Lisans Programları
Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 HSS1003 Humanities Zorunlu 4 0 5
3 HUK1083 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 5
4 IKT1083 İktisat Zorunlu 3 0 5
5 PSIR1003 Political Science Zorunlu 3 0 6
6 SOS1007 Sosyoloji Zorunlu 3 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 ECON2005 Microeconomics Zorunlu 3 0 5
3 ISL1084 İşletme Zorunlu 3 0 5
4 KMU1001 Kamu Yönetimi Zorunlu 3 0 5
5 PSIR1004 Diplomatic History Zorunlu 4 0 5
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 ULI1002 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 4 0 6
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON2006 Macroeconomics Zorunlu 3 0 5
2 HUK2090 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 5
3 IST2083 İstatistik Zorunlu 3 0 4
4 PSIR2007 International Politics Zorunlu 3 0 3
5 ULI2001 Uluslararası Hukuk Zorunlu 4 0 3
6 ULI2003 Türk Diplomasi Tarihi Zorunlu 3 0 3
7 ULI-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 5
8 YDI2051 Reading and Speaking in English Zorunlu 3 0 2
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK2094 İdare Hukuku ve İdari Yargı Zorunlu 4 0 3
2 IKT2084 Uluslararası İktisat Zorunlu 3 0 4
3 MUH3084 Muhasebe Zorunlu 2 0 2
4 PSIR2008 International Organizations Zorunlu 4 0 5
5 SBL2002 Türkiye'de Siyasal Hayat Zorunlu 3 0 4
6 SYF2020 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
7 ULI-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 5
8 YDI2052 Academic English Zorunlu 3 0 3
Toplam 25 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR3005 Diplomatic Correspondence Zorunlu 3 0 5
2 PSIR3017 Political Theory Zorunlu 3 0 5
3 ULI3001 Karşılaştırmalı Siyaset Zorunlu 3 0 5
4 ULI3003 Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 5
5 ULI-SD3,4 Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 6 0 10
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR3010 Comperative Foreign Policy Analysis Zorunlu 3 0 5
2 ULI3002 USA-EU Studies Zorunlu 3 0 5
3 ULI3004 Theories of International Relations Zorunlu 4 0 5
4 ULI-SD5,6 Seçimlik Ders - 5-6 Seçmeli 6 0 10
5 YDI3052 Business English Zorunlu 3 0 5
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR4001 International Political Economy Zorunlu 3 0 5
2 PSIR4005 Middle Eastern and North African Studies Zorunlu 3 0 5
3 SYBF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 3 0 5
4 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
5 ULI4001 Kafkasya ve Orta Asya Çalışmaları Zorunlu 3 0 4
6 ULI-SD7,8 Seçimlik Ders - 7-8 Seçmeli 6 0 10
Toplam 18 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR4006 Environmental Policies Zorunlu 3 0 5
2 ULI4002 Balkanlar'da Siyasi Gelişmeler Zorunlu 3 0 5
3 ULI4098 Bitirme Ödevi Zorunlu 3 0 5
4 ULI-SD9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11 Seçmeli 9 0 15
Toplam 18 0 30
Seçmeli
3 . Dönem > ULI-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK2087 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 5
2 MLY2001 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 5
3 YDAR2051 Arabic I Zorunlu 3 0 5
4 YDF2053 French I Zorunlu 3 0 5
5 YDIS2051 Spanish I Zorunlu 3 0 5
6 YDRU2051 Russian I Zorunlu 3 0 5
4 . Dönem > ULI-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK2092 Türk Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 5
2 HUK2096 Tüketici Hukuku Zorunlu 3 0 5
3 YDAR2052 Arabic II Zorunlu 3 0 5
4 YDF2054 French II Zorunlu 3 0 5
5 YDIS2052 Spanish II Zorunlu 3 0 5
6 YDRU2052 Russian II Zorunlu 3 0 5
5 . Dönem > ULI-SD3,4 Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK3083 Devletler Özel Hukuku Zorunlu 3 0 5
2 HUK3085 Ceza Hukuku Zorunlu 3 0 5
3 PSIR3021 Globalization and Regionalism Zorunlu 3 0 5
4 PSIR3023 Media and Foreign Policy Zorunlu 3 0 5
5 PSIR3053 Mediterranean Politics Zorunlu 3 0 5
6 PSIR3055 Russia in World Politics Zorunlu 3 0 5
