Lisans Programları
Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Kamu Yönetimi (Fransızca)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1988 yılına kadar Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bahçelievler yerleşkesinde eğitim yapmakta olan Kamu Yönetimi Bölümü, 1988 yılının Ekim ayından itibaren Türkçe olan eğitim dilini değiştirerek, Fransızca dilinde eğitim yapan ilk yüksek öğretim kurumu olma niteliğini kazanmıştır. 1988 yılında Fransız Dışişleri Bakanlığı ve 1989 yılında Fransız Ulusal Siyasal Bilimler Vakfı ile yaptığı anlaşmaların ardından, bölümümüz 1989 yılında Fransa Büyükelçiliği'nin Tarabya'da bulunan "yazlık yalı"sına yerleşmiştir. Son olarak bölümümüz 2012'de Anadolu Hisarı Kampüsü'ne taşınarak Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bölümlerinden biri olmuştur. İlk mezunlarını 1992 yılı Temmuz ayında veren Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nün bugün yaklaşık 400 öğrencisi ve 3'ü Fransız olmak üzere 20 Sürekli Bölüm Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Ayrıca her yıl ders vermek üzere alanında yetkin isimler Fransa'dan konuk öğretim üyeleri olarak bölümümüze gelmektedirler. Fransız Siyasal Çalışmalar Enstitüleri (Instituts d'Etudes Politiques) modelinde yapılanan bölümümüzün Fransa'daki siyaset bilimi alanındaki önemli kurumlarla öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları bulunmaktadır. Bununla birlikte bir bölümü Fransız Hükümeti'nin ya da Avrupa Birliği'nin burslusu olarak öğrencilerimiz her sene yüksek lisans eğitimlerine devam etmek için ENA(Ecole Nationale d'Administration), IEP (Institut d'Etudes Politiques)'ler ve Sorbonne gibi Fransa'nın saygın eğitim kurumlarına kabul edilmektedirler.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler "Kamu Yönetimi" alanında lisans diploması almaya hak kazanarak lisans derecesiyle mezun olurlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise ve dengi okul diploması, 2. ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavı (YLS)'ndan yeterli TM2 puanı (2011 yılında bölümümüze en düşük 416.154 puanla kayıt yapılmıştır), 3. Fransızca eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olma; rektörlükçe düzenlenen yabancı dil seviye tespit sınavından yeterli puan almış olma ya da bu sınavdan muaf olma) 4. Katkı payını yatırdığına dair belge, 5. Askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak. Bölüme, Türkiye'de veya yurtdışında herhangi bir üniversitede eğitimine başlamış olan öğrencilerin de başvurması mümkündür. Bununla ilgili başvuru koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin internet sitesinde ilan edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterli düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduğunu belgeleyen öğrenciler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen hazırlık eğitimi muafiyet sınavında başarı sağlayan öğrenciler 1 yıllık Fransızca hazırlık eğitimden muaf tutularak, doğrudan lisans 1. yıl eğitimlerine başlarlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yeterlilik için öğrencilerin programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını (GANO) elde etmeleri gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanı sıra öğrencilerden 7. veya 8. yarıyılda, çalışmak istedikleri alana göre belirlenen bir danışman eşliğinde yeterli olarak değerlendirilecek bir bitirme çalışması yapmaları beklenmektedir. Yeterlilik koşulları için ayrıntılı bilgiye Marmara Üniversitesi Öğrenci El Rehberi'nden ve Marmara Üniversitesi internet sitesinde "Öğrenci" başlığı altında bulunan "Mevzuat" kısmından ulaşılabilir. http://www.marmara.edu.tr/tr/ogrenci/mevzuat_
