Lisans Programları
Gazetecilik - İletişim Fakültesi - Gazetecilik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kabul ve Kayıt Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Program Çıktıları ^
1 Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazanmak
2 Anlama ve ifade etme yeteneklerinin kazanmak
3 Proje tasarlama, yürütme ve değerlendirilmesi hakkında beceri kazanmak
4 Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda çalışma bilinci kazanmak
5 Haber üretim becerisi kazanmak
6 Gazetecilik mesleğinin toplumsal etkilerini analiz etmek
7 Medya okuma ve analiz etme becerisi kazanmak
8 Gazetecilik faaliyetlerinde gerekli teknik ve modern araçları kullanma becerisi kazanmak
9 Gazetecilik uygulamalarının gereksinim duyduğu görsel ve estetik algının geliştirilmesini sağlamak
10 Türk ve Dünya Medyasının etkilerini anlamak.
11 Bilimsel araştırma becerisinin geliştirilmesini sağlamak
12 Küresel ve yerel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
13 Kendi yeterliliklerinin farkında olmak
14 Gazeteciliğe ilişkin mesleki bilgileri uygulamada kullanabilme becerisi kazanmak
15 Gazeteciliğe ilişkin temel mesleki bilgiler vermek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 COMM111 Introduction to Communication Zorunlu 2 0 3
3 GZT111 Temel Gazetecilik Zorunlu 2 0 3
4 GZT121 Basın Yayın Teknikleri Zorunlu 4 0 5
5 HUK121 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 3
6 ILT-FS1,2,3 Fakülte Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 9
7 SOS131 Sosyoloji Zorunlu 2 0 3
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 GZT112 Türk Basın Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 GZT132 Gazetecilikte Etik Zorunlu 2 0 2
4 HSS132 History of Civilizations Zorunlu 2 0 3
5 HUK112 Anayasa Zorunlu 2 0 3
6 ILT-FS4,5,6 Fakülte Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 6 0 9
7 JRN122 International Communications and News Agencies Zorunlu 2 0 3
8 SBL132 Siyaset Bilimi ve Siyasal Düşünce Zorunlu 2 0 3
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMI221 Internet and WWW Zorunlu 4 0 6
2 COMI241 Data Processing Zorunlu 2 0 4
3 COMM221 History of Communications Zorunlu 2 0 3
4 HUK231 İletişim Hukuku Zorunlu 2 0 4
5 IKT211 Genel Ekonomi Zorunlu 2 0 4
6 ILT211 Röportaj Teknikleri Zorunlu 2 0 3
7 ILT-FS7,8 Fakülte Seçimlik Ders - 7-8 Seçmeli 4 0 6
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM212 Communication Theories Zorunlu 2 0 3
2 COMM222 Photography Zorunlu 2 0 4
3 COMM232 Media Technologies Zorunlu 2 0 4
4 HIT242 Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 4
5 ILT-FS9,10 Fakülte Seçimlik Ders - 9-10 Seçmeli 4 0 6
6 JRN212 Typhography Zorunlu 2 0 3
7 JRN222 Desktop Publishing Zorunlu 2 0 3
8 JRN232 Management and Organization in Media Companies Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT321 Haber Yazma Zorunlu 4 0 3
2 GZT-S1,2,3 Bölüm Seçimlik - 1-2-3 Seçmeli 6 0 9
3 ILT333 Kamuoyu Zorunlu 2 0 4
4 ILT-FS11 Fakülte Seçimlik - 11 Seçmeli 2 0 3
5 JRN311 Press Photography Zorunlu 2 0 3
6 SBL311 Siyasi Tarih Zorunlu 2 0 4
7 STAT323 Statistics Zorunlu 2 0 4
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM312 Research Methods Zorunlu 2 0 5
2 GZT-S4,5,6 Bölüm Seçimlik - 4-5-6 Seçmeli 6 0 9
3 HUK322 Fikri Haklar Zorunlu 2 0 4
4 ILT-FS12 Fakülte Seçimlik - 12 Seçmeli 2 0 3
