Lisans Programları
Heykel - Güzel Sanatlar Fakültesi - Heykel
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Heykel Bölümü 1983-1984 yılında kurulmuştur. Eğitimine Sinema TV ile birlikte Haydarpaşa Kampüsünde başlamıştır. 1992 yılı yaz döneminde Acıbadem Kampüsü'nde bahçe katında yapılan yeni mekan düzenlemeleri ile eğitimine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Heykel Bölümü, sorgulayıcı, yaratıcı kimlikleriyle kendilerini ifade edebilecek teknik ve düşünsel donanıma sahip heykeltıraşlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimin ilk yılında formları doğru görebilmeyi, yapısal ve oransal ilişkilerini çözümleyebilmeyi, ışık-gölge ve doku farklılıklarının yarattığı etkiyi kullanabilmeyi amaçlayan uygulamalar yapılmaktadır. Üçüncü yarıyıl ile birlikte ahşap, taş, metal, terracotta ve takı derslerinde bu bilgiler farklı malzeme ve tekniklerle kullanılmaktadır. Yedinci ve sekizinci yarıyılda sanat yapıtının mekanla kurduğu ilişkiyi biçimsel ve düşünsel olarak sorgulayan öğrenciler, iç-dış mekanlara her türlü anlatım dili, malzeme ve tekniğin kullanıldığı projeler oluşturmaktadır. Kuramsal dersler, konferans ve workshoplarla beslenen program, seçilen bir alana yapılan uygulamanın değerlendirilmesiyle sonlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları; ilgili Sanat Alanlarında kamu veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler.Ayrıca sanatçı olarak, atölye sistemi ile sanatlarını icra edebilirler veya Danışman olarak Ekspertiz konularında görev alabilirler. Tüm müzelerde ve Restorasyon ile ilgili alanlarda çalışabilirler, danışmanlık yapabilirler. Kamusal alanlarda düzenleme ve proje yöneticiliği yapabilirler Lisans yeterliliği yanı sıra Pedagojik Formasyon programını tamamlamaları koşuluyla KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından öğretmen olarak atanabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Uygulamalı derslerde %80 oranında derse devam zorunluluğu bulunmaktadır. Her dönemde bir kez Vize sınavı ve bir kez Final Sınavı yapılır. Vize notu, yıl sonu başarı notunun %60'ını oluşturur. Dönem sonunda yapılan final sınavı ve/veya final ödev uygulaması ise yıl sonu başarı notunun %40'ını oluşturur. 