Lisans Programları
Müzik - Güzel Sanatlar Fakültesi - Müzik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
2008 yılında eğitime başlayan müzik bölümü; Kompozisyon, Flüt, Piyano, Keman, Viyola, Çello branşlarında eğitim vermektedir. 2008-2009 öğretim yılında Acıbadem kampüsünde eğitime başlanmış, 2009-2010 öğretim yılından itibaren ise Şişli binasında eğitime devam edilmektedir. Bölüme her sene 10 öğrenci kabul edilmektedir. Evrensel ölçütlerde başarı kazanıp ülkemizi temsil edebilecek müzisyen, solist ve kompozitörlerin yetiştirilmesi, uluslar arası müzik sanatı eğitiminde eş değerlik sağlamak müzik programının hedefidir. Müzik bölümü; bilgi ve becerilerini yaratıcı alanda kullanabilecek sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, kompozitör veya solist olmanın yanı sıra, müzik ile ilgili teknolojiyi kullanabilen, alanı ile ilgili literatür bilgisi ve donanımına sahip olan, bilgisini disiplinler arası alanlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, enstrüman ve kompozisyon branşlarında, konularında uzman öğretim elemanları ile bire bir çalışabilmektedirler. Müzik bölümü öğrencileri, solistlik veya kompozitörlük eğitimlerinin yanı sıra, alabilecekleri çeşitli seçmeli dersler ile, program çerçevesinde ilgi duyduları diğer alanlarda da eğitim alma şansına sahiptirler. Uygulanan program doğrultusunda, öğrenciler ana branşlarına ek olarak ilgi duydukları caz teorisi ve armonisi, ikinci enstrüman, film müziği, orkestra şefliği, müzik atölyesi gibi pek çok farklı dersi seçmeli olarak alma imkanına sahiplerdir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir ve "müzisyen" ünvanını alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Evrensel ölçütlerde başarı kazanıp ülkemizi temsil edebilecek müzisyen, solist ve kompozitörlerin yetiştirilmesi, uluslar arası müzik sanatı eğitiminde eş değerlik sağlamak müzik programının hedefidir. Müzik bölümü; bilgi ve becerilerini yaratıcı alanda kullanabilecek sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, kompozitör veya solist olmanın yanı sıra, müzik ile ilgili teknolojiyi kullanabilen, alanı ile ilgili literatür bilgisi ve donanımına sahip olan, bilgisini disiplinler arası alanlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, enstrüman ve kompozisyon branşlarında, konularında uzman öğretim elemanları ile bire bir çalışabilmektedirler. Müzik bölümü öğrencileri, solistlik veya kompozitörlük eğitimlerinin yanı sıra, alabilecekleri çeşitli seçmeli dersler ile, program çerçevesinde ilgi duyduları diğer alanlarda da eğitim alma şansına sahiptirler. Uygulanan program doğrultusunda, öğrenciler ana branşlarına ek olarak ilgi duydukları caz teorisi ve armonisi, ikinci enstrüman, film müziği, orkestra şefliği, müzik atölyesi gibi pek çok farklı dersi seçmeli olarak alma imkanına sahiplerdir. 50 kişilik dinleti salonu, çalışma ve müzik dinleme salonu, 3 adet toplu derslik, 1 flütBölüm, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem vermektedir. Müziği toplumla buluşturarak, ülkemizde sanat eğitimi konusunda bilinçlenmeye yönelik çalışmalar yapmak ve öğrencilerini de bu bilinçle yetiştirmek bölümün öncelikli hedefleri arasındadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunları müzisyen ünvanı alırlar.Performansçılar, Performans müzisyeni olarak çeşitli orkestralarda görev alabilirler, konsertist olabilirler oda müziği topluluklarında çalabilirler. Kompozisyon mezunları ise kompozitör olarak çalşabilirler, müzik teorisi ile ilgili branşlarda çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dönemde bir yarıyıl içi bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl içi sınavı %60, yarıyılsonu sınavı %40 oranında başarı notunu etkiler. Ayrıca her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu Öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim vee sınav yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı ve AKDS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Ece KARŞAL Adres: Koca Mansur Sk. No:91 Şişli Telefon: 0212 225 59 82
Bölüm Olanakları
50 kişilik dinleti salonu, çalışma ve müzik dinleme salonu, 3 adet toplu derslik, 1 flüt sınıfı,1 keman sınıfı,1 çello sınıfı, 3 piyano sınıfı, 1 oda müziği sınıfı, çalışma sınıfları, bekleme odası ve yemekhaneden oluşan Müzik Bölümü toplam olarak 600 m2 kullanım alanına sahiptir.
