Lisans Programları
Lisans - İktisat Fakültesi - Ekonometri
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1986-1987 eğitim yılından beri Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde hizmet veren Ekonometri Bölümü'nde, İstatistik, Ekonometri ve Yöneylem Araştırması olmak üzere üç Anabilim dalı bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Bölümden mezun olan öğrenciler dört yıllık lisans diploması sahibi olur ve Ekonometrist / Matematiksel İktisatçı olarak ünvan kazanırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler; analitik düşünme yeteneği,matematiksel ifade becerisi,araştırma ve öğrenme becerisi,takım çalışmasına yatkınlık,modelleme yapma ve sonuçları yorumlama yetisi kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversitenin Ekonometri Bölümü'ne aday öğrencilerin, bir lise programından mezun olması ayrıca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite giriş sınavından Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) belirlemiş olduğu bölüme giriş için yeterli puanı almış olması gereklidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Yatay veya dikey geçiş ile bölüme gelen öğrencilerin önceki üniversitelerinde almış oldukları derslerin bölümdeki ders içerikleri ile uyuşması halinde derslerinden muaf olabilmektedirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün tüm ders ve 240 AKTS kredi gerekliliğini başarıyla tamamlayan ve GANO’su 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Ekonometrinin temel amacı, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır. Ekonometri bölümleri, iktisat bölümlerinden farklı olarak iktisat yanında matematik ve istatistiği de bilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ekonometri Bölümü mezunları TÜİK, DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir. Öğretim üyeleri dönem içerisinde uygulama ödevleri verip bu ödevleri değerlendirmeye tabi tutabilmektedirler.
Mezuniyet Koşulları
Bölümün tüm ders ve 240 AKTS kredi gerekliliğini başarıyla tamamlayan ve GANO’su 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.İbrahim DOĞAN (idogan@marmara.edu.tr) Erasmus Koordinatörü: Arş.Gör.Dr.Selay GİRAY (selaygiray@marmara.edu.tr) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülltesi Ekonometri Bölümü Ressam Namık İsmail Sokak No:1, 34180 Bahçelievler / İSTANBUL Tel : 0212 507 99 25 Fax : 0212 539 11 82
Bölüm Olanakları
Bölümde Beş Profesör, Dört Doçent , Beş Yardımcı Doçent, Bir Öğretim Görevlisi, Üç Araştırma Görevlisi Doktor ve Dört Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde bulunan bilgisayar laboratuarı ile öğrenciler derslerini paket programlar ile uygulamalı olarak analiz edebilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Temel ve gelişmiş ekonometrik yöntemlerin teorik yapısını bilir ve bu konudaki bilimsel gelişmeleri takip edebilir.
2 Yatay kesit ve zaman serisi verileri ile mikro ve makro ekonometrik modeller kurabilir, araştırma ve uygulama yapabilir.
3 İktisadi olaylarla ilgili araştırma yapabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme yeteneğine sahiptir.
4 İktisadi kavramları bilir ve gelişmiş iktisadi düşünce yeteneğine sahiptir.
5 Temel ve gelişmiş istatistik yöntemleri bilir, bir araştırmayı tasarlayabilecek ve yürütebilecek istatistiksel bilgi ve beceriye sahiptir.
6 İktisadi ve sosyal olaylarla ilgili istatistiksel araştırmalar ve uygulamalar yapabilir.
7 Analitik düşünce yapısına sahiptir ve ihtiyaç duyduğu matematiksel kavram ve yöntemleri bilir.
8 Yapacağı araştırma için gerekli matematiksel ve istatistiksel yöntemleri kullanmayı bilir.
9 Yapacağı araştırmalarda kullanabileceği yöneylem araştırması tekniklerini bilir, optimizasyon tekniklerini kullanarak verimlilik analizleri yapabilir.
10 Temel bilgisayar bilgisine sahiptir ve ihtiyaç duyulan paket programları kullanabilir.
11 Yapacağı araştırmaların ve kuracağı modellerin sonuçlarını yorumlayabilir ve konuyla ilgili öngörüde bulunabilir.
12 Yaptığı araştırmalarla ilgili, sunum hazırlayabilme, raporlayabilme ve karar verme becerisine sahiptir.
13 Raporlanmış ekonometrik ve alanı ile ilgili istatistiksel çalışmaları inceleme, eleştirme ve geliştirme becerisine sahiptir.
14 Finansal piyasalar, bankalar, sigortalar ve aracı kurumlar gibi resmi ve özel kurum ve kuruluşların temel yapılarını bilir ve bunları inceleyerek uygulama yapma becerisi ve bilgisine sahiptir.
