Lisans Programları
Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (Arapça)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 ILA1001 Kur'an Okuma ve Tecvid I Zorunlu 2 0 4
3 ILA1003 Hadis Tarihi ve Usulü Zorunlu 4 0 5
4 ILA1007 Siyer Zorunlu 4 0 4
5 ILA1009 Türk Din Musikisi Nazariyatı Zorunlu 2 0 4
6 ILA1011 İslam İnanç Esasları Zorunlu 2 0 4
7 YDAR1047 Arapça Edebi Metinler Zorunlu 4 0 5
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 ILA1002 Kur'an Okuma ve Tecvid II Zorunlu 2 0 4
3 ILA1004 Hadis I Zorunlu 4 0 4
4 ILA1006 Tefsir Tarihi ve Usulü Zorunlu 4 0 5
5 ILA1008 İslam Tarihi Zorunlu 4 0 4
6 ILA1012 İslam İbadet Esasları Zorunlu 2 0 4
7 YDAR1048 Arap Dili Belagatı Zorunlu 4 0 5
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILA2001 Kur'an Okuma ve Tecvid III Zorunlu 2 0 4
2 ILA2003 Tefsir I Zorunlu 4 0 4
3 ILA2007 Hadis II Zorunlu 4 0 4
4 ILA2009 İslam Medeniyeti Tarihi Zorunlu 4 0 4
5 ILA2013 Din Psikolojisi Zorunlu 4 0 4
6 ILA2015 Mantık Zorunlu 2 0 4
7 ILA2019 Türk-İslam Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILA2002 Kur'an Okuma ve Tecvid IV Zorunlu 2 0 4
2 ILA2004 Tefsir II Zorunlu 4 0 4
3 ILA2006 İslam Hukukuna Giriş Zorunlu 2 0 4
4 ILA2008 Türk-İslam Sanatları Tarihi Zorunlu 2 0 4
5 ILA2012 Din Eğitimi Zorunlu 2 0 4
6 ILA2014 Din Sosyolojisi Zorunlu 4 0 4
7 ILA2016 Kelam Tarihi Zorunlu 4 0 4
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILA3001 Kur'an Okuma ve Tecvid V Zorunlu 2 0 4
2 ILA3003 Sistematik Kelam I Zorunlu 4 0 5
3 ILA3005 İslam Hukuku I Zorunlu 4 0 5
4 ILA3007 Felsefe Tarihi Zorunlu 4 0 4
5 ILA3011 Tasavvuf I Zorunlu 2 0 4
6 ILA3013 Din Felsefesi Zorunlu 4 0 5
7 ILA-U Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILA3002 Kur'an Okuma ve Tecvid VI Zorunlu 2 0 4
2 ILA3004 Sistematik Kelam II Zorunlu 2 0 4
3 ILA3006 İslam Hukuku II Zorunlu 4 0 5
4 ILA3008 İslam Felsefesi Tarihi Zorunlu 4 0 5
5 ILA3012 Tasavvuf II Zorunlu 2 0 4
6 ILA-S1,2 Seçimlik Ders - 1,2 Seçmeli 6 0 8
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILA4001 Kur'an Okuma ve Tecvid VII Zorunlu 2 0 4
2 ILA4003 İslam Hukuk Usulü Zorunlu 4 0 5
3 ILA4005 Dinler Tarihi Zorunlu 4 0 5
4 ILA4007 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi Zorunlu 2 0 4
5 ILA-S3,4,5 Seçimlik Ders - 3,4,5 Seçmeli 9 0 12
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILA4002 Kur'an Okuma ve Tecvid VIII Zorunlu 2 0 5
2 ILA4004 İslam Mezhepleri Tarihi Zorunlu 4 0 5
3 ILA4098 Bitirme Ödevi Zorunlu 2 0 7
4 ILA-S6,7,8 Seçimlik Ders - 6,7,8 Seçmeli 9 0 12
5 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
Toplam 17 2 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > ILA-U Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH3051 Batıda İslam Araştırmaları Zorunlu 2 0 3
2 ILH3053 Çağdaş İslam Akımları Zorunlu 2 0 3