Program Çıktıları ^
1 Meslek alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinebilir.
2 Alanı ile ilgili kavram ve düşünceleri kavrar, yorumlar, değerlendirir, analiz edebilir ve öneriler getirebiir.
3 Mesleki gelişimine yönelik bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir.
4 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
5 Alanıyla ilgili konuları yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak aktarabilir.
6 Yabancı dil kullanarak alanı ile ilgili iletişim kurabilir.
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilir.
8 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
9 İşitme ve algılama yetisine sahip olarak yaratıcı kimliğini gelişir.
10 Özgün sanatçı kimliğini şekillenir.
11 Temel Müzik Eğitimi ile ilgili bilgiler edinebilir.
12 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili bilgiler edinebilir.
13 Meslek alanı ile ilgili sanatsal kimliklerle çağdaş ve özgün yaratıcı yaklaşımlar getirebilir.
14 Müzik teknolojisi ile ilgili bilgiler edinebilir.
15 Çalgı bilgisi, bakım ve onarımı ile ilgili bilgiler edinebilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 MZK1001 Kulak Eğitimi I Zorunlu 4 0 3
3 MZK1003 Müzik Tarihi I Zorunlu 2 0 4
4 MZK1013 Müzik Teorisi I Zorunlu 4 0 4
5 MZK-A-1 Anadal Dersi - 1 Seçmeli 2 0 6
6 MZK-ST-1 Seçimlik Teknoloji - 1 Seçmeli 2 0 3
7 TME1051 Genel Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 2
8 TME1053 Uygarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 2
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 MZK1002 Kulak Eğitimi II Zorunlu 4 0 3
3 MZK1004 Müzik Tarihi II Zorunlu 2 0 4
4 MZK1014 Müzik Teorisi II Zorunlu 4 0 4
5 MZK-A-2 Anadal Dersi - 2 Seçmeli 2 0 6
6 MZK-ST-2 Seçimlik Teknoloji - 2 Seçmeli 2 0 3
7 TME1052 Genel Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 2
8 TME1054 Uygarlık Tarihi II Zorunlu 2 0 2
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK2003 Müzik Tarihi III Zorunlu 2 0 4
2 MZK2013 Armoni ve Kontrpuan I Zorunlu 4 0 4
3 MZK-A-3 Anadal Dersi - 3 Seçmeli 2 0 8
4 MZK-A-4 Anadal Dersi - 4 Seçmeli 4 0 5
5 MZK-SK-1 Seçimlik Kültür Dersi - 1 Seçmeli 2 0 2
6 MZK-SST-1 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1 Seçmeli 2 0 4
7 MZK-ST-3 Seçimlik Teknoloji - 3 Seçmeli 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK2004 Müzik Tarihi IV Zorunlu 4 0 6
2 MZK2014 Armoni ve Kontrpuan II Zorunlu 4 0 8
3 MZK-A-5 Anadal Dersi - 5 Seçmeli 2 0 4
4 MZK-A-6 Anadal Dersi - 6 Seçmeli 2 2 3
5 MZK-SK-2 Seçimlik Kültür Dersi - 2 Seçmeli 2 0 2
6 MZK-SST-2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 2 Seçmeli 2 0 2
7 MZK-ST-4 Seçimlik Teknoloji - 4 Seçmeli 2 0 5
Toplam 18 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GSF-FS Fakülte Seçimlik Sanat Tasarım Seçmeli 2 2 3
2 MZK3000 Staj I Zorunlu 0 0 3
