Lisans Programları
Lisans - İktisat Fakültesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Bölümümüz 1984-1985 öğretim yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programını başarıyla tamamlayanlar lisans derecisi kazanmaktadır
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek öğretime giriş için yapılan merkezi sınavdan yeterli puanı almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lise diplomasına sahip olmak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda yeterli puanları almak ve tercihte bulunmak
Program Profili
Bölümdeki eğitim ve araştırmalar, ekonomik faaliyetlerin temel unsuru insan emeğine odaklanmaktadır. Bu bağlamda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün amacı ekonomik faaliyetlerin son derece karmaşık hale geldiği günümüzde çalışma ilişkilerinin disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel temele dayalı olarak incelenmesidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm Mezunlarının çalışma alanları oldukça geniş olup, kamu ve özel sektörde çalışmanın yanı sıra kendi işlerim de kurabilirler. Kamu kurumları arasında DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'nda müfettiş ve uzman aleşe olarak çalışabilirler. Ayrıca Bakanlıklarda uzman, yönetici adayı ve yönetici olarak çalışabilirler, işçi ve işveren kuruluşlarında da uzman olarak istihdam olanakları söz konusudur
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölümümüzde birinci ve ikinci öğretim lisans programlarının yanında üç yüksek lisans (Çalışma Ekonomisi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ve İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku) ve bir doktora programı (Çalışma Ekonomisi) yürütülmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınav (%40), Final sınavı (%60) olmak üzere dönemlik iki sınav ile ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır
Mezuniyet Koşulları
Tüm dersleri başarı ile tamamlayarak, GANO 1.80 düzeyini aşmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Anadoluhisarı Kampusü, Beykoz 34590 / İSTANBUL Telefon : 0 216 332 38 20 - 0 216 332 04 27 Faks: 0 216 332 00 02
Bölüm Olanakları
Bilgisayar odası, Bölüm kütüphanesi, Öğrenci kulüpleri ile Üniversitenin sağladığı diğer tüm imkanlar
Program Çıktıları ^
1 Öğrenim alanı ile ilgili temel bilgileri kavramak
2 Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi edinmek
3 Öğrenme ve analitik düşünme yeteneği kazanmak
4 Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanmak
5 Türkiye'de ve dünyada mikro ve makro ekonomik dengelerin analizini yapmak
6 Çalışma hayatının güncel konularını ve sorunlarını tartışmak
7 Çalışma ilişkisinden kaynaklanan hukuki temel hak ve borçları özetleyebilmek
8 Çalışanların bireysel ve kolektif düzeydeki haklarını koruma becerisi edinmek
9 İşletmelerin fonksiyonları, işleyişi ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili konulara ve sorunlara ilişkin stratejik yaklaşımlar geliştirmek
10 Çalışan bireyin iş ortamını çevresel faktörler, yönetsel uygulamalar ve örgütsel davranış bakımından analiz edebilmek
11 Çalışan açısından birey, grup, örgüt, toplum ilişkisini kurmak
12 Çalışma yaşamının iktisadi, sosyal, hukuki ve çalışma psikolojisine ilişkin sorunlarını neden sonuç ilişkisi içersinde sentezleyebilmek
13 İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesine ve bununla ilgili sorunlara ilişkin iktisadi, sosyal, hukuki ve çalışma psikolojisi açısından çözümler önermek
14 Türkiye'nin toplumsal yapısını ve toplumsal değişmenin çalışma hayatı üzerindeki etkilerini analiz edebilmek
15 Türkiye'de ve dünyada sendikal hakların ve sosyal politikanın gelişimini, uygulamaları ve sorunları değerlendirmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 CEKO-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
3 HUK111 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 2
4 IKT143 İktisat Tarihi Zorunlu 2 0 3
5 IKT159 İktisat I Zorunlu 2 0 4
6 MAT147 Matematik I Zorunlu 2 0 3
7 MUH173 Genel Muhasebe I Zorunlu 2 0 3
8 SOS141 Sosyoloji I Zorunlu 3 0 3
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
11 YON161 İşletme Yönetimi I Zorunlu 3 0 4
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 CEKO-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
3 HUK122 Anayasa Hukuku Zorunlu 2 0 3
4 IKT144 İktisadi Düşünce ve Sistemler Zorunlu 2 0 2
5 IKT154 İktisat II Zorunlu 2 0 4
6 MAT140 Matematik II Zorunlu 2 0 3
7 MUH174 Genel Muhasabe II Zorunlu 2 0 3
8 SOS142 Sosyoloji II Zorunlu 3 0 3
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
11 YON162 İşletme Yönetimi II Zorunlu 3 0 4
