Lisans Programları
Hukuk Fakültesi - Hukuk Fakültesi - Hukuk Fakültesi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve anılan Kararnameyi yasalaştıran 2809 Sayılı Kanun ile kurulan Hukuk Fakültesi, 3 Kasım 1982 tarihinde öğretime başlamıştır. Üniversitemiz Göztepe Kampüsünde başlayan öğretim faaliyeti, 1984 yılından bu yana, tarihi Haydarpaşa binasının yer aldığı Haydarpaşa Kampüsünde sürdürülmektedir. Fakültemizin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ergun Önen’dir..
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Diploması ÖSS sınav sonucu
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tıbbiye Caddesi Haydarpaşa 34688 Üsküdar İstanbul Program Başkanı: Doç. Dr. Caner YENİDÜNYA
Program Çıktıları ^
1 Hukuk Fakültesi mezunu, sosyal bilimler alanında mukayeseli araştırmalar yapma yeteneğine sahip olur.
2 Hukuk Fakültesi mezunu, adli ve idari yargı alanında hakimlik, savcılık, avukatlık; noterlik gibi faaliyetlerde bulunabilir.
3 Hukuk Fakültesi mezunu, ek şartları da tamamlayarak ülkenin idari teşkilatında kaymakam, vali, emniyet müdürü, mülkiye müfettişi vb. görevlerde bulunabilir.
4 Hukuk Fakültesi mezunu özel hukuka ilişkin bir uyuşmazlığı tüm yönleriyle analiz edebilir.
5 Hukuk Fakültesi mezunu kamu hukukuna ilişkin bir uyuşmazlığı tüm yönleriyle analiz edebilir.
6 Hukuk Fakültesi mezunu, eleştirel bir bakış açısına sahiptir.
7 Hukuk Fakültesi mezunu, yürürlükteki mevzuatın, hukuk normlarının eksikliklerini bilir.
8 Hukuk Fakültesi mezunu, bir hukuk normunun uygulanmasının toplumsal ve ekonomik etkilerini analiz edebilir.
9 Hukuk Fakültesi mezunu, daha iyi hukuk normları için yapıcı bir öneri geliştirebilir.
10 Hukuk Fakültesi mezunu, hukukun ve hukuk normlarının tarihsel ve sosyolojik gelişim süreçlerini bilir.
11 Hukuk Fakültesi mezunu, bankacılık, finans gibi alanlarda üst düzeyde görevler alabilir.
12 Hukuk Fakültesi mezunu, insan hakları ihlallerine karşı duyarlıdır
13 Hukuk Fakültesi mezunu, sivil toplum örgütlerinde, meslek örgütlerinde görev almaya eğilimlidir.
14 Hukuk fakültesi mezunu, hukuk literatürünü takip etmeye eğilimlidir.
15 Hukuk fakültesi mezunu, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini bilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 HUK101 Hukuk Başlangıcı I Zorunlu 2 0 3
3 HUK103 Roma Özel Hukuku I Zorunlu 2 2 3
4 HUK105 Medeni Hukuk I Zorunlu 3 2 5
5 HUK107 Anayasa Hukuku I Zorunlu 3 2 5
6 HUK109 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 3
7 HUK-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
8 IKT131 İktisat I Zorunlu 2 2 3
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 HUK102 Hukuk Başlangıcı II Zorunlu 2 0 4
3 HUK104 Roma Özel Hukuku II Zorunlu 2 2 4
4 HUK106 Medeni Hukuk II Zorunlu 3 2 5
5 HUK108 Anayasa Hukuku II Zorunlu 3 2 5
6 HUK110 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 3
7 IKT132 İktisat II Zorunlu 2 2 3
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK201 Borçlar Genel Hukuku I Zorunlu 3 2 5
2 HUK203 Türk Hukuk Tarihi I Zorunlu 3 0 4
3 HUK205 Deniz Hukuku I Zorunlu 2 0 3
4 HUK207 Ceza Genel Hukuku I Zorunlu 3 2 5
5 HUK211 Genel Kamu Hukuku I (Hak Teorisi-Devlet Teorisi) Zorunlu 2 0 4
6 HUK213 Devletler Umumi Hukuku I Zorunlu 3 0 4
7 HUK-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
8 MLY205 Maliye I Zorunlu 3 0 3
Toplam 21 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK202 Borçlar Genel Hukuku II Zorunlu 3 2 6
