Lisans Programları
Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme (Almanca)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Almanca İşletme BölümüTürk ve Alman hükümetleri arasında yapılan anlaşma ile DAAD ve Marmara Üniversitesi'nin ortak çalışması sonucu 1991 yılında kurulmuştur.Almanca İşletme Bölümü, Türkçe ve Almanca işletme terminolojisine hakim, kalifiye yönetici adayları yetiştirerek, pazarda önemli bir boşluğu doldurmakta ve bu şekilde Türkiye’nin önemli bir ticari ortağı olan Almanya ile ekonomik işbirliğinin kuvvetlendirilmesine katkı sağlamaktadır.
Kazanılan Derece
Mezunlar İşletme alanında Lisans diploması alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak ve üniversite sınavından eşit ağırlıkta yeterli puanı almış olmak. Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun uyguladığı sınavda başarılı olanlar doğrudan 1. sınıfa başlayabilirler. Yabancı dil sınavını geçemeyenler en fazla 2 yıl süreyle yabancı dil hazırlık kursuna giderler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki formal öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde gerçekleştirilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Eğitim süresi hazırlık hariç 4 yıldır. Öğrenciler her dönem 30 kredilik ders alırlar.
Program Profili
5. döneme kadar işletmecilik ile ilgili temel dersleri alan öğrenciler 5. dönem sonunda muhasebe-finansman, üretim yönetimi ve pazarlama ve yönetim-organizasyon uzlanım dallarından birini seçerler. Uzlanım dalı şeçildikten sonra öğrenciler seçtikleri dalla ilgili uzmanlaşma dersleri alırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar büyük oranda Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Alman çok uluslu şirketlerde muhasebe, finansman, pazarlama, satış ve insan kaynakları bölümlerinde istihdam edilirler. Bugüne kadar bölümümüz 600’den fazla mezun vermiştir. Bunların birçoğu Türk-Alman firmalarında, diğer bir kısmı Türk ve çokuluslu firmalarda çalışmaya başlamıştır. Yurtiçinde ya da yurtdışında yüksek lisans programlarına kaydolan mezunların sayısı da azımsanmayacak ölçüdedir. Mezunlar ile ilişkiler, öğrenci kulübü aracılığıyla sürdürülmektedir. İlk mezunların verildiği 1995 yılından bugüne kadar yetiştirmiş bulunduğu yaklaşık 600 mezunu ile Almanca İşletme Bölümü, Türkiye’de faaliyet gösteren Türk-Alman ve diğer yabancı firmalar için önemli bir kaynak konumundadır. Öğrencilerimizin ağırlıklı olarak istihdam edildiği kuruluşlar arasında Bayer, Bosch, BSH Profilo, Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Metro, Praktiker, Rehau, SAP ve Siemens sayılabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları durumunda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler. Bölümümüzde; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Muhasebe/Finansman (Almanca), Üretim-Yönetimi ve Pazarlama (Almanca) yüksek lisans, Muhasebe-Finansman (Almanca) doktora programları mevcuttur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Vize sınavı notunun % 40'ı ile final notunun % 60'ı nihai notu oluşturur. Nihai notun 50'nin üzerinde olması durumunda öğrenci aldığı dersten başarılı sayılır. Derslere % 70 oranında devam zorunluluğu vardır. Derse devam, dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir.
Mezuniyet Koşulları
Derse katılım vb. şartları yerine getirerek lisans eğitimini tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar. Yarıyıl/Yıl sonunda mezuniyet icin gerekli azami süreiy kullanmış, ancak GANO'su 2.00'ın altında olan ögrenciler icin GANO yükseltme amacıyla diledikleri son iki sınif dersinden ara vermeden sonraki yarıyıl/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı verilmektedir. 4 yıllık lisans eğitimi sunan bölümümüzde mezuniyet için tanınan azami eğitim süresi 7 yıldır. Derslerde % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi İİBF Almanca İşletme Bölümü 34810 Anadoluhisarı İstanbul-Türkiye Tel: +90 216 332 99 29 Faks: +90 216 332 53 71 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Metin Sağmanlı, msagmanli@marmara.edu.tr,Bölüm Erasmus Koordinatörü: Dr. Mert Erer, merer@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde işletme ve iktisat konularında 2500 civarında Almanca kitabın bulunduğu bir kütüphane mevcuttur. İki bilgisayar laboratuvarında toplam 55 bilgisayar bulunmaktadır. Öğrenciler Almanca İşletme Bölümü Öğrenci Kulübü'nde biraraya gelerek sosyal aktiviteler düzenlerler.
Program Çıktıları ^
1 Temel işletme kavramlarını tanımlar.
2 İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisini açıklar.
