Lisans Programları
Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Yerel Yönetimler
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 HUK1085 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 5
3 IKT1083 İktisat Zorunlu 3 0 5
4 KMU1001 Kamu Yönetimi Zorunlu 3 0 5
5 SBL1005 Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 6
6 SOS1007 Sosyoloji Zorunlu 3 0 5
7 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 HUK2090 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 5
3 KMU1002 Türkiye’nin Kamu Yönetimi Yapısı Zorunlu 3 0 6
4 SOS1008 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 5
5 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
6 YON1004 Yönetim Bilimi Zorunlu 3 0 5
7 YRL1002 Yerel Yönetime Giriş Zorunlu 3 0 5
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK2085 İdare Hukuku Zorunlu 3 0 5
2 MLY2001 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 5
3 SBL2001 Siyasal Düşünceler Tarihi Zorunlu 3 0 4
4 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
5 YRL2001 Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısı I Zorunlu 3 0 5
6 YRL2003 Yerel Yönetim Tarihi Zorunlu 3 0 5
7 YRL2005 Kent Sosyolojisi Zorunlu 3 0 4
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK2088 İdari Yargı Zorunlu 3 0 5
2 IKT2086 Makro İktisat Zorunlu 3 0 4
3 SBL2002 Türkiye'de Siyasal Hayat Zorunlu 3 0 4
4 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
5 YRL2002 Türkiye’'nin Yerel Yönetim Yapısı II Zorunlu 3 0 5
6 YRL2004 Yerel Yönetim Maliyesi Zorunlu 3 0 5
7 YRL2006 Türkiye’de Kentleşme Politikaları Zorunlu 3 0 5
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DB3081 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 4
2 MUH3001 Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 4
3 SYF2020 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
4 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
5 YRL3001 Kent ve Bölge Planlama Zorunlu 3 0 5
6 YRL-SD1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 12
Toplam 21 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK3082 Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Zorunlu 3 0 5
2 MUH3002 Yerel Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 4
3 YRL3002 İmar Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
4 YRL3004 Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 4
5 YRL-SD4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 9 0 12
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SYBF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 3 0 5
2 YRL4001 Yerel Siyaset Zorunlu 3 0 6
3 YRL4003 Yerel Hizmet Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
4 YRL4005 Yerel Yönetim Bütçesi Zorunlu 3 0 5
5 YRL-SD7,8 Seçimlik Ders - 7-8 Seçmeli 6 0 8
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YRL4002 Yerel Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 6
2 YRL4004 Küresel Kentler ve İstanbul Zorunlu 3 0 5
3 YRL4006 Çevre Sorunları ve Yönetimi Zorunlu 3 0 6
4 YRL4007 Kent Kültürü ve Estetiği Zorunlu 3 0 5
5 YRL-SD9,10 Seçimlik Ders - 9-10 Seçmeli 6 0 8
Toplam 18 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > YRL-SD1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST2083 İstatistik Zorunlu 3 0 4
2 SBKY3020 Etik Yönetim Zorunlu 3 0 4
3 SBKY3022 Kamu Yönetiminde Güncel Tartışmalar Zorunlu 3 0 4
4 SBKY4022 Kamu İhale Mevzuatı Zorunlu 3 0 4
5 SBKY4028 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 4
6 SBKY4032 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
7 SOS3081 Toplumsal Cinsiyet Politikaları Zorunlu 3 0 4
8 YON3081 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 4
9 YRL3020 Afet Yönetimi Zorunlu 3 0 4
10 YRL3023 Medya Siyaset İlişkisi Zorunlu 3 0 4
11 YRL3024 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 4
12 YRL4021 Yerel Yönetimlerde Katılım Zorunlu 3 0 4
13 YRL4022 Sivil Toplum Zorunlu 3 0 4
14 YRL4023 Sosyal Politika Zorunlu 3 0 4
15 YRL4024 Kent Ekonomisi Zorunlu 3 0 4
16 YRL4025 Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 4
17 YRL4026 Yerel Yönetimlerde Denetim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
18 YRL4027 Sosyal Hizmetler Zorunlu 3 0 4
19 YRL4028 Kent Diplomasisi Zorunlu 3 0 4
20 YRL4029 Metropoliten Yönetim Zorunlu 3 0 4
21 YRL4030 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 4
22 YRL4031 Kentsel Ulaşım Sistemleri Zorunlu 3 0 4
23 YRL4032 Avrupa Konseyi ve Yerel Yönetimler Zorunlu 3 0 4
24 YRL4033 Yerel Seçim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
25 YRL4034 Gayrimenkul Değerleme Zorunlu 3 0 4
6 . Dönem > YRL-SD4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST2083 İstatistik Zorunlu 3 0 4
2 SBKY3020 Etik Yönetim Zorunlu 3 0 4
3 SBKY3022 Kamu Yönetiminde Güncel Tartışmalar Zorunlu 3 0 4
