Lisans Programları
Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Kamu Yönetimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 ECON2005 Microeconomics Zorunlu 3 0 5
3 PSPA1001 Political Science I Zorunlu 3 0 5
4 PSPA1003 Reading Skills Zorunlu 2 0 6
5 SOS1007 Sosyoloji Zorunlu 3 0 5
6 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
7 YON1004 Yönetim Bilimi Zorunlu 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 ECON2006 Macroeconomics Zorunlu 3 0 5
3 HUK1085 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 5
4 KMU1001 Kamu Yönetimi Zorunlu 3 0 5
5 PSPA1002 Political Science II Zorunlu 3 0 5
6 PSPA1004 Selected Readings Zorunlu 2 0 6
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK1086 Medeni Hukuk Zorunlu 3 0 5
2 HUK2085 İdare Hukuku Zorunlu 3 0 5
3 KMU1002 Türkiye’nin Kamu Yönetimi Yapısı Zorunlu 3 0 6
4 MLY2001 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 5
5 PSPA2003 Political History Zorunlu 3 0 5
6 SBKY2001 Osmanlı Döneminde Siyasal Hayat Zorunlu 3 0 4
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK2090 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 5
2 PSIR2000 Political Sociology Zorunlu 3 0 5
3 SBKY2002 Yerel Yönetimler Zorunlu 3 0 5
4 SBKY2004 Cumhuriyet Döneminde Siyasal Hayat Zorunlu 3 0 4
5 SBKY2006 Kentleşme Politikası Zorunlu 3 0 6
6 SOS1008 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK3084 İş Hukuku Zorunlu 3 0 5
2 HUK3087 Vergi Hukuku ve Vergi Sistemleri Zorunlu 3 0 5
3 PSIR3081 International Relations Zorunlu 3 0 5
4 PSPA-E1 Elective Course - 1 Seçmeli 3 0 5
5 SBKY3001 Siyasi Düşünceler Tarihi I Zorunlu 3 0 5
6 SBKY-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSPA3002 Comparative Politics Zorunlu 3 0 5
2 PSPA-E2 Elective Course - 2 Seçmeli 3 0 5
3 SBKY3002 Siyasi Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 0 5
4 SBKY3004 Kamu Personel Sistemi Zorunlu 3 0 5
5 SBKY3006 Çevre Politikası Zorunlu 3 0 5
6 SBKY-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSPA-E3 Elective Course - 3 Seçmeli 3 0 5
2 SBKY4001 Kamu Politikası Zorunlu 3 0 5
3 SBKY4003 Kurumsal Finans Zorunlu 3 0 5
4 SBKY-S3,4,5 Seçimlik Ders - 3-4-5 Seçmeli 9 0 15
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSPA4002 Seminars on Politics and Public Administration Zorunlu 3 0 5
2 PSPA-E4 Elective Course - 4 Seçmeli 3 0 5
3 SBKY4002 Bürokrasi Zorunlu 3 0 5
4 SBKY-S6,7,8 Seçimlik Ders - 6-7-8 Seçmeli 9 0 15
Toplam 18 0 30
Seçmeli
5 . Dönem > PSPA-E1 Elective Course - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR3006 International Organizations Zorunlu 3 0 5
2 PSIR3059 Media and Politics Zorunlu 3 0 5
3 PSPA2006 Management and Organization Zorunlu 3 0 5
4 PSPA3023 Citizenship and Foreigners Law Zorunlu 3 0 5
5 PSPA3025 Civil Society and State Zorunlu 3 0 5
6 PSPA3026 European Union and Turkey Zorunlu 3 0 5
7 PSPA3027 Comparative Govermental Systems Zorunlu 3 0 5
8 PSPA3029 Comparative Local Governments Zorunlu 3 0 5
9 PSPA3031 Ethics for Social Sciences Zorunlu 3 0 5
10 PSPA3033 Human Rights and Freedoms Zorunlu 3 0 5
11 PSPA3035 Democratization in Turkey Zorunlu 3 0 5
12 PSPA3036 Turkish Foreign Policy Zorunlu 3 0 5
13 PSPA4021 International Migration and Population Mobility Zorunlu 3 0 5
14 PSPA4023 Organizational Behaviour Zorunlu 3 0 5
15 PSPA4027 Political Economy of Turkey Zorunlu 3 0 5
16 PSPA4029 Political Parties and Electoral Systems Zorunlu 3 0 5
17 PSPA4030 Social Movements in Turkey Zorunlu 3 0 5
18 PSPA4031 Public Diplomacy Zorunlu 3 0 5
19 PSPA4032 Public Policy Analysis Zorunlu 3 0 5
