Lisans Programları
İç Mimarlık - Güzel Sanatlar Fakültesi - İç Mimarlık
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
İçmimarlık Bölümü, 1954’de Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu olarak kurulan kurumun ilk beş bölümünden biri olarak Mobilya ve İçmimarlık Bölümü adı altında kurulmuş ve 1957-58 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
İçmimarlık Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimleri vermektedir. İçmimarlık programı mesleki tasarım formasyonu edinmeye yönelik teorik, teknik ve estetik konuları içerir. Bu bağlamda,teorik ve kültürel birikim, içerik-tasarım ilişkisi, özgün tasarım, kuramsal ve uygulamalı araştırmalar, sanayi bağlantılı projeler, malzeme ve uygulama seminerleri eğitimin ana başlıklarını oluşturmaktadır. Dört yıllık eğitim süresince içmimari tasarım odaklı; temel tasarım, teknik resim, içmimari çevre ve mobilya tasarımı, konstrüksiyon, yapı bilgisi, rölöve-restorasyon, teknik donatım, anlatım teknikleri, malzeme, tasarım tarihi gibi teorik, teknik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki staj programı, öğrencilerin profesyonel yaşamla doğrudan bağ kurmalarını sağlamaktadır. Akademik düzeyde iletişimin sürdürüldüğü eğitim kurumları, mezunlar ve firmalar, seminer, workshop, uygulama, yurt içi ve yurt dışı geziler, fuarlar gibi etkinliklerle içmimarlık programını desteklemektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İçmimarlık Bölümü mezunları, kamu ve özel sektöre bağlı, sanayi, tasarım ofisleri, şantiyelerde, yaratıcı konumda, projelendirme, uygulama ve sunum aşamalarında çalışabilirler. Mesleğe dayalı yayıncılık sektöründe araştırmacı, yazar, danışman olarak görev alabilirler. Mesleki alanlarda bilirkişilik yapabilirler. Pedagojik formasyonu tamamlayarak ve eğitim kurumlarının gerekli koşullarını sağlayarak eğitimde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Öğrenci, teorik derslerde araştırma ödevi, sunum, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile değerlendirilmektedir. Uygulamalı derslerde ise yarıyıl içi proje çalışması, maket ve prototip uygulamaları, araştırma ödevi, sunum ve yarıyıl sonu eskiz sınavları ile değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Meltem Eti Proto Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Tel: 0216 326 26 67 / 1106/1108 email: etiproto@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
İçmimarlık Bölümü programı kapsamında kuramsal ve uygulamalı eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma, bilimsel organizasyon, kültürel ve sosyal sorumluluk faaliyetleri bulunmaktadır. Program kapsamında ulusal ve uluslararası anlaşmalar içeriğinde (Erasmus ve Farabi) düzenlenen eğitim programlarını tanıma, öğrenim görme, sergi, workshop ve bienal gibi mesleki etkinliklere katılım olanakları bulunmaktadır. Meslek Kuruluşları, Milli saraylar, Uluslararası ve Ulusal eğitim kurumları ile yürütülen kuramsal ve uygulamalı projeler yer almaktadır. Tasarım derslikleri, ahşap uygulama atölyesi, yüksek lisans dersliği, seminer salonu ve sergi alanı bulunmaktadır. Bölüm Öğretim Elemanları: Prof. Meltem Eti Proto,(Bölüm Başkanı) Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın, Prof. Yalçın Özel, Yrd. Doç. Türker Şencan, Yrd. Doç. Dr. Emel İşleyen, Yrd. Doç. Ayşe Dora Erdilek, Yrd. Doç. Müge Göker, Öğr. Gör. Tonguç Tokol, Arş. Gör. Seylan Öztürk, Arş. Gör. Aylin Hacısalihoğlu, Arş.Gör. İlayda Karabatak
Program Çıktıları ^
1 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
2 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
3 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
4 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
5 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
6 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
7 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
8 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
9 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
10 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
11 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
12 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
13 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
14 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
15 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 IM111 İçmimarlık Teknik Resim I Zorunlu 4 4 6
3 IM113 İçmimarlık Temel Tasarım I Zorunlu 4 0 4
4 TME111 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 6 8 10
5 TME151 Genel Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 2
6 TME153 Uygarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 2
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 IM112 İçmimarlık Teknik Resim II Zorunlu 4 4 6
3 IM114 İçmimarlık Temel Tasarım II Zorunlu 4 0 4
4 TME112 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 6 8 10
5 TME152 Genel Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 2
6 TME154 Uygarlık Tarihi II Zorunlu 2 0 2
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM211 İçmimarlık Tasarım I Zorunlu 2 8 8
2 IM213 Mobilya Konstrüksiyon I Zorunlu 1 2 3
3 IM215 Yapı İçi Konstrüksiyon I Zorunlu 1 2 2
4 IM217 Tasarım Kuram Yöntemleri I Zorunlu 2 0 2
5 IM221 Görsel Anlatım Teknikleri I Zorunlu 1 2 3
6 IM251 Mimarlık Yapı Bilgisi I Zorunlu 2 0 2
7 IM253 Malzeme Zorunlu 2 0 2
8 IM255 Tasarımda İnsan Faktörü Zorunlu 2 0 2
9 IM-SA1 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 1 Seçmeli 0 4 2
10 IM-SK1 Seçimlik Kültür Dersi - 1 Seçmeli 2 0 2
11 IM-ST1 Seçimlik Teknoloji Dersi - 1 Seçmeli 2 0 2
Toplam 17 18 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM212 İçmimarlık Tasarım II Zorunlu 2 8 8
2 IM214 Mobilya Konstrüksiyon II Zorunlu 1 2 3
3 IM216 Yapı İçi Konstrüksiyon II Zorunlu 1 2 2
4 IM218 Tasarım Kuram Yöntemleri II Zorunlu 2 0 2
5 IM222 Görsel Anlatım Teknikleri II Zorunlu 1 2 3
6 IM252 Mimarlık Yapı Bilgisi II Zorunlu 2 0 2
7 IM254 Tasarım Tarihi I Zorunlu 2 0 2
8 IM256 Tasarım Kültürü Zorunlu 2 0 2
9 IM-SA2 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 2 Seçmeli 0 4 2
10 IM-SK2 Seçimlik Kültür Dersi - 2 Seçmeli 2 0 2
11 IM-ST2 Seçimlik Teknoloji Dersi - 2 Seçmeli 2 0 2
Toplam 17 18 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM300 Staj I Zorunlu 0 0 3
2 IM313 Mobilya Konstrüksiyon III Zorunlu 2 2 3
3 IM315 Yapı İçi Konstrüksiyon III Zorunlu 2 2 3
4 IM317 Tasarım Kuram Yöntemleri III Zorunlu 2 0 2
5 IM351 Mimarlık Yapı Bilgisi III Zorunlu 1 2 2
6 IM355 Tasarım Tarihi II Zorunlu 2 0 2
7 IM357 Rölöve Restorasyon I Zorunlu 2 0 2
8 IM-SA3 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 3 Seçmeli 0 4 2