100 üzerinden hesaplanmış başarı notu, doğrudan dönüştürme yöntemiyle 4'lük sisteme ve harflere dönüştürülür. İkinci yıl sonunda ortalamalar 1.80'in altında kalırsa öğrenci üst sınıftan ders alamaz ve ortalamasını yükseltmesi için daha önceden DC ve DD ile geçmiş olduğu dersleri yeniden alır. Mezun olmak için ortalamanın 2.00'nin üzerinde olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof.Nilay Kan Büyükişliyen AKTS Koordinatörü: Arş.Gör. Lale Altunel, Arş.Gör.Dr.Alaattin Kirazcı Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Telf.: 0216 326 26 67 /1904,1913, 1908,1907
Bölüm Olanakları
Bölümde; Takı, Ahşap, Heykel Tasarım, Terracotta, Taş, Metal ve Kil Atölyeleri bulunmaktadır. Bölüm Başkanlığı ve Öğretim elemanları odası ile derslikler Bölüm alanındadır. Bölüm Öğretim Elemanları görevli oldukları atölyelere göre aşağıda belirtilmiştir: Prof.Dr. Nilay Kan Büyükişliyen (Bölüm Başkanı) Heykelde Kompozisyon,Kentsel Doğal Çevreye Müdahale Prof.Dr.Nilüfer Ergin Heykelde Form Çözümleme ve , Uygulamalar, Doğadan Etüdler, Heykel ve Çevre Artistik Anatomi dersleri Prof. Dr. Tülay Baytuğ Metal Atölyesi Doç. Şeyma Üstüner Uzunöz Takı Atölyesi Yrd.Doç.Ümit Öztürk Heykelde Kompozisyon,Kentsel Doğal Çevreye Müdahale , Polyester ve Metal Döküm Teknikleri dersleri Yrd.Doç. Nurettin Bektaş Heykelde Form Çözümleme ve , Uygulamalar, Doğadan Etüdler Ybn. Uzm. Ziyatin Nuriev Taş Atölyesi Öğr. Gör. Füsun Salor Terracotta Atölyesi Öğr.Gör. Hakan Uzuner Taş Atölyesi Öğr.Gör.Bihrat Mavitan Heykel Tasarım Atölyesi Öğr. Gör. Kemal Tufan Ahşap Atölyesi Öğr. Gör. Funda Doruker Ahşap Atölyesi Öğr.Gör. Burak Bedenlier Metal Atölyesi ve Desen Atölyesi Öğr.Gör. Hikmet Başaytaç Görsel Anlatım Teknikleri Arş.Gör.Alaattin Kirazcı Heykel Tasarım Atölyesi Arş. Gör. Lale Altunel Heykelde Form Çözümleme ve Uygulamalar, Doğadan Etüdler Artistik Anatomi, Takı Atölyesi Arş. Gör. Uğur Tankut Heykelde Form Çözümleme ve Uygulamalar, Desen dersi
Program Çıktıları ^
1 Temel sanat eğitimi ile ilgili bilgilere sahip olur.
2 Türk ve dünya heykel sanatı tarihine ilişkin bilgi birikimine sahip olur
3 Heykel sanatı ile ilgili kuramsal ve teknik bilgiye sahip olur.
4 Heykel sanatı üzerine görme, algılama ve yorum yapabilme becerilerine sahip olabilir ve gerektiğinde kullanabilir.
5 Tasarlama ve uygulama becerisini kullanabilir.
6 Sanatla ilgili teknik problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahip olur.
7 Doğayı ve çevresini yorumlayabilir ve heykel sanatına uygulayabilir.
8 Özgün yapıtlarla kendini ifade edebilir.