20 PSPA4033 Research Methods Zorunlu 3 0 5
21 PSPA4034 Nations and Nationalism Zorunlu 3 0 5
22 PSPA4035 Social Policy Zorunlu 3 0 5
5 . Dönem > SBKY-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB2005 Uygarlık Tarihi Zorunlu 3 0 5
2 HUK2087 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 5
3 HUK2088 İdari Yargı Zorunlu 3 0 5
4 HUK2092 Türk Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 5
5 HUK3090 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 5
6 KMU2002 Kamu Bütçesi Zorunlu 3 0 5
7 PSPA3023 Citizenship and Foreigners Law Zorunlu 3 0 5
8 PSPA4027 Political Economy of Turkey Zorunlu 3 0 5
9 PSPA4029 Political Parties and Electoral Systems Zorunlu 3 0 5
10 SBKY3021 Kent Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
11 SBKY3023 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
12 SBKY3024 Sosyal Bilimlerde Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 5
13 SBKY3026 Bilim Felsefesi ve Tarihi Zorunlu 3 0 5
14 SBKY3028 Medya Siyaset İlişkisi Zorunlu 3 0 5
15 SBKY4010 Metropoliten Kent Yönetimi Zorunlu 3 0 5
16 SBKY4020 Sosyal Politika Zorunlu 3 0 5
17 SBKY4021 Şehir Planlama Zorunlu 3 0 5
18 SBKY4023 Kültürel Çalışmalar ve Eleştirel Teori Zorunlu 3 0 5
19 SBKY4024 Maliye Politikası Zorunlu 3 0 5
20 SBKY4026 Siyaset Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
21 SBKY4030 Şehir Kültürü Zorunlu 3 0 5
22 SBKY4034 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Zorunlu 3 0 5
23 SBKY4036 Güncel Kent Sorunları Zorunlu 3 0 5
24 SBKY4038 Muhasebe Zorunlu 3 0 5
25 SBKY4040 Kamu Yönetiminde Denetim Zorunlu 3 0 5
26 SBKY4041 Çevresel Etki Değerlendirmesi Zorunlu 3 0 5
27 YDA4096 Almanca Zorunlu 3 0 5
28 YDAF4097 Frasça Zorunlu 3 0 5
29 YDAR4095 Arapça Zorunlu 3 0 5
30 YON4012 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > PSPA-E2 Elective Course - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR3006 International Organizations Zorunlu 3 0 5
2 PSIR3059 Media and Politics Zorunlu 3 0 5
3 PSPA2006 Management and Organization Zorunlu 3 0 5
4 PSPA3023 Citizenship and Foreigners Law Zorunlu 3 0 5
5 PSPA3025 Civil Society and State Zorunlu 3 0 5
6 PSPA3026 European Union and Turkey Zorunlu 3 0 5
7 PSPA3027 Comparative Govermental Systems Zorunlu 3 0 5
8 PSPA3029 Comparative Local Governments Zorunlu 3 0 5
9 PSPA3031 Ethics for Social Sciences Zorunlu 3 0 5
10 PSPA3033 Human Rights and Freedoms Zorunlu 3 0 5
11 PSPA3035 Democratization in Turkey Zorunlu 3 0 5
12 PSPA3036 Turkish Foreign Policy Zorunlu 3 0 5
13 PSPA4021 International Migration and Population Mobility Zorunlu 3 0 5
14 PSPA4023 Organizational Behaviour Zorunlu 3 0 5
15 PSPA4027 Political Economy of Turkey Zorunlu 3 0 5
16 PSPA4029 Political Parties and Electoral Systems Zorunlu 3 0 5
17 PSPA4030 Social Movements in Turkey Zorunlu 3 0 5
18 PSPA4031 Public Diplomacy Zorunlu 3 0 5
19 PSPA4032 Public Policy Analysis Zorunlu 3 0 5
20 PSPA4033 Research Methods Zorunlu 3 0 5
21 PSPA4034 Nations and Nationalism Zorunlu 3 0 5
22 PSPA4035 Social Policy Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > SBKY-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB2005 Uygarlık Tarihi Zorunlu 3 0 5
2 HUK2087 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 5
3 HUK2088 İdari Yargı Zorunlu 3 0 5
4 HUK2092 Türk Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 5
5 HUK3090 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 5
6 KMU2002 Kamu Bütçesi Zorunlu 3 0 5
7 PSPA3023 Citizenship and Foreigners Law Zorunlu 3 0 5
8 PSPA4027 Political Economy of Turkey Zorunlu 3 0 5
