüven, AKTS/DS Koordinatörü. Tel: 0216 326 26 67 / 1715, e-posta: ardanerguven@gmail.com
Bölüm Olanakları
Bölümde; Özgün baskıresim, bilgisayar ve fotoğraf atölyeleri bulunmaktadır. Bölüm Başkanlığı, Öğretim elemanları odaları ve derslikler Bölüm alanındadır. Bölüm Öğretim Elemanları aşağıda belirtilmiştir: Prof. Sema Ilgaz Temel (Bölüm Başkanı) Öğr. Gör. Cem Kara (Bölüm Başkan Yrd.) Yrd. Doç. Emin Koç Öğr. Gör. Savaş Çekiç Öğr. Gör. Mehmet Ali Müstecaplıoğlu Öğr. Gör. Yusuf Ziya Aygen Öğr. Gör. Didem Dayı Trek Arş. Gör. Deniz Dalman Arş. Gör. Ali Can Metin Arş. Gör. Ardan Ergüven
Program Çıktıları ^
1 Temel sanat, grafik tasarım ve genel kültüre ait temel formasyon bilgilerini kazanır.
2 Dikkat çeken, anlaşılabilir ve ikna edici görsel mesajlar yaratabilme yetisi kazanır.
3 Alana ait tarihsel bilgiyi öğrenir, güncel bilgiyi takip etme ve yorumlama yetisi kazanır.
4 davranma ve insiyatif kullanma yetisi kazanır.
5 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapma yetesi kazanır.
6 Tasarım problemlerini tanımlar, tasarımın işlevsel amaçları doğrultusunda teknik ve estetik öğeleri kullanarak çözüm önerileri geliştirir.
7 Mesleki, sosyal ve kültürel sorumluluk duygusu gelişir.
8 Kişisel özgün dil ve sözlü, yazılı iletişim becerileri geliştirir.
9 Tasarım disiplinin gerektirdiği teknik donanımı kullanabilme yetisi kazanır.
10 Sanat ve Tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun yetkinlik kazanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 GRF111 Yazı ve Kaligrafi I Zorunlu 2 2 3
3 GRF151 Grafik Tasarımda Fotoğraf I Zorunlu 1 2 2
4 GRF153 Bilgisayar Eğitimi I Zorunlu 1 2 2
5 GRF155 Eskiz ve Çizim Teknikleri Zorunlu 2 2 3
6 TME111 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 6 8 10
7 TME151 Genel Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 2
8 TME153 Uygarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 2
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 16 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 GRF112 Yazı ve Kaligrafi II Zorunlu 2 2 3
3 GRF152 Grafik Tasarımda Fotoğraf II Zorunlu 1 2 2
4 GRF154 Bilgisayar Eğitimi II Zorunlu 1 2 2
5 GRF156 Teknik Resim Zorunlu 2 2 3
6 TME112 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 6 8 10
7 TME152 Genel Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 2
8 TME154 Uygarlık Tarihi II Zorunlu 2 0 2
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 16 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GRF211 Tipografi I Zorunlu 2 2 3
2 GRF213 Grafik Resim I Zorunlu 2 2 3
3 GRF215 Grafik Şekillendirme I Zorunlu 2 2 3
4 GRF217 Sembol ve Anlam Yaratma I Zorunlu 2 2 3
5 GRF221 Grafik Tasarıma Giriş I Zorunlu 3 2 8
6 GRF223 İllüstrasyona Giriş I Zorunlu 2 2 3
7 GRF225 Grafikte Özgün Baskıresim I Zorunlu 2 2 3
8 GRF-SA1 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 1 Seçmeli 0 4 2
9 GRF-SK1 Seçimlik Kültür Dersi - 1 Seçmeli 2 0 2
Toplam 17 18 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GRF212 Tipografi II Zorunlu 2 2 3
2 GRF214 Grafik Resim II Zorunlu 2 2 3
3 GRF216 Grafik Şekillendirme II Zorunlu 2 2 3
4 GRF218 Sembol ve Anlam Yaratma II Zorunlu 2 2 3
5 GRF222 Grafik Tasarıma Giriş II Zorunlu 3 2 8
6 GRF224 İllüstrasyona Giriş II Zorunlu 2 2 3
7 GRF226 Grafikte Özgün Baskıresim II Zorunlu 2 2 3
8 GRF-SA2 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 2 Seçmeli 0 4 2
9 GRF-SK2 Seçimlik Kültür Dersi - 2 Seçmeli 2 0 2
Toplam 17 18 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GRF300 Staj I Zorunlu 0 0 3
2 GRF311 Grafik Tasarım I Zorunlu 4 4 7
3 GRF351 Grafik Üretim Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
4 GRF353 Grafik Sanatlar Tarihi I Zorunlu 2 0 2
5 GRF355 Reklamcılık Bilgileri I Zorunlu 2 0 2
6 GRF357 Medya Analizi I Zorunlu 2 0 2
7 GRF-SA3 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 3 Seçmeli 0 4 2
8 GRF-SK3 Seçimlik Kültür Dersi - 3 Seçmeli 2 0 2
9 GRF-SST1,2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1-2 Seçmeli 6 2 8
Toplam 20 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GRF312 Grafik Tasarım II Zorunlu 4 4 10
2 GRF352 Grafik Üretim Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
3 GRF354 Grafik Sanatlar Tarihi II Zorunlu 2 0 2
4 GRF356 Reklamcılık Bilgileri II Zorunlu 2 0 2
5 GRF358 Medya Analizi II Zorunlu 2 0 2
6 GRF-SA4 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 4 Seçmeli 0 4 2
7 GRF-SK4 Seçimlik Kültür Dersi - 4 Seçmeli 2 0 2
8 GRF-SST3,4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 3-4 Seçmeli 6 2 8
Toplam 20 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GRF400 Staj II Zorunlu 0 0 3
2 GRF411 Grafik Tasarım III Zorunlu 4 4 13
3 GRF449 İletişim Kuramları Zorunlu 2 0 2
4 GRF-SST5,6,7 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5-6-7 Seçmeli 9 2 12
Toplam 15 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GRF412 Grafik Tasarım IV Zorunlu 6 4 18
2 GRF-SST8,9,10 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 8-9-10 Seçmeli 9 2 12
Toplam 15 6 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > GRF-SA1 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
2 GRF291 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
3 GRF292 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
4 GRF295 Grafik Bilgisayar Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
5 GRF296 Grafik Bilgisayar Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 GRF391 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
7 GRF392 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
8 GRF395 Grafik Bilgisayar Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