2 HUK204 Türk Hukuk Tarihi II Zorunlu 3 0 4
3 HUK206 Deniz Hukuku II Zorunlu 2 0 3
4 HUK208 Ceza Genel Hukuku II Zorunlu 3 2 6
5 HUK212 Genel Kamu Hukuku II (Hak Teorisi-Devlet Teorisi) Zorunlu 2 0 3
6 HUK214 Devletler Umumi Hukuku II Zorunlu 3 0 4
7 MLY206 Maliye II Zorunlu 3 0 4
Toplam 19 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK301 Eşya Hukuku I Zorunlu 3 2 4
2 HUK303 Borçlar Özel Hukuku I Zorunlu 3 0 3
3 HUK305 İş Hukuku I Zorunlu 3 0 3
4 HUK307 Ticaret Hukuku I Zorunlu 2 2 3
5 HUK309 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Zorunlu 2 2 3
6 HUK311 Genel Kamu Hukuku I (İnsan Hakları Hukuku) Zorunlu 2 0 2
7 HUK313 Ceza Özel Hukuku I Zorunlu 3 0 4
8 HUK315 İdare Hukuku I Zorunlu 4 0 4
9 HUK317 Medeni Usul Hukuku I Zorunlu 3 2 4
Toplam 25 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK302 Eşya Hukuku II Zorunlu 3 2 4
2 HUK304 Borçlar Özel Hukuku II Zorunlu 3 0 3
3 HUK306 İş Hukuku II Zorunlu 3 0 3
4 HUK308 Ticaret Hukuku II Zorunlu 2 2 4
5 HUK312 Genel Kamu Hukuku II (İnsan Hakları Hukuku) Zorunlu 2 0 2
6 HUK314 Ceza Özel Hukuku II Zorunlu 3 0 3
7 HUK316 İdare Hukuku II Zorunlu 4 0 4
8 HUK318 Medeni Usul Hukuku II Zorunlu 3 2 5
9 HUK-S3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 2
Toplam 25 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK401 Kıymetli Evrak I Zorunlu 2 0 2
2 HUK403 Deniz Ticareti Hukuku I Zorunlu 2 0 3
3 HUK405 Miras Hukuku I Zorunlu 3 0 4
4 HUK407 Sosyal Güvenlik Hukuku I Zorunlu 2 0 3
5 HUK409 Devletler Özel Hukuku I Zorunlu 4 0 4
6 HUK411 İcra ve İflas Hukuku I Zorunlu 3 2 5
7 HUK413 Vergi Hukuku I Zorunlu 3 0 3
8 HUK415 Ceza Usul Hukuku I Zorunlu 3 0 4
9 HUK-S4 Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK402 Kıymetli Evrak II Zorunlu 2 0 3
2 HUK404 Deniz Ticareti Hukuku II Zorunlu 2 0 3
3 HUK406 Miras Hukuku II Zorunlu 3 0 4
4 HUK408 Sosyal Güvenlik Hukuku II Zorunlu 2 0 2
5 HUK410 Devletler Özel Hukuku II Zorunlu 4 0 3
6 HUK412 İcra ve İflas Hukuku II Zorunlu 3 2 4
7 HUK414 Vergi Hukuku II Zorunlu 3 0 3
8 HUK416 Ceza Usul Hukuku II Zorunlu 3 0 4
9 HUK418 Sigorta Hukuku Zorunlu 2 0 2
10 HUK420 Adli Tıp Zorunlu 2 0 2
Toplam 26 2 30
Seçmeli
1 . Dönem > HUK-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK113 Umumi Hukuk Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 HUK117 Evlilik Birliği Zorunlu 2 0 2
3 HUK119 Hukuk Mesleği ve Etik Zorunlu 2 0 2
4 HUK123 Siyasi Tarih Zorunlu 2 0 2
5 SOS155 Sosyoloji Zorunlu 2 0 2
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > HUK-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK209 Kriminoloji Zorunlu 2 0 2
2 HUK215 Tebligat Hukuku Zorunlu 2 0 2
3 HUK217 Avrupa Birliği Hukuku Zorunlu 2 0 2
4 HUK219 Özgürlükler Hukuku Zorunlu 2 0 2
5 SBL255 Siyaset Bilimi Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > HUK-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK310 Teminat Hukuku Zorunlu 2 0 2
2 HUK320 Tüketici ve Rekabet Hukuku Zorunlu 2 0 2
3 HUK330 Taşıma Hukuku Zorunlu 2 0 2
4 HUK340 İmar ve Şehircilik Hukuku Zorunlu 2 0 2
5 HUK350 İnsan Hakları Kuramı Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > HUK-S4 Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK417 Ticari Ceza Hukuku Zorunlu 2 0 2
2 HUK419 Sermaye Piyasası Hukuku Zorunlu 2 0 2
3 HUK429 Avukatlık Hukuku Zorunlu 2 0 2
4 HUK439 Banka Hukuku Zorunlu 2 0 2
5 YDI409 İngilizce Hukuk Dili Zorunlu 2 0 2

^