Lisans Programları
Sinema ve Televizyon - Güzel Sanatlar Fakültesi - Sinema ve Televizyon
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
20 Temmuz 1982 yılında Marmara Üniversitesi'ne bağlanan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Güzel Sanatlar Fakültesi' ne dönüşmüştür. Fakülte bünyesinde kurulan Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema- TV- Fotografi Anasanat Dalı, ilk yıl Beşiktaş-Akaretler’ de programını yürütmüştür. 1984 yılında Haydarpaşa Kampüsüne taşınan Bölüm, 1990 yılında Sinema-TV Bölümü adını almıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı alması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Sinema-Televizyon lisans eğitim-öğretimi, öncelikle öğrencinin kişisel yaratıcı güçlerini geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi bireyler olarak yetişmelerini amaçlar. Dört yıllık eğitimin ilk iki yılında öğrenciler, genel sanat kültürü ve yabancı dil dersleri yanında Sinema-TV sanatının alt yapısını oluşturacak hareket, ses, zaman ve teknolojik öğelerle örülü kuramsal ve uygulamalı derslerle birikim ve deneyim kazanarak sanatsal duyarlık ve becerilerini geliştirirler. Üçüncü yılda bireysel uygulama çalışmalrı yapılarak diploma projesi için gerekli deneyim kazanılır. Dördüncü yıl yönetim ve yapım dallarında uzmanlaşmak üzere araştırma yapan öğrenciler, ikinci yarıyılda film projelerini gerçekleştirmek üzere hazırlanarak, bitmiş bir film ve yapım dosyası ile Lisans eğitimlerini tamamlarlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sinema-Televizyon Bölümü mezunları sinema ve televizyon sektörlerinin farklı alanlarında ön yapım, yapım ve yapım sonrası aşamalarında çalışabilirler. Lisans eğitiminde aldıkları senaryo, görüntü, yönetim, kurgu, yapım, sanat yönetmenliği, film müziği gibi derslerinin oluşturduğu alt yapı ile sinema ve televizyon sektörlerinin hangi alanında profesyonel olarak katkıda bulunabileceklerine karar verirler. Bu çerçevede yaptıkları stajların deneyimi ile birlikte yönetmen asistanlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu operatörlüğü, sanat yönetmenliği, senaristlik, yapım sorumluluğu ve yönetmenlik gibi yaratıcı ve teknik alanlarda görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her yarıyıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınavın başarı notuna etkisi %60, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %40'tır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Yrd.Doç. Nigar Çapan Kavruk Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye Caddesi, Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 336 84 24 e-mail: nigar.kavruk@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Arş.Gör. Duygu Karabayraktar Adres:Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye Caddesi, Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 336 84 24 e-mail: karabayraktar@gmail.com
Bölüm Olanakları
Bölümde beş adet dersliğin yanı sıra öğrenci stüdyosu ve televizyon stüdyosu mekan olarak kullanılmaktadır. Öğrenciler sorumlu oldukları projeleri bölüm kamera, ışık ve ses ekipmanını kullanarak gerçekleştirirler. Bölümde yurt içi ve dışında eğitim almış, belgesel ve dramatik filmler yapan öğretim üyeleri ders vermektedir.
Program Çıktıları ^
1 Sinema sanatı bilgilerini yaratıcı olarak uygulama becerisi edinir.
2 Görsel işitsel sanat alanlarında yaratıcılık, araştırma ve uygulama açılarından problemlerin tanımlar ve çözüm önerileri getirir
3 Yaratılacak bir sanat yapıtı için hedef oluşturma sürecini, planlama, çözümleme ve tasarlama becerisi edinir.
4 Sinema sanatının küresel ve toplumsal çerçevede toplum yaşamına etkileri hakkında eğitim alır.
5 Görsel işitsel sanat yapıtlarının üretilmesi ve eleştirilmesi sürecinin çözümlenmesi, tasarlanması ve etkilerinin yorumlanması becerisi kazanır.
6 Sinema ve televizyon uygulamaları için gereken teknik araç ve programları verimli bir şekilde kullanır.
7 Takım çalışması yapabilme becerisi edinir.
8 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
9 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanmak.