3 MZK3001 Analiz I Zorunlu 4 0 6
4 MZK3003 Müzik Tarihi V Zorunlu 4 0 6
5 MZK3007 Müziksel Değerlendirmede Yazılı Anlatım I Zorunlu 4 0 3
6 MZK-A-7 Anadal Dersi - 7 Seçmeli 2 0 4
7 MZK-A-8 Anadal Dersi - 8 Seçmeli 2 2 3
8 MZK-SST-3 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 3 Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GSF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 3 0 3
2 MZK3002 Analiz II Zorunlu 4 0 6
3 MZK3004 Müzik Tarihi VI Zorunlu 4 0 6
4 MZK3006 Bilim Perspektifinde Müzik Zorunlu 2 0 3
5 MZK3008 Müziksel Değerlendirmede Yazılı Anlatım II Zorunlu 4 0 3
6 MZK-A-10 Anadal Dersi - 10 Seçmeli 2 2 3
7 MZK-A-9 Anadal Dersi - 9 Seçmeli 2 0 4
8 MZK-SST-4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 4 Seçmeli 2 0 2
Toplam 23 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK4000 Staj II Zorunlu 0 0 3
2 MZK4001 Analiz III Zorunlu 4 0 7
3 MZK4003 Müzik İncelemesi I Zorunlu 4 0 6
4 MZK4053 Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 0 4
5 MZK-A-11 Anadal Dersi - 11 Seçmeli 2 0 4
6 MZK-A-12 Anadal Dersi - 12 Seçmeli 2 2 3
7 MZK-SST-5 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5 Seçmeli 2 0 2
8 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
Toplam 16 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK4002 Analiz IV Zorunlu 4 0 6
2 MZK4004 Müzik İncelemesi II Zorunlu 4 0 4
3 MZK4006 Resital / Repertuvar Sunumu Zorunlu 2 3 6
4 MZK4008 Anadal Bitirme Çalışması Zorunlu 0 2 3
5 MZK4010 Müziğin Tarihsel Evrimi Zorunlu 2 0 3
6 MZK-A-13 Anadal Dersi - 13 Seçmeli 2 0 4
7 MZK-A-14 Anadal Dersi - 14 Seçmeli 2 2 2
8 MZK-SST-6 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 6 Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 7 30
Seçmeli
1 . Dönem > MZK-A-1 Anadal Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK1021 Çello I Zorunlu 2 0 6
2 MZK1023 Flüt I Zorunlu 2 0 6
3 MZK1025 Keman I Zorunlu 2 0 6
4 MZK1027 Kompozisyon I Zorunlu 2 0 6
5 MZK1029 Kontrabas I Zorunlu 2 0 6
6 MZK1031 Korno I Zorunlu 2 0 6
7 MZK1033 Obua I Zorunlu 2 0 6
8 MZK1035 Piyano I Zorunlu 2 0 6
9 MZK1037 Viyola I Zorunlu 2 0 6
1 . Dönem > MZK-ST-1 Seçimlik Teknoloji - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK1041 Piyano Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
2 MZK1043 Yardımcı Piyano I Zorunlu 2 0 3
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > MZK-A-2 Anadal Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK1022 Çello II Zorunlu 2 0 6
2 MZK1024 Flüt II Zorunlu 2 0 6
3 MZK1026 Keman II Zorunlu 2 0 6
4 MZK1028 Kompozisyon II Zorunlu 2 0 6
5 MZK1030 Kontrabas II Zorunlu 2 0 6
6 MZK1032 Korno II Zorunlu 2 0 6
7 MZK1034 Obua II Zorunlu 2 0 6
8 MZK1036 Piyano II Zorunlu 2 0 6
9 MZK1038 Viyola II Zorunlu 2 0 6
