Lisans Programları
Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1984 yılında kurulan İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, vermekte olduğu lisans ve lisansüstü eğitimin düzeyi açısından ülkemizin bu alandaki başlıca bölümlerinden biridir. Bölümün bağlı olduğu Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kökenleri ise 1883’de kurulan “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi”ne dayanmaktadır.
Kazanılan Derece
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1) Lise diploması 2) ÖSYM tarafından yapılan sınava göre yerleştirme
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yürürlükteki yükseköğretim kanun ve yönetmeliklerine göre sadece formal önceki öğrenme tanınmaktadır.
Program Profili
Türk Siyasal Hayatı, İktisat, Hukuk, Maliye ve Uluslararası Örgütler gibi birçok ders, geniş bir yelpaze içinde ve farklı araştırma alanına sahip öğretim üyelerimiz tarafından öğrencilerimize sunulmaktadır. Bölümümüz ayrıca, Avrupa Birliği politikaları ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda öğrencilere derinlemesine bilgi kazandırabilmek amacıyla üniversitemizin Avrupa Birliği Enstitüsü ile de yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Ayrıca Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve Osmanlıca dil dersleri de seçmeli olarak sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunlarının bir kısmı T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda yüksek performans göstererek diplomasi alanında kariyer yapmaktadır. Bunun dışında diğer bakanlıklar ve devlet teşekküllerinde çalışan çok sayıda mezun bulunmaktadır. Mezunların önemli bir bölümü de Türkiye’nin saygın özel şirketlerinde bankacılık, finans, satış ve pazarlama gibi alanlarda istihdam edilmektedir. Bazı mezunlar ise yüksek lisans ve doktora eğitimlerini takiben yerli ve yabancı üniversitelerde akademik kariyere yönelmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dersin asgari geçme 100 üzerinden 50'dir. Final ve mazeret sınavı notları da en az 50 olmak zorundadır. Dersin genel notunun hesanmasında, vize %40, final/mazeret sınavı ise %60 oranında etkilidir. Öğrenciler derslerin %70'ine devam etmek zorundadır. Aksi halde, dersi bir sonraki yıl tekrar etmek zorunda kalır. Ogrencinin genel basari durumu, her sömestirin sonunda Ogrenci İşleri tarafından Genel not ortalaması (GPA) ve Kümülatif Not Ortalaması (CGPA) şeklinde açıklanır.
Mezuniyet Koşulları
Bu derece, müfredattaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması minimum 50/100 olan öğrencilere verilmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ahmet Demirel (Bölüm Başkanı) Dr. Çağdaş Üngör (Bölüm Bologna Koordinatörü) Adres: Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Anadoluhisarı 34820 Beykoz İstanbul – Türkiye
Bölüm Olanakları
Avrupa Birliği’nin Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programı içinde aktif bir biçimde yer alan Bölümün halihazırda 27 Avrupa üniversitesi ile öğrenci değişim anlaşması bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Bölüm ayrıca İngilizce İktisat ve İşletme Bölümleri ile birlikte, ABD’de bulunan Beloit Koleji’ne değişim öğrencisi göndermekte; İsveç Kültür Enstitüsü ile kurulan yakın akademik ilişkiler çerçevesinde de bölüm öğrencileri söz konusu ülkede lisansüstü eğitim yapma olanağına sahip olmaktadırlar. Bölüm bünyesinde kurulmuş olan Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MURCIR) ise düzenlediği konferanslar, seminerler ve diğer benzer etkinlikler ile bölümün akademik programının gelişimine destek olmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Çalışma alanı ile ilgili temel kavramları ve ana teorilerin anlaşılması