9 PSPA4029 Political Parties and Electoral Systems Zorunlu 3 0 5
10 SBKY3021 Kent Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
11 SBKY3023 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
12 SBKY3024 Sosyal Bilimlerde Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 5
13 SBKY3026 Bilim Felsefesi ve Tarihi Zorunlu 3 0 5
14 SBKY3028 Medya Siyaset İlişkisi Zorunlu 3 0 5
15 SBKY4010 Metropoliten Kent Yönetimi Zorunlu 3 0 5
16 SBKY4020 Sosyal Politika Zorunlu 3 0 5
17 SBKY4021 Şehir Planlama Zorunlu 3 0 5
18 SBKY4023 Kültürel Çalışmalar ve Eleştirel Teori Zorunlu 3 0 5
19 SBKY4024 Maliye Politikası Zorunlu 3 0 5
20 SBKY4026 Siyaset Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
21 SBKY4030 Şehir Kültürü Zorunlu 3 0 5
22 SBKY4034 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Zorunlu 3 0 5
23 SBKY4036 Güncel Kent Sorunları Zorunlu 3 0 5
24 SBKY4038 Muhasebe Zorunlu 3 0 5
25 SBKY4040 Kamu Yönetiminde Denetim Zorunlu 3 0 5
26 SBKY4041 Çevresel Etki Değerlendirmesi Zorunlu 3 0 5
27 YDA4096 Almanca Zorunlu 3 0 5
28 YDAF4097 Frasça Zorunlu 3 0 5
29 YDAR4095 Arapça Zorunlu 3 0 5
30 YON4012 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > PSPA-E3 Elective Course - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR3006 International Organizations Zorunlu 3 0 5
2 PSIR3059 Media and Politics Zorunlu 3 0 5
3 PSPA2006 Management and Organization Zorunlu 3 0 5
4 PSPA3023 Citizenship and Foreigners Law Zorunlu 3 0 5
5 PSPA3025 Civil Society and State Zorunlu 3 0 5
6 PSPA3026 European Union and Turkey Zorunlu 3 0 5
7 PSPA3027 Comparative Govermental Systems Zorunlu 3 0 5
8 PSPA3029 Comparative Local Governments Zorunlu 3 0 5
9 PSPA3031 Ethics for Social Sciences Zorunlu 3 0 5
10 PSPA3033 Human Rights and Freedoms Zorunlu 3 0 5
11 PSPA3035 Democratization in Turkey Zorunlu 3 0 5
12 PSPA3036 Turkish Foreign Policy Zorunlu 3 0 5
13 PSPA4021 International Migration and Population Mobility Zorunlu 3 0 5
14 PSPA4023 Organizational Behaviour Zorunlu 3 0 5
15 PSPA4027 Political Economy of Turkey Zorunlu 3 0 5
16 PSPA4029 Political Parties and Electoral Systems Zorunlu 3 0 5
17 PSPA4030 Social Movements in Turkey Zorunlu 3 0 5
18 PSPA4031 Public Diplomacy Zorunlu 3 0 5
19 PSPA4032 Public Policy Analysis Zorunlu 3 0 5
20 PSPA4033 Research Methods Zorunlu 3 0 5
21 PSPA4034 Nations and Nationalism Zorunlu 3 0 5
22 PSPA4035 Social Policy Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > SBKY-S3,4,5 Seçimlik Ders - 3-4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB2005 Uygarlık Tarihi Zorunlu 3 0 5
2 HUK2087 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 5
3 HUK2088 İdari Yargı Zorunlu 3 0 5
4 HUK2092 Türk Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 5
5 HUK3090 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 5
6 KMU2002 Kamu Bütçesi Zorunlu 3 0 5
7 PSPA3023 Citizenship and Foreigners Law Zorunlu 3 0 5
8 PSPA4027 Political Economy of Turkey Zorunlu 3 0 5
9 PSPA4029 Political Parties and Electoral Systems Zorunlu 3 0 5
10 SBKY3021 Kent Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
11 SBKY3023 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
12 SBKY3024 Sosyal Bilimlerde Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 5
13 SBKY3026 Bilim Felsefesi ve Tarihi Zorunlu 3 0 5
14 SBKY3028 Medya Siyaset İlişkisi Zorunlu 3 0 5
15 SBKY4010 Metropoliten Kent Yönetimi Zorunlu 3 0 5
16 SBKY4020 Sosyal Politika Zorunlu 3 0 5
17 SBKY4021 Şehir Planlama Zorunlu 3 0 5
18 SBKY4023 Kültürel Çalışmalar ve Eleştirel Teori Zorunlu 3 0 5
