Lisans Programları
Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Okulumuzun ilk temelini teşkil eden girişim, zamanın Ticaret Nazırı Suphi Paşa tarafından, ülke içindeki ticareti yabancıların sultasından kurtarmak, milli tüccar sınıfına gerekli ticari bilgiyi sağlamak ve uzman eleman yetiştirmek amacıyla yapılmış, 16 Ocak 1883’de “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi” adı altında Maarif Nazırı Tahir Paşa tarafından öğretime açılmıştır. 1893 yılında bilinmeyen sebeplerden kapatılan okul, duyulan ihtiyaç üzerine yeniden 1894 yılında Beyazıt’ta öğrenimine başlamıştır. O zaman hem teorik, hem de uygulamalı bilgiler verilmeye başlanmış, bu da okulumuzun değerini bir kat daha artırmış ve 1915 yılında ilk defa ihtisas bölümleri kurulmuştur. 1923 - 1924 eğitim ve öğretim yılında “İktisat Vekaleti”ne bağlanarak öğrenime devam etmiş, bu dönemden itibaren Türkiye’de ilk olarak kız ve erkek öğrencilerin beraberce eğitim ve öğretim gördükleri ilk kuruluş olmuştur. 1924 yılında “Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi” şekline getirilerek “Maarif Vekaleti’ne bağlanmıştır. Ticaret Lisesi mezunlarının devam edebildiği bir yüksek okulken 1927’den itibaren lise mezunu olanların da kabul edilmesine başlanmıştır. 1959 yılında Akademiler kanunu ile “İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi” adını alarak ihtisas dalları; “Maliye-Muhasebe”, “İktisadi İşletmecilik”, “Dış Ticaret ve Turizm” şekline dönüştürülmüş ve öğrenim süresi üç yıldan dört yıla çıkartılmıştır. 1967 yılında, Akademiler arası Kurul Kararı ile, gece öğrenimine başlanmış ve programında değişiklikler yapılmıştır. İhtisas dalları daha sonra “İktisat-Maliye”, “İşletme-Muhasebe” olarak ikiye ayrılmıştır. 1969 yılında tüzel kişiliğe sahip katma bütçeli tam özerk bir kuruluş haline getirilen “İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine”, 1972-1974 eğitim ve öğretim yıllarında “Muhasebe Enstitüsü”, “İşletme Bilimleri Enstitüsü” ve “Türkiye Ekonomileri Enstitüsü” adlı üç enstitü faaliyete geçirilmiştir. 1977-1978 eğitim ve öğretim yılında “Ekonomi”, “İşletme” ve “Siyasal Bilgiler” Fakültelerini öğretim faaliyetine açan Akademimizin, bünyesindeki “Galatasaray İşletmecilik Yüksekokulu”nun, “İşletme Fakültesi”ne; “Aksaray Yüksek Ticaret Okulu” ve “Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu”nun, “Ticari Bilimler Fakültesi”ne dönüştürülmesi ile meydana gelen tüm fakülteleri 1982 yılının Temmuz ayında çıkartılan 41 sayılı kanun ile birleştirilerek “Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adıyla eğitim ve öğretim hizmetlerine devam etmek üzere Yükseköğretim Kurumundaki yerini almıştır.
Kazanılan Derece
Lisans derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSS sınavı Turkçe-Matematik puanı ile öğrenci kabul etmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenim gören öğrenciler belirli yönetmelikler çerçevesinde bazı derslerden muaf olabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler birinci yılda 9, ikici yılda 7, üçüncü ve dördüncü yıllarda 6'şar dersi bahar ve güz dönemlerinde almalıdırlar. Herhangi bir bitirme tezi veya zorunlu staj şartı bulunmamaktadır.
Program Profili
İngilizce İşletme Bölümümüz, eğitim ve öğrenimin yanı sıra bilimsel çalışmalara ve topluma katkısı olacak küresel rekabet koşullarına ve sürekli değişime uyum sağlayacak bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencileri yetkin bireyler olarak eğitmek ve sürekli gelişimi kalıcı kılmak misyonumuzdur. 4 yıllık temel eğitimin ilk iki yılında genel işletme dersleri alan öğrenciler, 3. ve 4. yıllarda kariyer planları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönetim- organizasyon, üretim yönetimi- pazarlama, muhasebe-finansman uzlanım dallarından birini seçerek BA (lisans) derecesi ile mezun olurlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümümüzden mezun olan İşletmeciler farklı sektörlerde, • Telekomünikasyon • Reklamcılık • E-ticaret • Taşımacılık • Üretim • Otomotiv • Sağlık • Bilişim • Araştırma • Bankacılık • Sigortacılık • Diğer Finans Kurumları • Danışmanlık • Denetim iş fırsatları bulabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölüm mezunu öğrenciler isterlerse bölümümüz tarafından sunulan muhasebe finans tezli-tezsiz yüksek lisans, üretim yönetimi ve pazarlama tezli-tezsiz yüksek lisans, yönetim organizasyon tezli-tezsiz yüksek lisans, sayısal yöntemler tezli-tezsiz yüksek lisans ve örgütsel davranış tezli yüksek lisans programlarına devam edebilirler. Bu geçiş için ALES ve lisan koşullarını tamamlayan öğrenciler mülakatta başarılı oldukları takdirde programa kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler vize ve final olmak üzere dönem başına 2 sınava girerler. Ders başarı notu vize notunun 40%'ı ile final notunun 60%'ı toplanarak hesaplanır. Ancak final notunun ve başarı notunun en az 50 olması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler programı tamamlayabilmek için zorunlu ve seçmeli dersleri geçmenin yanı sıra 2.00 (CC) mezuniyet notuna sahip olmalıdırlar. bazı dersler ancak ön koşullu dersler geçildikten sonra alınabilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Jale ORAN Program Başkanı Adres: Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü Beykoz İstanbul - 34810 Telefon: 0 216 308 2226 -1127
