Lisans Programları
İlahiyat - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye'nin en köklü ve büyük devlet üniversitelerinden birisi olan Marmara Üniversitesi'ne bağlı, Türkiye'nin en büyük İlahiyat Fakültesidir.
Kazanılan Derece
İlahiyat lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra yurtdışında ikamet eden, Türk ve Akraba Topluluklarında yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar YÖS dışında kabul edilen uluslararası sınavlardan Bakalorya (IB), Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita belgelerinden birine sahip olmaları halinde öğrenci olarak kabul edilebilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programa başlayabilmek için, zorunlu Arapça hazırlık uygulaması vardır. Güz ve Bahar dönemlerinden önce Arapça için yeterlilik imtihanı uygulanır ve başarılı olanlar bu programın derslerini almaya başlayabilirler.
Program Profili
Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projeye dayalı dersler olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak çoğaltılabilecektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü, vaiz, din görevlisi vb.; tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlamak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise ve dengi okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olanlar, üniversitelerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmeleri ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmeleri, en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer değerlendirmelerden oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notlarının 100'lük sistemden harfli başarı notuna dönüştürülmesinde genel olarak Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) uygulanır; ancak ILH418, ILH497 ve ILH498 kodlu derslerde Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS) uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için, programdaki bütün dersleri başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Posta Adresi: Mahir İz Cad. Nr. 2 Altunizade 34662 Üsküdar / İSTANBUL | Tel: 0216 651 43 75 (PBX), Faks: 0216 651 41 89, E-Posta: ilahiyat@marmara.edu.tr, Web: http://ilahiyat.marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Kütüphane, internet, burs imkanı, kantin vs.
Program Çıktıları ^
1 Temel dini metinleri anlar.
2 İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
3 İslami ilimlerin gelişim süreçleri hakkında analiz yapar.
4 İslam tarihi, kültürü, sanat ve edebiyatı alanlarındaki birikimi kullanır.
5 Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi yeniden düzenler.
6 Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında karşılaştırmalar yapar.
7 İslam dininin evrensel değerleri ışığında toplumun dini-ahlaki ihtiyaçlarına çözümler üretir.
8 Sosyal ve kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemleri içselleştirir.
9 Bilim ve teknoloji alanındaki çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçlerini ilahiyat alanında kullanabilir.
10 Dini değerlerin toplumda birleştirici, bütünleştirici, uzlaştırıcı rolüne uygun davranır.
11 Öğretim ve eğitim hizmetlerinde model olur.
12 Din hizmetleri, din öğretim ve eğitimi alanlarında görev yapabilme yeterliliğine sahip olma.
13 Genelde din, özelde İslam bilim ve kültürü alanında toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan araştırmaları izler.
14 Bireyin hayatında dinin yerini ve önemini kavratır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 ILH103 Hadis Tarihi ve Usulü Zorunlu 4 0 5
3 ILH107 Siyer Zorunlu 2 0 4