2 . Dönem > MZK-ST-2 Seçimlik Teknoloji - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK1042 Piyano Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
2 MZK1044 Yardımcı Piyano II Zorunlu 2 0 3
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > MZK-A-3 Anadal Dersi - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK2021 Çello III Zorunlu 2 0 8
2 MZK2023 Flüt III Zorunlu 2 0 8
3 MZK2025 Keman III Zorunlu 2 0 8
4 MZK2027 Kompozisyon III Zorunlu 2 0 8
5 MZK2029 Kontrabas III Zorunlu 2 0 8
6 MZK2031 Korno III Zorunlu 2 0 8
7 MZK2033 Obua III Zorunlu 2 0 8
8 MZK2035 Piyano III Zorunlu 2 0 8
9 MZK2037 Viyola III Zorunlu 2 0 8
3 . Dönem > MZK-A-4 Anadal Dersi - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK2039 Oda Müziği ve Orkestra I Zorunlu 4 0 5
2 MZK2069 Elektro-Akustik Müzik I Zorunlu 4 0 5
3 . Dönem > MZK-SK-1 Seçimlik Kültür Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK2043 Eğitim Müziği Besteciliği Zorunlu 2 0 2
2 MZK2047 Popüler Müzik I Zorunlu 2 0 2
3 MZK2049 Senfoni Zorunlu 2 0 2
4 MZK2055 Müzikte Kültürel Çalışmalar Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > MZK-SST-1 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK2045 Piyano Eşlik Teknikleri I Zorunlu 2 0 4
2 MZK2063 Modal Kontrpuan Zorunlu 2 0 4
3 MZK2067 Korrepetisyon I Zorunlu 2 0 4
3 . Dönem > MZK-ST-3 Seçimlik Teknoloji - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK2041 Piyano Edebiyatı III Zorunlu 2 0 3
2 MZK2051 Yardımcı Piyano III Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > MZK-A-5 Anadal Dersi - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK2022 Çello IV Zorunlu 2 0 4
2 MZK2024 Flüt IV Zorunlu 2 0 4
3 MZK2026 Keman IV Zorunlu 2 0 4
4 MZK2028 Kompozisyon IV Zorunlu 2 0 4
5 MZK2030 Kontrabas IV Zorunlu 2 0 4
6 MZK2032 Korno IV Zorunlu 2 0 4
7 MZK2034 Obua IV Zorunlu 2 0 4
8 MZK2036 Piyano IV Zorunlu 2 0 4
9 MZK2038 Viyola IV Zorunlu 2 0 4
4 . Dönem > MZK-A-6 Anadal Dersi - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK2040 Oda Müziği ve Orkestra II Zorunlu 2 2 3
2 MZK2070 Elektro-Akustik Müzik II Zorunlu 2 2 3
4 . Dönem > MZK-SK-2 Seçimlik Kültür Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK2020 Opera Zorunlu 2 0 2
2 MZK2048 Popüler Müzik II Zorunlu 2 0 2
3 MZK2054 Türk Bestecileri Zorunlu 2 0 2
4 MZK2056 Film Müziği Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > MZK-SST-2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK2046 Piyano Eşlik Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
2 MZK2058 Tonal Kontrpuan Zorunlu 2 0 2
3 MZK2068 Korrepetisyon II Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > MZK-ST-4 Seçimlik Teknoloji - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK2042 Piyano Edebiyatı IV Zorunlu 2 0 5
2 MZK2052 Yardımcı Piyano IV Zorunlu 2 0 5
5 . Dönem > GSF-FS Fakülte Seçimlik Sanat Tasarım