10 Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
11 Temel Sanat Eğitimi ile ilgili bilgiler edinir.
12 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili bilgilerini geliştirir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 STV111 Görüntü I Zorunlu 2 2 3
3 STV115 Senaryo I Zorunlu 1 2 2
4 STV117 Kurgu I Zorunlu 2 2 3
5 STV151 Türk Sineması I Zorunlu 2 0 2
6 TME113 Tasarlama İlkeleri I Zorunlu 2 4 4
7 TME115 Temel Eğitim - Yönetim I Zorunlu 2 2 3
8 TME117 Temel Eğitim - Ses I Zorunlu 2 2 3
9 TME151 Genel Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 2
10 TME153 Uygarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 2
11 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
12 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 23 14 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 STV112 Görüntü II Zorunlu 2 2 3
3 STV116 Senaryo II Zorunlu 1 2 2
4 STV118 Kurgu II Zorunlu 2 2 3
5 STV152 Türk Sineması II Zorunlu 2 0 2
6 TME114 Tasarlama İlkeleri II Zorunlu 2 4 4
7 TME116 Temel Eğitim - Yönetim II Zorunlu 2 2 3
8 TME118 Temel Eğitim - Ses II Zorunlu 2 2 3
9 TME152 Genel Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 2
10 TME154 Uygarlık Tarihi II Zorunlu 2 0 2
11 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
12 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 23 14 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV211 Görüntü III Zorunlu 2 2 4
2 STV213 Yönetim I Zorunlu 2 2 4
3 STV215 Senaryo III Zorunlu 2 2 4
4 STV217 Kurgu III Zorunlu 2 2 4
5 STV251 Sinema Tarihi I Zorunlu 2 0 2
6 STV-SA1 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 1 Seçmeli 0 4 2
7 STV-SK1..4 Seçimlik Kültür Dersi - 1..4 Seçmeli 8 0 8
8 STV-ST1 Seçimlik Teknoloji Dersi - 1 Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV212 Görüntü IV Zorunlu 2 2 4
2 STV214 Yönetim II Zorunlu 2 2 4
3 STV216 Senaryo IV Zorunlu 2 2 4
4 STV218 Kurgu IV Zorunlu 2 2 4
5 STV252 Sinema Tarihi II Zorunlu 2 0 2
6 STV-SA2 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 2 Seçmeli 0 4 2
7 STV-SK5..8 Seçimlik Kültür Dersi - 5..8 Seçmeli 8 0 8
8 STV-ST2 Seçimlik Teknoloji Dersi - 2 Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV300 Staj I Zorunlu 0 0 3
2 STV311 Görüntü V Zorunlu 2 2 3
3 STV313 Yönetim III Zorunlu 2 2 3
4 STV315 Senaryo V Zorunlu 2 2 3
5 STV317 Yapım I Zorunlu 2 2 4
6 STV353 Sinema Estetiği I Zorunlu 2 0 2
7 STV-SA3 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 3 Seçmeli 0 4 2
8 STV-SK9 Seçimlik Kültür Dersi - 9 Seçmeli 2 0 2
9 STV-SST1,2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1-2 Seçmeli 4 2 6
10 STV-ST3 Seçimlik Teknoloji Dersi - 3 Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 14 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV312 Görüntü VI Zorunlu 2 2 4
2 STV314 Yönetim IV Zorunlu 2 2 4
3 STV316 Senaryo VI Zorunlu 2 2 4
4 STV318 Yapım II Zorunlu 2 2 4
5 STV354 Sinema Estetiği II Zorunlu 2 0 2
6 STV-SA4 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 4 Seçmeli 0 4 2
7 STV-SK10 Seçimlik Kültür Dersi - 10 Seçmeli 2 0 2
8 STV-SST3,4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 3-4 Seçmeli 4 2 6
9 STV-ST4 Seçimlik Teknoloji Dersi - 4 Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 14 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV400 Staj II Zorunlu 0 0 3
2 STV417 Yapım Yönetim I Zorunlu 6 6 13
3 STV421 Film Projesi I Zorunlu 6 6 12
4 STV-SST5 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5 Seçmeli 2 0 2
Toplam 14 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV418 Yapım Yönetim II Zorunlu 6 8 15
2 STV422 Film Projesi II Zorunlu 6 8 15
Toplam 12 16 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > STV-SA1 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV291 Yönetim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
2 STV292 Yönetim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 STV293 Görüntü Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
4 STV294 Görüntü Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 STV295 Senaryo Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
6 STV296 Senaryo Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
7 STV391 Kurgu Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
8 STV392 Kurgu Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
9 STV393 Canlandırma Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
10 STV394 Canlandırma Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
11 STV395 Oyuncu Yönetimi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
12 STV396 Oyuncu Yönetimi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
13 STV397 Senaryo Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
14 STV398 Senaryo Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
3 . Dönem > STV-SK1..4 Seçimlik Kültür Dersi - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV271 Sinema Kuramı I Zorunlu 2 0 2
2 STV272 Sinema Kuramı II Zorunlu 2 0 2
3 STV371 Sanat Yönetmenliği I Zorunlu 2 0 2
4 STV372 Sanat Yönetmenliği II Zorunlu 2 0 2
5 STV373 Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 2
6 STV374 Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 2
7 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
10 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
11 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
12 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
14 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
15 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
16 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
17 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
18 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
19 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
21 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
22 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
23 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
24 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
25 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
26 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
27 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
28 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
29 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
30 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
31 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
32 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
33 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
34 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
35 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
36 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
37 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