5 JRN312 Graphic Design Zorunlu 4 0 6
6 JRN322 Digital Image Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT421 Bitirme Tezi I Zorunlu 2 0 5
2 GZT423 İhtisas Gazeteciliği Zorunlu 2 0 3
3 GZT431 Dergi Yayıncılığı Zorunlu 2 0 3
4 GZT-S7,8,9,10 Bölüm Seçimlik - 7..10 Seçmeli 8 0 12
5 IKT417 Türkiye'nin Ekonomi Politiği Zorunlu 2 0 4
6 ILT411 Medya Analizi Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT422 Bitirme Tezi II Zorunlu 2 0 5
2 GZT424 Yerel Gazetecilik Zorunlu 2 0 3
3 GZT-S11,12,13,14,15 Bölüm Seçimlik - 11..15 Seçmeli 10 0 15
4 JRN416 Internet Journalism Zorunlu 2 0 4
5 MRK432 Press Marketing Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > ILT-FS1,2,3 Fakülte Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB141 Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 BSB171 Sosyal Davranış ve Protokol Zorunlu 2 0 3
3 ILT113 Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
4 ILT121 Çevre Bilinci Zorunlu 2 0 3
5 ILT181 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 3
6 ILTB191 İletişim Teknolojileri, Küreselleşme ve Kültür Zorunlu 2 0 3
7 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
8 SBL161 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
9 SOS151 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
2 . Dönem > ILT-FS4,5,6 Fakülte Seçimlik Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB112 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
2 BSB122 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 BSB162 Felsefe Zorunlu 2 0 3
4 GZT140 Atölye: MİTASA Zorunlu 2 0 3
5 GZT168 Atölye: MİHA Zorunlu 2 0 3
6 HIT140 Atölye: MİAR Zorunlu 2 0 3
7 HIT150 Atölye: Turizm İletişimi Zorunlu 2 0 3
8 HIT152 Atölye: Yaratıcı Ekip Zorunlu 2 0 3
9 HIT154 Atölye: Reklam Kampanyası Üretim Zorunlu 2 0 3
10 HIT156 Atölye: Reklam Grafik Tasarım Zorunlu 2 0 3
11 HIT158 Atölye: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Zorunlu 2 0 3
12 HIT160 Atölye: Etkileşimli Reklam Zorunlu 2 0 3
13 HIT170 Atölye: MİRAJ Zorunlu 2 0 3
14 HIT176 Atölye: MİTA Zorunlu 2 0 3
15 HIT180 Atölye: Halkla İlişkiler Uygulama Zorunlu 2 0 3
16 HIT184 Atölye: Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Zorunlu 2 0 3
17 IK192 İnsan Kaynaklarına Giriş Zorunlu 2 0 3
18 ILT164 Atölye: Kent Peyzajı ve İletişimi Zorunlu 2 0 3
19 ILTB142 Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Zorunlu 2 0 3
20 ILTB172 İletişimde E-Dönüşüm Zorunlu 2 0 3
21 ILTB182 Bilgi Toplumu ve Siberkültür Zorunlu 2 0 3
22 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
23 RTS140 Atölye: Televizyon Haberciliği Zorunlu 2 0 3
24 RTS150 Atölye: Kısa Film Zorunlu 2 0 3
25 RTS160 Atölye: Radyo Zorunlu 2 0 3
26 RTS166 Atölye: TV'de Yapım Yönetim Zorunlu 2 0 3
27 RTS168 Atölye: Kamera Zorunlu 2 0 3
28 RTS174 Atölye: MİSA Zorunlu 2 0 3
29 SOS132 Sosyal Antropoloji Zorunlu 2 0 3
3 . Dönem > ILT-FS7,8 Fakülte Seçimlik Ders - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB141 Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 BSB171 Sosyal Davranış ve Protokol Zorunlu 2 0 3
3 ILT113 Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
4 ILT121 Çevre Bilinci Zorunlu 2 0 3
5 ILT181 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 3
6 ILTB191 İletişim Teknolojileri, Küreselleşme ve Kültür Zorunlu 2 0 3