3 ILH3055 Osmanlıca Tasavvuf Metinleri Zorunlu 2 0 3
4 ILH3057 Dinler ve Kültürlerarası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
5 ILH3059 Din Antropolojisi Zorunlu 2 0 3
6 ILH3061 İslam Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 3
7 ILH3063 İslam İktisadı Zorunlu 2 0 3
8 ILH3065 Mukayeseli Kelam Zorunlu 2 0 3
9 ILH3067 Kur'an'ın Ana Konuları Zorunlu 2 0 3
10 ILH3069 Mukayeseli İslam Hukuku Zorunlu 2 0 3
11 ILH3071 Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi Zorunlu 2 0 3
12 ILH3073 Güzel Kur'an Okuma Zorunlu 2 0 3
13 ILH3075 Türk Din Musikisinde Solfej Zorunlu 2 0 3
14 ILH3077 Vakıflar Tarihi ve Hukuku Zorunlu 2 0 3
15 ILH3079 Yaşayan Dünya Dinleri Zorunlu 2 0 3
16 KSS3095 Klasik Türk Sanatları Zorunlu 2 0 3
17 KSS3097 Hüsn-i Hat Tarihi ve Esasları Zorunlu 2 0 3
18 TAR3097 Paleografi Zorunlu 2 0 3
19 TDE3095 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri Zorunlu 2 0 3
20 YDAR3053 İlk İslami Dönem Arap Edebiyatı Metinleri Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > ILA-S1,2 Seçimlik Ders - 1,2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB4097 Çağdaş Türk Düşüncesi Zorunlu 3 0 4
2 ILA3052 Din Eğitiminde Gelişmeler Zorunlu 3 0 4
3 ILA3054 Hadis Kaynakları ve Kritiği Zorunlu 3 0 4
4 ILA3056 Hadis Tenkit Metotları Zorunlu 3 0 4
5 ILA3058 İslam-Hıristiyanlık İlişkileri Tarihi Zorunlu 3 0 4
6 ILA3062 Kelam Metodolojisi Zorunlu 3 0 4
7 ILA3064 Modern Fıkıh Metinleri Zorunlu 3 0 4
8 ILA3066 Mukayeseli Din Terminolojisi Zorunlu 3 0 4
9 ILA3068 Dini Musiki Repertuarı Zorunlu 3 0 4
10 ILA3072 Türk Din Musikisinde Makam Bilgisi Zorunlu 3 0 4
11 ILA3074 Türk Musikisi Formları Zorunlu 3 0 4
12 ILA3076 Tefsir Metinleri Zorunlu 3 0 4
13 ILA3078 Türk Kelamcıları Zorunlu 3 0 4
14 ILA3082 Yeni Dini Hareketler Zorunlu 3 0 4
15 ILA3084 Kıraat Zorunlu 3 0 4
16 ILA3086 Türk-İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 3 0 4
17 ILA3088 Mantık Tarihi Zorunlu 3 0 4
18 ILA4051 Almanca İslamiyat Metinleri Zorunlu 3 0 4
19 ILA4052 Alevilik Bektaşilik Zorunlu 3 0 4
20 ILA4053 Fransızca İslamiyat Metinleri Zorunlu 3 0 4
21 ILA4054 Batıda Din Devlet ve Toplum İlişkileri Zorunlu 3 0 4
22 ILA4055 İngilizce İslamiyat Metinleri Zorunlu 3 0 4
23 ILA4056 Batıda Dini Kurumlar ve Din Eğitimi Zorunlu 3 0 4
24 ILA4057 Uygulamalı Cami Musikisi Zorunlu 3 0 4
25 ILA4058 Din Felsefesinin Problemleri Zorunlu 3 0 4
26 ILA4059 Din Felsefesinin Kaynakları Zorunlu 3 0 4
27 ILA4061 Dini-Edebi Metinler Zorunlu 3 0 4
28 ILA4062 Din Psikolojisinin Problemleri Zorunlu 3 0 4
29 ILA4063 Günümüz Felsefe Akımları Zorunlu 3 0 4
30 ILA4064 Türk Musikisi Tarihi Zorunlu 3 0 4
31 ILA4065 Türk Din Musikisinde Makamlar Zorunlu 3 0 4
32 ILA4066 Felsefenin Temel Problemleri Zorunlu 3 0 4
33 ILA4067 Klasik Fıkıh Metinleri Zorunlu 3 0 4