9 GRF396 Grafik Bilgisayar Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
10 HYL291 Desen Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
11 HYL292 Desen Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
12 HYL391 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
13 HYL392 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
14 RES283 Duvar Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
15 RES284 Duvar Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
16 RES285 Malzeme Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
17 RES286 Malzeme Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
18 RES293 Modelden Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
19 RES294 Modelden Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
20 RES383 Duvar Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
21 RES384 Duvar Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
22 RES385 Malzeme Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
23 RES386 Malzeme Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
24 TME291 Serigrafi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
25 TME292 Serigrafi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
26 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
27 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
28 TME391 Serigrafi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
29 TME392 Serigrafi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
30 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
31 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
32 TSB291 Baskı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
33 TSB292 Baskı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 . Dönem > GRF-SK1 Seçimlik Kültür Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTT271 Minyatür Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 GTT371 Cild Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 GTT372 Hat Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
4 GTT373 Kalem İşi Üslupları I Zorunlu 2 0 2
5 GTT374 Kalem İşi Üslupları II Zorunlu 2 0 2
6 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
7 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
8 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
9 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
10 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
11 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
12 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
14 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
15 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
16 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
17 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
18 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
19 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
21 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
22 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
23 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
24 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
25 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
26 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
27 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
28 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
29 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
30 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
31 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
32 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
33 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
34 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
35 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
36 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
37 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
38 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
39 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
40 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
41 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
42 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
43 TSG361 Tekstilde Moda Marka I Zorunlu 2 0 2
44 TSG362 Tekstilde Moda Marka II Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > GRF-SA2 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
2 GRF291 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
3 GRF292 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
4 GRF295 Grafik Bilgisayar Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
5 GRF296 Grafik Bilgisayar Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 GRF391 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
7 GRF392 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
8 GRF395 Grafik Bilgisayar Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
9 GRF396 Grafik Bilgisayar Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
10 HYL291 Desen Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
11 HYL292 Desen Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
12 HYL391 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
13 HYL392 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
14 RES283 Duvar Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
15 RES284 Duvar Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
16 RES285 Malzeme Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
17 RES286 Malzeme Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
18 RES293 Modelden Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
19 RES294 Modelden Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
20 RES383 Duvar Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