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CNF3021 Canlandırma Teknikleri Zorunlu 2 2 3
2 CNF3041 Sayısal Görsel Efekt Zorunlu 2 2 3
3 EUT3021 Bilgisayar Destekli Modelleme Zorunlu 2 2 3
4 EUT3025 Tasarım Kültürü Zorunlu 2 2 3
5 FLM3035 Sinema ve Diğer Disiplinler Zorunlu 2 2 3
6 FLM3037 Sinema ve Tarih Zorunlu 2 2 3
7 FLM3039 Sinemada Edebiyat Uyarlamaları Zorunlu 2 2 3
8 FLM3045 Stop-Motion Canlandırma Zorunlu 2 2 3
9 FOT3023 Fotoğraf Çekim Teknikleri Zorunlu 2 2 3
10 GRF3021 Grafik Tasarım Zorunlu 2 2 3
11 GT3021 Batik Zorunlu 2 2 3
12 GT3023 Çarpana Dokumaları Zorunlu 2 2 3
13 GT3025 Ebru Sanatı Zorunlu 2 2 3
14 GT3027 Geleneksel Motifler ve Kompozisyon Zorunlu 2 2 3
15 GT3029 Geleneksel Sanatlarda Kurgu ve Motif Zorunlu 2 2 3
16 GT3039 Lif Sanatında Yorumlar Zorunlu 2 2 3
17 GT3041 Geleneksel Tekstil Bezeme Sanatı ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 3
18 HYL3025 Deneysel Atölye Zorunlu 2 2 3
19 IM3025 Form Deneyimleri Zorunlu 2 2 3
20 IM3029 Konsept Mobilya Tasarımı Zorunlu 2 2 3
21 IM3031 Proje Uygulama Okumaları Zorunlu 2 2 3
22 IM3053 Yat Tasarımı Zorunlu 2 2 3
23 MZK3043 Koro Zorunlu 2 2 3
24 MZK3055 Dünya Müzikleri Zorunlu 2 2 3
25 MZK3081 Müzik Endüstrisi Zorunlu 2 2 3
26 MZK3083 Geleneksel Türk Müziği Zorunlu 2 2 3
27 RES3025 Plastik Sanatlarda Kompozisyon Yöntemleri Zorunlu 2 2 3
28 SRC3021 Vitray ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 3
29 SRS3021 Seramik Yöntemleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 3
30 TS3027 Doğal Boyar Maddeler ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 3
31 TS3029 Temel Dokuma Zorunlu 2 2 3
32 TS3035 Tekstil El Sanatları Zorunlu 2 2 3
33 TS3039 Tekstilde Renk Uygulamaları Zorunlu 2 2 3
5 . Dönem > MZK-A-7 Anadal Dersi - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK3021 Çello V Zorunlu 2 0 4
2 MZK3023 Flüt V Zorunlu 2 0 4
3 MZK3025 Keman V Zorunlu 2 0 4
4 MZK3027 Kompozisyon V Zorunlu 2 0 4
5 MZK3029 Kontrabas V Zorunlu 2 0 4
6 MZK3031 Korno V Zorunlu 2 0 4
7 MZK3033 Obua V Zorunlu 2 0 4
8 MZK3035 Piyano V Zorunlu 2 0 4
9 MZK3037 Viyola V Zorunlu 2 0 4
5 . Dönem > MZK-A-8 Anadal Dersi - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK3039 Oda Müziği ve Orkestra III Zorunlu 2 2 3
2 MZK3069 Müzik Teknolojisi I Zorunlu 2 2 3
5 . Dönem > MZK-SST-3 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK3045 Piyano Eşlik Teknikleri III Zorunlu 2 0 2
2 MZK3063 Enstrümantasyon Zorunlu 2 0 2
3 MZK3067 Korrepetisyon III Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > GSF-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FLM4092 Temel Canlandırma Film Teknikleri Zorunlu 3 0 3
2 FOT3024 Fotoğrafa Giriş Zorunlu 3 0 3
3 GT3022 Geleneksel Ebru Sanatı Zorunlu 3 0 3
4 GT3024 Geleneksel Sanatlarda Motif ve Kompozisyon Zorunlu 3 0 3