2 Çalışma alanının terminolosiyle ilgili olarak İngilizce yazılı ve sözlü sunum yetilerinin kazanılması
3 Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinindeki kavramları ve akımları eleştirel olarak analiz edebilme yetisinin kazanılması
4 Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin değişik boyutlarının karşılaştırabilmesi
5 İlgili alanlarda gözlenen sorunların, problemlerin anlatılmasında kendini ifade edebilme yeteğinin elde edilmesi
6 Alanla ilgili verilerin ve metinsel okumaların analiz edilip eleştirel olarak düşünülmesi
7 Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerindeki araştırma teknik ve yöntemlerinin anlaşılması
8 İlgili alanlarda yeni ortaya çıkmakta olan konulara ve alternatif akımlara uyum gösterebilme kabiliyetinin elde edilmesi
9 İlgili alanlardaki teorilerin pratikte meydana gelen oluşumlara uygulanabilmesi
10 Kaynakların eleştirel ve tarafsız olarak incelenebilmesi
11 Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde ortaya çıkan dinamiklerin analiz edilebilmesi
12 Teorik ve uygulamalı aşamalarda bağımsız ve yaratıcı düşünme yetisinin elde edilmesi
13 Disiplinlerarası çalışma ve analiz yeteneklerinin kazanılması
14 Bilimsel araştırma teknik ve ilkelerinin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplini ile ilgili konularda gözlenen pratik olaylarda uygulanabilmesi
15 Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinindeki tarihi ve güncel konuların ve olayların tartışılabilmesi ve yorumlanabilmesi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 ECON107 Introduction to Economics I Zorunlu 3 0 4
3 HSS121 Humanities I Zorunlu 3 0 5
4 LAW171 Introduction to Law Zorunlu 3 0 4
5 PSIR101 Introduction to Political Science I Zorunlu 3 0 5
6 SOC103 Sociology I Zorunlu 3 0 5
7 STAT197 Statistics I Zorunlu 3 0 3
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 ECON108 Introduction to Economics II Zorunlu 3 0 4
3 HSS122 Humanities II Zorunlu 3 0 5
4 LAW106 Constitutional Law Zorunlu 3 0 4
5 PSIR102 Introduction to Political Science II Zorunlu 3 0 5
6 SOC104 Sociology II Zorunlu 3 0 5
7 STAT198 Statistics II Zorunlu 3 0 3
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 LAW205 International Law I Zorunlu 3 0 5
2 PSIR201 Political History I Zorunlu 3 0 5
3 PSIR203 Political Theory I Zorunlu 3 0 5
4 PSIR229 Introduction to International Relations I Zorunlu 3 0 5
5 PSIR291 Research Workshop Zorunlu 3 0 5
6 PSIR-S1 Elective - 1 Seçmeli 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 LAW206 International Law II Zorunlu 3 0 5
2 PSIR200 Political Sociology Zorunlu 3 0 5
3 PSIR202 Political History II Zorunlu 3 0 5
4 PSIR204 Political Theory II Zorunlu 3 0 5
5 PSIR230 Introduction to International Relations II Zorunlu 3 0 5
6 PSIR-S2 Elective - 2 Seçmeli 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR303 International Politics I Zorunlu 3 0 5
2 PSIR309 European Union Zorunlu 3 0 5
3 PSIR311 Turkish Politics I Zorunlu 3 0 5
4 PSIR315 Comparative Politics I Zorunlu 3 0 5
5 PSIR-S3,4 Elective - 3-4 Seçmeli 6 0 10
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR304 International Politics II Zorunlu 3 0 5
2 PSIR306 International Organizations Zorunlu 3 0 5