Bölüm Olanakları
Bölüm, Marmara Üniversitesi içinde en çok Erasmus değişim öğrencisi kabul eden ve yurt dışına gönderen bölümdür. Değişim programlarına yoğun katılım ile uluslararası bilgi ve görgü değişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Her yıl yabancı üniversitelerle işbirliği içinde düzenlenen International Week, Türkiye'nin önde gelen işletmeleri ile düzenlenen Kariyer günleri öğrencilerin aktif katılımı ile okul dışı bağlantılarını güçlendirmeyi hedefler. Bölümümüze bağlı olarak, öğrencilerin çeşitli aktiviteler düzenleyerek bireysel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri ‘Marmara Community’ ve ‘Management Club’ bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Bir işletmeyi kendi çevresi içinde inceleyebilecek araçları değerlendirebilmek ve kullanabilmek
2 Bir işletmenin belli bir alanında çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek
3 Diğer işlevlerle ara yüz oluşturabilmek
4 Kendi yeterliliklerinin farkında olmak
5 İşlemsel veya taktik düzeydeki bir sorunun çözümünde kullanılabilecek ilkelere yönelik gerekçeler öne sürebilmek
6 Önerilen çözümü savunabilmek
7 İşlemsel ve taktik düzeylerde karar almayı hazırlayabilmek
8 Temel mesleki bilgiler
9 Öğrenim alanı ile ilgili temel bilgiler
10 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
11 Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi
12 Yeni durumlara uyarlanabilme yeteneği
13 Temel bilgisayar becerileri
14 Öğrenme yeteneği
15 İngilizce dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC141 Introduction to Accounting Zorunlu 3 0 4
2 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
3 BUS111 Introduction to Business Zorunlu 3 0 4
4 BUS-FE1 Free Elective - 1 Seçmeli 3 0 3
5 ECON105 Introduction to Economics I Zorunlu 3 0 3
6 LAW171 Introduction to Law Zorunlu 3 0 4
7 MATH191 Mathematics for Business and Economics I Zorunlu 3 0 4
8 OB185 Social Psychology Zorunlu 3 0 4
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC142 Financial Accounting Zorunlu 3 0 4
2 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
3 BUS-FE2 Free Elective - 2 Seçmeli 3 0 3
4 COMP194 Introduction to Computer Zorunlu 3 0 4
5 ECON106 Introduction to Economics II Zorunlu 3 0 3
6 LAW172 Law of Obligations Zorunlu 3 0 4
7 MATH192 Mathematics for Business and Economics II Zorunlu 3 0 4
8 MGT112 Business Management Zorunlu 3 0 4
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS281 Research Methodology for Social Sciences Zorunlu 3 0 4
2 BUS-FE3 Free Elective - 3 Seçmeli 3 0 3
3 COMP293 Computer Applications Zorunlu 3 0 4
4 FNCE231 Business Finance I Zorunlu 3 0 5
5 MRK251 Marketing Management I Zorunlu 3 0 5
6 OB283 Organizational Behavior Zorunlu 3 0 5
7 STAT291 Business Statistics I Zorunlu 3 0 4
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS-FE4 Free Elective - 4 Seçmeli 3 0 3
2 COMP294 Computer Applications in Business Zorunlu 3 0 4
3 FNCE232 Business Finance II Zorunlu 3 0 5
4 LAW272 Commercial Law Zorunlu 3 0 4
5 MGT216 Organizational Theory and Design Zorunlu 3 0 5
6 MRK252 Marketing Management II Zorunlu 3 0 5
7 STAT292 Business Statistics II Zorunlu 3 0 4
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC341 Cost Accounting Zorunlu 3 0 6
2 HR313 Human Resources Management Zorunlu 3 0 6
3 PROD361 Operations Management I Zorunlu 3 0 6
Toplam 9 0 18
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC342 Managerial Accounting Zorunlu 3 0 6
2 ECON344 Managerial Economics Zorunlu 3 0 6
3 PROD362 Operations Management II Zorunlu 3 0 6
Toplam 9 0 18
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS461 Management Information Systems Zorunlu 3 0 5
Toplam 3 0 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MGT412 Business Policy and Strategic Management Zorunlu 3 0 5
Toplam 3 0 5
Seçmeli
1 . Dönem > BUS-FE1 Free Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OB181 Well Being at Work Zorunlu 3 0 3
2 OB183 Managing Human Capital in Organizations Zorunlu 3 0 3
3 OB187 Creativity at Work Zorunlu 3 0 3
4 OB188 Managing Human Capital in Organizations Zorunlu 3 0 3
5 OB189 Culture and Communication Zorunlu 3 0 3
2 . Dönem > BUS-FE2 Free Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OB182 Group Dynamics and Team Building Zorunlu 3 0 3
2 OB184 Culture and Communication Zorunlu 3 0 3
3 OB186 Stress Management Zorunlu 3 0 3
3 . Dönem > BUS-FE3 Free Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC243 Turkish Uniform Accounting System Zorunlu 3 0 3
2 ECON205 Microeconomics Zorunlu 3 0 3
3 MATH299 Linear Algebra Zorunlu 3 0 3
4 . Dönem > BUS-FE4 Free Elective - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON206 Macroeconomics Zorunlu 3 0 3
2 MATH290 Probability Theory Zorunlu 3 0 3
3 MGT282 Conflict and Negotiations Techniques Zorunlu 3 0 3
4 OB288 Industrial Psychology Zorunlu 3 0 3

^