Program Profili
Bölümümüz Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi anabilim dallarında biçimlenen çokdisiplinli ve disiplinlerarası bir pedagojik program uygulamaktadır. Bu programla öğrencilerimizin kuramsal bilgilerin yanısıra toplumsal olayları farklı disiplinlerin pencerelerinden yorumlama, sorgulama ve çözümleme yetkinleri kazanmaları amaçlanmıştır. Eğitim dilinin Fransızca olması, ikinci yabancı dil olarak yoğun İngilizce ve İspanyolca eğitimi verilmesi bir yandan ögrencilerimizin dünyaya açılmasını sağlarken, diğer yandan özellikle çokuluslu firmalarda üst düzey yöneticilik yapabilmeleri için gerekli olan temel vasıfları kazanmalarına olanak sağlamaktadır. Bölümümüz, Türk yüksek eğitim sisteminin en önemli ve kronik sorunlarından birisi olan ögretim görevlisi eksikliğini gidermek adına genç akademisyenler yetiştirilmesine büyük önem vermektedir. Bölümümüzün yetiştirdiği genç araştırmacılar bugün Türkiye'nin farklı üniversitelerinde ekonomiden siyaset bilimine, sosyolojiden yönetim bilimlerine farklı disiplinlerde yapmış oldukları çalışmalarla ülkemize hizmet etmektedirler. Bu bağlamda Türkiye'deki Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi Bölümleri arasında farklı ve özel bir yeri olan Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü, genç ve dinamik yapısıyla bugün Türk Akademyasında saygın ve müstesna bir yere sahiptir. Türkiye'de Fransızca dilinde eğitim-öğretim yapan ilk yüksek öğretim kurumu olma ünvanına sahip olan bölümümüzün akademik programı, mezunlarının özel sektörün yanı sıra kamu sektöründe de üst düzey pozisyonlarda görev alabilmelerine olanak sağlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, esas itibariyle, tüm resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak görev alırlar. Bunun yanısıra kamusal örgütlerin tamamında uzmanlık bilgileriyle yöneticilere yardımcı olan ve bu yüzden kurmay birimleri olarak da adlandırılan teftiş kurullarında veya benzeri denetim birimlerinde görev alırlar. Bölümümüzün mezunlara kazandırdığı dil becerileri ve siyaset bilimi alanındaki donanım başta İç ve Dış İşleri Bakanlıkları olmak üzere kamu sektörünün çeşitli kurum ve kuruluşlarında görev almalarına olanak vermektedir. Mezunların bir kısmı da özel sektörde şirketlerin, özellikle de bankaların teftiş kurullarında aynen kamu kesiminde olduğu gibi denetim elamanı olarak çalışmaktadırlar. Bir grup mezun da üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedir. Gazetecilik, diplomatlık, kaymakamlık mezunlarımızın icra ettikleri meslekler arasındadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not aldıkları, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen lisans bitirme not ortalamasını tutturdukları takdirde lisansüstü (yüksek lisans) programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Herhangi bir ders için yarıyıl değerlendirmesi bir yarıyıl içi sınavı (ara sınav) ve bir de yarı yıl sonu sınavı (final) olmak koşuluyla ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her dersin değerlendirilmesinde