Lisans Programları
Lisans - İletişim Fakültesi - Gazetecilik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 COMM101 Introduction to Communication Zorunlu 3 0 6
3 COMM141 English for Media Studies I Zorunlu 3 0 5
4 HUK171 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 5
5 IKT123 Ekonomi Zorunlu 3 0 5
6 SOC125 Sociology Zorunlu 3 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BUS104 Business Administration Zorunlu 3 0 5
3 COMM102 Introduction to Mass Communication Zorunlu 3 0 6
4 COMM142 English for Media Studies II Zorunlu 3 0 5
5 HUK172 Anayasa Zorunlu 3 0 5
6 SBL116 Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 5
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM201 Communication Theories Zorunlu 3 0 5
2 GZT201 Temel Gazetecilik Zorunlu 3 0 5
3 GZT-BSS1 Bölüm Seçimlik - 1 Seçmeli 3 0 5
4 ILT201 Kitle İletişim Hukuku Zorunlu 3 0 5
5 ILT-FS1 Faküllte Seçimlik - 1 Seçmeli 3 0 5
6 IST205 İstatistik Zorunlu 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM202 History of Communication Zorunlu 3 0 5
2 COMM204 Sociology of Communication Zorunlu 3 0 5
3 COMM206 Research Methods in Social Sciences Zorunlu 3 0 5
4 GZT202 İhtisas Gazeteciliği Zorunlu 3 0 5
5 GZT-BS2 Bölüm Seçimlik - 2 Seçmeli 3 0 5
6 ILT-FS2 Fakülte Seçimlik - 2 Seçmeli 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT301 Haber Yazma Teknikleri Zorunlu 3 0 5
2 GZT303 Medya Etiği Zorunlu 3 0 5
3 GZT-BSS3 Bölüm Seçimlik - 3 Seçmeli 3 0 5
4 ILT-FS3,4 Fakülte Seçimlik - 3-4 Seçmeli 6 0 10
5 JRN301 Media Economics and Management Zorunlu 3 0 5
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM302 New Media Zorunlu 3 0 5
2 COMM304 Public Opinion, Public Diplomacy and Lobbying Zorunlu 3 0 5
3 GZT302 Röportaj Teknikleri Zorunlu 3 0 5
4 GZT-BSS4 Bölüm Seçimlik - 4 Seçmeli 3 0 5
5 ILT-FS5,6 Fakülte Seçimlik - 5-6 Seçmeli 6 0 10
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT-BS5 Bölüm Seçimlik - 5 Seçmeli 3 0 6
2 ILT401 İnternet Haberciliği Zorunlu 3 0 6
3 ILT-FS7-8 Fakülte Seçimlik - 7-8 Seçmeli 6 0 12
4 JRN401 TV News Production Zorunlu 3 0 6
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT402 Ajans Haberciliği Zorunlu 3 0 6
2 GZT-BSS6 Bölüm Seçimlik - 6 Seçmeli 3 0 6
3 ILT402 Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
4 ILT-FS9-10 Fakülte Seçimlik - 9-10 Seçmeli 6 0 12
Toplam 15 0 30
Seçmeli
3 . Dönem > GZT-BSS1 Bölüm Seçimlik - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT203 Basın Yayın Teknikleri Zorunlu 3 0 5
2 GZT205 Bilişimin Temel Kavramları Zorunlu 3 0 5
3 . Dönem > ILT-FS1 Faküllte Seçimlik - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB205 Uygarlık Tarihi Zorunlu 3 0 5
2 GZT203 Basın Yayın Teknikleri Zorunlu 3 0 5
3 GZT205 Bilişimin Temel Kavramları Zorunlu 3 0 5
4 ILT203 Fotoğrafçılık Zorunlu 3 0 5
5 SBL221 Siyasi Düşünceler Tarihi Zorunlu 3 0 5
6 TDE219 Türk Edebiyatı Zorunlu 3 0 5
4 . Dönem > GZT-BS2 Bölüm Seçimlik - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT204 Haber Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
2 GZT206 İletişim ve Bilişim Teknolojlerinin Yönetimi Zorunlu 3 0 5
4 . Dönem > ILT-FS2 Fakülte Seçimlik - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB206 Sanat Tarihi Zorunlu 3 0 5