7 PSIR3057 War and Peace Studies Zorunlu 3 0 5
8 PSIR4075 Social Movements and Interventions Zorunlu 3 0 5
9 SBL3021 Çağdaş Siyasal Sistemler Zorunlu 3 0 5
10 SOC3081 Women Studies Zorunlu 3 0 5
11 ULI3021 Kamu Diplomasisi Zorunlu 3 0 5
12 YDAR3051 Arabic III Zorunlu 3 0 5
13 YDF3051 French III Zorunlu 3 0 5
14 YDIS3051 Spanish III Zorunlu 3 0 5
15 YDRU3051 Russian III Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > ULI-SD5,6 Seçimlik Ders - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB3024 Türk-İslam Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 5
2 FIN3082 Uluslararası Finans Zorunlu 3 0 5
3 KMU3082 Küresel Şehirler Zorunlu 3 0 5
4 LAW3022 The Law of the Sea Zorunlu 3 0 5
5 PSIR3024 Turkish Greek Relations Zorunlu 3 0 5
6 PSIR3032 Far East Studies Zorunlu 3 0 5
7 PSIR4076 Comparative Regionalism Ecomomics and Security Zorunlu 3 0 5
8 SBL3002 Osmanlı Devleti'nin Siyasi ve Sosyal Yapısı Zorunlu 3 0 5
9 ULI3024 Kurgu ve Siyaset Zorunlu 3 0 5
10 YDAR3022 Arapça IV Zorunlu 3 0 5
11 YDAR3052 Arabic IV Zorunlu 3 0 5
12 YDF3022 Fransızca IV Zorunlu 3 0 5
13 YDFR3052 French IV Zorunlu 3 0 5
14 YDIS3022 İspanyolca IV Zorunlu 3 0 5
15 YDIS3052 Spanish IV Zorunlu 3 0 5
16 YDRU3052 Russian IV Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > SYBF-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR3051 Environmental Politics Zorunlu 3 0 5
2 PSIR4039 Public Administration in Turkey Zorunlu 3 0 5
3 PSIR4043 Selected Issues in Turkish Politics Zorunlu 3 0 5
4 PSIR4053 Turkish Political Culture and Institutions Zorunlu 3 0 5
5 SCPO4091 Les Administrations Locales Zorunlu 3 0 5
6 SCPO4093 Les Problèmes de l’Environnement Zorunlu 3 0 5
7 ULI3003 Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 5
8 YDA4096 Almanca Zorunlu 3 0 5
9 YDAF4097 Frasça Zorunlu 3 0 5
10 YDAR4095 Arapça Zorunlu 3 0 5
11 YON3081 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > ULI-SD7,8 Seçimlik Ders - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON4081 Foreign Trade Zorunlu 3 0 5
2 HUK4083 Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 5
3 ISL3084 AB ve Küresel Güney Zorunlu 3 0 5
4 ISL4083 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu 3 0 5
5 KMU4081 Kamu Personeli Yönetimi Zorunlu 3 0 5
6 KMU4086 Küresel Siyasette Kuzey-Güney İlişkileri Zorunlu 3 0 5
7 PAZ4081 Pazarlama Zorunlu 3 0 5
8 PSIR3026 Turkey-EU Relations Zorunlu 3 0 5
9 PSIR4011 American Foreign Policy Zorunlu 3 0 5
10 PSIR4023 Seminar on South East Europe I Zorunlu 3 0 5
11 PSIR4037 National Security Zorunlu 3 0 5
12 PSIR4045 Current International Issues Zorunlu 3 0 5
13 PSIR4088 Issues in Global Politics Zorunlu 3 0 5
14 SBL4001 Sivil Toplum ve Demokrasi Zorunlu 3 0 5
15 SPY4081 Sermaye Piyasaları Zorunlu 3 0 5
16 ULI4023 Uluslararası Sosyal Politika Zorunlu 3 0 5
17 ULI4025 Uluslararası Toplumsal Hareketler Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > ULI-SD9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISL4078 AB, Uluslararası Ticaret ve Kalkınma Zorunlu 3 0 5
2 ISL4080 Uluslararası Politik Ekonomide ABD Zorunlu 3 0 5
3 KMU2001 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 0 5
4 KMU4088 Küresel Siyasette Güncel Tartşmalar ve Teoriler Zorunlu 3 0 5
5 LAW4004 Labour Law Zorunlu 3 0 5
6 LAW4006 Human Rights Zorunlu 3 0 5
7 MLY4086 Vergi Sistemi Zorunlu 3 0 5
8 PSIR4018 Conflict Resolution and Crisis Management Zorunlu 3 0 5
9 PSIR4024 Seminar on South East Europe II Zorunlu 3 0 5
10 PSIR4078 Coercive Diplomacy Zorunlu 3 0 5
11 PSIR4080 International Relations of Asia Zorunlu 3 0 5
12 PSIR4084 Critique of Political Economy Zorunlu 3 0 5
13 PSIR4086 American Political Institutions Zorunlu 3 0 5
14 SBKY4042 Toplumsal Hareketler Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
15 SBKY4043 Current Issues in Turkish Foreign Policy Zorunlu 3 0 5
16 TRSM4002 Tourism Management Zorunlu 3 0 5

^