öğrencilerin sorumlu oldukları ödev, uygulama ve diğer çalışmalar yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına etki eder. Yarıyıl sonunda herhangi bir ders için başarı notuna yarıyıl içi sınavının katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 olarak belirlenmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencilerin 4.00 üzerinden 2.00 genel akademik ortalamaya (GANO) sahip olmaları ve her sınavı başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) Bölümü, Anadoluhisarı, 34820 Beykoz, İstanbul. Telefon : 0216.308.99.20-21 E-Posta : fransizcakamu@marmara.edu.tr Web adresi: http://scpo.siyasal.marmara.edu.tr/ Socrates-Erasmus Değişim Programı Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. İhsan Oğuz Bakkalbaşı E-posta adresi: ioguzbakkalbasi@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüz kolay ulaşım ve çeşitli spor faaliyetleri imkanları sunan Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde bulunur. Öğretim üyelerinin odalarında bulunan masa üstü bilgisayarlar ve yazıcılar akademik personelin hizmetindedir. Bölümümüzde projeksiyon cihazı yardımıyla toplu video gösterimi ve slayt gösterileri sunmak mümkündür. Bölümümüz içinde kütüphane mevcuttur. Kamu Yönetimi Kulübü öğrenciler için toplanma, tartışma ve sosyal bir faaliyet alanı sağlamaktadır. Bölümümüz, Fransa'daki saygın eğitim kurumlarıyla yapmış olduğu anlaşmalarla Erasmus Değişim Programı çerçevesinde 1 veya 2 yarıyıl boyunca öğrencilere yurt dışında eğitim görme imkanı tanımaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı geliştirme becerisi kazanır
2 Demokratik tutum ve davranış geliştirme becerisi kazanır
3 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır
4 Kendini geliştirme ve ifade edebilme, kendini ve toplumu tanıma becerisi kazanır; dünyaya ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır
5 Kuram-eylem ilişkisinin kurma, analitik ve diyalektik düşüncenin geliştirilme becerisi kazanır
6 Siyaset Bilimi diline hakim olur; siyasal olguları analiz edebilme yeteneği edinir
7 Siyaset ve Sosyal Bilimlerdeki uzmanlığı çalışma yaşamı pratiklerine uyarlama becerisi kazanır
8 Siyasal oluşumları izleyebilecek bilgi birikimine ulaşma, çağdaş siyasal kavramlara ve onların getirdiği tartışmalara hakim olabilme ve takip edebilme becerisi kazanır
9 Disiplin içi ve disiplinler arası alanlarda hukuki sorunları teşhis edebilme, tanımlama ve doğru çözüm yollarına ve olanaklarına sevketme becerisi kazanır
10 Ulusal ve uluslararası çağdaş hukuki sorunlar hakkında bilgi sahibi olur ve hukuki sorumluluk bilinci edinir
11 Dünyayı iktisadi boyutlarıyla anlama, tanımlama ve çıkarımlarda bulunabilme ve iktisat teorisinden yola çıkarak iktisadi mekanizmaları analiz etme yeteneği edinir
12 İktisadi aletleri tanıyıp onlarla iktisadi süreçlere müdahale etme yeteneği edinir
13 Mezunların daha çok özel sektöre yönelmeleri nedeniyle, piyasaları tanımalarını, işlemelerini anlama yeteneği edinir
14 Uluslararası alanda çalışabilecek ve eğitimine devam edebilecek dil becerisi kazanır
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 ECON151 Introduction a l'Economie Zorunlu 2 0 3
3 LAW121 Droit Civil: Introduction, Droit des Personnes et Droit des Biens Zorunlu 2 0 3
4 SCPO101 Introduction à la Science Politique Zorunlu 2 0 3
5 SCPO103 Histoire des Idées Politiques I Zorunlu 2 0 4