9 Disiplinler arası çalışma yapabilir.
10 Sanat içerikli teknik ve görsel projeleri uygulayabilir.
11 Ekip projelerinde kendi mesleği ile ilgili konuyu başarı ile yürütebilir.
12 Yaratıcı kimliğini geliştirerek sürekli öğrenme ve yenilenme donanımı ile mesleğini yaşamboyu sürdürebilir.
13 Heykelin mekanla kurduğu ilişkiyi sorgulama bilgisine sahip olur.
14 Kapalı ve açık alanlarda mesleki bilgisini uygulayabilir.
15 Genel kültür ve sanat alanı ile ilgili bilgileri kullanabilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 HYL111 Heykelde Form Çözümleme ve Uygulamaları I Zorunlu 5 4 7
3 HYL113 Desen I Zorunlu 2 2 3
4 TME111 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 6 8 10
5 TME151 Genel Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 2
6 TME153 Uygarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 2
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 23 14 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 HYL112 Heykelde Form Çözümleme ve Uygulamaları II Zorunlu 3 4 5
3 HYL114 Desen II Zorunlu 2 2 3
4 HYL152 Artistik Anatomi I Zorunlu 2 0 2
5 TME112 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 6 8 10
6 TME152 Genel Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 2
7 TME154 Uygarlık Tarihi II Zorunlu 2 0 2
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 23 14 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HYL211 Heykelde Form Çözümleme ve Uygulamaları III Zorunlu 4 4 8
2 HYL213 Doğadan Etüdler I Zorunlu 4 4 7
3 HYL251 Artistik Anatomi II Zorunlu 2 0 2
4 HYL-SA1 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 1 Seçmeli 0 4 2
5 HYL-SK1 Seçimlik Kültür Dersi - 1 Seçmeli 2 0 2
6 HYL-SST1 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1 Seçmeli 4 4 7
7 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 16 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HYL212 Heykelde Form Çözümleme ve Uygulamaları IV Zorunlu 3 4 7
2 HYL214 Doğadan Etüdler II Zorunlu 3 4 6
3 HYL252 Görsel Anlatım Teknikleri Zorunlu 2 0 2
4 HYL254 Heykel ve Çevre I Zorunlu 2 0 2
5 HYL-SA2 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 2 Seçmeli 0 4 2
6 HYL-SK2 Seçimlik Kültür Dersi - 2 Seçmeli 2 0 2
7 HYL-SST2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 2 Seçmeli 4 4 7
8 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 16 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HYL300 Staj I Zorunlu 0 0 3
2 HYL311 Heykelde Kompozisyon I Zorunlu 4 8 9
3 HYL351 Sanat Yapıtını Çözümleme Yöntemleri I Zorunlu 2 0 2
4 HYL355 Heykel ve Çevre II Zorunlu 2 0 2
5 HYL-SA3 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 3 Seçmeli 0 4 2
6 HYL-SK3 Seçimlik Kültür Dersi - 3 Seçmeli 2 0 2
7 HYL-SST3 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 3 Seçmeli 4 8 8
8 HYL-ST1 Seçimlik Teknoloji Dersi - 1 Seçmeli 2 0 2
Toplam 16 20 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HYL312 Heykelde Kompozisyon II Zorunlu 4 8 10
2 HYL352 Sanat Yapıtını Çözümleme Yöntemleri II Zorunlu 2 0 2
3 HYL-SA4 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 4 Seçmeli 0 4 2
4 HYL-SK4,5 Seçimlik Kültür Dersi - 4-5 Seçmeli 4 0 4
5 HYL-SST4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 4 Seçmeli 4 8 10
6 HYL-ST2 Seçimlik Teknoloji Dersi - 2 Seçmeli 2 0 2
Toplam 16 20 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HYL400 Staj II Zorunlu 0 0 3
2 HYL411 Proje Tasarım I Zorunlu 4 12 12
3 HYL-SST5 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5 Seçmeli 4 12 15
Toplam 8 24 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HYL412 Proje Tasarım II Zorunlu 4 12 15
2 HYL-SST6 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 6 Seçmeli 4 12 15
Toplam 8 24 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > HYL-SA1 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
2 EUT391 Endüstri Tasarımı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
3 EUT392 Endüstri Tasarımı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
4 HYL291 Desen Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
5 HYL292 Desen Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 HYL391 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
7 HYL392 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
8 RES281 Resim Sanatı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
9 RES282 Resim Sanatı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
10 RES283 Duvar Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
11 RES284 Duvar Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
12 RES285 Malzeme Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
13 RES286 Malzeme Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
14 RES291 Özgün Baskı Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
15 RES292 Özgün Baskı Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
16 RES293 Modelden Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
17 RES294 Modelden Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
18 RES381 Resim Sanatı Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
19 RES382 Resim Sanatı Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
20 RES383 Duvar Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
21 RES384 Duvar Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
22 RES385 Malzeme Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
23 RES386 Malzeme Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
24 TME291 Serigrafi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
25 TME292 Serigrafi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
26 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
27 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
28 TME391 Serigrafi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
29 TME392 Serigrafi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
30 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
31 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
32 TS291 El Sanatları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
33 TS292 El Sanatları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
34 TS293 Doğal Boya Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
35 TS294 Doğal Boya Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
36 TSB291 Baskı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
37 TSB292 Baskı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
38 TSD291 Dokuma Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
39 TSD292 Dokuma Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
40 TSG291 Giyim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
41 TSG292 Giyim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 . Dönem > HYL-SK1 Seçimlik Kültür Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH261 Geleneksel Tekstillerde Motif I Zorunlu 2 0 2