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CEKO201 Sosyal Politikaya Giriş Zorunlu 3 0 5
2 CEKO261 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 5
3 CEKO-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 0 4
4 IKT205 Çalışma İktisadı I Zorunlu 3 0 5
5 IKT257 Mikro İktisat Zorunlu 2 0 3
6 IST229 İstatistik I Zorunlu 2 0 3
7 SBL231 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CEKO202 Uluslararası Sosyal Politika Zorunlu 3 0 5
2 CEKO-S5,6 Seçimlik Ders - 5-6 Seçmeli 4 0 4
3 HUK222 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 5
4 IKT206 Çalışma İktisadı II Zorunlu 3 0 5
5 IKT290 Makro İktisat Zorunlu 2 0 3
6 IST224 İstatistik II Zorunlu 2 0 3
7 SOS242 Çalışma Sosyolojisi I Zorunlu 3 0 5
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CEKO301 İstihdam ve İşsizlik Zorunlu 3 0 4
2 CEKO323 Sosyal Güvenlik Teorisi Zorunlu 3 0 4
3 CEKO-S7,8 Seçimlik Ders - 7-8 Seçmeli 4 0 6
4 HUK325 Bireysel İş Hukuku I Zorunlu 3 0 4
5 IK361 İnsan Kaynakları Yönetimi I Zorunlu 3 0 4
6 SOS303 Türkiye'nin Sosyal Yapısı Zorunlu 3 0 4
7 SOS341 Çalışma Sosyolojisi II Zorunlu 3 0 4
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CEKO302 Ücretler ve Verimlilik Zorunlu 3 0 4
2 CEKO314 Sosyal Bilimlerde Yöntem Zorunlu 3 0 5
3 CEKO-S9,10 Seçimlik Ders - 9-10 Seçmeli 4 0 8
4 DB364 Çalışma Psikolojisi I Zorunlu 3 0 5
5 HUK326 Bireysel İş Hukuku II Zorunlu 3 0 4
6 IK362 İnsan Kaynakları Yönetimi II Zorunlu 3 0 4
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CEKO401 Sosyal Politika Araştırmaları I Zorunlu 3 0 4
2 CEKO403 Endüstri İlişkileri I Zorunlu 3 0 4
3 CEKO405 Sanayileşme ve Emek Süreci I Zorunlu 3 0 4
4 CEKO407 Türkiye Ekonomisi ve Çalışma İlişkileri I Zorunlu 3 0 4
5 CEKO-S11 Seçimlik Ders - 11 Seçmeli 2 0 2
6 DB463 Çalışma Psikolojisi II Zorunlu 3 0 4
7 HUK421 Sosyal Güvenlik Hukuku I Zorunlu 3 0 4
8 HUK423 Toplu İş Hukuku I Zorunlu 3 0 4
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CEKO402 Sosyal Politika Araştırmaları II Zorunlu 3 0 4
2 CEKO404 Endüstri İlişkileri II Zorunlu 3 0 4
3 CEKO406 Sanayileşme ve Emek Süreci II Zorunlu 3 0 5
4 CEKO408 Türkiye Ekonomisi ve Çalışma İlişkileri II Zorunlu 3 0 5
5 CEKO-S12 Seçimlik Ders - 12 Seçmeli 2 0 4
6 HUK422 Sosyal Güvenlik Hukuku II Zorunlu 3 0 4
7 HUK424 Toplu İş Hukuku II Zorunlu 3 0 4
Toplam 20 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > CEKO-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP135 Bilgi İşlem I Zorunlu 2 0 2
2 KSS103 Güzel Sanatlar I Zorunlu 2 0 2
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > CEKO-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP136 Bilgi İşlem II Zorunlu 2 0 2
2 KSS104 Güzel Sanatlar II Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > CEKO-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CEKO271 Kamu Yönetimi Zorunlu 2 0 2
2 HUK225 Ticaret Hukukunun Genel Esasları Zorunlu 2 0 2
3 MAT235 Ticari Matematik Zorunlu 2 0 2
4 MLY213 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 2
5 MUH273 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > CEKO-S5,6 Seçimlik Ders - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CEKO214 Sosyal Düşünceler Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 FIN272 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 0 2
3 HUK226 Kıymetli Evrak Hukuku Zorunlu 2 0 2
4 MAT242 Finansal Matematik Zorunlu 2 0 2
5 MUH274 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > CEKO-S7,8 Seçimlik Ders - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IKT365 Kalkınma Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
2 IKT367 Uluslararası İktisat Zorunlu 2 0 3
3 IKT399 Para ve Banka Zorunlu 2 0 3
4 SOS343 Çalışma Yaşamı ve Kurumlar Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > CEKO-S9,10 Seçimlik Ders - 9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CEKO304 Sosyal Planlama Zorunlu 2 0 4
2 CEKO306 Toplu Pazarlık Ekonomisi Zorunlu 2 0 4
3 CEKO324 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Zorunlu 2 0 4
4 SOS344 Çalışma ve Toplum Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > CEKO-S11 Seçimlik Ders - 11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CEKO409 Toplu Pazarlık Politikaları Zorunlu 2 0 2
2 CEKO461 Ergonomi Zorunlu 2 0 2
3 IKT413 Gelir Dağılımı ve Gelir Politikası Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > CEKO-S12 Seçimlik Ders - 12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CEKO410 Toplu Pazarlık Stratejileri Zorunlu 2 0 4
2 CEKO412 Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı Zorunlu 2 0 4
3 HUK436 Vergi Hukuku Zorunlu 2 0 4

^