Lisans Programları
Lisans - İktisat Fakültesi - İktisat
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
İktisat Bölümü, 1983 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2012'de İ.İ.B.F'nin kapatılarak yerine İktisat Fakültesi'nin açılması ile, İktisat Bölümü bu fakültenin bir parçası olmuştur. Bölümümüz, Türkiye'nin önde gelen ve tercih edilen İktisat Bölümlerinden biridir.
Kazanılan Derece
Lisans Diploması (4 yıllık eğitim)
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM'nin yaptığı yüksek öğretime giriş sınavlarından gerekli puanı almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından belirlenen kurallar. Ayrıca, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Yatay veya dikey geçiş ile bölüme gelen öğrencilerin önceki üniversitelerinde almış oldukları derslerin bölümdeki ders içerikleriyle uyuşması durumunda derslerinden muaf olabilmektedirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
ÖSYM'nin yaptığı yüksek öğretime giriş sınavlarından gerekli puanı almak
Program Profili
Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Marmara Üniversitesi'nde, İktisat Bölümü öğrencilerine Lisans, Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) ve Doktora programlarında eğitim imkanı sağlamaktadır. İktisat bölümü sahip olduğu 60'a yakın öğretim elemanı ile zengin bir kadroya sahiptir. İktisat Bölümünde, temel olarak, öğrencilerin iktisat kuramına ilişkin donanımlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu asıl amacın yanında öğrencilerin İşletme, Maliye, İstatistik, Ekonometri ve Hukuk dallarında da kendilerini geliştirmelerini sağlayacak altyapının kazandırılması planlanmaktadır. Bölümde, öğrencilerin Türkiye ve Dünya ekonomisinde meydana gelen gelişmeleri analiz edebilecek bir formasyon edinebilmeleri yanında, mezun öğrencilerinin iş hayatında istihdam edilmeleri muhtemel olan sektörlerin gerektirdiği ek donanımları da sağlamalarına yönelik bir program yürütülmektedir. Öğrencilerin, 3 ve 4. yıllarda kendi eğilimleri ve mezuniyet sonrası planladıkları yaşama ilişkin niteliklerini geliştirebilmelerine olanak verecek seçmeli derslere yönelmelerine de fırsat verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümden mezun olan öğrenciler, Türkiye ve Dünya'da başta finans sektörü olmak üzere ekonominin tüm sektörlerinde ayrıca Kamu Kuruluşlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi meslekleri de kapsayan geniş bir sahada istihdam imkanı bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
İktisat lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, yurtiçi ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler. (yurtiçi programlar için ALES'den başarılı olmak koşuluyla)
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde dönem içerisinde bir dersten bir vize ve bir final olmak üzere iki sınav yapılmaktadır. Vize sınavlarının %40'ı, final sınavlarının %60'ı genel notu etkilemektedir. Dersten başarılı olabilmek için öğrenci, final sınavından 100 üzerinden en az 50 almalıdır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, aldığı bütün derslerden başarılı olduğu ve 2.00 genel not ortalamasını tutturduğu zaman mezun olmaya hak kazanır. Öğrencilerin mezun olması için maksimum süre 7 yıldır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Göztepe Kampüsü - 34722 Kadıköy / İstanbul Santral: 0(216) 541 40 21 Dahili: 1500 Direkt Telefon ve Faks No : 0(216) 346 43 56 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, e-posta: atabakoglu@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Lisans programı işletme, maliye, ekonometri bölümlerinin sunduğu bazı dersleri içermesinden dolayı öğrencilerini iş hayatına oldukça donanımlı hazırlarken, iktisat dalında sunulan derslerin yanı sıra iyi hukuk, muhasebe, ve istatistik eğitimi alan öğrenciler yetiştirmektedir. Ayrıca İktisat Bölümü öğrencisi, Marmara Üniversitesi yönetmeliğinden kaynaklanan tüm haklara sahiptir.