19 SBKY4024 Maliye Politikası Zorunlu 3 0 5
20 SBKY4026 Siyaset Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
21 SBKY4030 Şehir Kültürü Zorunlu 3 0 5
22 SBKY4034 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Zorunlu 3 0 5
23 SBKY4036 Güncel Kent Sorunları Zorunlu 3 0 5
24 SBKY4038 Muhasebe Zorunlu 3 0 5
25 SBKY4040 Kamu Yönetiminde Denetim Zorunlu 3 0 5
26 SBKY4041 Çevresel Etki Değerlendirmesi Zorunlu 3 0 5
27 YDA4096 Almanca Zorunlu 3 0 5
28 YDAF4097 Frasça Zorunlu 3 0 5
29 YDAR4095 Arapça Zorunlu 3 0 5
30 YON4012 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > PSPA-E4 Elective Course - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR3006 International Organizations Zorunlu 3 0 5
2 PSIR3059 Media and Politics Zorunlu 3 0 5
3 PSPA2006 Management and Organization Zorunlu 3 0 5
4 PSPA3023 Citizenship and Foreigners Law Zorunlu 3 0 5
5 PSPA3025 Civil Society and State Zorunlu 3 0 5
6 PSPA3026 European Union and Turkey Zorunlu 3 0 5
7 PSPA3027 Comparative Govermental Systems Zorunlu 3 0 5
8 PSPA3029 Comparative Local Governments Zorunlu 3 0 5
9 PSPA3031 Ethics for Social Sciences Zorunlu 3 0 5
10 PSPA3033 Human Rights and Freedoms Zorunlu 3 0 5
11 PSPA3035 Democratization in Turkey Zorunlu 3 0 5
12 PSPA3036 Turkish Foreign Policy Zorunlu 3 0 5
13 PSPA4021 International Migration and Population Mobility Zorunlu 3 0 5
14 PSPA4023 Organizational Behaviour Zorunlu 3 0 5
15 PSPA4027 Political Economy of Turkey Zorunlu 3 0 5
16 PSPA4029 Political Parties and Electoral Systems Zorunlu 3 0 5
17 PSPA4030 Social Movements in Turkey Zorunlu 3 0 5
18 PSPA4031 Public Diplomacy Zorunlu 3 0 5
19 PSPA4032 Public Policy Analysis Zorunlu 3 0 5
20 PSPA4033 Research Methods Zorunlu 3 0 5
21 PSPA4034 Nations and Nationalism Zorunlu 3 0 5
22 PSPA4035 Social Policy Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > SBKY-S6,7,8 Seçimlik Ders - 6-7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB2005 Uygarlık Tarihi Zorunlu 3 0 5
2 HUK2087 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 5
3 HUK2088 İdari Yargı Zorunlu 3 0 5
4 HUK2092 Türk Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 5
5 HUK3090 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 5
6 KMU2002 Kamu Bütçesi Zorunlu 3 0 5
7 PSPA3023 Citizenship and Foreigners Law Zorunlu 3 0 5
8 PSPA4027 Political Economy of Turkey Zorunlu 3 0 5
9 PSPA4029 Political Parties and Electoral Systems Zorunlu 3 0 5
10 SBKY3021 Kent Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
11 SBKY3023 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
12 SBKY3024 Sosyal Bilimlerde Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 5
13 SBKY3026 Bilim Felsefesi ve Tarihi Zorunlu 3 0 5
14 SBKY3028 Medya Siyaset İlişkisi Zorunlu 3 0 5
15 SBKY4010 Metropoliten Kent Yönetimi Zorunlu 3 0 5
16 SBKY4020 Sosyal Politika Zorunlu 3 0 5
17 SBKY4021 Şehir Planlama Zorunlu 3 0 5
18 SBKY4023 Kültürel Çalışmalar ve Eleştirel Teori Zorunlu 3 0 5
19 SBKY4024 Maliye Politikası Zorunlu 3 0 5
20 SBKY4026 Siyaset Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
21 SBKY4030 Şehir Kültürü Zorunlu 3 0 5
22 SBKY4034 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Zorunlu 3 0 5
23 SBKY4036 Güncel Kent Sorunları Zorunlu 3 0 5
24 SBKY4038 Muhasebe Zorunlu 3 0 5
25 SBKY4040 Kamu Yönetiminde Denetim Zorunlu 3 0 5
26 SBKY4041 Çevresel Etki Değerlendirmesi Zorunlu 3 0 5
27 YDA4096 Almanca Zorunlu 3 0 5
28 YDAF4097 Frasça Zorunlu 3 0 5
29 YDAR4095 Arapça Zorunlu 3 0 5
30 YON4012 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 5

^