Lisans Programları
Seramik ve Cam - Güzel Sanatlar Fakültesi - Seramik ve Cam
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
TARİHÇE Seramik-Cam Bölümü ülkenin önemli seramik ustalarından Hakkı İzzet tarafından “Seramik Sanatları Bölümü” adıyla kurulmuştur. Hakkı İzzet uzun yıllar Seramik Sanatları Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmasının yanı sıra, Bölüm Başkanlığı ve Okul Müdürlüğü görevlerinde de bulunmuştur. Bu bölüm, kuruluş amacı olarak ülkenin seramik ve porselen sanayinin ihtiyacını karşılayacak insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemiştir. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun ilk yıllarında “Seramik Sanatları Bölümü” olan bölüm adı 1960 yılında “Keramik”, 1965 yılından sonra da yine “Seramik Sanatları” olarak değiştirilmiştir. 1982 yılında Marmara Üniversitesi çatısı altında Fakülte olunması ile birlikte “Seramik Bölümü”, 1991 yılında daCam Anasanat Dalı’nın kuruluşuyla birlikte “Seramik-Cam Bölümü” olarak adlandırılmıştır.
Kazanılan Derece
Seramik-Cam Bölümü, özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri yüksek, seramik-cam endüstrisinin gereksinim duyduğu tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim, öğrenciyi seramik ve cam olgusunun doğası, teknolojisi ve olası her türlü biçimlendirme yöntemleri ile tanıştırmak, zaman içinde bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Seramik-Cam Bölümü, merkezi İsviçre’de bulunan Uluslararası Seramik Akademisi (I.A.C.) üyesidir. Seramik-Cam Bölümü, Seramik Anasanat Dalı ve Cam Anasanat Dalında lisans eğitimi vermektedir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Seramik -Cam Bölümü iki Anasanat Dalından oluşmaktadır. 1 - Seramik Anasanat Dalı 1.1. Endüstriyel Seramik Tasanmı Sanat Dalı 1.2. Serbest Seramik Tasanmı Sanat Dalı 2 - Cam Anasanat Dalı 1.1. Serbest Cam Tasanmı Sanat Dalı 1.2. Endüstıiyel Cam Tasarımı Sanat Dalı Seramik Cam Bölümü, merkezi İsviçre'de bulunan Unesco'ya bağlı Uluslararası Seramik Akademisi (LA.C.) üyesidir. Seramik Cam Bölümü bu Akademiye kabul edilmiş, dünyadaki ender öğretim kurumlarından birisidir. Seramik-Cam Bölümü'nde Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik eğitimi verilir. Özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri; endüstri için gerekli olan tasarımcılan da yetiştirmeyi amaçlar. Birinci sınıfta eğitim: Temel Sanat Eğitimi, Seramik Temel Sanat Eğitimi, Alçı Şekillendirme, Teknik Resim ve diğer kültür dersleri, İkinci sınıfta eğitim: Seramik Temel Sanat Eğitimi, Alçı Şekillendirme, Teknoloji, Teknolojik Uygulama,Yüzeysel Tasarım ve diğer kültür dersleri, Üçüncü sınıfta eğitim: Endüstriyel Seramik Tasarımı, Serbest Seramik Tasarımı, Teknolojik Uygulama, Yüzeysel Tasarım, Teknik Dekor Uygulamaları, Üretim İşletme Hesapları ve diğer kültür derslerinden oluşur. Dördüncü sınıf: Branş seçme yılıdır. Öğrenci Endüstriyel ya de Serbest Seramik Tasarımı sanat dallarından birini 24 saat, buna ek olarak 8 saat bölümde bulunan Anasanat dalı, sanat dalı ve sanat derslerinden birini de seçebilir. Ayrıca diğer bölümlerden bir sanat dalı, yada bir sanat dersini 4 saat seçebilirler. Cam Anasanat Dalında da eğitim Seramik Anasanat Dalında ki gibi programlanmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları; ilgili Sanat Alanlarında kamu, veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler.Ayrıca sanatçı olarak, atölye sistemi ile sanatlarını icra edebilirler veya Danışman olarak Ekspertiz konularında görev alabilirler. Restorasyon ve Konservasyon konularında ilgili alanlarda çalışabilirler, danışmanlık yapabilirler. Lisans yeterliliği yanı sıra Pedagojik Formasyon programını tamamlamaları koşuluyla KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından öğretmen olarak atanabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dönemde bir kez yarıyıl içi, bir kez yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl içi %60 , yarıyıl sonu %40 oranında başarı notunu etkiler. Ayrıca her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Yrd.Doç. Nurdan Arslan AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör. Alptekin Görünüş Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Telf.: 0216 326 26 67 (4 Hat)/ 148-142 e-mail: narslan@marmara.edu.tr – agorunus@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde; Anasanat Dalı Atölyeleri, Genel Derslik, Fırın ve Hammadde Atölyeleri ile Bölüm Başkanlığı, Anasanat Dalı Başkanlıkları ve Öğretim elemanları odaları, Bölüm alanındadır. Bölüm Öğretim Elemanları görevli oldukları Anasanat Dallarına göre aşağıda belirtilmiştir: Yrd.Doç. Nurdan Arslan (Bölüm Başkanı) (Cam ASD Başkanı) Öğr.Gör.Levent Vardal (Bölüm Başk. Yard.) Yrd.Doç. Şeyma Bobaroğlu (Seramik ASD Başkanı) Yrd.Doç. Fuat Kökek Yrd.Doç. Serdar Gürses Yrd.Doç. Nalan Danabaş Öğr.Gör.Mustafa Orhan Yavuzoğlu Öğr.Gör. Alptekin Görünüş Arş.Gör.Ayşe Eryılmaz Aksakal Arş.Gör.Serap Erdoğan Arş.Gör.Pınar Krom