2 GTH262 Geleneksel Tekstillerde Motif II Zorunlu 2 0 2
3 GTH263 Geleneksel Tekstillerde Kurgu I Zorunlu 2 0 2
4 GTH264 Geleneksel Tekstillerde Kurgu II Zorunlu 2 0 2
5 GTT271 Minyatür Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
6 GTT272 Tezhip Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
7 GTT273 Mekanda Kalem İşi Tarihi I Zorunlu 2 0 2
8 GTT274 Mekanda Kalem İşi Tarihi II Zorunlu 2 0 2
9 GTT275 Selçuklularda Ahşap Sedef İşleri Tarihi I Zorunlu 2 0 2
10 GTT276 Selçuklularda Ahşap Sedef İşleri Tarihi II Zorunlu 2 0 2
11 GTT371 Cild Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
12 GTT372 Hat Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
13 GTT373 Kalem İşi Üslupları I Zorunlu 2 0 2
14 GTT374 Kalem İşi Üslupları II Zorunlu 2 0 2
15 GTT375 Osmanlılarda Ahşap Sedef İşleri Tarihi I Zorunlu 2 0 2
16 GTT376 Osmanlılarda Ahşap Sedef İşleri Tarihi II Zorunlu 2 0 2
17 HYL371 Sanat Eserlerinin Kültürel Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 2
18 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
19 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
20 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
21 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
22 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
23 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
24 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
25 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
26 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
27 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
28 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
29 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
30 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
31 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
32 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
33 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
34 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
35 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
36 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
37 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
38 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
39 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
40 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
41 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
42 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
43 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
44 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
45 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
46 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
47 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
48 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
49 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
50 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
51 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
52 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
53 TSG361 Tekstilde Moda Marka I Zorunlu 2 0 2
54 TSG362 Tekstilde Moda Marka II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > HYL-SST1 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HYL231 Metal Heykel I Zorunlu 4 4 7
2 HYL233 Taş Heykel I Zorunlu 4 4 7
3 HYL235 Ahşap Heykel I Zorunlu 4 4 7
4 HYL237 Takı Tasarımı I Zorunlu 4 4 7
5 HYL241 Heykel Tasarım I Zorunlu 4 4 7
6 HYL243 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları I Zorunlu 4 4 7
4 . Dönem > HYL-SA2 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
2 EUT391 Endüstri Tasarımı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
3 EUT392 Endüstri Tasarımı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
4 HYL291 Desen Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
5 HYL292 Desen Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 HYL391 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
7 HYL392 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
8 RES281 Resim Sanatı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
9 RES282 Resim Sanatı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
10 RES283 Duvar Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
11 RES284 Duvar Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
12 RES285 Malzeme Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
13 RES286 Malzeme Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
14 RES291 Özgün Baskı Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
15 RES292 Özgün Baskı Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
16 RES293 Modelden Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
17 RES294 Modelden Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
18 RES381 Resim Sanatı Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
19 RES382 Resim Sanatı Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
20 RES383 Duvar Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
21 RES384 Duvar Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
22 RES385 Malzeme Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
23 RES386 Malzeme Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
24 TME291 Serigrafi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
25 TME292 Serigrafi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
26 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
27 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
28 TME391 Serigrafi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
29 TME392 Serigrafi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
30 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
31 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
32 TS291 El Sanatları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
33 TS292 El Sanatları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
34 TS293 Doğal Boya Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
35 TS294 Doğal Boya Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
36 TSB291 Baskı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
37 TSB292 Baskı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
38 TSD291 Dokuma Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
39 TSD292 Dokuma Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
40 TSG291 Giyim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
41 TSG292 Giyim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
4 . Dönem > HYL-SK2 Seçimlik Kültür Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH261 Geleneksel Tekstillerde Motif I Zorunlu 2 0 2
2 GTH262 Geleneksel Tekstillerde Motif II Zorunlu 2 0 2