3 Belirli bir işletme hedefine ulaşmak için gerekli süreci tasarlar.
4 İşletmecilik ile ilgili yabancı dildeki kavramları doğru olarak kullanır.
5 Temel iktisat kavramlarını açıklar.
6 Hukuksal bilgileri işletme alanında kullanır.
7 İşletmecilik alanında matematiksel bilgileri kullanır.
8 Sorunlara eleştirel şekilde yaklaşır.
9 Muhasebe ve finansma dallarının ana kavramlarını tanımlar.
10 Muhasebe ve finansman dallarının ana kavramlarını uygular.
11 Pazarlama dalının ana kavramlarını tanımlar.
12 Pazarlama dalının ana kavramlarını uygular.
13 Yönetim ve Organizasyon dalının ana kavramlarını tanımlar.
14 Yönetim ve Organizasyon dalının ana kavramlarını uygular.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BCHH103 Buchführung Zorunlu 4 0 5
3 BWL101 Einführung in ABWL Zorunlu 4 0 5
4 KSS115 Schöne Künste I Zorunlu 2 0 2
5 MATH107 Mathematik Zorunlu 4 0 5
6 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
7 VWL105 Einführung in die Volkswirtschaftslehre Zorunlu 2 0 3
8 YDA151 Wirtschaftsdeutsch I Zorunlu 4 0 6
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BCHH106 Einführung in die Bilanzierung Zorunlu 4 0 5
3 FNCE102 Einführung in die Investition und Finanzierung Zorunlu 2 0 4
4 KSS116 Schöne Künste II Zorunlu 2 0 2
5 STAT106 Einführung in die Statistik Zorunlu 2 0 4
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 WI108 Wirtschaftsinformatik I Zorunlu 4 0 5
8 YDA152 Wirtschaftsdeutsch II Zorunlu 4 0 6
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BCHH201 Kostenrechnung Zorunlu 4 0 6
2 MRK201 Marketing-Einführung Zorunlu 4 0 6
3 STAT207 Statistik für BWL Zorunlu 2 0 3
4 VWL205 Aktuelle Entwicklungen in der Türkischen Wirtschaft Zorunlu 2 0 3
5 WI209 Wirtschaftsinformatik II Zorunlu 4 0 6
6 YDA251 Wirtschaftsdeutsch III Zorunlu 4 0 6
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BCHH206 Introduction to Controlling Zorunlu 2 0 3
2 FNCE208 Investition und Finanzierung für Fortgeschrittene Zorunlu 2 0 3
3 MGT208 Organisationslehre I Zorunlu 2 0 3
4 RCHT212 Handelsrecht Zorunlu 2 0 3
5 RCHT214 Schuldrecht Zorunlu 2 0 3
6 SOC204 Grundlagen der Wirtschaftssoziologie Zorunlu 2 0 3
7 VWL210 Mikroökonomie Zorunlu 4 0 6
8 YDA252 Wirtschaftsdeutsch IV Zorunlu 4 0 6
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BCHH301 Mergers & Acquisitions in Schwellenländern Zorunlu 2 0 3
2 BWL303 Multinationale Unternehmen Zorunlu 2 0 3
3 FNCE307 Finanzmanagement Zorunlu 4 0 6
4 MRK309 Konsumentenverhalten Zorunlu 2 0 3
5 PROD305 Produktions- und Operationsmanagement Zorunlu 4 0 6
6 RCHT313 Europarecht und Deutsches Recht Zorunlu 2 0 3
7 VWL311 Makroökonomie Zorunlu 4 0 6
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BCHH308 Bilanzanalyse Zorunlu 2 0 3
2 BWL302 ABWL-Seminare Zorunlu 4 0 9
3 BWL304 Projektmanagement Zorunlu 2 0 3
4 RCHT306 Wertpapierrecht Zorunlu 2 0 3
Toplam 10 0 18
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BWL401 Methodik Zorunlu 4 0 6
2 HR423 Personnel Management Zorunlu 2 0 3
3 MRK407 Business Game MARKSTRAT Zorunlu 4 0 6
4 MRK409 Strategisches Marketing Zorunlu 4 0 6
Toplam 14 0 21
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BWL402 BWL Projekte Zorunlu 4 0 9
2 BWL428 Business Game INTOP Zorunlu 4 0 6
3 MGT404 Planung und Entscheidung Zorunlu 2 0 3
4 MGT408 Organisationslehre II Zorunlu 2 0 3
5 RCHT402 Arbeits- und Sozialversicherungsrecht Zorunlu 4 0 6
6 VWL408 Wirtschaftspolitik Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30

^