7 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
8 SBL161 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
9 SOS151 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > ILT-FS9,10 Fakülte Seçimlik Ders - 9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB112 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
2 BSB122 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 BSB162 Felsefe Zorunlu 2 0 3
4 GZT140 Atölye: MİTASA Zorunlu 2 0 3
5 GZT168 Atölye: MİHA Zorunlu 2 0 3
6 HIT140 Atölye: MİAR Zorunlu 2 0 3
7 HIT150 Atölye: Turizm İletişimi Zorunlu 2 0 3
8 HIT152 Atölye: Yaratıcı Ekip Zorunlu 2 0 3
9 HIT154 Atölye: Reklam Kampanyası Üretim Zorunlu 2 0 3
10 HIT156 Atölye: Reklam Grafik Tasarım Zorunlu 2 0 3
11 HIT158 Atölye: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Zorunlu 2 0 3
12 HIT160 Atölye: Etkileşimli Reklam Zorunlu 2 0 3
13 HIT170 Atölye: MİRAJ Zorunlu 2 0 3
14 HIT176 Atölye: MİTA Zorunlu 2 0 3
15 HIT180 Atölye: Halkla İlişkiler Uygulama Zorunlu 2 0 3
16 HIT184 Atölye: Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Zorunlu 2 0 3
17 IK192 İnsan Kaynaklarına Giriş Zorunlu 2 0 3
18 ILT164 Atölye: Kent Peyzajı ve İletişimi Zorunlu 2 0 3
19 ILTB142 Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Zorunlu 2 0 3
20 ILTB172 İletişimde E-Dönüşüm Zorunlu 2 0 3
21 ILTB182 Bilgi Toplumu ve Siberkültür Zorunlu 2 0 3
22 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
23 RTS140 Atölye: Televizyon Haberciliği Zorunlu 2 0 3
24 RTS150 Atölye: Kısa Film Zorunlu 2 0 3
25 RTS160 Atölye: Radyo Zorunlu 2 0 3
26 RTS166 Atölye: TV'de Yapım Yönetim Zorunlu 2 0 3
27 RTS168 Atölye: Kamera Zorunlu 2 0 3
28 RTS174 Atölye: MİSA Zorunlu 2 0 3
29 SOS132 Sosyal Antropoloji Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > GZT-S1,2,3 Bölüm Seçimlik - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMI311 Basic Elements of Informatics Zorunlu 2 0 3
2 COMM131 Interpersonal Communications Zorunlu 2 0 3
3 GZT323 Basında Sosyal Haklar Zorunlu 2 0 3
4 GZT325 Haberde Tema ve Kavramlar Zorunlu 2 0 3
5 HUK335 Bilişim Hukuku Zorunlu 2 0 3
6 IKT317 Günümüzün Ekonomik ve Politik Sorunları Zorunlu 2 0 3
7 ILT331 Türkiye AB İlişkileri ve Medya Sektörü Zorunlu 2 0 3
8 ILTB321 Bilişim Teknolojisi ve Veri Sunumu Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > ILT-FS11 Fakülte Seçimlik - 11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB141 Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 BSB171 Sosyal Davranış ve Protokol Zorunlu 2 0 3
3 ILT113 Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
4 ILT121 Çevre Bilinci Zorunlu 2 0 3
5 ILT181 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 3
6 ILTB191 İletişim Teknolojileri, Küreselleşme ve Kültür Zorunlu 2 0 3
7 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
8 SBL161 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 2 0 3
9 SOS151 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > GZT-S4,5,6 Bölüm Seçimlik - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMI312 System Analysis and Database Design Zorunlu 2 0 3
2 COMI322 Management Information Systems Zorunlu 2 0 3
3 GZT314 Basında Uzmanlaşma ve Tematik Medya Zorunlu 2 0 3
4 GZT324 Haberden Yayına Gazetecilik Zorunlu 2 0 3
5 GZT332 Ajans Haberciliği Zorunlu 2 0 3