21 RES384 Duvar Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
22 RES385 Malzeme Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
23 RES386 Malzeme Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
24 TME291 Serigrafi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
25 TME292 Serigrafi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
26 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
27 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
28 TME391 Serigrafi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
29 TME392 Serigrafi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
30 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
31 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
32 TSB291 Baskı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
33 TSB292 Baskı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
4 . Dönem > GRF-SK2 Seçimlik Kültür Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTT271 Minyatür Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 GTT371 Cild Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 GTT372 Hat Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
4 GTT373 Kalem İşi Üslupları I Zorunlu 2 0 2
5 GTT374 Kalem İşi Üslupları II Zorunlu 2 0 2
6 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
7 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
8 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
9 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
10 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
11 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
12 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
14 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
15 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
16 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
17 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
18 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
19 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
21 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
22 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
23 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
24 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
25 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
26 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
27 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
28 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
29 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
30 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
31 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
32 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
33 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
34 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
35 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
36 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
37 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
38 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
39 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
40 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
41 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
42 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
43 TSG361 Tekstilde Moda Marka I Zorunlu 2 0 2
44 TSG362 Tekstilde Moda Marka II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > GRF-SA3 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
2 GRF291 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
3 GRF292 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
4 GRF295 Grafik Bilgisayar Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
5 GRF296 Grafik Bilgisayar Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 GRF391 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
7 GRF392 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
8 GRF395 Grafik Bilgisayar Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
9 GRF396 Grafik Bilgisayar Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
10 HYL291 Desen Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
11 HYL292 Desen Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
12 HYL391 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
13 HYL392 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
14 RES283 Duvar Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
15 RES284 Duvar Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
16 RES285 Malzeme Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
17 RES286 Malzeme Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
18 RES293 Modelden Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
19 RES294 Modelden Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
20 RES383 Duvar Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
21 RES384 Duvar Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
22 RES385 Malzeme Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
23 RES386 Malzeme Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
24 TME291 Serigrafi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
25 TME292 Serigrafi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
26 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
27 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
28 TME391 Serigrafi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
29 TME392 Serigrafi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
30 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
31 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
32 TSB291 Baskı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