15 Disiplinler arası ve grup çalışmaları yapma yeteneğine sahiptir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSP133 Bilgisayar I Zorunlu 2 0 4
3 HUK131 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 4
4 IKT157 İktisada Giriş I Zorunlu 2 0 4
5 IST121 İstatistiğe Giriş Zorunlu 3 0 4
6 MAT181 Matematik I Zorunlu 4 0 6
7 MUH117 Genel Muhasebe Zorunlu 2 0 2
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSP134 Bilgisayar II Zorunlu 2 0 4
3 IKT158 İktisada Giriş II Zorunlu 2 0 4
4 ISL136 İşletme Zorunlu 2 0 4
5 MAT178 Olasılık Zorunlu 3 0 4
6 MAT182 Matematik II Zorunlu 4 0 6
7 MUH118 Envanter ve Bilanço Zorunlu 2 0 2
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM213 Ekonometriye Giriş I Zorunlu 3 0 5
2 EKM-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
3 IKT255 Mikro İktisat Zorunlu 2 0 3
4 IST221 İstatistiksel Analiz Zorunlu 3 0 4
5 IST223 Çok Değişkenli Analiz I Zorunlu 2 0 3
6 MAT213 Matematiksel İktisat Zorunlu 3 0 4
7 MAT225 Matematiksel İstatistik Zorunlu 3 0 4
8 MAT261 Finansal Matematik I Zorunlu 2 0 4
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM212 Ekonometriye Giriş II Zorunlu 3 0 6
2 EKM-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
3 IKT250 Makro İktisat Zorunlu 2 0 4
4 IST222 Çok Değişkenli Analiz II Zorunlu 2 0 4
5 MAT234 Matematiksel Programlama Zorunlu 3 0 5
6 MAT262 Finansal Matematik II Zorunlu 2 0 4
7 NKY236 Çok Amaçlı Karar Alma Zorunlu 3 0 4
Toplam 17 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM311 Ekonometri I Zorunlu 3 0 5
2 EKM315 Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları I Zorunlu 3 0 4
3 EKM-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 0 6
4 IKT351 Para Teorisi Zorunlu 2 0 3
5 IST321 Örnekleme Zorunlu 3 0 4
6 NKY323 Karar Teorisi I Zorunlu 3 0 4
7 NKY331 Yöneylem Araştırması I Zorunlu 3 0 4
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM312 Ekonometri II Zorunlu 3 0 5
2 EKM316 Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları II Zorunlu 3 0 4
3 EKM-S5,6 Seçimlik Ders - 5-6 Seçmeli 4 0 6
4 IKT364 Uluslararası İktisat Zorunlu 2 0 3
5 IST322 İstatistiksel Paket Programları Zorunlu 3 0 4
6 NKY324 Karar Teorisi II Zorunlu 2 0 4
7 NKY332 Yöneylem Araştırması II Zorunlu 3 0 4
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM411 Uygulamalı Ekonometri I Zorunlu 3 0 5
2 EKM413 Zaman Serisi Ekonometrisi I Zorunlu 3 0 5
3 EKM415 Mikro Ekonometri Zorunlu 3 0 3
4 EKM-S7,8,9 Seçimlik Ders - 7-8-9 Seçmeli 6 0 9
5 IST421 Uygulamalı İstatistik I Zorunlu 3 0 5
6 NKY431 Yöneylem Araştırması Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 3 0 3
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM412 Uygulamalı Ekonometri II Zorunlu 3 0 5
2 EKM414 Zaman Serisi Ekonometrisi II Zorunlu 3 0 5
3 EKM416 Makro Ekonometri Zorunlu 3 0 3
4 EKM-S10,11,12 Seçimlik Ders - 10-11-12 Seçmeli 6 0 9
5 IKT472 Planlı Dönemde Türkiye Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
6 IST422 Uygulamalı İstatistik II Zorunlu 3 0 5
Toplam 20 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > EKM-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM227 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 3
2 MAT263 Lineer Cebir Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > EKM-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MLY218 Kamu Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
2 NKY238 Doğrusal Olmayan Programlama Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > EKM-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN319 İşletme Finansmanı Zorunlu 2 0 3
2 HUK357 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 3
3 IKT327 Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
4 IST325 İstatistiksel Tahmin Teknikleri Zorunlu 2 0 3
5 PAZ325 Pazarlama Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > EKM-S5,6 Seçimlik Ders - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM334 Stratejik Programlama Zorunlu 2 0 3
2 IKT376 Para Politikası Zorunlu 2 0 3
3 IST324 İstatistiksel Kalite Kontrol Zorunlu 2 0 3
4 IST326 Demografi Zorunlu 2 0 3
5 PAZ328 Pazarlama Araştırması Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > EKM-S7,8,9 Seçimlik Ders - 7-8-9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP435 C Programlama Dili Zorunlu 2 0 3
2 EKM417 Model Kurma Teknikleri Zorunlu 2 0 3
3 EKM423 İktisadi İstatistiklerin Analizi Zorunlu 2 0 3
4 EKM425 Alan Araştırması Zorunlu 2 0 3
5 FIN431 Sermaye Piyasası Analizi Zorunlu 2 0 3
6 IKT464 İktisadi Göstergeler Zorunlu 2 0 3
7 IKT477 İktisadi Planlama Zorunlu 2 0 3
8 SGR433 Sigorta Teknikleri Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > EKM-S10,11,12 Seçimlik Ders - 10-11-12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP436 C++ Programlama Dili Zorunlu 2 0 3
2 EKM424 Teknik Analiz Zorunlu 2 0 3
3 EKM432 Proje Analizi Zorunlu 2 0 3
4 IKT454 İktisadi Analiz Zorunlu 2 0 3
5 IST418 Öngörü Teknikleri Zorunlu 2 0 3
6 IST426 Deney Planlaması Zorunlu 2 0 3
7 MAT436 Sigorta Matematiği Zorunlu 2 0 3

^