6 HUK342 Yayıncılık Ürünleri ve Mevzuatı Zorunlu 2 0 3
7 IK332 Medyada İnsan Kaynakları Zorunlu 2 0 3
8 IKT324 Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması Zorunlu 2 0 3
9 ILTB332 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > ILT-FS12 Fakülte Seçimlik - 12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB112 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
2 BSB122 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 BSB162 Felsefe Zorunlu 2 0 3
4 GZT140 Atölye: MİTASA Zorunlu 2 0 3
5 GZT168 Atölye: MİHA Zorunlu 2 0 3
6 HIT140 Atölye: MİAR Zorunlu 2 0 3
7 HIT150 Atölye: Turizm İletişimi Zorunlu 2 0 3
8 HIT152 Atölye: Yaratıcı Ekip Zorunlu 2 0 3
9 HIT154 Atölye: Reklam Kampanyası Üretim Zorunlu 2 0 3
10 HIT156 Atölye: Reklam Grafik Tasarım Zorunlu 2 0 3
11 HIT158 Atölye: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Zorunlu 2 0 3
12 HIT160 Atölye: Etkileşimli Reklam Zorunlu 2 0 3
13 HIT170 Atölye: MİRAJ Zorunlu 2 0 3
14 HIT176 Atölye: MİTA Zorunlu 2 0 3
15 HIT180 Atölye: Halkla İlişkiler Uygulama Zorunlu 2 0 3
16 HIT184 Atölye: Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Zorunlu 2 0 3
17 IK192 İnsan Kaynaklarına Giriş Zorunlu 2 0 3
18 ILT164 Atölye: Kent Peyzajı ve İletişimi Zorunlu 2 0 3
19 ILTB142 Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Zorunlu 2 0 3
20 ILTB172 İletişimde E-Dönüşüm Zorunlu 2 0 3
21 ILTB182 Bilgi Toplumu ve Siberkültür Zorunlu 2 0 3
22 KSS131 Beden Eğitimi Zorunlu 2 0 3
23 RTS140 Atölye: Televizyon Haberciliği Zorunlu 2 0 3
24 RTS150 Atölye: Kısa Film Zorunlu 2 0 3
25 RTS160 Atölye: Radyo Zorunlu 2 0 3
26 RTS166 Atölye: TV'de Yapım Yönetim Zorunlu 2 0 3
27 RTS168 Atölye: Kamera Zorunlu 2 0 3
28 RTS174 Atölye: MİSA Zorunlu 2 0 3
29 SOS132 Sosyal Antropoloji Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > GZT-S7,8,9,10 Bölüm Seçimlik - 7..10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ACC451 Financial Accounting Zorunlu 2 0 3
2 COMI411 Database Management Zorunlu 2 0 3
3 COMI431 Interface Design Zorunlu 2 0 3
4 COMI441 Web Design Zorunlu 2 0 3
5 GZT411 Ekonomi Haberciliği Zorunlu 2 0 3
6 GZT433 Basın İşletmelerinde Planlama ve Denetim Zorunlu 2 0 3
7 GZT435 Haber Sürecinde Ses ve Görüntü Kullanımı Zorunlu 4 0 3
8 ILTB421 Etkileşimli 3 Boyutlu Çoktu Ortam Zorunlu 2 0 3
9 MRK417 Advertising Management in Press Zorunlu 2 0 3
10 RTS411 Radyo-TV Haberciliği Zorunlu 2 0 3
11 YON421 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > GZT-S11,12,13,14,15 Bölüm Seçimlik - 11..15
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMI422 Programming and Software Development Zorunlu 2 0 3
2 COMI432 Network Management Zorunlu 2 0 3
3 COMI442 Information Projects Management Zorunlu 2 0 3
4 GZT412 Çoklu Ortamda Üretim Zorunlu 2 0 3
5 GZT426 Görsel Gazetecilik Zorunlu 4 0 3
6 GZT432 Spor Gazeteciliği Zorunlu 2 0 3
7 GZT442 Araştırmacı Gazetecilik Zorunlu 2 0 3
8 IKT432 Yeni Ekonomi Zorunlu 2 0 3
9 ILT442 Medyanın Rekabet Yapısı Zorunlu 2 0 3
10 ILTB454 Dijital Medya Tasarımı ve Geliştirilmesi Zorunlu 2 0 3
11 ILTB456 Medya İşletmelerinde Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 3
12 JRN414 Interactive Journalism Zorunlu 2 0 3
13 JRN418 Financial Structure of Media Companies Zorunlu 2 0 3
14 JRN428 Total Quality Management in Media Zorunlu 2 0 3

^