6 SOC141 Introduction aux Sciences Humaines I Zorunlu 2 0 3
7 YDF183 Conférence de Méthode de Français de Spécialité I Zorunlu 2 0 2
8 YDF185 Conversation I Zorunlu 2 0 2
9 YDF187 Lecture de la Presse I Zorunlu 2 0 2
10 YDF193 Expression Ecrite I Zorunlu 2 0 2
11 YDF195 Civilisation I Zorunlu 2 0 2
12 YDF197 Lecture Suivie I Zorunlu 2 0 2
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BUS158 Introduction à la Gestion Zorunlu 2 0 3
3 LAW128 Droit Constitutionnel Zorunlu 2 0 3
4 LAW130 Droit des Obligations: Dispositions Générales Zorunlu 2 0 3
5 PSYC104 Introduction aux Sciences Humaines II Zorunlu 2 0 3
6 SCPO102 Histoire des Idées Politiques II Zorunlu 2 0 4
7 YDF184 Conférence de Méthode de Français de Spécialité II Zorunlu 2 0 2
8 YDF186 Conversation II Zorunlu 2 0 2
9 YDF188 Lecture de la Presse II Zorunlu 2 0 2
10 YDF194 Expression Ecrite II Zorunlu 2 0 2
11 YDF196 Civilisation II Zorunlu 2 0 2
12 YDF198 Lecture Suivie II Zorunlu 2 0 2
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON267 Histoire de la Politique Economique de la Turquie Zorunlu 2 0 4
2 LAW227 Droit Administratif Zorunlu 2 0 4
3 LAW229 Droit Constitutionnel Turc Zorunlu 2 0 4
4 SCPO201 Vie et Pensée Politique Turque Zorunlu 2 0 5
5 SCPO203 Histoire Contemporaine Zorunlu 2 0 5
6 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
7 YDF291 Méthodologie de l'Ecrit I Zorunlu 2 0 2
8 YDF293 Méthodologie de l'Oral I Zorunlu 2 0 2
9 YDx205 Option Langue I Seçmeli 5 0 2
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON268 Economie Internationale Zorunlu 2 0 3
2 LAW228 Contentieux Administratif Zorunlu 2 0 3
3 SCPO202 Science Politique Zorunlu 2 0 4
4 SCPO204 Administration Publique Zorunlu 2 0 4
5 SCPO206 La Vie Politique Turque Zorunlu 2 0 4
6 SOC268 Structure Sociale de la Turquie Zorunlu 2 0 4
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDF292 Méthodologie de l'Ecrit II Zorunlu 2 0 2
9 YDF294 Méthodologie de l'Oral II Zorunlu 2 0 2
10 YDx206 Option Langue II Seçmeli 5 0 2
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON367 Pensées Economiques I Zorunlu 2 0 5
2 LAW327 Droit International Public et Institutions Internationales Zorunlu 2 0 4
3 SCPO301 Systèmes Politiques Comparés Zorunlu 2 0 5
4 SCPO-S1,2,3 Option - 1-2-3 Seçmeli 6 0 12
5 YDF391 Français pour le DALF I Zorunlu 2 0 2
6 YDx305 Option Langue III Seçmeli 5 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC358 Comptabilité Financière Zorunlu 2 0 4
2 SCPO302 Philosophie Politique Zorunlu 2 0 5
3 SCPO304 Politiques Economiques Zorunlu 2 0 5
4 SCPO-S4,5,6 Option - 4-5-6 Seçmeli 6 0 12
5 YDF392 Français pour le DALF II Zorunlu 2 0 2
6 YDx306 Option Langue IV Seçmeli 5 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SCPO401 Méthodologie du Memoire I Zorunlu 2 0 7
2 SCPO403 Religion et Politique Zorunlu 2 0 5
3 SCPO-S7..10 Option - 7-8-9-10 Seçmeli 8 0 16
4 YDx405 Option Langue V Seçmeli 5 0 2
Toplam 17 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON468 Pensées Economiques II Zorunlu 2 0 5
2 SCPO402 Méthodologie du Memoire II Zorunlu 2 0 7
3 SCPO-S11..14 Option - 11-12-13-14 Seçmeli 8 0 16
4 YDx406 Option Langue VI Seçmeli 5 0 2
Toplam 17 0 30
Seçmeli
3 . Dönem > YDx205 Option Langue I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDI205 Anglais I Zorunlu 5 0 2
2 YDIS205 Espagnol I Zorunlu 5 0 2