4 SBKY4022 Kamu İhale Mevzuatı Zorunlu 3 0 4
5 SBKY4028 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 4
6 SBKY4032 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
7 SOS3081 Toplumsal Cinsiyet Politikaları Zorunlu 3 0 4
8 YON3081 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 4
9 YRL3020 Afet Yönetimi Zorunlu 3 0 4
10 YRL3023 Medya Siyaset İlişkisi Zorunlu 3 0 4
11 YRL3024 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 4
12 YRL4021 Yerel Yönetimlerde Katılım Zorunlu 3 0 4
13 YRL4022 Sivil Toplum Zorunlu 3 0 4
14 YRL4023 Sosyal Politika Zorunlu 3 0 4
15 YRL4024 Kent Ekonomisi Zorunlu 3 0 4
16 YRL4025 Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 4
17 YRL4026 Yerel Yönetimlerde Denetim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
18 YRL4027 Sosyal Hizmetler Zorunlu 3 0 4
19 YRL4028 Kent Diplomasisi Zorunlu 3 0 4
20 YRL4029 Metropoliten Yönetim Zorunlu 3 0 4
21 YRL4030 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 4
22 YRL4031 Kentsel Ulaşım Sistemleri Zorunlu 3 0 4
23 YRL4032 Avrupa Konseyi ve Yerel Yönetimler Zorunlu 3 0 4
24 YRL4033 Yerel Seçim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
25 YRL4034 Gayrimenkul Değerleme Zorunlu 3 0 4
7 . Dönem > SYBF-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSIR3051 Environmental Politics Zorunlu 3 0 5
2 PSIR4039 Public Administration in Turkey Zorunlu 3 0 5
3 PSIR4043 Selected Issues in Turkish Politics Zorunlu 3 0 5
4 PSIR4053 Turkish Political Culture and Institutions Zorunlu 3 0 5
5 SCPO4091 Les Administrations Locales Zorunlu 3 0 5
6 SCPO4093 Les Problèmes de l’Environnement Zorunlu 3 0 5
7 ULI3003 Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 5
8 YDA4096 Almanca Zorunlu 3 0 5
9 YDAF4097 Frasça Zorunlu 3 0 5
10 YDAR4095 Arapça Zorunlu 3 0 5
11 YON3081 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > YRL-SD7,8 Seçimlik Ders - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST2083 İstatistik Zorunlu 3 0 4
2 SBKY3020 Etik Yönetim Zorunlu 3 0 4
3 SBKY3022 Kamu Yönetiminde Güncel Tartışmalar Zorunlu 3 0 4
4 SBKY4022 Kamu İhale Mevzuatı Zorunlu 3 0 4
5 SBKY4028 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 4
6 SBKY4032 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
7 SOS3081 Toplumsal Cinsiyet Politikaları Zorunlu 3 0 4
8 YON3081 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 4
9 YRL3020 Afet Yönetimi Zorunlu 3 0 4
10 YRL3023 Medya Siyaset İlişkisi Zorunlu 3 0 4
11 YRL3024 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 4
12 YRL4021 Yerel Yönetimlerde Katılım Zorunlu 3 0 4
13 YRL4022 Sivil Toplum Zorunlu 3 0 4
14 YRL4023 Sosyal Politika Zorunlu 3 0 4
15 YRL4024 Kent Ekonomisi Zorunlu 3 0 4
16 YRL4025 Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 4
17 YRL4026 Yerel Yönetimlerde Denetim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
18 YRL4027 Sosyal Hizmetler Zorunlu 3 0 4
19 YRL4028 Kent Diplomasisi Zorunlu 3 0 4
20 YRL4029 Metropoliten Yönetim Zorunlu 3 0 4
21 YRL4030 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 4
22 YRL4031 Kentsel Ulaşım Sistemleri Zorunlu 3 0 4
23 YRL4032 Avrupa Konseyi ve Yerel Yönetimler Zorunlu 3 0 4
24 YRL4033 Yerel Seçim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
25 YRL4034 Gayrimenkul Değerleme Zorunlu 3 0 4
8 . Dönem > YRL-SD9,10 Seçimlik Ders - 9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST2083 İstatistik Zorunlu 3 0 4
2 SBKY3020 Etik Yönetim Zorunlu 3 0 4
3 SBKY3022 Kamu Yönetiminde Güncel Tartışmalar Zorunlu 3 0 4
4 SBKY4022 Kamu İhale Mevzuatı Zorunlu 3 0 4
5 SBKY4028 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 4
6 SBKY4032 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
7 SOS3081 Toplumsal Cinsiyet Politikaları Zorunlu 3 0 4
8 YON3081 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 4
9 YRL3020 Afet Yönetimi Zorunlu 3 0 4
10 YRL3023 Medya Siyaset İlişkisi Zorunlu 3 0 4
11 YRL3024 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 4
12 YRL4021 Yerel Yönetimlerde Katılım Zorunlu 3 0 4
13 YRL4022 Sivil Toplum Zorunlu 3 0 4
14 YRL4023 Sosyal Politika Zorunlu 3 0 4
15 YRL4024 Kent Ekonomisi Zorunlu 3 0 4
16 YRL4025 Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 4
17 YRL4026 Yerel Yönetimlerde Denetim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
18 YRL4027 Sosyal Hizmetler Zorunlu 3 0 4
19 YRL4028 Kent Diplomasisi Zorunlu 3 0 4
20 YRL4029 Metropoliten Yönetim Zorunlu 3 0 4
21 YRL4030 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 4
22 YRL4031 Kentsel Ulaşım Sistemleri Zorunlu 3 0 4
23 YRL4032 Avrupa Konseyi ve Yerel Yönetimler Zorunlu 3 0 4
24 YRL4033 Yerel Seçim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
25 YRL4034 Gayrimenkul Değerleme Zorunlu 3 0 4

^