Program Çıktıları ^
1 Meslek alanı ile ilgili gelişmiş teorik ve pratik bilgiler kazanır.
2 Alanı ile ilgili konuları yorumlayabilir,analiz edebilir ve yeni öneriler geliştirebilir.
3 Mesleki gelişimine yönelik bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme becerisi edinir.
4 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi edinir.
5 Alanıyla ilgili konuları yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak aktarabilme yeteneği kazanır.
6 Yabancı dil kullanarak alanı ile ilgili iletişim kurabilme yeteneği kazanır.
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilir.
8 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
9 Görme ve algılama yetisine sahip olarak yaratıcı kimliğini geliştirebilir.
10 Özgün sanatçı kimliğini şekillendirebilir.
11 Temel Sanat Eğitimi ile ilgili bilgiler kazanır.
12 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili bilgiler edinir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 SR151 Seramik-Cam Kimyasına Giriş I Zorunlu 2 0 2
3 SR153 Seramik-Cam Meslek Resmi I Zorunlu 2 0 2
4 TME111 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 6 8 10
5 TME151 Genel Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 2
6 TME153 Uygarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 2
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 8 24
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 SR152 Seramik-Cam Kimyasına Giriş II Zorunlu 2 0 2
3 SR154 Seramik-Cam Meslek Resmi II Zorunlu 2 0 2
4 TME112 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 6 8 10
5 TME152 Genel Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 2
6 TME154 Uygarlık Tarihi II Zorunlu 2 0 2
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 8 24
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SR211 Görsel Anlatım Tasarlama I Zorunlu 2 0 2
2 SR213 Yüzeysel Tasarım I Zorunlu 2 0 2
3 SR-SK1,2 Seçimlik Kültür Dersi - 1-2 Seçmeli 4 0 4
Toplam 8 0 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SR212 Görsel Anlatım Tasarlama II Zorunlu 2 0 2
2 SR214 Yüzeysel Tasarım II Zorunlu 2 0 2
3 SR-SK3,4 Seçimlik Kültür Dersi - 3-4 Seçmeli 4 0 4
Toplam 8 0 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SR313 Yüzeysel Tasarım III Zorunlu 2 0 2
Toplam 2 0 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SR314 Yüzeysel Tasarım IV Zorunlu 2 0 2
Toplam 2 0 2
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > SR-SK1,2 Seçimlik Kültür Dersi - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH261 Geleneksel Tekstillerde Motif I Zorunlu 2 0 2
2 GTH262 Geleneksel Tekstillerde Motif II Zorunlu 2 0 2
3 GTH263 Geleneksel Tekstillerde Kurgu I Zorunlu 2 0 2
4 GTH264 Geleneksel Tekstillerde Kurgu II Zorunlu 2 0 2
5 GTT271 Minyatür Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
6 GTT272 Tezhip Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
7 GTT273 Mekanda Kalem İşi Tarihi I Zorunlu 2 0 2
8 GTT274 Mekanda Kalem İşi Tarihi II Zorunlu 2 0 2
9 GTT275 Selçuklularda Ahşap Sedef İşleri Tarihi I Zorunlu 2 0 2
10 GTT276 Selçuklularda Ahşap Sedef İşleri Tarihi II Zorunlu 2 0 2
11 GTT371 Cild Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
12 GTT372 Hat Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
13 GTT373 Kalem İşi Üslupları I Zorunlu 2 0 2
14 GTT374 Kalem İşi Üslupları II Zorunlu 2 0 2
15 GTT375 Osmanlılarda Ahşap Sedef İşleri Tarihi I Zorunlu 2 0 2
16 GTT376 Osmanlılarda Ahşap Sedef İşleri Tarihi II Zorunlu 2 0 2
17 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
18 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
19 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
20 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
21 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
22 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
23 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
24 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
25 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
26 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
27 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
28 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
29 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
30 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
31 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