4 ILH109 Türk Din Musikisi (Nazariyatı) Zorunlu 2 0 4
5 ILH111 İslam İnanç Esasları Zorunlu 2 0 4
6 ILH113 Kur'an Okuma ve Tecvid I Zorunlu 2 0 4
7 ILH121 Osmanlı Türkçesi Zorunlu 2 0 3
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 ILH102 Kur'an Okuma ve Tecvid II Zorunlu 2 0 4
3 ILH104 Hadis I Zorunlu 4 0 5
4 ILH106 Tefsir Tarihi ve Usulü Zorunlu 4 0 5
5 ILH108 İslam Tarihi I Zorunlu 4 0 4
6 ILH112 İslam İbadet Esasları Zorunlu 2 0 3
7 ILH122 Türk-İslam Sanatları Tarihi Zorunlu 2 0 3
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH201 Kur'an Okuma ve Tecvid III Zorunlu 2 0 4
2 ILH203 Tefsir I Zorunlu 4 0 5
3 ILH205 İslam Hukukuna Giriş Zorunlu 2 0 3
4 ILH207 Hadis II Zorunlu 4 0 6
5 ILH209 İslam Tarihi II Zorunlu 2 0 3
6 ILH213 Mantık Zorunlu 2 0 2
7 ILH215 Din Psikolojisi Zorunlu 4 0 4
8 YDAR221 Arap Dili ve Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH202 Kur'an Okuma ve Tecvid IV Zorunlu 2 0 4
2 ILH204 Tefsir II Zorunlu 4 0 6
3 ILH216 İslam Hukuk Usulü Zorunlu 4 0 6
4 ILH218 Din Sosyolojisi Zorunlu 4 0 5
5 ILH222 Kelam Tarihi Zorunlu 4 0 6
6 YDAR222 Arap Dili ve Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH301 Sistematik Kelam I Zorunlu 4 0 4
2 ILH303 İslam Hukuku I Zorunlu 4 0 5
3 ILH305 Felsefe Tarihi Zorunlu 4 0 6
4 ILH307 İslam Medeniyeti Tarihi Zorunlu 2 0 3
5 ILH351 Kur'an Okuma ve Tecvid V Zorunlu 2 0 4
6 ILH-FDB-S3 Seçimlik Ders - 3 (FDB) Seçmeli 2 0 2
7 ILH-İTS-S4 Seçimlik Ders - 4 (İTS) Seçmeli 2 0 2
8 ILH-TİB-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2 (TİB) Seçmeli 4 0 4
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH302 Sistematik Kelam II Zorunlu 2 0 2
2 ILH304 İslam Hukuku II Zorunlu 4 0 5
3 ILH308 Tasavvuf I Zorunlu 2 0 4
4 ILH346 İslam Felsefesi Tarihi Zorunlu 4 0 5
5 ILH352 Kur'an Okuma ve Tecvid VI Zorunlu 2 0 4
6 ILH-FDB-S7 Seçimlik Ders - 7 (FDB) Seçmeli 2 0 2
7 ILH-İTS-S8 Seçimlik Ders - 8 (İTS) Seçmeli 2 0 2
8 ILH-TİB-S5,6 Seçimlik Ders - 5-6 (TİB) Seçmeli 4 0 4
9 TDE346 Türk-İslam Edebiyatı Zorunlu 2 0 2
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH208 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi Zorunlu 2 0 3
2 ILH401 Dinler Tarihi I Zorunlu 2 0 3
3 ILH403 Din Eğitimi Zorunlu 2 0 3
4 ILH409 Tasavvuf II Zorunlu 2 0 3
5 ILH447 İslam Mezhepleri Tarihi Zorunlu 4 0 6
6 ILH451 Kur'an Okuma ve Tecvid VII Zorunlu 2 0 4
7 ILH497 Bitirme Ödevi I Zorunlu 2 0 4
8 ILH-İTS-S10 Seçimlik Ders - 10 (İTS) Seçmeli 2 0 2
9 ILH-TİB-S9 Seçimlik Ders - 9 (TİB) Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH402 Dinler Tarihi II Zorunlu 2 0 3
2 ILH404 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Zorunlu 2 0 4
3 ILH408 Hitabet ve Mesleki Uygulama Zorunlu 2 0 5
4 ILH448 Din Felsefesi Zorunlu 4 0 6
5 ILH452 Kur'an Okuma ve Tecvid VIII Zorunlu 2 0 4
6 ILH498 Bitirme Ödevi II Zorunlu 2 0 4
7 ILH-FDB-S12 Seçimlik Ders - 12 (FDB) Seçmeli 2 0 2
8 ILH-TİB-S11 Seçimlik Ders - 11 (TİB) Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > ILH-FDB-S3 Seçimlik Ders - 3 (FDB)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB337 Çağdaş Türk Düşüncesi Zorunlu 2 0 2
2 ILH321 Yeni Dini Hareketler Zorunlu 2 0 2
3 ILH325 Din Eğitiminde Gelişmeler Zorunlu 2 0 2
4 ILH425 Din Felsefesinin Kaynakları Zorunlu 2 0 2
5 SOS355 Sosyal Bilimler Metodolojisi Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > ILH-İTS-S4 Seçimlik Ders - 4 (İTS)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH323 Dini Musiki Zorunlu 2 0 2
2 ILH347 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri Zorunlu 2 0 2