9 IM-SİT1 Seçimlik İçmimarlık Tasarımı - 1 Seçmeli 2 8 7
10 IM-SK3 Seçimlik Kültür Dersi - 3 Seçmeli 2 0 2
11 IM-ST3 Seçimlik Teknoloji Dersi - 3 Seçmeli 2 0 2
Toplam 17 18 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM314 Mobilya Konstrüksiyon IV Zorunlu 1 2 3
2 IM316 Yapı İçi Konstrüksiyon IV Zorunlu 1 2 3
3 IM318 Tasarım Kuram Yöntemleri IV Zorunlu 2 0 2
4 IM352 Mimarlık Yapı Bilgisi IV Zorunlu 1 2 2
5 IM354 Yapı Fiziği Tesisat Donatım Zorunlu 2 0 2
6 IM356 Tasarım Tarihi III Zorunlu 2 0 2
7 IM358 Rölöve Restorasyon II Zorunlu 2 0 2
8 IM-SA4 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 4 Seçmeli 0 4 2
9 IM-SİT2 Seçimlik İçmimarlık Tasarımı - 2 Seçmeli 2 8 8
10 IM-SK4 Seçimlik Kültür Dersi - 4 Seçmeli 2 0 2
11 IM-ST4 Seçimlik Teknoloji Dersi - 4 Seçmeli 2 0 2
Toplam 17 18 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM400 Staj II Zorunlu 0 0 3
2 IM413 Tasarımda Uygulama Pratikleri I Zorunlu 1 4 6
3 IM451 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 2
4 IM453 Portfolyo Zorunlu 2 0 4
5 IM-SİT3 Seçimlik İçmimarlık Tasarımı - 3 Seçmeli 7 8 13
6 IM-SK5 Seçimlik Kültür Dersi - 5 Seçmeli 2 0 2
Toplam 14 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM414 Tasarımda Uygulama Pratikleri II Zorunlu 1 4 6
2 IM416 Bitirme Projesi Hazırlık Zorunlu 2 2 6
3 IM-SİT4 Seçimlik İçmimarlık Tasarımı - 4 Seçmeli 11 6 18
Toplam 14 12 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > IM-SA1 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM291 Üretim Teknikleri Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
2 IM292 Üretim Teknikleri Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 IM293 Uygulama Teknikleri Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
4 IM294 Uygulama Teknikleri Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 IM391 Üretim Teknikleri - Maliyet Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
6 IM392 Üretim Teknikleri - Maliyet Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
7 IM393 Uygulama Teknikleri - Maliyet Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
8 IM394 Uygulama Teknikleri - Maliyet Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
9 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
10 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
11 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
12 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
3 . Dönem > IM-SK1 Seçimlik Kültür Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
2 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
3 IM461 Birey ve Çevre Zorunlu 2 0 2
4 IM463 Tasarımda Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Zorunlu 2 0 2
5 IM465 Geleneksel Türk Konutunda Tasarım İlkeleri Zorunlu 2 0 2
6 IM469 Yat Tasarımı Zorunlu 2 0 2
7 ISL463 İşletme Yönetim Organizasyonu Zorunlu 2 0 2
8 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
9 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
10 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
11 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
12 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
14 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
15 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
16 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
17 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
18 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
19 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
21 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
22 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
23 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
24 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
25 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
26 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
27 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
28 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
29 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
30 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
31 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
32 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
33 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
34 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
35 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
36 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
37 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
38 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
39 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
40 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
41 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
42 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > IM-ST1 Seçimlik Teknoloji Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM263 Tasarımda İnsan Faktörü Zorunlu 2 0 2
2 IM271 İçmimarlık Temel Bilgisayar Eğitimi I Zorunlu 2 0 2
3 IM272 İçmimarlık Temel Bilgisayar Eğitimi II Zorunlu 2 0 2
4 IM273 Malzeme Teknolojileri Zorunlu 2 0 2
5 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
6 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
7 IM461 Birey ve Çevre Zorunlu 2 0 2
8 IM463 Tasarımda Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Zorunlu 2 0 2
9 IM465 Geleneksel Türk Konutunda Tasarım İlkeleri Zorunlu 2 0 2
10 IM469 Yat Tasarımı Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > IM-SA2 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM291 Üretim Teknikleri Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
2 IM292 Üretim Teknikleri Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 IM293 Uygulama Teknikleri Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
4 IM294 Uygulama Teknikleri Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 IM391 Üretim Teknikleri - Maliyet Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
6 IM392 Üretim Teknikleri - Maliyet Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
7 IM393 Uygulama Teknikleri - Maliyet Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
8 IM394 Uygulama Teknikleri - Maliyet Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
9 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
10 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
11 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
12 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
4 . Dönem > IM-SK2 Seçimlik Kültür Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
2 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
3 IM461 Birey ve Çevre Zorunlu 2 0 2
4 IM463 Tasarımda Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Zorunlu 2 0 2