38 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
39 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
40 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
41 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > STV-ST1 Seçimlik Teknoloji Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV261 Film Müziği I Zorunlu 2 0 2
2 STV262 Film Müziği II Zorunlu 2 0 2
3 STV263 Sayısal Kurgu I Zorunlu 2 0 2
4 STV264 Sayısal Kurgu II Zorunlu 2 0 2
5 STV265 Sinemada Makyaj I Zorunlu 2 0 2
6 STV266 Sinemada Makyaj II Zorunlu 2 0 2
7 STV361 Stüdyo Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
8 STV362 Stüdyo Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
9 STV363 Canlandırma Sineması I Zorunlu 2 0 2
10 STV364 Canlandırma Sineması II Zorunlu 2 0 2
11 STV365 Sinemada Sayısal Teknoloji I Zorunlu 2 0 2
12 STV366 Sinemada Sayısal Teknoloji II Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > STV-SA2 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV291 Yönetim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
2 STV292 Yönetim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 STV293 Görüntü Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
4 STV294 Görüntü Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 STV295 Senaryo Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
6 STV296 Senaryo Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
7 STV391 Kurgu Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
8 STV392 Kurgu Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
9 STV393 Canlandırma Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
10 STV394 Canlandırma Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
11 STV395 Oyuncu Yönetimi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
12 STV396 Oyuncu Yönetimi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
13 STV397 Senaryo Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
14 STV398 Senaryo Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
4 . Dönem > STV-SK5..8 Seçimlik Kültür Dersi - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV271 Sinema Kuramı I Zorunlu 2 0 2
2 STV272 Sinema Kuramı II Zorunlu 2 0 2
3 STV371 Sanat Yönetmenliği I Zorunlu 2 0 2
4 STV372 Sanat Yönetmenliği II Zorunlu 2 0 2
5 STV373 Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 2
6 STV374 Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 2
7 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
10 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
11 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
12 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
14 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
15 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
16 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
17 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
18 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
19 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
21 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
22 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
23 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
24 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
25 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
26 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
27 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
28 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
29 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
30 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
31 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
32 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
33 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
34 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
35 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
36 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
37 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
38 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
39 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
40 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
41 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > STV-ST2 Seçimlik Teknoloji Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV261 Film Müziği I Zorunlu 2 0 2
2 STV262 Film Müziği II Zorunlu 2 0 2
3 STV263 Sayısal Kurgu I Zorunlu 2 0 2
4 STV264 Sayısal Kurgu II Zorunlu 2 0 2
5 STV265 Sinemada Makyaj I Zorunlu 2 0 2
6 STV266 Sinemada Makyaj II Zorunlu 2 0 2
7 STV361 Stüdyo Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
8 STV362 Stüdyo Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
9 STV363 Canlandırma Sineması I Zorunlu 2 0 2
10 STV364 Canlandırma Sineması II Zorunlu 2 0 2
11 STV365 Sinemada Sayısal Teknoloji I Zorunlu 2 0 2
12 STV366 Sinemada Sayısal Teknoloji II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > STV-SA3 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV291 Yönetim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
2 STV292 Yönetim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 STV293 Görüntü Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
4 STV294 Görüntü Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 STV295 Senaryo Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
6 STV296 Senaryo Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
7 STV391 Kurgu Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
8 STV392 Kurgu Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
9 STV393 Canlandırma Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
10 STV394 Canlandırma Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
11 STV395 Oyuncu Yönetimi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
12 STV396 Oyuncu Yönetimi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
13 STV397 Senaryo Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
14 STV398 Senaryo Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
5 . Dönem > STV-SK9 Seçimlik Kültür Dersi - 9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV271 Sinema Kuramı I Zorunlu 2 0 2
2 STV272 Sinema Kuramı II Zorunlu 2 0 2
3 STV371 Sanat Yönetmenliği I Zorunlu 2 0 2
4 STV372 Sanat Yönetmenliği II Zorunlu 2 0 2
5 STV373 Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 2
6 STV374 Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 2
7 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
10 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
11 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
12 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
14 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
15 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
16 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