4 . Dönem > YDx206 Option Langue II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDI206 Anglais II Zorunlu 5 0 2
2 YDIS206 Espagnol II Zorunlu 5 0 2
5 . Dönem > SCPO-S1,2,3 Option - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS325 Gestion Zorunlu 2 0 4
2 ECON365 Micro Economie Zorunlu 2 0 4
3 LAW367 Droit des Obligations: Contrats Spéciaux Zorunlu 2 0 4
4 LAW369 Droit Fiscal Zorunlu 2 0 4
5 PSIR365 Relations Internationales Zorunlu 2 0 4
6 PSIR367 Politiques Européennes Zorunlu 2 0 4
7 SCPO305 Politique Sociale Zorunlu 2 0 4
8 SCPO321 Etudes Culturelles I Zorunlu 2 0 4
9 SCPO323 Etudes Féminines Zorunlu 2 0 4
10 SCPO325 Politiques Publiques Zorunlu 2 0 4
11 YDF393 Litterature I Zorunlu 2 0 4
5 . Dönem > YDx305 Option Langue III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDI305 Anglais III Zorunlu 5 0 2
2 YDIS305 Espagnol III Zorunlu 5 0 2
6 . Dönem > SCPO-S4,5,6 Option - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON352 Economie et Littérature Zorunlu 2 0 4
2 ECON366 Macro Economie Zorunlu 2 0 4
3 HR352 Gestion des Ressources Humaines Zorunlu 2 0 4
4 MGT356 Etudes Sectorielles Zorunlu 2 0 4
5 MLY310 Finance Publique Zorunlu 2 0 4
6 PSIR328 Les Relations de l'Union Européenne avec la Turquie Zorunlu 2 0 4
7 SCPO314 Nationalismes et Racismes Zorunlu 2 0 4
8 SCPO318 Les Nouvelles Aproches dans l'Administration Publique Zorunlu 2 0 4
9 SCPO322 Etudes Culturelles II Zorunlu 2 0 4
10 SCPO324 Histoire Politique Zorunlu 2 0 4
11 SOC368 Sociologie Urbaine Zorunlu 2 0 4
12 STAT367 Statistiques en Sciences Sociales Zorunlu 2 0 4
13 YDF394 Litterature II Zorunlu 2 0 4
6 . Dönem > YDx306 Option Langue IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDI306 Anglais IV Zorunlu 5 0 2
2 YDIS306 Espagnol IV Zorunlu 5 0 2
7 . Dönem > SCPO-S7..10 Option - 7-8-9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON459 Politique Monétaire Zorunlu 2 0 4
2 LAW467 Droit Commercial Zorunlu 2 0 4
3 LAW469 Droits de l'Homme Zorunlu 2 0 4
4 MRK463 Marketing Zorunlu 2 0 4
5 PSIR465 Politique Extérieure de la Turquie Zorunlu 2 0 4
6 SCPO419 Politique Comparée Zorunlu 2 0 4
7 SCPO423 La Ville et la Globalisation Zorunlu 2 0 4
8 SCPO425 Politique Economique de l'Union Européenne Zorunlu 2 0 4
9 SOC467 Approche Sociologique de l'Actualité Politique Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > YDx405 Option Langue V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDI405 Anglais V Zorunlu 5 0 2
2 YDIS405 Espagnol V Zorunlu 5 0 2
8 . Dönem > SCPO-S11..14 Option - 11-12-13-14
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON470 Economie Mondiale Zorunlu 2 0 4
2 FNCE454 Analyse Financière de l'Entreprise Zorunlu 2 0 4
3 HR456 Les Techniques de l'Entretien de Travail Zorunlu 2 0 4
4 LAW452 Diplomatie Publique Zorunlu 2 0 4
5 LAW468 Droit du Travail Zorunlu 2 0 4
6 MGT458 Stratégie de l'Entreprise Zorunlu 2 0 4
7 PSIR404 Géopolitique du Monde Contemporain Zorunlu 2 0 4
8 PSIR446 Direction des Projects Internationaux Zorunlu 2 0 4
9 SCPO444 Action Humanitaire Zorunlu 2 0 4
10 SCPO446 Union Europénne et les Administrations Locales Zorunlu 2 0 4
11 SOC448 Sociologie du Cinéma Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > YDx406 Option Langue VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDI406 Anglais VI Zorunlu 5 0 2
2 YDIS406 Espagnol VI Zorunlu 5 0 2

^