3 GTH263 Geleneksel Tekstillerde Kurgu I Zorunlu 2 0 2
4 GTH264 Geleneksel Tekstillerde Kurgu II Zorunlu 2 0 2
5 GTT271 Minyatür Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
6 GTT272 Tezhip Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
7 GTT273 Mekanda Kalem İşi Tarihi I Zorunlu 2 0 2
8 GTT274 Mekanda Kalem İşi Tarihi II Zorunlu 2 0 2
9 GTT275 Selçuklularda Ahşap Sedef İşleri Tarihi I Zorunlu 2 0 2
10 GTT276 Selçuklularda Ahşap Sedef İşleri Tarihi II Zorunlu 2 0 2
11 GTT371 Cild Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
12 GTT372 Hat Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
13 GTT373 Kalem İşi Üslupları I Zorunlu 2 0 2
14 GTT374 Kalem İşi Üslupları II Zorunlu 2 0 2
15 GTT375 Osmanlılarda Ahşap Sedef İşleri Tarihi I Zorunlu 2 0 2
16 GTT376 Osmanlılarda Ahşap Sedef İşleri Tarihi II Zorunlu 2 0 2
17 HYL371 Sanat Eserlerinin Kültürel Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 2
18 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
19 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
20 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
21 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
22 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
23 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
24 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
25 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
26 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
27 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
28 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
29 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
30 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
31 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
32 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
33 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
34 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
35 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
36 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
37 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
38 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
39 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
40 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
41 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
42 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
43 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
44 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
45 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
46 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
47 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
48 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
49 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
50 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
51 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
52 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
53 TSG361 Tekstilde Moda Marka I Zorunlu 2 0 2
54 TSG362 Tekstilde Moda Marka II Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > HYL-SST2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HYL232 Metal Heykel II Zorunlu 4 4 7
2 HYL234 Taş Heykel II Zorunlu 4 4 7
3 HYL236 Ahşap Heykel II Zorunlu 4 4 7
4 HYL238 Takı Tasarımı II Zorunlu 4 4 7
5 HYL242 Heykel Tasarım II Zorunlu 4 4 7
6 HYL244 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları II Zorunlu 4 4 7
5 . Dönem > HYL-SA3 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
2 EUT391 Endüstri Tasarımı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
3 EUT392 Endüstri Tasarımı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
4 HYL291 Desen Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
5 HYL292 Desen Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 HYL391 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
7 HYL392 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
8 RES281 Resim Sanatı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
9 RES282 Resim Sanatı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
10 RES283 Duvar Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
11 RES284 Duvar Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
12 RES285 Malzeme Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
13 RES286 Malzeme Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
14 RES291 Özgün Baskı Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
15 RES292 Özgün Baskı Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
16 RES293 Modelden Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
17 RES294 Modelden Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
18 RES381 Resim Sanatı Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
19 RES382 Resim Sanatı Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
20 RES383 Duvar Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
21 RES384 Duvar Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
22 RES385 Malzeme Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
23 RES386 Malzeme Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
24 TME291 Serigrafi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
25 TME292 Serigrafi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
26 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
27 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
28 TME391 Serigrafi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
29 TME392 Serigrafi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
30 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
31 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
32 TS291 El Sanatları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
33 TS292 El Sanatları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
34 TS293 Doğal Boya Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
35 TS294 Doğal Boya Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
36 TSB291 Baskı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
37 TSB292 Baskı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
38 TSD291 Dokuma Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
39 TSD292 Dokuma Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
40 TSG291 Giyim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
41 TSG292 Giyim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 . Dönem > HYL-SK3 Seçimlik Kültür Dersi - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH261 Geleneksel Tekstillerde Motif I Zorunlu 2 0 2
2 GTH262 Geleneksel Tekstillerde Motif II Zorunlu 2 0 2
3 GTH263 Geleneksel Tekstillerde Kurgu I Zorunlu 2 0 2
4 GTH264 Geleneksel Tekstillerde Kurgu II Zorunlu 2 0 2
5 GTT271 Minyatür Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