5 IM465 Geleneksel Türk Konutunda Tasarım İlkeleri Zorunlu 2 0 2
6 IM469 Yat Tasarımı Zorunlu 2 0 2
7 ISL463 İşletme Yönetim Organizasyonu Zorunlu 2 0 2
8 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
9 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
10 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
11 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
12 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
14 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
15 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
16 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
17 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
18 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
19 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
21 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
22 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
23 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
24 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
25 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
26 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
27 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
28 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
29 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
30 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
31 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
32 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
33 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
34 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
35 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
36 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
37 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
38 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
39 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
40 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
41 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
42 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > IM-ST2 Seçimlik Teknoloji Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM263 Tasarımda İnsan Faktörü Zorunlu 2 0 2
2 IM271 İçmimarlık Temel Bilgisayar Eğitimi I Zorunlu 2 0 2
3 IM272 İçmimarlık Temel Bilgisayar Eğitimi II Zorunlu 2 0 2
4 IM273 Malzeme Teknolojileri Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > IM-SA3 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM291 Üretim Teknikleri Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
2 IM292 Üretim Teknikleri Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 IM293 Uygulama Teknikleri Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
4 IM294 Uygulama Teknikleri Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 IM391 Üretim Teknikleri - Maliyet Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
6 IM392 Üretim Teknikleri - Maliyet Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
7 IM393 Uygulama Teknikleri - Maliyet Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
8 IM394 Uygulama Teknikleri - Maliyet Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
9 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
10 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
11 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
12 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
5 . Dönem > IM-SİT1 Seçimlik İçmimarlık Tasarımı - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM321 Genel Çevreler I Zorunlu 2 8 7
2 IM323 Özel Çevreler I Zorunlu 2 8 7
3 IM325 Serbest Mobilya Tasarımı I Zorunlu 2 8 7
4 IM327 Özel Çevrede Mobilya Tasarımı I Zorunlu 2 8 7
5 . Dönem > IM-SK3 Seçimlik Kültür Dersi - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
2 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
3 IM461 Birey ve Çevre Zorunlu 2 0 2
4 IM463 Tasarımda Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Zorunlu 2 0 2
5 IM465 Geleneksel Türk Konutunda Tasarım İlkeleri Zorunlu 2 0 2
6 IM469 Yat Tasarımı Zorunlu 2 0 2
7 ISL463 İşletme Yönetim Organizasyonu Zorunlu 2 0 2
8 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
9 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
10 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
11 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
12 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
14 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
15 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
16 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
17 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
18 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
19 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
21 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
22 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
23 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
24 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
25 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
26 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
27 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
28 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
29 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
30 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
31 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
32 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
33 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
34 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
35 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
36 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
37 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
38 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
39 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
40 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
41 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
42 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > IM-ST3 Seçimlik Teknoloji Dersi - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM371 İçmimarlıkta Bilgisayar Destekli Tasarım I Zorunlu 2 0 2
2 IM372 İçmimarlıkta Bilgisayar Destekli Tasarım II Zorunlu 2 0 2
3 IM373 Dijital Anlatım Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
4 IM374 Dijital Anlatım Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > IM-SA4 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM291 Üretim Teknikleri Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
2 IM292 Üretim Teknikleri Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 IM293 Uygulama Teknikleri Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
