Lisans Programları
Lisans - İktisat Fakültesi - İktisat (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
İngilizce İktisat Bölümü, 1983 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve kısa sürede Türkiye'nin önde gelen iktisat bölümlerinden biri olmuştur. Bölüm, 2012 yılından itibaren Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan üniversiteye giriş sınavı.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
İngilizce İktisat Lisans programına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka bir üniversitenin Lisans programında alıp başarılı oldukları bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve muafiyet komisyonunun onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümümüzün öğretim dili İngilizce olduğu için İngilizce yeterlilik koşulu aranmaktadır.
Program Profili
Bölümümüz, uluslararası standartlarda yüksek seviyede lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarıyla öğrencilerimizi akademik kariyer yapmaya ve devlet sektörü ve özel sektördeki çalışma hayatına hazırlamaktadır. Öğrencilerimizin yurt içi ve uluslararası alanlardaki başarıları bize gurur vermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Türkiye ekonomisine yön veren kamu kuruluşları (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu gibi). Bunların dışında bankalar, ulusal ve uluslararası şirketler, uluslararası ticaret firmaları, yatırım danışmanlık ve kredi firmaları, denetim firmaları ve borsa iş olanakları içindedir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde öğretim üyeliği.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Birçok mezunumuz Avrupa ve Amerika'nın seçkin üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi almaktadır. 2005-2006 akademik yılından itibaren TÜBİTAK'ın son sınıf lisans öğrencileri için verdiği yurt içi lisans üstü bursunu bölümümüzden birçok lisanüstü öğrencimiz kazanmıştır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenci değerlendirilmesi her akademik dönemde yapılan bir ara sınav ve bir final sınavı ile yapılmaktadır. Ara sınavın ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı %60'tır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için final sınavından en az 50 ve ara sınav-final ortalamasından en az 50 alması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmek için dört yıl sonunda aldıkalrı bütün dersleri başarıyla tamamlayarak 148 krediyi (240 AKTS kredisini) tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm web adresi: http://iibf.marmara.edu.tr/bolum/131304/bolumlerimiz/iktisat-(ingilizce) Bölüm e-posta adresi: economics@marmara.edu.tr Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A. Suut Doğruel (suut.dogruel@marmara.edu.tr) AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Mahmut Tekçe (mtekce@marmara.edu.tr) Bölüm Sekreteri: Songül Almaz (salmaz@marmara.edu.tr)
Bölüm Olanakları
Bölümde 9'u Profesör 18 öğretim üyesi vardır. Bölüm bünyesinde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kullanımı için bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Erasmus Programı ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eğitim olanağı vardır. Öğrenci kulüpleri tarafından sosyal, sportif ve kültürel aktiviteler düzenlenmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler edinme
2 İngilizce dilde yazılı ve sözlü sunum becerileri
3 Matematik ve istatistik bilgilerini iktisat problemlerine uygulama becerisi
4 Karşılaştırma ve çapraz okuma yetenekleri
5 Kendini ifade edebilme ve önerilen çözümü savunabilme
6 Analitik, eleştirel ve yöntemsel düşünme becerisi
7 Araştırma teknik ve yöntemleri konusunda bilgilenme ve uygulama
8 Ulusal ve uluslararası güncel ekonomik ve sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
9 Kuramsal düşünme ve kuramsal-pratik ilişkisini kurabilme
10 Eleştirel ve tarafsız tutumla kaynaklara ulaşma
11 Ekonomideki son gelişmeleri analiz etme
12 Disiplinlerarası çalışma ve analiz yetenekleri
13 Güncel olayları tarihsel bağlantılarıyla analiz etme
14 Katılımcı tartışma ortamına uyarlanma becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 ECON101 Introduction to Economics I Zorunlu 3 0 6
3 ECON-E1 Elective - 1 Seçmeli 3 0 4
4 HSS115 Humanities Zorunlu 3 0 4
5 MATH121 Calculus I Zorunlu 3 0 6
6 STAT123 Introduction to Statistics I Zorunlu 3 0 6
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 ECON102 Introduction to Economics II Zorunlu 3 0 6
3 ECON-E2 Elective - 2 Seçmeli 3 0 4
4 MATH122 Calculus II Zorunlu 3 0 6
5 SOC136 Sociology Zorunlu 3 0 4
6 STAT124 Introduction to Statistics II Zorunlu 3 0 6
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON223 Macroeconomics I Zorunlu 3 0 5
2 ECON231 Microeconomics I Zorunlu 3 0 5
3 ECON-S3,4 Elective - 3-4 Seçmeli 6 0 10
4 SOC271 Economic History Zorunlu 3 0 5
5 STAT231 Mathematical Statistics I Zorunlu 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON214 Economic History of Turkey Zorunlu 3 0 5
2 ECON224 Macroeconomics II Zorunlu 3 0 5
3 ECON232 Microeconomics II Zorunlu 3 0 5
4 ECON-S5,6 Elective - 5-6 Seçmeli 6 0 10
5 STAT232 Mathematical Statistics II Zorunlu 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECM331 Econometrics I Zorunlu 3 0 5