34 ILA4068 Günümüz Fıkıh Problemleri Zorunlu 3 0 4
35 ILA4069 Klasik Kelam Metinleri Zorunlu 3 0 4
36 ILA4071 Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 4
37 ILA4072 Günümüz Hadis Problemleri Zorunlu 3 0 4
38 ILA4074 Günümüz Kelam Problemleri Zorunlu 3 0 4
39 ILA4075 Seçme Hadis Metinleri Zorunlu 3 0 4
40 ILA4076 Günümüz Tefsir Problemleri Zorunlu 3 0 4
41 ILA4077 Tecvid Metinleri Zorunlu 3 0 4
42 ILA4078 Kıraat Metinleri Zorunlu 3 0 4
43 ILA4079 Yaygın Din Eğitimi Zorunlu 3 0 4
44 ILA4081 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Zorunlu 3 0 4
45 ILA4082 Klasik Mantık Metinleri Zorunlu 3 0 4
46 ILA4084 Klasik Tasavvuf Metinleri Zorunlu 3 0 4
47 ILA4086 İslam Bankacılığı Zorunlu 3 0 4
48 KSS3096 Şehir ve Kültür: İstanbul Zorunlu 3 0 4
49 KSS3098 Hat Sanatında Rik'a Hattı Zorunlu 3 0 4
50 KSS4096 Kütüphanecilik ve Arşivcilik Zorunlu 3 0 4
51 KSS4097 Hat Sanatında Nesih Hattı Zorunlu 3 0 4
52 KSS4098 Hat Sanatında Sülüs Hattı Zorunlu 3 0 4
53 PSK3098 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 4
54 SOS3098 Sosyal Bilimler Metodolojisi Zorunlu 3 0 4
55 TAR3098 Osmanlı Tarihi Zorunlu 3 0 4
56 TAR4084 Tarih Usul ve Tenkidi Zorunlu 3 0 4
57 TAR4089 İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
58 TAR4097 Tarih Felsefesi Zorunlu 3 0 4
59 TDE3086 Osmanlı Türkçesi Zorunlu 2 0 4
60 TDE3088 Divan Edebiyatı Metinleri Zorunlu 3 0 4
61 YDAR3054 Abbasi Dönemi Arap Edebiyatı Metinleri Zorunlu 3 0 4
62 YDAR4051 Osmanlı Dönemi Arap Edebiyatı Metinleri Zorunlu 3 0 4
63 YDAR4052 Modern Dönem Arap Edebiyatı Metinleri Zorunlu 3 0 4
64 YDAR4054 Rhetoric of Arabic Language Zorunlu 3 0 4
7 . Dönem > ILA-S3,4,5 Seçimlik Ders - 3,4,5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB4097 Çağdaş Türk Düşüncesi Zorunlu 3 0 4
2 ILA3052 Din Eğitiminde Gelişmeler Zorunlu 3 0 4
3 ILA3054 Hadis Kaynakları ve Kritiği Zorunlu 3 0 4
4 ILA3056 Hadis Tenkit Metotları Zorunlu 3 0 4
5 ILA3058 İslam-Hıristiyanlık İlişkileri Tarihi Zorunlu 3 0 4
6 ILA3062 Kelam Metodolojisi Zorunlu 3 0 4
7 ILA3064 Modern Fıkıh Metinleri Zorunlu 3 0 4
8 ILA3066 Mukayeseli Din Terminolojisi Zorunlu 3 0 4
9 ILA3068 Dini Musiki Repertuarı Zorunlu 3 0 4
10 ILA3072 Türk Din Musikisinde Makam Bilgisi Zorunlu 3 0 4
11 ILA3074 Türk Musikisi Formları Zorunlu 3 0 4
12 ILA3076 Tefsir Metinleri Zorunlu 3 0 4
13 ILA3078 Türk Kelamcıları Zorunlu 3 0 4
14 ILA3082 Yeni Dini Hareketler Zorunlu 3 0 4
15 ILA3084 Kıraat Zorunlu 3 0 4
16 ILA3086 Türk-İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 3 0 4
17 ILA3088 Mantık Tarihi Zorunlu 3 0 4
18 ILA4051 Almanca İslamiyat Metinleri Zorunlu 3 0 4
19 ILA4052 Alevilik Bektaşilik Zorunlu 3 0 4
20 ILA4053 Fransızca İslamiyat Metinleri Zorunlu 3 0 4
21 ILA4054 Batıda Din Devlet ve Toplum İlişkileri Zorunlu 3 0 4
22 ILA4055 İngilizce İslamiyat Metinleri Zorunlu 3 0 4
