Lisans Programları
Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye'nin en köklü ve büyük devlet üniversitelerinden birisi olan Marmara Üniversitesi'ne bağlı, Türkiye'nin en büyük İlahiyat Fakültesidir.
Kazanılan Derece
İlahiyat lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra yurtdışında ikamet eden, Türk ve Akraba Topluluklarında yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar YÖS dışında kabul edilen uluslararası sınavlardan Bakalorya (IB), Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita belgelerinden birine sahip olmaları halinde öğrenci olarak kabul edilebilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programa başlayabilmek için, zorunlu Arapça hazırlık uygulaması vardır. Güz ve Bahar dönemlerinden önce Arapça için yeterlilik imtihanı uygulanır ve başarılı olanlar bu programın derslerini almaya başlayabilirler.
Program Profili
Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projeye dayalı dersler olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak çoğaltılabilecektir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü, vaiz, din görevlisi vb.; tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlamak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise ve dengi okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olanlar, üniversitelerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmeleri ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmeleri, en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer değerlendirmelerden oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notlarının 100'lük sistemden harfli başarı notuna dönüştürülmesinde genel olarak Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) uygulanır; ancak ILH418, ILH497 ve ILH498 kodlu derslerde Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS) uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için, programdaki bütün dersleri başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Posta Adresi: Mahir İz Cad. Nr. 2 Altunizade 34662 Üsküdar / İSTANBUL | Tel: 0216 651 43 75 (PBX), Faks: 0216 651 41 89, E-Posta: ilahiyat@marmara.edu.tr, Web: http://ilahiyat.marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Kütüphane, internet, burs imkanı, kantin vs.
Program Çıktıları ^
1 Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2 Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
3 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
4 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek,
5 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
6 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
7 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek,
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
10 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
11 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,
12 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 THL103 History and Methodology of Hadith Zorunlu 4 0 6
3 THL107 The Life Of The Prophet Muhammad Zorunlu 2 0 3
4 THL111 Basic Islamic Beliefs Zorunlu 2 0 3
5 THL113 Recitation of The Qur'an and Tajwid I Zorunlu 2 0 4
6 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
7 YDAR101 Arabic I Zorunlu 8 0 10
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 THL102 Recitation of The Qur'an and Tajwid II Zorunlu 2 0 4
3 THL104 Hadith I Zorunlu 4 0 5
4 THL106 History and Methodology of Tafsir Zorunlu 4 0 6
5 THL108 History of Islam I Zorunlu 4 0 4
6 THL112 Basic Islamic Worships Zorunlu 2 0 3
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDAR102 Arabic II Zorunlu 4 0 4
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 THL201 Recitation of The Qur'an and Tajwid III Zorunlu 2 0 4
2 THL203 Tafsir I Zorunlu 4 0 5
3 THL205 Introduction to Islamic Jurisprudence Zorunlu 2 0 3
4 THL207 Hadith II Zorunlu 4 0 4
5 THL209 History of Islam II Zorunlu 2 0 3
6 THL213 Logic Zorunlu 2 0 2
7 THL215 Psychology of Religion Zorunlu 4 0 4
8 YDAR201 Arabic III Zorunlu 4 0 5
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 THL202 Recitation of The Qur'an and Tajwid IV Zorunlu 2 0 4
2 THL204 Tafsir II Zorunlu 4 0 6
3 THL216 Methodology of Islamic Jurisprudence Zorunlu 4 0 5
4 THL218 Sociology of Religion Zorunlu 4 0 5
5 THL222 History of Kalam Zorunlu 4 0 5
6 YDAR202 Arabic IV Zorunlu 4 0 5
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 THL109 Turkish Religious Music (Theoric) Zorunlu 2 0 4
2 THL301 Systematic Kalam I Zorunlu 4 0 4
3 THL303 Islamic Law I Zorunlu 4 0 5
4 THL305 History of Philosophy Zorunlu 4 0 5
5 THL307 History of Islamic Civilization Zorunlu 2 0 4
6 THL351 Recitation of The Qur'an and Tajwid V Zorunlu 2 0 4
7 THL-E1,2 Elective 1-2 Seçmeli 4 0 4
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE350 Turkish-Islamic Literature Zorunlu 2 0 2
2 THL122 History of Turkish-Islamic Arts Zorunlu 2 0 3
3 THL302 Systematic Kalam II Zorunlu 2 0 3
4 THL304 Islamic Law II Zorunlu 4 0 5
5 THL308 Sufism I Zorunlu 2 0 3
6 THL346 History of Islamic Philosophy Zorunlu 4 0 6
7 THL352 Recitation of The Qur'an and Tajwid VI Zorunlu 2 0 4
8 THL-E3,4 Elective 3-4 Seçmeli 4 0 4
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 THL208 Islamic Moral Principles and Ethics Zorunlu 2 0 3
2 THL401 History of Religions I Zorunlu 2 0 3
3 THL403 Religious Education Zorunlu 2 0 2
4 THL409 Sufism II Zorunlu 2 0 3
5 THL447 History of Islamic Sects Zorunlu 4 0 5
6 THL451 Recitation of The Qur'an and Tajwid VII Zorunlu 2 0 4
7 THL497 Graduation Thesis I Zorunlu 2 0 6
8 THL-E5,6 Elective 5-6 Seçmeli 4 0 4
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 THL402 History of Religions II Zorunlu 2 0 3
2 THL404 Guidance and Information in Religious Services Zorunlu 2 0 4
3 THL408 Oration and Vocational Practise Zorunlu 2 0 4
4 THL448 Philosophy of Religion Zorunlu 4 0 5
5 THL452 Recitation of The Qur'an and Tajwid VIII Zorunlu 2 0 4
6 THL498 Graduation Thesis II Zorunlu 2 0 6
7 THL-E7,8 Elective 7-8 Seçmeli 4 0 4
Toplam 18 0 30

^