17 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
18 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
19 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
21 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
22 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
23 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
24 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
25 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
26 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
27 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
28 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
29 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
30 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
31 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
32 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
33 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
34 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
35 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
36 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
37 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
38 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
39 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
40 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
41 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > STV-SST1,2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV331 Film Analizi I Zorunlu 2 2 3
2 STV332 Film Analizi II Zorunlu 2 2 3
3 STV333 Deneysel Sinema ve Kısa Film I Zorunlu 2 2 3
4 STV334 Deneysel Sinema ve Kısa Film II Zorunlu 2 2 3
5 . Dönem > STV-ST3 Seçimlik Teknoloji Dersi - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV261 Film Müziği I Zorunlu 2 0 2
2 STV262 Film Müziği II Zorunlu 2 0 2
3 STV263 Sayısal Kurgu I Zorunlu 2 0 2
4 STV264 Sayısal Kurgu II Zorunlu 2 0 2
5 STV265 Sinemada Makyaj I Zorunlu 2 0 2
6 STV266 Sinemada Makyaj II Zorunlu 2 0 2
7 STV361 Stüdyo Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
8 STV362 Stüdyo Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
9 STV363 Canlandırma Sineması I Zorunlu 2 0 2
10 STV364 Canlandırma Sineması II Zorunlu 2 0 2
11 STV365 Sinemada Sayısal Teknoloji I Zorunlu 2 0 2
12 STV366 Sinemada Sayısal Teknoloji II Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > STV-SA4 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV291 Yönetim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
2 STV292 Yönetim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 STV293 Görüntü Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
4 STV294 Görüntü Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 STV295 Senaryo Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
6 STV296 Senaryo Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
7 STV391 Kurgu Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
8 STV392 Kurgu Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
9 STV393 Canlandırma Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
10 STV394 Canlandırma Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
11 STV395 Oyuncu Yönetimi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
12 STV396 Oyuncu Yönetimi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
13 STV397 Senaryo Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
14 STV398 Senaryo Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
6 . Dönem > STV-SK10 Seçimlik Kültür Dersi - 10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV271 Sinema Kuramı I Zorunlu 2 0 2
2 STV272 Sinema Kuramı II Zorunlu 2 0 2
3 STV371 Sanat Yönetmenliği I Zorunlu 2 0 2
4 STV372 Sanat Yönetmenliği II Zorunlu 2 0 2
5 STV373 Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 2
6 STV374 Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 2
7 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
10 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
11 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
12 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
14 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
15 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
16 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
17 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
18 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
19 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
21 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
22 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
23 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
24 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
25 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
26 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
27 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
28 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
29 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
30 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
31 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
32 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
33 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
34 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
35 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
36 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
37 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
38 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
39 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
40 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
41 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > STV-SST3,4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV331 Film Analizi I Zorunlu 2 2 3
2 STV332 Film Analizi II Zorunlu 2 2 3
3 STV333 Deneysel Sinema ve Kısa Film I Zorunlu 2 2 3
4 STV334 Deneysel Sinema ve Kısa Film II Zorunlu 2 2 3
6 . Dönem > STV-ST4 Seçimlik Teknoloji Dersi - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV261 Film Müziği I Zorunlu 2 0 2
2 STV262 Film Müziği II Zorunlu 2 0 2
3 STV263 Sayısal Kurgu I Zorunlu 2 0 2
4 STV264 Sayısal Kurgu II Zorunlu 2 0 2
5 STV265 Sinemada Makyaj I Zorunlu 2 0 2
6 STV266 Sinemada Makyaj II Zorunlu 2 0 2
7 STV361 Stüdyo Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
8 STV362 Stüdyo Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
9 STV363 Canlandırma Sineması I Zorunlu 2 0 2
10 STV364 Canlandırma Sineması II Zorunlu 2 0 2
11 STV365 Sinemada Sayısal Teknoloji I Zorunlu 2 0 2
12 STV366 Sinemada Sayısal Teknoloji II Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > STV-SST5 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV431 Belgesel Sinema Zorunlu 2 0 2
2 STV433 Yapıt Hakları Zorunlu 2 0 2

^