4 IM294 Uygulama Teknikleri Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 IM391 Üretim Teknikleri - Maliyet Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
6 IM392 Üretim Teknikleri - Maliyet Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
7 IM393 Uygulama Teknikleri - Maliyet Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
8 IM394 Uygulama Teknikleri - Maliyet Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
9 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
10 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
11 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
12 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
6 . Dönem > IM-SİT2 Seçimlik İçmimarlık Tasarımı - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM322 Genel Çevreler II Zorunlu 2 8 8
2 IM324 Özel Çevreler II Zorunlu 2 8 8
3 IM326 Serbest Mobilya Tasarımı II Zorunlu 2 8 8
4 IM328 Özel Çevrede Mobilya Tasarımı II Zorunlu 2 8 8
6 . Dönem > IM-SK4 Seçimlik Kültür Dersi - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
2 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
3 IM461 Birey ve Çevre Zorunlu 2 0 2
4 IM463 Tasarımda Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Zorunlu 2 0 2
5 IM465 Geleneksel Türk Konutunda Tasarım İlkeleri Zorunlu 2 0 2
6 IM469 Yat Tasarımı Zorunlu 2 0 2
7 ISL463 İşletme Yönetim Organizasyonu Zorunlu 2 0 2
8 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
9 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
10 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
11 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
12 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
14 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
15 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
16 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
17 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
18 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
19 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
21 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
22 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
23 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
24 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
25 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
26 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
27 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
28 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
29 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
30 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
31 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
32 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
33 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
34 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
35 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
36 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
37 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
38 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
39 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
40 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
41 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
42 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > IM-ST4 Seçimlik Teknoloji Dersi - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM371 İçmimarlıkta Bilgisayar Destekli Tasarım I Zorunlu 2 0 2
2 IM372 İçmimarlıkta Bilgisayar Destekli Tasarım II Zorunlu 2 0 2
3 IM373 Dijital Anlatım Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
4 IM374 Dijital Anlatım Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > IM-SİT3 Seçimlik İçmimarlık Tasarımı - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM421 Çevre Tasarımında İlke ve Yorumlar I Zorunlu 7 8 13
2 IM423 Çevre Tasarımında Güncel Eğilimler I Zorunlu 7 8 13
3 IM425 Serbest Mobilya Tasarımı III Zorunlu 7 8 13
4 IM427 Genel Çevrelerde Mobilya Tasarımı I Zorunlu 7 8 13
7 . Dönem > IM-SK5 Seçimlik Kültür Dersi - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
2 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
3 IM461 Birey ve Çevre Zorunlu 2 0 2
4 IM463 Tasarımda Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Zorunlu 2 0 2
5 IM465 Geleneksel Türk Konutunda Tasarım İlkeleri Zorunlu 2 0 2
6 IM469 Yat Tasarımı Zorunlu 2 0 2
7 ISL463 İşletme Yönetim Organizasyonu Zorunlu 2 0 2
8 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
9 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
10 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
11 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
12 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
14 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
15 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
16 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
17 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
18 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
19 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
21 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
22 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
23 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
24 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
25 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
26 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
27 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
28 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
29 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
30 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
31 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
32 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
33 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
34 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
35 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
36 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
37 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
38 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
39 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
40 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
41 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
42 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > IM-SİT4 Seçimlik İçmimarlık Tasarımı - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IM422 Çevre Tasarımında İlke ve Yorumlar II Zorunlu 11 6 18
2 IM424 Çevre Tasarımında Güncel Eğilimler II Zorunlu 11 6 18
3 IM426 Serbest Mobilya Tasarımı IV Zorunlu 11 6 18
4 IM428 Genel Çevrelerde Mobilya Tasarımı II Zorunlu 11 6 18

^