3 PSIR312 Turkish Politics II Zorunlu 3 0 5
4 PSIR316 Comparative Politics II Zorunlu 3 0 5
5 PSIR-S5,6 Elective - 5-6 Seçmeli 6 0 10
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR413 Turkish Foreign Policy I Zorunlu 3 0 5
2 PSIR421 Current International Issues I Zorunlu 3 0 5
3 PSIR449 Theory of International Relations I Zorunlu 3 0 5
4 PSIR-S7,8,9 Elective - 7-8-9 Seçmeli 9 0 15
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR414 Turkish Foreign Policy II Zorunlu 3 0 5
2 PSIR422 Current International Issues II Zorunlu 3 0 5
3 PSIR450 Theory of International Relations II Zorunlu 3 0 5
4 PSIR-S10,11,12 Elective - 10-11-12 Seçmeli 9 0 15
Toplam 18 0 30
Seçmeli
3 . Dönem > PSIR-S1 Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON205 Microeconomics Zorunlu 3 0 5
2 PSIR205 Political Geography I Zorunlu 3 0 5
3 PSIR219 International Political Economy I Zorunlu 3 0 5
4 PSIR239 Social History of Republican Turkey I Zorunlu 3 0 5
5 PSIR253 Introduction to Ottoman Turkish I Zorunlu 3 0 5
6 SOC213 Cultural Anthropology Zorunlu 3 0 5
7 YDA253 German I Zorunlu 3 0 5
8 YDAR215 Arabic I Zorunlu 3 0 5
9 YDF251 French I Zorunlu 3 0 5
10 YDIS207 Spanish I Zorunlu 3 0 5
11 YDRU201 Russian I Zorunlu 3 0 5
4 . Dönem > PSIR-S2 Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON206 Macroeconomics Zorunlu 3 0 5
2 LAW208 Administrative Law Zorunlu 3 0 5
3 PSIR210 Social History of Republican Turkey II Zorunlu 3 0 5
4 PSIR220 International Political Economy II Zorunlu 3 0 5
5 PSIR254 Introduction to Ottoman Turkish II Zorunlu 3 0 5
6 PSIR256 Political Geography II Zorunlu 3 0 5
7 PSYC224 Introduction to Psychology Zorunlu 3 0 5
8 YDA254 German II Zorunlu 3 0 5
9 YDAR216 Arabic II Zorunlu 3 0 5
10 YDF252 French II Zorunlu 3 0 5
11 YDIS252 Spanish II Zorunlu 3 0 5
12 YDRU202 Russian II Zorunlu 3 0 5
5 . Dönem > PSIR-S3,4 Elective - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON361 International Trade I Zorunlu 3 0 5
2 LAW335 Human Rights Law Zorunlu 3 0 5
3 LAW351 Private International Law Zorunlu 3 0 5
4 PSIR301 History of Turkish Political Thought I Zorunlu 3 0 5
5 PSIR305 Mediterranean Politics Zorunlu 3 0 5
6 PSIR307 Issues of Identity in Europe Zorunlu 3 0 5
7 PSIR313 Russia in World Politics Zorunlu 3 0 5
8 PSIR317 Environmental Politics Zorunlu 3 0 5
9 PSIR319 War and Peace Studies Zorunlu 3 0 5
10 PSIR341 Current Issues in Turkish Politics I Zorunlu 3 0 5
11 PSIR344 American Politics Zorunlu 3 0 5
12 PSIR345 Ottoman Diplomatic History Zorunlu 3 0 5
13 PSIR347 History of Modern Middle East Zorunlu 3 0 5
14 PSIR349 World Social Movements Zorunlu 3 0 5
15 PSIR357 American Foreign Policy Zorunlu 3 0 5
16 PSIR359 Media and Politics Zorunlu 3 0 5
17 PSIR393 History & Politics of Central Eastern Europe I Zorunlu 3 0 5
18 YDAR315 Arabic III Zorunlu 3 0 5
19 YDF351 French III Zorunlu 3 0 5
20 YDIS351 Spanish III Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > PSIR-S5,6 Elective - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON362 International Trade II Zorunlu 3 0 5
2 LAW328 Law of the Sea Zorunlu 3 0 5
3 PSIR308 Comparative Environmental Politics Zorunlu 3 0 5
4 PSIR310 Politics and Literature Zorunlu 3 0 5
5 PSIR314 Research & Analysis in Social Sciences Zorunlu 3 0 5
6 PSIR318 Political Ideologies Zorunlu 3 0 5
7 PSIR320 Citizenship and Migration Zorunlu 3 0 5
8 PSIR322 Political Philosophy Zorunlu 3 0 5
9 PSIR324 Religion and Politics Zorunlu 3 0 5