33 TSB292 Baskı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 . Dönem > GRF-SK3 Seçimlik Kültür Dersi - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTT271 Minyatür Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 GTT371 Cild Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 GTT372 Hat Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
4 GTT373 Kalem İşi Üslupları I Zorunlu 2 0 2
5 GTT374 Kalem İşi Üslupları II Zorunlu 2 0 2
6 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
7 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
8 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
9 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
10 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
11 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
12 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
14 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
15 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
16 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
17 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
18 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
19 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
21 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
22 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
23 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
24 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
25 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
26 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
27 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
28 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
29 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
30 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
31 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
32 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
33 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
34 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
35 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
36 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
37 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
38 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
39 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
40 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
41 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
42 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
43 TSG361 Tekstilde Moda Marka I Zorunlu 2 0 2
44 TSG362 Tekstilde Moda Marka II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > GRF-SST1,2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GRF331 Süreli Yayın Grafiği I Zorunlu 3 2 4
2 GRF332 Süreli Yayın Grafiği II Zorunlu 3 2 4
3 GRF333 İleri Tipografi I Zorunlu 3 2 4
4 GRF334 İleri Tipografi II Zorunlu 3 2 4
5 GRF335 Grafikte Özgün Baskıresim III Zorunlu 3 2 4
6 GRF336 Grafikte Özgün Baskıresim IV Zorunlu 3 2 4
7 GRF337 İllüstrasyon I Zorunlu 3 2 4
8 GRF338 İllüstrasyon II Zorunlu 3 2 4
9 GRF341 Tanıtım Fotoğrafçılığı I Zorunlu 3 2 4
10 GRF342 Tanıtım Fotoğrafçılığı II Zorunlu 3 2 4
11 GRF343 Web Tasarımı I Zorunlu 3 2 4
12 GRF344 Web Tasarımı II Zorunlu 3 2 4
13 GRF441 Ambalaj Tasarımı I Zorunlu 3 2 4
14 GRF442 Ambalaj Tasarımı II Zorunlu 3 2 4
15 GRF443 STV Grafiği I Zorunlu 3 2 4
16 GRF444 STV Grafiği II Zorunlu 3 2 4
17 GRF445 Çevre Grafiği I Zorunlu 3 2 4
18 GRF446 Çevre Grafiği II Zorunlu 3 2 4
19 GRF447 Multimedya Tasarımı I Zorunlu 3 2 4
20 GRF448 Multimedya Tasarımı II Zorunlu 3 2 4
21 GRF451 Video Yapım I Zorunlu 3 2 4
22 GRF452 Video Yapım II Zorunlu 3 2 4
23 GRF453 Çocuk Kitapları İllüstrasyonu I Zorunlu 3 2 4
24 GRF454 Çocuk Kitapları İllüstrasyonu II Zorunlu 3 2 4
6 . Dönem > GRF-SA4 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
2 GRF291 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
3 GRF292 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
4 GRF295 Grafik Bilgisayar Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
5 GRF296 Grafik Bilgisayar Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 GRF391 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
7 GRF392 Grafik Özgün Baskıresim Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
8 GRF395 Grafik Bilgisayar Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
9 GRF396 Grafik Bilgisayar Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
10 HYL291 Desen Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
11 HYL292 Desen Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
12 HYL391 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
13 HYL392 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
14 RES283 Duvar Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
15 RES284 Duvar Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
16 RES285 Malzeme Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
17 RES286 Malzeme Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
18 RES293 Modelden Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
19 RES294 Modelden Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
20 RES383 Duvar Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
21 RES384 Duvar Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
22 RES385 Malzeme Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
23 RES386 Malzeme Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
24 TME291 Serigrafi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
25 TME292 Serigrafi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
26 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
27 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