3 KSS325 Klasik İslam Sanatları (Hat) Zorunlu 2 0 2
4 KSS329 Şehir ve Kültür: İstanbul Zorunlu 2 0 2
5 TAR341 Osmanlı Tarihi Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > ILH-TİB-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2 (TİB)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP301 Bilgisayar Zorunlu 2 0 2
2 ILH311 Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar Zorunlu 2 0 2
3 ILH313 Hadis Tenkit Metotları Zorunlu 2 0 2
4 ILH315 Klasik Fıkıh Metinleri Zorunlu 2 0 2
5 ILH327 Kur'an'ın Ana Konuları Zorunlu 2 0 2
6 ILH413 Türk Kelamcıları Zorunlu 2 0 2
7 YDAR305 Arap Dili Belagatı Zorunlu 2 0 2
8 YDFA305 Farsça Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > ILH-FDB-S7 Seçimlik Ders - 7 (FDB)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH326 Yaygın Din Eğitimi Zorunlu 2 0 2
2 ILH328 Mantık Tarihi Zorunlu 2 0 2
3 ILH332 Günümüz Felsefe Akımları Zorunlu 2 0 2
4 ILH423 Din Antropolojisi Zorunlu 2 0 2
5 ILH444 Yaşayan Dünya Dinleri Zorunlu 2 0 2
6 ILH450 Dini ve Manevi Danışmanlık Zorunlu 2 0 2
7 PSK354 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > ILH-İTS-S8 Seçimlik Ders - 8 (İTS)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH324 Tasavvuf Musikisi Zorunlu 2 0 2
2 ILH432 Dini Mimari Zorunlu 2 0 2
3 KSS326 Hüsn-i Hat Zorunlu 2 0 2
4 KSS434 Cami Musikisi Zorunlu 2 0 2
5 TAR398 Tarih Usul ve Tenkidi Zorunlu 2 0 2
6 TDE348 Divan Edebiyatı Metinleri Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > ILH-TİB-S5,6 Seçimlik Ders - 5-6 (TİB)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH312 Tefsir Metinleri Zorunlu 2 0 2
2 ILH314 Hadis Kaynakları ve Kritiği Zorunlu 2 0 2
3 ILH316 Kıraat Zorunlu 2 0 2
4 ILH318 Kelam Metodolojisi Zorunlu 2 0 2
5 ILH322 Çağdaş İslam Akımları Zorunlu 2 0 2
6 ILH348 Vakıflar Tarihi ve Hukuku Zorunlu 2 0 2
7 ILH415 Fıkıh Metinleri Zorunlu 2 0 2
8 YDAR308 Arapça Edebi Sanatlar Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > ILH-İTS-S10 Seçimlik Ders - 10 (İTS)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH431 Paleografi Zorunlu 2 0 2
2 ILH433 Türk Tasavvuf Musikisi Zorunlu 2 0 2
3 ILH442 Dini-Edebi Metinler Zorunlu 2 0 2
4 KSS429 Kütüphanecilik Zorunlu 2 0 2
5 KSS435 Hat Sanatında Ekoller Zorunlu 2 0 2
6 TAR478 Tarih Felsefesi Zorunlu 2 0 2
7 TAR499 İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > ILH-TİB-S9 Seçimlik Ders - 9 (TİB)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH411 Seçme Hadis Metinleri Zorunlu 2 0 2
2 ILH417 Mukayeseli İslam Hukuku Zorunlu 2 0 2
3 ILH419 Klasik Kelam Metinleri Zorunlu 2 0 2
4 ILH421 Çağdaş Mistik Akımlar Zorunlu 2 0 2
5 ILH435 İslam İktisadı Zorunlu 2 0 2
6 YDAR306 Arap Edebiyatı Metinleri Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > ILH-FDB-S12 Seçimlik Ders - 12 (FDB)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH344 Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi Zorunlu 2 0 2
2 ILH426 Din Felsefesinin Problemleri Zorunlu 2 0 2
3 ILH427 Din Psikolojisinin Problemleri Zorunlu 2 0 2
4 ILH429 Felsefenin Temel Problemleri Zorunlu 2 0 2
5 ILH438 Klasik Mantık Metinleri Zorunlu 2 0 2
8 . Dönem > ILH-TİB-S11 Seçimlik Ders - 11 (TİB)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH412 Günümüz Hadis Problemleri Zorunlu 2 0 2
2 ILH414 Günümüz Kelam Problemleri Zorunlu 2 0 2
3 ILH416 Günümüz Fıkıh Problemleri Zorunlu 2 0 2
4 ILH418 Günümüz Tefsir Problemleri Zorunlu 2 0 2
5 ILH422 Alevilik Bektaşilik Zorunlu 2 0 2
6 ILH424 Klasik Tasavvuf Metinleri Zorunlu 2 0 2

^