2 ECON331 Mathematical Economics I Zorunlu 3 0 5
3 ECON341 Monetary Theory Zorunlu 3 0 5
4 ECON361 International Trade I Zorunlu 3 0 5
5 ECON-S7,8 Elective - 7-8 Seçmeli 6 0 10
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECM332 Econometrics II Zorunlu 3 0 5
2 ECON332 Mathematical Economics II Zorunlu 3 0 5
3 ECON342 Banking and Monetary Policy Zorunlu 3 0 5
4 ECON362 International Trade II Zorunlu 3 0 5
5 ECON-S9,10 Elective - 9-10 Seçmeli 6 0 10
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON405 Turkish Economy Zorunlu 3 0 5
2 ECON411 History of Economic Thought I Zorunlu 3 0 5
3 ECON-S11..14 Elective - 11..14 Seçmeli 12 0 20
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON412 History of Economic Thought II Zorunlu 3 0 5
2 ECON472 Economic Growth Zorunlu 3 0 5
3 ECON-S15..18 Elective - 15..18 Seçmeli 12 0 20
Toplam 18 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > ECON-E1 Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS115 Introduction to Business Zorunlu 3 0 4
2 LAW171 Introduction to Law Zorunlu 3 0 4
2 . Dönem > ECON-E2 Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 LAW172 Law of Obligations Zorunlu 3 0 4
2 MGT116 Business Management Zorunlu 3 0 4
3 PSIR108 Introduction to Political Science Zorunlu 3 0 4
3 . Dönem > ECON-S3,4 Elective - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC245 Introduction to Accounting Zorunlu 3 0 5
2 ECON211 Scientific Methods and Thinking I Zorunlu 3 0 5
3 ECON291 Readings in Economics I Zorunlu 3 0 5
4 ECON293 Research Methods in Economics I Zorunlu 3 0 5
4 . Dönem > ECON-S5,6 Elective - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC246 Financial Accounting Zorunlu 3 0 5
2 ECON212 Scientific Methods and Thinking II Zorunlu 3 0 5
3 ECON272 Economic Development and Social Change Zorunlu 3 0 5
4 ECON292 Readings in Economics II Zorunlu 3 0 5
5 ECON294 Research Methods in Economics II Zorunlu 3 0 5
5 . Dönem > ECON-S7,8 Elective - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON351 Public Finance Zorunlu 3 0 5
2 ECON375 Institutions and Economic Development Zorunlu 3 0 5
3 ECON381 Economics of the European Union Zorunlu 3 0 5
4 ECON385 Applied Analysis on Social and Economic Change I Zorunlu 3 0 5
5 ECON387 Health Economics Zorunlu 3 0 5
6 ECON391 Seminar in Economics I Zorunlu 3 0 5
7 FNCE345 Business Finance I Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > ECON-S9,10 Elective - 9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON346 Economic Theory of Index Numbers Zorunlu 3 0 5
2 ECON364 Trade Policy and The New Global Economic Order Zorunlu 3 0 5
3 ECON370 Development Economics Zorunlu 3 0 5
4 ECON386 Applied Analysis on Social and Economic Change II Zorunlu 3 0 5
5 ECON388 Environmental Economics Zorunlu 3 0 5
6 ECON392 Seminar in Economics II Zorunlu 3 0 5
7 FNCE346 Business Finance II Zorunlu 3 0 5
8 LAW372 Commercial Law Zorunlu 3 0 5
9 QTDS308 Game Theory Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > ECON-S11..14 Elective - 11..14
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECM435 Applied Econometrics I Zorunlu 3 0 5
2 ECON403 Dynamic Macroeconomics I Zorunlu 3 0 5
3 ECON409 Current Issues in Turkish Economy Zorunlu 3 0 5
4 ECON413 International Taxation I Zorunlu 3 0 5
5 ECON415 Principles of Taxation Zorunlu 3 0 5
6 ECON421 Economic Policy I Zorunlu 3 0 5
7 ECON461 International Monetary Economics I Zorunlu 3 0 5
8 ECON463 Topics in International Economics Zorunlu 3 0 5
9 ECON473 Topics in Development Economics Zorunlu 3 0 5
10 ECON477 Labor Economics Zorunlu 3 0 5
11 ECON483 Industrial Economics Zorunlu 3 0 5
12 ECON485 Comparative Industrial Policies Zorunlu 3 0 5
13 ECON487 Research in Social and Economic Change I Zorunlu 3 0 5
14 ECON491 Economics of Sports Zorunlu 3 0 5
15 ECON495 Special Topics in Economics I Zorunlu 3 0 5
16 FNCE449 Financial Risk Management Zorunlu 3 0 5
17 FNCE451 Banking Applications Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > ECON-S15..18 Elective - 15..18
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECM436 Applied Econometrics II Zorunlu 3 0 5
2 ECON404 Dynamic Macroeconomics II Zorunlu 3 0 5
3 ECON406 Seminar in Turkish Economy Zorunlu 3 0 5
4 ECON414 International Taxation II Zorunlu 3 0 5
5 ECON416 International Taxation Zorunlu 3 0 5
6 ECON422 Economic Policy II Zorunlu 3 0 5
7 ECON462 International Monetary Economics II Zorunlu 3 0 5
8 ECON466 Economic and Social Aspects of Globalization Zorunlu 3 0 5
9 ECON476 Regional Economics Zorunlu 3 0 5
10 ECON478 Labor Market Analysis Zorunlu 3 0 5
11 ECON482 Agricultural Economics Zorunlu 3 0 5
12 ECON486 Economics of Antitrust and Regulation Zorunlu 3 0 5
13 ECON488 Research in Social and Economic Change II Zorunlu 3 0 5
14 ECON490 Political Economy Zorunlu 3 0 5
15 ECON492 Applied Economics of Sports Zorunlu 3 0 5
16 ECON494 Law and Economics Zorunlu 3 0 5
17 ECON496 Special Topics in Economics II Zorunlu 3 0 5
18 ECON498 Current Issues in World Economy Zorunlu 3 0 5
19 FNCE444 International Finance Zorunlu 3 0 5
20 FNCE446 Capital Markets Zorunlu 3 0 5

^