23 ILA4056 Batıda Dini Kurumlar ve Din Eğitimi Zorunlu 3 0 4
24 ILA4057 Uygulamalı Cami Musikisi Zorunlu 3 0 4
25 ILA4058 Din Felsefesinin Problemleri Zorunlu 3 0 4
26 ILA4059 Din Felsefesinin Kaynakları Zorunlu 3 0 4
27 ILA4061 Dini-Edebi Metinler Zorunlu 3 0 4
28 ILA4062 Din Psikolojisinin Problemleri Zorunlu 3 0 4
29 ILA4063 Günümüz Felsefe Akımları Zorunlu 3 0 4
30 ILA4064 Türk Musikisi Tarihi Zorunlu 3 0 4
31 ILA4065 Türk Din Musikisinde Makamlar Zorunlu 3 0 4
32 ILA4066 Felsefenin Temel Problemleri Zorunlu 3 0 4
33 ILA4067 Klasik Fıkıh Metinleri Zorunlu 3 0 4
34 ILA4068 Günümüz Fıkıh Problemleri Zorunlu 3 0 4
35 ILA4069 Klasik Kelam Metinleri Zorunlu 3 0 4
36 ILA4071 Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 4
37 ILA4072 Günümüz Hadis Problemleri Zorunlu 3 0 4
38 ILA4074 Günümüz Kelam Problemleri Zorunlu 3 0 4
39 ILA4075 Seçme Hadis Metinleri Zorunlu 3 0 4
40 ILA4076 Günümüz Tefsir Problemleri Zorunlu 3 0 4
41 ILA4077 Tecvid Metinleri Zorunlu 3 0 4
42 ILA4078 Kıraat Metinleri Zorunlu 3 0 4
43 ILA4079 Yaygın Din Eğitimi Zorunlu 3 0 4
44 ILA4081 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Zorunlu 3 0 4
45 ILA4082 Klasik Mantık Metinleri Zorunlu 3 0 4
46 ILA4084 Klasik Tasavvuf Metinleri Zorunlu 3 0 4
47 ILA4086 İslam Bankacılığı Zorunlu 3 0 4
48 KSS3096 Şehir ve Kültür: İstanbul Zorunlu 3 0 4
49 KSS3098 Hat Sanatında Rik'a Hattı Zorunlu 3 0 4
50 KSS4096 Kütüphanecilik ve Arşivcilik Zorunlu 3 0 4
51 KSS4097 Hat Sanatında Nesih Hattı Zorunlu 3 0 4
52 KSS4098 Hat Sanatında Sülüs Hattı Zorunlu 3 0 4
53 PSK3098 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 4
54 SOS3098 Sosyal Bilimler Metodolojisi Zorunlu 3 0 4
55 TAR3098 Osmanlı Tarihi Zorunlu 3 0 4
56 TAR4084 Tarih Usul ve Tenkidi Zorunlu 3 0 4
57 TAR4089 İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
58 TAR4097 Tarih Felsefesi Zorunlu 3 0 4
59 TDE3086 Osmanlı Türkçesi Zorunlu 2 0 4
60 TDE3088 Divan Edebiyatı Metinleri Zorunlu 3 0 4
61 YDAR3054 Abbasi Dönemi Arap Edebiyatı Metinleri Zorunlu 3 0 4
62 YDAR4051 Osmanlı Dönemi Arap Edebiyatı Metinleri Zorunlu 3 0 4
63 YDAR4052 Modern Dönem Arap Edebiyatı Metinleri Zorunlu 3 0 4
64 YDAR4054 Rhetoric of Arabic Language Zorunlu 3 0 4
8 . Dönem > ILA-S6,7,8 Seçimlik Ders - 6,7,8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB4097 Çağdaş Türk Düşüncesi Zorunlu 3 0 4
2 ILA3052 Din Eğitiminde Gelişmeler Zorunlu 3 0 4
3 ILA3054 Hadis Kaynakları ve Kritiği Zorunlu 3 0 4
4 ILA3056 Hadis Tenkit Metotları Zorunlu 3 0 4
5 ILA3058 İslam-Hıristiyanlık İlişkileri Tarihi Zorunlu 3 0 4
6 ILA3062 Kelam Metodolojisi Zorunlu 3 0 4
7 ILA3064 Modern Fıkıh Metinleri Zorunlu 3 0 4
8 ILA3066 Mukayeseli Din Terminolojisi Zorunlu 3 0 4
9 ILA3068 Dini Musiki Repertuarı Zorunlu 3 0 4
10 ILA3072 Türk Din Musikisinde Makam Bilgisi Zorunlu 3 0 4