Program Çıktıları ^
1 Bilimsel çözümleme yeteneği kazanmak
2 İktisat biliminde bilimsel çözümleme yeteneği kazanmak
3 Öğrenim alanın gerektirdiği temel bilgi ve çözümleme tekniklerini kazanmak
4 Mesleğinin gerektirdiği, bilişim teknolojileri, yabancı dil, analitik teknikleri kazanmak ve kullanabilmek
5 İktisadi sorunların bilimsel tanımlamasını ve çözümlemesini yapabilmek
6 İktisadi sorunların çözümünde bilimsel yöntemleri yetkinlikle kullanabilmek
7 Mesleği ile ilgili olarak disiplenler arası işbirliğini, tarih ve gelecek bilincini kazanmak ve yönetebilmek
8 İktisadi sistemlerin-teorilerin bilimsel geliştirilmesi yeteneğini kazanmak
9 İktisat teorilerinin, pratikte politika uygulamalarını ihtiyaçlara uygun olarak yapabilmek
10 Yaşam boyu mesleki ve insani gelişim sürecine açık olmak
11 Mesleki bilgilerini oluştururken, kullanırken evrensel sosyal sorumluluk gözetmek
12 Mesleki alanında, küresel çapta, öncü, yenilikçi ve rekabetçi özelliklere sahip olmak
13 Mesleki alanında küresel dönüşümleri çözümleyebilmek ve yönetebilmek
14 Mesleki alanda işgücü piyasasının gerektirdiği nitelikleri ve yetkinlikleri kazanmak
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 4 0 6
3 IKT121 İktisat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 4
4 ISL135 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 4
5 MAT143 Matematik I Zorunlu 3 0 6
6 MUH113 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 6
7 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 HUK152 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 4
3 IKT102 İktisada Giriş II Zorunlu 4 0 6
4 IKT142 İktisat Tarihi Zorunlu 4 0 6
5 MAT144 Matematik II Zorunlu 3 0 5
6 MUH114 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 5
7 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK253 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 5
2 IKT201 Mikro İktisat I Zorunlu 4 0 6
3 IKT213 Makro İktisat I Zorunlu 4 0 6
4 IST243 İstatistik I Zorunlu 3 0 5
5 MUH213 Envanter ve Bilanço Zorunlu 3 0 6
6 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IKT202 Mikro İktisat II Zorunlu 4 0 6
2 IKT214 Makro İktisat II Zorunlu 4 0 6
3 IKT242 Türk İktisat Tarihi Zorunlu 4 0 6
4 IST228 İstatistik II Zorunlu 3 0 5
5 MLY214 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 5
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK353 Ticaret Hukuku Zorunlu 4 0 4
2 IKT311 Para Teorisi Zorunlu 3 0 5
3 IKT321 Uluslararası İktisat I Zorunlu 4 0 5
4 IKT331 İktisat Politikası I Zorunlu 4 0 5
5 IKT341 İktisadi Düşünce Tarihi Zorunlu 4 0 5
6 IKT-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 6
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IKT322 Uluslararası İktisat II Zorunlu 4 0 5
2 IKT332 İktisat Politikası II Zorunlu 4 0 5
3 IKT334 Para Politikası Zorunlu 3 0 5
4 IKT342 İktisadi Sistemler Zorunlu 4 0 5
5 IKT-S4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 6 0 6
6 MLY334 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 3 0 4
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM419 Ekonometri Zorunlu 3 0 5
2 IKT421 Küresel Politik Ekonomi Zorunlu 4 0 6
3 IKT423 İktisadi Entegrasyon Zorunlu 3 0 5
4 IKT425 İktisadi Büyüme Zorunlu 4 0 5
5 IKT-S7,8,9 Seçimlik Ders - 7-8-9 Seçmeli 6 0 9
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IKT412 İktisadi Analiz Zorunlu 3 0 5
2 IKT422 Dünya Ekonomisi Zorunlu 4 0 5
3 IKT424 İktisadi Kalkınma Zorunlu 4 0 5
4 IKT442 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 4 0 6
5 IKT-S10,11,12 Seçimlik Ders - 10-11-12 Seçmeli 6 0 9
Toplam 21 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > IKT-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN325 Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları Zorunlu 2 0 2
2 IKT313 Devlet ve Ekonomi Zorunlu 2 0 2
3 IKT315 Küreselleşmenin Kurumsal Yapısı Zorunlu 2 0 2
4 IKT323 Ekonomik Göstergeler Zorunlu 2 0 2
5 IKT333 İstikrar Politikaları ve Ülke Örnekleri Zorunlu 2 0 2
6 PAZ327 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > IKT-S4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN326 Proje Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
2 FIN338 Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi Zorunlu 2 0 2
3 FIN364 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 0 2
4 MAT312 Matematiksel İktisat Zorunlu 2 0 2
5 MLY342 Kamu Bütçesi Zorunlu 2 0 2
6 MUH316 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > IKT-S7,8,9 Seçimlik Ders - 7-8-9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK425 İş Hukuku Zorunlu 2 0 3
2 IKT415 Refah Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
3 IKT429 Karşılaştırmalı Politik Ekonomi I Zorunlu 2 0 3
4 IKT431 Turizm Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
5 MLY415 Kamu Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
6 MLY421 Maliye Politikası Zorunlu 2 0 3
7 SOS427 Gelişme Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > IKT-S10,11,12 Seçimlik Ders - 10-11-12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM442 Uygulamalı Ekonometri Zorunlu 2 0 3
2 IK432 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 IKT426 Karşılaştırmalı Politik Ekonomi II Zorunlu 2 0 3
4 IKT434 Sanayi ve Teknoloji Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
5 IKT436 İktisadi Planlama Zorunlu 2 0 3
6 IKT438 Bankacılık Ekonomisi Zorunlu 2 0 3
7 MLY430 Vergi Uygulamaları Zorunlu 2 0 3

^