2 GZT204 Haber Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
3 GZT206 İletişim ve Bilişim Teknolojlerinin Yönetimi Zorunlu 3 0 5
4 ILT204 Bilgi Toplumu Zorunlu 3 0 5
5 SBL222 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 3 0 5
6 TDE210 Dünya Edebiyatı Zorunlu 3 0 5
5 . Dönem > GZT-BSS3 Bölüm Seçimlik - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT305 Basın Fotoğrafçılığı Zorunlu 3 0 5
2 GZT307 Araştırmacı Gazetecilik Zorunlu 3 0 5
5 . Dönem > ILT-FS3,4 Fakülte Seçimlik - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM305 Media, Popular Culture and Society Zorunlu 3 0 5
2 COMM307 Web Design Zorunlu 3 0 5
3 GZT305 Basın Fotoğrafçılığı Zorunlu 3 0 5
4 GZT307 Araştırmacı Gazetecilik Zorunlu 3 0 5
5 ILT303 Grafik Tasarımın Temelleri Zorunlu 3 0 5
6 ILT305 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 5
7 SOS305 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > GZT-BSS4 Bölüm Seçimlik - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT304 Dergi Yayıncılığı Zorunlu 3 0 5
2 GZT306 Sosyal Medyada İçerik Yönetimi ve Ölçümleme Zorunlu 3 0 5
3 JRN304 Desktop Publishing Zorunlu 3 0 5
4 JRN306 Financial Structure of Media Companies Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > ILT-FS5,6 Fakülte Seçimlik - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB310 Türk-İslam Sanat Tarihi Zorunlu 3 0 5
2 GZT304 Dergi Yayıncılığı Zorunlu 3 0 5
3 GZT306 Sosyal Medyada İçerik Yönetimi ve Ölçümleme Zorunlu 3 0 5
4 ILT304 Medya ve Sivil Toplum Zorunlu 3 0 5
5 ILT306 Uluslararası İletişim Zorunlu 3 0 5
6 JRN304 Desktop Publishing Zorunlu 3 0 5
7 JRN306 Financial Structure of Media Companies Zorunlu 3 0 5
7 . Dönem > GZT-BS5 Bölüm Seçimlik - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT403 Basında Reklam Yönetimi Zorunlu 3 0 6
2 GZT405 Diplomasi Gazeteciliği Zorunlu 3 0 6
3 GZT407 Medya ve Siyaset Zorunlu 3 0 6
4 GZT409 Türkiye'nin Ekonomi Politiği Zorunlu 3 0 6
7 . Dönem > ILT-FS7-8 Fakülte Seçimlik - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COMM405 E-Publishing Zorunlu 3 0 6
2 GZT403 Basında Reklam Yönetimi Zorunlu 3 0 6
3 GZT405 Diplomasi Gazeteciliği Zorunlu 3 0 6
4 GZT407 Medya ve Siyaset Zorunlu 3 0 6
5 GZT409 Türkiye'nin Ekonomi Politiği Zorunlu 3 0 6
6 ILT403 Alternatif Medya Zorunlu 3 0 6
7 ILT405 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 3 0 6
8 ILT407 İletişim Araştırmalarında Yazılım Kullanımı ve Veri Analizi Zorunlu 3 0 6
8 . Dönem > GZT-BSS6 Bölüm Seçimlik - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT404 Ekonomi ve Finans Haberciliği Zorunlu 3 0 6
2 GZT406 Spor Gazeteciliği Zorunlu 3 0 6
3 GZT408 Magazin Gazeteciliği Zorunlu 3 0 6
4 GZT434 Medya Pazarlama Zorunlu 3 0 6
5 GZT436 Yerel Gazetecilik Zorunlu 3 0 6
8 . Dönem > ILT-FS9-10 Fakülte Seçimlik - 9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT404 Ekonomi ve Finans Haberciliği Zorunlu 3 0 6
2 GZT406 Spor Gazeteciliği Zorunlu 3 0 6
3 GZT408 Magazin Gazeteciliği Zorunlu 3 0 6
4 GZT434 Medya Pazarlama Zorunlu 3 0 6
5 GZT436 Yerel Gazetecilik Zorunlu 3 0 6
6 ILT404 İletişim, Teknoloji ve Küresel Kültür Zorunlu 3 0 6
7 ILT406 Medya Analizi Zorunlu 3 0 6
8 ILT408 Siyasal İletişim Zorunlu 3 0 6

^