28 TME391 Serigrafi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
29 TME392 Serigrafi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
30 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
31 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
32 TSB291 Baskı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
33 TSB292 Baskı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 . Dönem > GRF-SK4 Seçimlik Kültür Dersi - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTT271 Minyatür Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 GTT371 Cild Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 GTT372 Hat Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
4 GTT373 Kalem İşi Üslupları I Zorunlu 2 0 2
5 GTT374 Kalem İşi Üslupları II Zorunlu 2 0 2
6 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
7 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
8 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
9 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
10 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
11 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
12 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
14 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
15 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
16 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
17 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
18 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
19 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
21 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
22 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
23 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
24 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
25 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
26 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
27 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
28 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
29 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
30 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
31 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
32 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
33 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
34 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
35 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
36 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
37 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
38 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
39 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
40 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
41 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
42 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
43 TSG361 Tekstilde Moda Marka I Zorunlu 2 0 2
44 TSG362 Tekstilde Moda Marka II Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > GRF-SST3,4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GRF331 Süreli Yayın Grafiği I Zorunlu 3 2 4
2 GRF332 Süreli Yayın Grafiği II Zorunlu 3 2 4
3 GRF333 İleri Tipografi I Zorunlu 3 2 4
4 GRF334 İleri Tipografi II Zorunlu 3 2 4
5 GRF335 Grafikte Özgün Baskıresim III Zorunlu 3 2 4
6 GRF336 Grafikte Özgün Baskıresim IV Zorunlu 3 2 4
7 GRF337 İllüstrasyon I Zorunlu 3 2 4
8 GRF338 İllüstrasyon II Zorunlu 3 2 4
9 GRF341 Tanıtım Fotoğrafçılığı I Zorunlu 3 2 4
10 GRF342 Tanıtım Fotoğrafçılığı II Zorunlu 3 2 4
11 GRF343 Web Tasarımı I Zorunlu 3 2 4
12 GRF344 Web Tasarımı II Zorunlu 3 2 4
13 GRF441 Ambalaj Tasarımı I Zorunlu 3 2 4
14 GRF442 Ambalaj Tasarımı II Zorunlu 3 2 4
15 GRF443 STV Grafiği I Zorunlu 3 2 4
16 GRF444 STV Grafiği II Zorunlu 3 2 4
17 GRF445 Çevre Grafiği I Zorunlu 3 2 4
18 GRF446 Çevre Grafiği II Zorunlu 3 2 4
19 GRF447 Multimedya Tasarımı I Zorunlu 3 2 4
20 GRF448 Multimedya Tasarımı II Zorunlu 3 2 4
21 GRF451 Video Yapım I Zorunlu 3 2 4
22 GRF452 Video Yapım II Zorunlu 3 2 4
23 GRF453 Çocuk Kitapları İllüstrasyonu I Zorunlu 3 2 4
24 GRF454 Çocuk Kitapları İllüstrasyonu II Zorunlu 3 2 4
7 . Dönem > GRF-SST5,6,7 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GRF331 Süreli Yayın Grafiği I Zorunlu 3 2 4
2 GRF332 Süreli Yayın Grafiği II Zorunlu 3 2 4
3 GRF333 İleri Tipografi I Zorunlu 3 2 4
4 GRF334 İleri Tipografi II Zorunlu 3 2 4
5 GRF335 Grafikte Özgün Baskıresim III Zorunlu 3 2 4
6 GRF336 Grafikte Özgün Baskıresim IV Zorunlu 3 2 4
7 GRF337 İllüstrasyon I Zorunlu 3 2 4
8 GRF338 İllüstrasyon II Zorunlu 3 2 4
9 GRF341 Tanıtım Fotoğrafçılığı I Zorunlu 3 2 4
10 GRF342 Tanıtım Fotoğrafçılığı II Zorunlu 3 2 4
11 GRF343 Web Tasarımı I Zorunlu 3 2 4
12 GRF344 Web Tasarımı II Zorunlu 3 2 4
13 GRF441 Ambalaj Tasarımı I Zorunlu 3 2 4
14 GRF442 Ambalaj Tasarımı II Zorunlu 3 2 4
15 GRF443 STV Grafiği I Zorunlu 3 2 4
16 GRF444 STV Grafiği II Zorunlu 3 2 4
17 GRF445 Çevre Grafiği I Zorunlu 3 2 4
18 GRF446 Çevre Grafiği II Zorunlu 3 2 4
19 GRF447 Multimedya Tasarımı I Zorunlu 3 2 4
20 GRF448 Multimedya Tasarımı II Zorunlu 3 2 4
21 GRF451 Video Yapım I Zorunlu 3 2 4
22 GRF452 Video Yapım II Zorunlu 3 2 4
23 GRF453 Çocuk Kitapları İllüstrasyonu I Zorunlu 3 2 4
24 GRF454 Çocuk Kitapları İllüstrasyonu II Zorunlu 3 2 4
8 . Dönem > GRF-SST8,9,10 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 8-9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GRF331 Süreli Yayın Grafiği I Zorunlu 3 2 4
2 GRF332 Süreli Yayın Grafiği II Zorunlu 3 2 4
3 GRF333 İleri Tipografi I Zorunlu 3 2 4
4 GRF334 İleri Tipografi II Zorunlu 3 2 4
5 GRF335 Grafikte Özgün Baskıresim III Zorunlu 3 2 4
6 GRF336 Grafikte Özgün Baskıresim IV Zorunlu 3 2 4
7 GRF337 İllüstrasyon I Zorunlu 3