11 ILA3074 Türk Musikisi Formları Zorunlu 3 0 4
12 ILA3076 Tefsir Metinleri Zorunlu 3 0 4
13 ILA3078 Türk Kelamcıları Zorunlu 3 0 4
14 ILA3082 Yeni Dini Hareketler Zorunlu 3 0 4
15 ILA3084 Kıraat Zorunlu 3 0 4
16 ILA3086 Türk-İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 3 0 4
17 ILA3088 Mantık Tarihi Zorunlu 3 0 4
18 ILA4051 Almanca İslamiyat Metinleri Zorunlu 3 0 4
19 ILA4052 Alevilik Bektaşilik Zorunlu 3 0 4
20 ILA4053 Fransızca İslamiyat Metinleri Zorunlu 3 0 4
21 ILA4054 Batıda Din Devlet ve Toplum İlişkileri Zorunlu 3 0 4
22 ILA4055 İngilizce İslamiyat Metinleri Zorunlu 3 0 4
23 ILA4056 Batıda Dini Kurumlar ve Din Eğitimi Zorunlu 3 0 4
24 ILA4057 Uygulamalı Cami Musikisi Zorunlu 3 0 4
25 ILA4058 Din Felsefesinin Problemleri Zorunlu 3 0 4
26 ILA4059 Din Felsefesinin Kaynakları Zorunlu 3 0 4
27 ILA4061 Dini-Edebi Metinler Zorunlu 3 0 4
28 ILA4062 Din Psikolojisinin Problemleri Zorunlu 3 0 4
29 ILA4063 Günümüz Felsefe Akımları Zorunlu 3 0 4
30 ILA4064 Türk Musikisi Tarihi Zorunlu 3 0 4
31 ILA4065 Türk Din Musikisinde Makamlar Zorunlu 3 0 4
32 ILA4066 Felsefenin Temel Problemleri Zorunlu 3 0 4
33 ILA4067 Klasik Fıkıh Metinleri Zorunlu 3 0 4
34 ILA4068 Günümüz Fıkıh Problemleri Zorunlu 3 0 4
35 ILA4069 Klasik Kelam Metinleri Zorunlu 3 0 4
36 ILA4071 Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 4
37 ILA4072 Günümüz Hadis Problemleri Zorunlu 3 0 4
38 ILA4074 Günümüz Kelam Problemleri Zorunlu 3 0 4
39 ILA4075 Seçme Hadis Metinleri Zorunlu 3 0 4
40 ILA4076 Günümüz Tefsir Problemleri Zorunlu 3 0 4
41 ILA4077 Tecvid Metinleri Zorunlu 3 0 4
42 ILA4078 Kıraat Metinleri Zorunlu 3 0 4
43 ILA4079 Yaygın Din Eğitimi Zorunlu 3 0 4
44 ILA4081 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Zorunlu 3 0 4
45 ILA4082 Klasik Mantık Metinleri Zorunlu 3 0 4
46 ILA4084 Klasik Tasavvuf Metinleri Zorunlu 3 0 4
47 ILA4086 İslam Bankacılığı Zorunlu 3 0 4
48 KSS3096 Şehir ve Kültür: İstanbul Zorunlu 3 0 4
49 KSS3098 Hat Sanatında Rik'a Hattı Zorunlu 3 0 4
50 KSS4096 Kütüphanecilik ve Arşivcilik Zorunlu 3 0 4
51 KSS4097 Hat Sanatında Nesih Hattı Zorunlu 3 0 4
52 KSS4098 Hat Sanatında Sülüs Hattı Zorunlu 3 0 4
53 PSK3098 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 4
54 SOS3098 Sosyal Bilimler Metodolojisi Zorunlu 3 0 4
55 TAR3098 Osmanlı Tarihi Zorunlu 3 0 4
56 TAR4084 Tarih Usul ve Tenkidi Zorunlu 3 0 4
57 TAR4089 İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
58 TAR4097 Tarih Felsefesi Zorunlu 3 0 4
59 TDE3086 Osmanlı Türkçesi Zorunlu 2 0 4
60 TDE3088 Divan Edebiyatı Metinleri Zorunlu 3 0 4
61 YDAR3054 Abbasi Dönemi Arap Edebiyatı Metinleri Zorunlu 3 0 4
62 YDAR4051 Osmanlı Dönemi Arap Edebiyatı Metinleri Zorunlu 3 0 4
63 YDAR4052 Modern Dönem Arap Edebiyatı Metinleri Zorunlu 3 0 4
64 YDAR4054 Rhetoric of Arabic Language Zorunlu 3 0 4

^