10 PSIR326 Turkey-EU Relations Zorunlu 3 0 5
11 PSIR330 Elections and Voting Behavior in Turkey Zorunlu 3 0 5
12 PSIR334 Politics of Global Finance Zorunlu 3 0 5
13 PSIR342 Current Issues in Turkish Politics II Zorunlu 3 0 5
14 PSIR346 Issues in Ottoman Diplomatic History Zorunlu 3 0 5
15 PSIR352 Politics and Society in Latin America Zorunlu 3 0 5
16 PSIR360 Issues in the Middle East Zorunlu 3 0 5
17 PSIR370 War and Peace Zorunlu 3 0 5
18 PSIR394 History & Politics of Central Eastern Europe II Zorunlu 3 0 5
19 PSIR396 Ottoman Social Life Zorunlu 3 0 5
20 YDAR352 Arabic IV Zorunlu 3 0 5
21 YDF352 French IV Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > PSIR-S7,8,9 Elective - 7-8-9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON405 Turkish Economy Zorunlu 3 0 5
2 ECON411 History of Economic Thought I Zorunlu 3 0 5
3 ECON451 Public Finance Zorunlu 3 0 5
4 PSIR253 Introduction to Ottoman Turkish I Zorunlu 3 0 5
5 PSIR401 National Security Zorunlu 3 0 5
6 PSIR403 Civil Society Zorunlu 3 0 5
7 PSIR405 Local Governments Zorunlu 3 0 5
8 PSIR407 Public Administration in Turkey Zorunlu 3 0 5
9 PSIR409 Issues in EU Politics Zorunlu 3 0 5
10 PSIR411 American Foreign Policy Zorunlu 3 0 5
11 PSIR415 Environmental Politics Zorunlu 3 0 5
12 PSIR417 Contemporary Political Theory Zorunlu 3 0 5
13 PSIR419 History and Politics of Caucasus Zorunlu 3 0 5
14 PSIR423 Seminar on South East Europe I Zorunlu 3 0 5
15 PSIR427 Dynamics of Globalization Zorunlu 3 0 5
16 PSIR429 Urban Sociology in the Middle East Zorunlu 3 0 5
17 PSIR433 Diplomatic Correspondence Zorunlu 3 0 5
18 PSIR441 International Migration and Change Zorunlu 3 0 5
19 PSIR443 Selected Issues in Turkish Politics Zorunlu 3 0 5
20 PSIR445 European Integration Theories Zorunlu 3 0 5
21 PSIR447 Emerging Issues in International Relations Zorunlu 3 0 5
22 PSIR453 Turkish Political Culture and Institutions Zorunlu 3 0 5
23 PSIR461 Nationalism and Nation States Zorunlu 3 0 5
24 TDE435 Introduction to Ottoman Turkish I Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > PSIR-S10,11,12 Elective - 10-11-12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON406 Seminar in Turkish Economy Zorunlu 3 0 5
2 ECON412 History of Economic Thought II Zorunlu 3 0 5
3 LAW430 European Law Zorunlu 3 0 5
4 PSIR254 Introduction to Ottoman Turkish II Zorunlu 3 0 5
5 PSIR334 Politics of Global Finance Zorunlu 3 0 5
6 PSIR402 Conduct of Foreign Policy Zorunlu 3 0 5
7 PSIR405 Local Governments Zorunlu 3 0 5
8 PSIR406 Public Administration in Turkey Zorunlu 3 0 5
9 PSIR410 Issues in EU Politics Zorunlu 3 0 5
10 PSIR416 Comparative Minority Issues Zorunlu 3 0 5
11 PSIR418 Conflict Resolution and Crisis Management Zorunlu 3 0 5
12 PSIR420 History and Politics of Central Asia Zorunlu 3 0 5
13 PSIR424 Seminar on South East Europe II Zorunlu 3 0 5
14 PSIR426 Democracy and Democratization Zorunlu 3 0 5
15 PSIR428 Gender and Culture in Turkish Society Zorunlu 3 0 5
16 PSIR430 European Idea and Turkey Zorunlu 3 0 5
17 PSIR432 Political Economy of the Third World Zorunlu 3 0 5
18 PSIR452 Security Studies Zorunlu 3 0 5
19 PSIR454 Asia in World Politics Zorunlu 3 0 5
20 PSIR456 Youth and Politics Zorunlu 3 0 5
21 PSIR460 Global Environmental Change and World Politics Zorunlu 3 0 5
22 PSIR464 Politics and Cinema Zorunlu 3 0 5
23 PSIR474 Racism and Anti-Racism Zorunlu 3 0 5
24 PSIR492 Research and Readings in Globalization Zorunlu 3 0 5

^