32 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
33 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
34 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
35 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
36 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
37 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
38 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
39 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
40 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
41 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
42 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
43 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
44 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
45 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
46 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
47 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
48 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
49 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
50 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
51 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
52 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
53 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
54 TSG361 Tekstilde Moda Marka I Zorunlu 2 0 2
55 TSG362 Tekstilde Moda Marka II Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > SR-SK3,4 Seçimlik Kültür Dersi - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH261 Geleneksel Tekstillerde Motif I Zorunlu 2 0 2
2 GTH262 Geleneksel Tekstillerde Motif II Zorunlu 2 0 2
3 GTH263 Geleneksel Tekstillerde Kurgu I Zorunlu 2 0 2
4 GTH264 Geleneksel Tekstillerde Kurgu II Zorunlu 2 0 2
5 GTT271 Minyatür Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
6 GTT272 Tezhip Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
7 GTT273 Mekanda Kalem İşi Tarihi I Zorunlu 2 0 2
8 GTT274 Mekanda Kalem İşi Tarihi II Zorunlu 2 0 2
9 GTT275 Selçuklularda Ahşap Sedef İşleri Tarihi I Zorunlu 2 0 2
10 GTT276 Selçuklularda Ahşap Sedef İşleri Tarihi II Zorunlu 2 0 2
11 GTT371 Cild Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
12 GTT372 Hat Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 2
13 GTT373 Kalem İşi Üslupları I Zorunlu 2 0 2
14 GTT374 Kalem İşi Üslupları II Zorunlu 2 0 2
15 GTT375 Osmanlılarda Ahşap Sedef İşleri Tarihi I Zorunlu 2 0 2
16 GTT376 Osmanlılarda Ahşap Sedef İşleri Tarihi II Zorunlu 2 0 2
17 IM363 Tasarım ve Davranış I Zorunlu 2 0 2
18 IM364 Tasarım ve Davranış II Zorunlu 2 0 2
19 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
20 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
21 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
22 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
23 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
24 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
25 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
26 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
27 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
28 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
29 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
30 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
31 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
32 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
33 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
34 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
35 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
36 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
37 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
38 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
39 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
40 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
41 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
42 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
43 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
44 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
45 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
46 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
47 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
48 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
49 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
50 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
51 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
52 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
53 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
54 TSG361 Tekstilde Moda Marka I Zorunlu 2 0 2
55 TSG362 Tekstilde Moda Marka II Zorunlu 2 0 2

^