5 GT3042 Tekstil Sanatında Deneysel Çalışmalar Zorunlu 3 0 3
6 HYL3016 Sanatta Bireysel Pratikler Zorunlu 3 0 3
7 HYL3026 Sanatta Deneysel Pratikler Zorunlu 3 0 3
8 IM3024 Tasarım Yarışmaları İnovasyon Zorunlu 3 0 3
9 MZK3080 Müzik Terapi Zorunlu 3 0 3
10 MZK3082 Müzik ve Dans Zorunlu 3 0 3
11 SRS3022 Seramik Şekillendirme Zorunlu 3 0 3
6 . Dönem > MZK-A-10 Anadal Dersi - 10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK3040 Oda Müziği ve Orkestra IV Zorunlu 2 2 3
2 MZK3070 Müzik Teknolojisi II Zorunlu 2 2 3
6 . Dönem > MZK-A-9 Anadal Dersi - 9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK3022 Çello VI Zorunlu 2 0 4
2 MZK3024 Flüt VI Zorunlu 2 0 4
3 MZK3026 Keman VI Zorunlu 2 0 4
4 MZK3028 Kompozisyon VI Zorunlu 2 0 4
5 MZK3030 Kontrabas VI Zorunlu 2 0 4
6 MZK3032 Korno VI Zorunlu 2 0 4
7 MZK3034 Obua VI Zorunlu 2 0 4
8 MZK3036 Piyano VI Zorunlu 2 0 4
9 MZK3038 Viyola VI Zorunlu 2 0 4
6 . Dönem > MZK-SST-4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK3046 Piyano Eşlik Teknikleri IV Zorunlu 2 0 2
2 MZK3048 Orkestrasyon Zorunlu 2 0 2
3 MZK3068 Korrapetisyon IV Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > MZK-A-11 Anadal Dersi - 11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK4021 Çello VII Zorunlu 2 0 4
2 MZK4023 Flüt VII Zorunlu 2 0 4
3 MZK4025 Keman VII Zorunlu 2 0 4
4 MZK4027 Kompozisyon VII Zorunlu 2 0 4
5 MZK4029 Kontrabas VII Zorunlu 2 0 4
6 MZK4031 Korno VII Zorunlu 2 0 4
7 MZK4033 Obua VII Zorunlu 2 0 4
8 MZK4035 Piyano VII Zorunlu 2 0 4
9 MZK4037 Viyola VII Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > MZK-A-12 Anadal Dersi - 12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK4039 Oda Müziği ve Orkestra V Zorunlu 2 2 3
2 MZK4069 Müzik Teknolojisi III Zorunlu 2 2 3
7 . Dönem > MZK-SST-5 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK4045 Piyano Eşlik Teknikleri V Zorunlu 2 0 2
2 MZK4063 Şeflik I Zorunlu 2 0 2
3 MZK4067 Korrepetisyon V Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > MZK-A-13 Anadal Dersi - 13
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK4022 Çello VIII Zorunlu 2 0 4
2 MZK4024 Flüt VIII Zorunlu 2 0 4
3 MZK4026 Keman VIII Zorunlu 2 0 4
4 MZK4028 Kompozisyon VIII Zorunlu 2 0 4
5 MZK4030 Kontrabas VIII Zorunlu 2 0 4
6 MZK4032 Korno VIII Zorunlu 2 0 4
7 MZK4034 Obua VIII Zorunlu 2 0 4
8 MZK4036 Piyano VIII Zorunlu 2 0 4
9 MZK4038 Viyola VIII Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > MZK-A-14 Anadal Dersi - 14
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK4040 Oda Müziği ve Orkestra VI Zorunlu 2 2 2
2 MZK4070 Müzik Teknolojisi IV Zorunlu 2 2 2
8 . Dönem > MZK-SST-6 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK4046 Piyano Eşlik Teknikleri VI Zorunlu 2 0 2
2 MZK4048 Şeflik II Zorunlu 2 0 2
3 MZK4068 Korrepetisyon VI Zorunlu 2 0 2

^