6 GTT272 Tezhip Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
7 GTT273 Mekanda Kalem İşi Tarihi I Zorunlu 2 0 2
8 GTT274 Mekanda Kalem İşi Tarihi II Zorunlu 2 0 2
9 GTT275 Selçuklularda Ahşap Sedef İşleri Tarihi I Zorunlu 2 0 2
10 GTT276 Selçuklularda Ahşap Sedef İşleri Tarihi II Zorunlu 2 0 2
11 GTT371 Cild Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
12 GTT372 Hat Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
13 GTT373 Kalem İşi Üslupları I Zorunlu 2 0 2
14 GTT374 Kalem İşi Üslupları II Zorunlu 2 0 2
15 GTT375 Osmanlılarda Ahşap Sedef İşleri Tarihi I Zorunlu 2 0 2
16 GTT376 Osmanlılarda Ahşap Sedef İşleri Tarihi II Zorunlu 2 0 2
17 HYL371 Sanat Eserlerinin Kültürel Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 2
18 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
19 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
20 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
21 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
22 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
23 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
24 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
25 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
26 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
27 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
28 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
29 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
30 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
31 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
32 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
33 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
34 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
35 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
36 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
37 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
38 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
39 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
40 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
41 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
42 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
43 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
44 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
45 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
46 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
47 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
48 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
49 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
50 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
51 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
52 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
53 TSG361 Tekstilde Moda Marka I Zorunlu 2 0 2
54 TSG362 Tekstilde Moda Marka II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > HYL-SST3 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HYL331 Metal Heykel III Zorunlu 4 8 8
2 HYL333 Taş Heykel III Zorunlu 4 8 8
3 HYL335 Ahşap Heykel III Zorunlu 4 8 8
4 HYL337 Takı Tasarımı III Zorunlu 4 8 8
5 HYL341 Heykel Tasarım III Zorunlu 4 8 8
6 HYL343 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları III Zorunlu 4 8 8
7 HYL345 Döküm Heykel I Zorunlu 4 8 8
5 . Dönem > HYL-ST1 Seçimlik Teknoloji Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HYL361 Metal Döküm Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
2 HYL362 Metal Döküm Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
3 HYL363 Polyester Döküm Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
4 HYL364 Polyester Döküm Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
5 HYL365 Dijital Ortamda Üç Boyutlu Tasarım Zorunlu 2 0 2
6 IM263 Tasarımda İnsan Faktörü Zorunlu 2 0 2
7 SR363 Geleneksel Çini Üretimi I Zorunlu 2 0 2
8 SR364 Geleneksel Çini Üretimi II Zorunlu 2 0 2
9 SRC363 Vitray I Zorunlu 2 0 2
10 SRC364 Vitray II Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > HYL-SA4 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
2 EUT391 Endüstri Tasarımı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
3 EUT392 Endüstri Tasarımı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
4 HYL291 Desen Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
5 HYL292 Desen Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 HYL391 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
7 HYL392 Terracotta ve Çeşitli Malzeme Uygulamaları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
8 RES281 Resim Sanatı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
9 RES282 Resim Sanatı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
10 RES283 Duvar Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
11 RES284 Duvar Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
12 RES285 Malzeme Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
13 RES286 Malzeme Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
14 RES291 Özgün Baskı Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
15 RES292 Özgün Baskı Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
16 RES293 Modelden Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
17 RES294 Modelden Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
18 RES381 Resim Sanatı Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
19 RES382 Resim Sanatı Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
20 RES383 Duvar Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
21 RES384 Duvar Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
22 RES385 Malzeme Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
23 RES386 Malzeme Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
24 TME291 Serigrafi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
25 TME292 Serigrafi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
26 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
27 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
28 TME391 Serigrafi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
29 TME392 Serigrafi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
30 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
31 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
32 TS291 El Sanatları Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
33 TS292 El Sanatları Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
34 TS293 Doğal Boya Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
35 TS294 Doğal Boya Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
36 TSB291 Baskı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
37 TSB292 Baskı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
38